REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Torpol (TOR)

PLTORPL00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 13,6500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 13,5000 11,2500 6,9000 6,7000 7,8000 11,3500
zmiana 1,11% 21,33% 97,83% 103,73% 75,00% 20,26%
WIG (zmiana) 3,37% 0,31% 18,71% -11,86% -14,80% -1,78%
Na tle WIG (pp) -2,26 21,02 79,12 115,59 89,80 22,04
sWIG80TR (zmiana) 3,15% 7,08% 35,13% 15,64% 21,70% 26,13%
Na tle sWIG80TR (pp) -2,03 14,25 62,70 88,09 53,30 -5,87
WIG-Poland (zmiana) 1,99% -1,02% 17,25% -12,95% -15,84% -3,42%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,87 22,35 80,58 116,69 90,84 23,68
InvestorMS (zmiana) 2,47% 3,66% 30,23% 1,79% -1,62% 6,55%
Na tle InvestorMS (pp) -1,36 17,68 67,59 101,94 76,62 13,72
WIG-BUDOW (zmiana) 1,97% 1,00% 36,78% 18,49% 33,09% 5,67%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -0,86 20,34 61,04 85,25 41,91 14,59
sWIG80 (zmiana) 3,05% 6,90% 33,47% 14,21% 17,85% 8,49%
Na tle sWIG80 (pp) -1,94 14,43 64,36 89,52 57,15 11,77

Dane rynkowe

Kapitalizacja 313 540 500,00
Free float 35,03%
Liczba akcji 22 970 000
Dywidenda 0,25
Dywidenda (%) 0,0183
Cena / WK 1,35
C / Z 9,69

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 312 392 000,00
Liczba akcji: 22 970 000
Liczba głosów na WZA: 22 970 000
Kapitał akcyjny: 4 594 000,00
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 923 126
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,97%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 923 126
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,97%
Free float: 35,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 22 970 000 (100,00%) 22 970 000 (100,00%)
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 (38,00%) 8 728 600 (38,00%) TOR
NN OFE portfel 2 289 246 (9,97%) 2 289 246 (9,97%) LRQ, NWG, PKP, UNI, ABE, TPE, TAR, IZB, AML, WWL, TRN, BTM, ALR, INP, CMP, RWL, CDC, PGO, PWX, DCR, ERB, PRT, RVU, PKN, KRU, LBT, KTY, CMR, MIL, RON, DVL, FRO, ATR, MVP, AGO, SGN, BDX, VRG, AMC, MDG, BBD, ACG, SKA, 08N, POZ, PFL, PEP, MCR, MNC, NFT, MGT, SWG, SNK, ZMT, KGH, PKO, APR, LTX, BRS, QRS, MPH, BKM, ATD, QMK, EAT, ENT, BFT, SPL, SLV, PBX, PLY, CAR, TOR, ECH, PEO, FMF, ART, MNI, ZEP, LEN, TIM, ATT, PZU, RDL, FTE, GKI, ATG, PSW, CIE, LVC, MAB, KGL, MON, ACP, HRS, RBW
PKO TFI SA ZWZ 2 019 209 (8,79%) 2 019 209 (8,79%) PRT, ETL, EDI, PGS, QMK, NVS, KBD, TOR, JCA, RDL, HDR
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 886 071 (8,21%) 1 886 071 (8,21%) EPN, BTM, DCR, ZUE, HBD, PKM, TOR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Torpol MS sp. z o.o. 2013-10-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-31
-
seria B - subskrypcja publiczna 2012-06-27 7 400 000 0,20 8,00 22 970 000 4 594 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2014-08-22
2014-09-05
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 15 570 000 0,20 0,20 15 570 000 3 114 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2012-01-02
2014-07-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 2 289 246 9,97% 2 289 246 9,97% 2020-06-24
NN OFE portfel 2 299 080 10,01% 2 299 080 10,01% 2020-04-23
NN OFE portfel 2 038 794 8,87% 2 038 794 8,87% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 865 578 3,76% 865 578 3,76% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 80 000 0,34% 80 000 0,34% 2018-12-31
PKO TFI SA ZWZ 2 019 209 8,79% 2 019 209 8,79% 2018-07-27
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 886 071 8,21% 1 886 071 8,21% 2018-07-16
Rockbridge TFI SA portfele 154 903 0,67% 154 903 0,67% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 6 323 0,03% 6 323 0,03% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 76 563 0,33% 76 563 0,33% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 279 617 1,22% 279 617 1,22% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 247 0,00% 247 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 233 871 1,02% 233 871 1,02% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 1 725 000 7,51% 1 725 000 7,51% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 584 959 2,55% 584 959 2,79% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 15 008 0,07% 15 008 0,07% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 40 224 0,18% 40 224 0,19% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 56 048 0,24% 56 048 0,27% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 69 400 0,30% 69 400 0,33% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 81 000 0,35% 81 000 0,39% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 233 871 1,02% 233 871 1,11% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 272 103 1,19% 272 103 1,30% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 694 000 3,02% 694 000 3,31% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 631 022 2,75% 631 022 3,01% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 280 275 1,22% 280 275 1,34% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 881 000 3,84% 881 000 4,20% 2017-12-31
NN OFE portfel 2 297 000 10,00% 2 297 000 10,00% 2016-12-31
NN OFE ZWZ 2 200 000 9,58% 2 200 000 9,58% 2016-06-17
Pioneer Pekao IM SA 1 104 754 4,81% 1 104 754 4,81% 2016-01-11
NN OFE WZA 1 600 000 6,96% 1 600 000 6,96% 2015-12-01
Pioneer Pekao IM SA 980 291 4,26% 980 291 4,26% 2015-09-03
NN OFE 1 165 516 5,07% 1 165 516 5,07% 2015-08-26
Noble Funds TFI SA 1 009 398 4,39% 1 009 398 4,39% 2015-07-07
Altus TFI SA 898 989 3,91% 898 989 3,91% 2015-06-11
TFI Allianz Polska SA 794 756 3,45% 794 756 3,45% 2014-12-17
Ogółem 22 970 000 100,00% 22 970 000 100,00% 2014-08-22
Noble Funds TFI SA 1 180 000 5,13% 1 180 000 5,13% 2014-08-22
Altus TFI SA 1 260 724 5,48% 1 260 724 5,48% 2014-08-22
Altus TFI SA w tym 907198 PDA 1 440 000 6,26% 1 440 000 6,26% 2014-08-22
PKO TFI SA w tym 954945 PDA 1 973 000 8,59% 1 973 000 8,59% 2014-08-22
PKO TFI SA 2 000 000 8,70% 2 000 000 8,70% 2014-08-22
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 38,00% 8 728 600 38,00% 2014-08-22
Pioneer Pekao IM SA 1 149 560 5,00% 1 149 560 5,00% 2014-08-22
TFI Allianz Polska SA zarządzane fundusze 879 297 3,82% 879 297 3,82% 2014-07-16
Polimex Mostostal SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-07-08
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 56,06% 8 728 600 56,06% 2014-07-08
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 574 780 2,50% 574 780 2,50% 2014-07-08
Polimex Mostostal SA 15 570 000 100,00% 15 570 000 100,00% 2014-06-13
Ogółem 15 570 000 100,00% 15 570 000 100,00% 2012-01-02

