REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Notowania spółki

Lokum Deweloper (LKD)

PLLKMDW00049

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 10,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 12,1000 13,5000 14,8000 14,0000 17,6000 -
zmiana -9,92% -19,26% -26,35% -22,14% -38,07% -
WIG (zmiana) 6,36% -11,53% -24,23% -22,42% -28,37% -20,14%
Na tle WIG (pp) -16,28 -7,73 -2,12 0,27 -9,70 -
WIG-Poland (zmiana) 6,59% -11,35% -24,06% -22,32% -28,21% -20,44%
Na tle WIG-Poland (pp) -16,50 -7,91 -2,29 0,18 -9,86 -
InvestorMS (zmiana) 6,45% -12,80% -21,52% -14,05% -24,04% -19,17%
Na tle InvestorMS (pp) -16,37 -6,46 -4,83 -8,09 -14,03 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 5,55% -21,39% -23,31% -15,89% -12,04% 40,50%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -15,46 2,13 -3,04 -6,25 -26,03 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 196 200 000,00
Free float 15,57%
Liczba akcji 18 000 000
Dywidenda 2,00
Dywidenda (%) 0,1835
Cena / WK 0,53
C / Z 3,58

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 191 700 000,00
Liczba akcji: 18 000 000
Liczba głosów na WZA: 18 000 000
Kapitał akcyjny: 3 600 000,00
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 198 040
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 198 040
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Free float: 15,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 000 000 (100,00%) 18 000 000 (100,00%)
Halit s.a.r.l. NWZ 15 198 040 (84,43%) 15 198 040 (84,43%) LKD

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - subskrypcja publiczna 2015-04-01 3 000 000 0,20 12,00 18 000 000 3 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-05
2015-12-09
2015-12-15
renumeracja akcji: seria A, B1-B6 2012-06-26 - 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-07-05
2015-12-15
split 1:5 2012-01-26 - 0,20 - 15 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-02-09
-
seria B - subskrypcja prywatna 2011-12-19 2 900 000 1,00 - 3 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-19
-
seria A - założycielskie 2011-07-14 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-11
2015-12-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Halit s.a.r.l. NWZ 15 198 040 84,43% 15 198 040 84,43% 2019-01-15
PZU OFE Złota Jesień portfel 610 782 3,39% 610 782 3,39% 2018-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 14 991 0,08% 14 991 0,08% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 380 162 2,11% 380 162 2,11% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 115 633 0,64% 115 633 0,64% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 82 873 0,46% 82 873 0,46% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 47 807 0,27% 47 807 0,27% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 16 155 0,09% 16 155 0,09% 2018-06-30
Halit s.a.r.l. NWZ 15 100 000 83,89% 15 100 000 83,89% 2017-08-24
Halit s.a.r.l. 15 000 000 83,33% 15 000 000 83,33% 2015-12-09
Ogółem 18 000 000 100,00% 18 000 000 100,00% 2015-12-09
Halit s.a.r.l. 15 000 000 100,00% 15 000 000 100,00% 2015-07-20
Ogółem 15 000 000 100,00% 15 000 000 100,00% 2015-07-20

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-05-07 2019-05-14 1,11905 2,00 PLN -
2018-05-02 2018-05-11 1,04982 0,84 PLN -
2017-06-20 2017-07-05 1,05091 0,78 PLN -
2016-04-19 2016-05-04 1,05070 0,62 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-04-08 2019-04-24 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2 PLN, zmiany w statucie
2018-04-08 2018-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,84 PLN
2017-08-08 2017-08-24 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-27 2017-06-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,78 PLN
2016-03-27 2016-04-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,62 PLN, pokrycie straty, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuźniar Bartosz Prezes Zarządu 2015-03-31
Dotkuś, Tomasz Waldemar Wiceprezes Zarządu 2017-12-12

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olczyk Dariusz Przewodniczący RN 2016-04-12 QRS
Olczyk Jan Wiceprzewodniczący RN 2016-04-12
Król Arkadiusz Sekretarz RN 2016-04-12
Krzesiak Bartosz Członek RN 2016-04-12 BLR
Sawicka Emilia Członek RN 2017-08-24

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dotkuś, Tomasz Waldemar Wiceprezes Zarządu 2017-12-12
Kuźniar Bartosz Prezes Zarządu 2015-03-31
Przeniosło Marzena Wiceprezes Zarządu 2015-03-31 2017-11-15

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 91
2017 0 79
2015 0 64
2014 0 54
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA