Notowania spółki

MFO (MFO)

PLMFO0000013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 44,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 41,0000 36,0000 31,2000 19,7000 19,6000 15,1600
zmiana 8,54% 23,61% 42,63% 125,89% 127,04% 193,54%
WIG (zmiana) 4,66% 5,67% 8,59% 22,38% 39,96% 36,27%
Na tle WIG (pp) 3,87 17,94 34,03 103,51 87,08 157,26
WIG-Poland (zmiana) 4,67% 5,71% 8,64% 22,11% 39,78% 36,43%
Na tle WIG-Poland (pp) 3,87 17,91 33,99 103,78 87,27 157,10
InvestorMS (zmiana) 3,06% 3,22% 9,77% 32,39% 60,76% 40,81%
Na tle InvestorMS (pp) 5,48 20,39 32,86 93,50 66,28 152,72
WIG-BUDOW (zmiana) 2,98% 2,03% 5,19% 37,44% 71,49% 48,67%
Na tle WIG-BUDOW (pp) 5,56 21,58 37,44 88,45 55,55 144,86

Dane rynkowe

Kapitalizacja 294 033 305,00
Free float 18,14%
Liczba akcji 6 607 490
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 294 033 305,00
Liczba akcji: 6 607 490
Liczba głosów na WZA: 7 632 490
Kapitał akcyjny: 1 321 498,00
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 408 701
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,86%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 433 701
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,29%
Free float: 18,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 607 490 (100,00%) 7 632 490 (100,00%)
Mirski Tomasz ZWZ 2 105 090 (31,86%) 2 630 090 (34,46%) MFO
Mirski Marek ZWZ 2 007 247 (30,38%) 2 507 247 (32,85%) MFO
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 (13,62%) 900 000 (11,79%) MFO
Santander TFI SA 396 364 (6,00%) 396 364 (5,19%) DAD, BTM, MFO

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2017-07-14 507 490 0,20 35,00 6 607 490 1 321 498,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-13
-
seria C - subskrypcja publiczna 2013-08-05 1 100 000 0,20 - 6 100 000 1 220 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22
-
2014-01-09
podział akcji serii A na zwykłe i uprzywieljowane 2013-08-01 - 0,20 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-11 - 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 5:1 2013-07-11 - 0,20 - 5 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - akcje założycielskie 2011-08-31 1 000 000 1,00 - 1 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-10-20
2014-01-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva Investors Poland TFI SA 366 392 5,55% 366 392 4,80% 2020-12-10
Mirski Tomasz ZWZ 2 105 090 31,86% 2 630 090 34,46% 2020-06-25
Santander TFI SA 396 364 6,00% 396 364 5,19% 2019-11-28
Mirski Marek ZWZ 2 007 247 30,38% 2 507 247 32,85% 2019-06-07
PZU OFE Złota Jesień portfel 332 930 5,03% 332 930 4,36% 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 135 761 2,05% 135 761 1,78% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 160 547 2,43% 160 547 2,10% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 238 507 3,61% 238 507 3,12% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 357 026 5,40% 357 026 4,68% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 110 399 1,67% 110 399 1,45% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 26 0,00% 26 0,00% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 10 892 0,16% 10 892 0,14% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 105 962 1,60% 105 962 1,39% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 434 182 6,57% 434 182 5,69% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 410 022 6,21% 410 022 5,37% 2018-05-21
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 380 022 5,75% 380 022 4,98% 2018-05-14
TFI Allianz Polska SA portfele 95 761 1,45% 95 761 1,26% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 86 960 1,32% 86 960 1,14% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 72 627 1,10% 72 627 0,95% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 324 000 4,90% 324 000 4,25% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 264 767 4,01% 264 767 3,47% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 160 588 2,43% 160 588 2,10% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 000 0,03% 2 000 0,03% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 114 577 1,73% 114 577 1,50% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 10 892 0,17% 10 892 0,14% 2017-12-31
Mirski Tomasz 2 100 000 3,18% 2 625 000 34,39% 2017-10-13
Mirski Tomasz 2 100 000 31,78% 2 625 000 34,39% 2017-10-13
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 13,62% 900 000 11,79% 2017-10-13
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 1,36% 900 000 11,79% 2017-10-13
Mirski Marek 2 000 000 3,03% 2 500 000 32,75% 2017-10-13
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 411 736 6,23% 411 736 5,39% 2017-10-13
Ogółem 6 607 490 100,00% 7 632 490 100,00% 2017-10-13
Mirski Marek 2 000 000 30,27% 2 500 000 32,75% 2017-10-13
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 411 736 6,75% 411 736 5,78% 2017-02-08
PZU OFE Złota Jesień portfel 313 000 5,13% 313 000 4,39% 2016-12-31
Mirski Marek 2 000 000 32,78% 2 500 000 35,08% 2014-01-09
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 14,75% 900 000 12,63% 2014-01-09
Mirski Tomasz 2 100 000 34,42% 2 625 000 36,84% 2014-01-09
Ogółem 6 100 000 100,00% 7 125 000 100,00% 2014-01-09
Goldenco Investments Ltd. poprzez Bouders Ltd. 900 000 17,99% 900 000 14,93% 2013-11-22
Mirski Tomasz 2 100 000 41,99% 2 625 000 43,56% 2013-11-22
Mirski Marek 2 000 000 40,00% 2 500 000 41,49% 2013-11-22
Ogółem 5 000 000 100,00% 6 025 000 100,00% 2013-11-22

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-06-10 2021-06-24 - 1,00 PLN projekt
2019-06-21 2019-07-12 1,03933 0,84 PLN -
2018-06-21 2018-07-12 1,02221 0,63 PLN -
2017-06-30 2017-07-21 1,01407 0,58 PLN -
2015-06-30 2015-07-10 1,02372 0,30 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-11 2021-05-27: ZWZ - 1,00 PLN dywidendy
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: podział zysku
2019-05-22 2019-06-07 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,84 PLN, zmiany w RN
2018-05-05 2018-05-21 - WZA: wypłata dywidendy - 0,63 PLN, pokrycie straty
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 0,58 PLN, zmiany w statucie
2016-04-11 2016-04-27 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-04-27 ZWZ 2015-05-13, godzina 10:00:00
2014-05-13 ZWZ 2014-05-29, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mirski Tomasz Prezes Zarządu 2013-08-01
Czerwiński Jakub Członek Zarządu 2016-04-27
Piekutowski Adam Członek Zarządu 2013-08-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mirski Marek Przewodniczący RN 2013-08-05
Chmura Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2019-03-28
Brudziński Sławomir Członek RN 2016-04-27
Gawryś Piotr Członek RN 2017-06-19 GKP,
Pietkiewicz Marcin Członek RN 2016-04-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czerwiński Jakub Członek Zarządu 2016-04-27
Piekutowski Adam Członek Zarządu 2013-08-01
Czerwiński Jakub Członek Zarządu 2013-08-01 2016-04-26
Mirski Tomasz Prezes Zarządu 2013-08-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 275 0
2018 267 0
2017 232 0
2016 200 0
2015 190 0
2014 162 0
2013 134 0
2012 131 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.