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-07-31 2020-10-30 - 0,90 PLN -
2019-07-31 2019-10-31 1,03311 0,25 PLN -
2017-06-16 2017-10-02 1,03726 0,44 PLN -
2016-06-27 2016-11-30 - 0,34 PLN II rata
2016-06-27 2016-09-30 1,07411 0,35 PLN I rata
2015-06-19 2015-11-30 - 0,25 PLN II rata
2015-06-19 2015-08-31 1,04274 0,25 PLN I rata

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,90 PLN, zmiany w RN
2019-10-07 2019-10-23 - NWZ: zmiany w statucie
2019-06-23 2019-07-09 - NWZ: zmiany w RN
2019-05-26 2019-06-11 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,25 PLN
2017-12-02 2017-12-18 - NWZA: przerwa w obradach do 2017-12-29, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-21 2017-06-06 - WZA: wypłata dywidendy - 0,44 PLN, zmiany w RN
2016-11-13 2016-11-29 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-01 2016-06-17 - WZA: wypłata dywidendy - 0,69 PLN, zmiany w RN
2016-02-22 2016-03-09 - NWZA: zmiany w RN
2015-11-01 2015-11-17 - NWZA: przerwa w obradach do 2015-12-01, zmiany w RN
2015-05-24 ZWZ 2015-06-09, godzina 12:00:00
2014-09-14 NWZ 2014-09-30, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grabowski Grzegorz Prezes Zarządu 2016-03-23
Krupiński Tomasz Wiceprezes Zarządu 2016-01-14
Tuliński, Konrad Andrzej Wiceprezes Zarządu 2020-06-25
Zachariasz Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-10-15

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Adamczyk Szymon Członek RN 2019-07-09 FEE, AML
Domańska Monika Członek RN 2015-12-01
Dyktus Jadwiga Członek RN 2016-03-09
Hapunowicz Tomasz Członek RN 2016-11-29 PGE
Miernik Artur Członek RN 2020-06-25
Orzełowski Konrad Członek RN 2017-12-29 PFH
Pawlik Adam Członek RN 2019-07-09

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tuliński, Konrad Andrzej Wiceprezes Zarządu 2020-06-25 3000-01-01
Zachariasz Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-10-15 3000-01-01
Grabowski Grzegorz Prezes Zarządu 2016-03-23 3000-01-01
Krupiński Tomasz Wiceprezes Zarządu 2016-01-14 3000-01-01
Ulatowski Michał Wiceprezes Zarządu 2007-12-04 2018-07-30 POZ
Miler Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2004-05-01 2020-06-25
Sweklej Tomasz Prezes Zarządu 1999-11-30 2016-02-29

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 593 632
2017 485 577
2016 487 630
2015 488 614
2014 434 437
2013 419 421
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA