REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Global Cosmed (GLC)

PLGLBLC00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,91 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,90 2,05 0,72 1,29 2,01 2,37
zmiana 0,53% -6,83% 165,28% 48,06% -4,98% -19,41%
WIG (zmiana) 0,77% -0,85% 6,14% 0,38% -3,81% 12,87%
Na tle WIG (pp) -0,24 -5,98 159,14 47,68 -1,16 -32,28
WIG-ODZIEZ (zmiana) 2,71% -3,39% -1,12% -13,31% -23,00% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -2,18 -3,44 166,40 61,37 18,02 -
WIG-Poland (zmiana) 0,77% -0,85% 6,35% 0,45% -3,86% 12,69%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,25 -5,97 158,92 47,61 -1,11 -32,10
InvestorMS (zmiana) 0,67% 3,51% 7,47% -3,65% -13,64% 6,03%
Na tle InvestorMS (pp) -0,14 -10,34 157,81 51,71 8,66 -25,43

Dane rynkowe

Kapitalizacja 166 816 825,32
Free float 12,27%
Liczba akcji 87 338 652
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 816 825,32
Liczba akcji: 87 338 652
Liczba głosów na WZA: 104 564 774
Kapitał akcyjny: 87 338 652,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76 618 963
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,73%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 845 085
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,75%
Free float: 12,27%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 87 338 652 (100,00%) 104 564 774 (100,00%)
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 963 (87,73%) 93 845 085 (89,75%) GLC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria M - subskrypcja prywatna 2018-06-25 1 012 566 1,00 3,56 87 338 652 87 338 652,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-19
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 250 000 1,00 - 86 326 086 86 326 086,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-11
-
seria L - emisja podziałowa 2017-03-17 1 1,00 - 86 076 086 86 076 086,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-17
-
seria J - GCG Investment sp. z o.o. 2016-06-14 4 873 363 1,00 4,10 86 076 085 86 076 085,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-12
-
seria I - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 4 653 197 1,00 4,10 81 202 722 81 202 722,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-12
-
seria H - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 2 961 125 1,00 4,10 76 549 525 76 549 525,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-12
-
seria K - subskrypcja prywatna 2016-01-15 500 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G - Andreas Mielimonka 2016-01-15 38 055 089 1,00 4,10 73 588 400 73 588 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-19
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 200 000 1,00 1,00 35 533 311 35 533 311,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-30
2014-02-24
podwyższenie kapitału - 6 254 085 1,00 - 35 333 311 35 333 311,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2013-08-19
seria F - subskrypcja prywatna 2012-04-27 4 600 000 1,00 - 29 079 226 29 079 226,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
-
2013-08-19
seria D - subskrypcja publiczna 2012-03-12 10 000 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
-
-
seria E - subskrypcja prywatna 2011-08-02 200 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-02 7 253 104 1,00 - 24 479 226 24 479 226,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
2011-09-16
2013-08-19
seria B - subskrypcja prywatna 2011-08-02 15 412 846 1,00 - 17 226 122 17 226 122,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-16
-
seria A - akcje założycielskie - 1 813 276 1,00 - 1 813 276 1 813 276,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-10-03
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 87 338 652 100,00% 104 564 774 100,00% 2018-10-19
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 963 87,73% 93 845 085 89,75% 2018-10-19
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 264 407 86,18% 92 490 529 88,45% 2018-10-19
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 284 407 86,20% 92 510 529 88,47% 2018-10-19
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 264 407 87,19% 92 490 529 89,32% 2018-08-20
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,93% 92 912 908 89,94% 2017-07-04
Mielimonka Andreas z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,93% 92 912 908 107,94% 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., GCG Investment sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,68% 92 912 908 89,73% 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 75 686 786 87,00% 92 912 908 89,00% 2017-07-04
Mielimonka Andreas wraz z Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 87,84% 92 832 908 107,85% 2017-05-17
Ogółem 86 326 086 100,00% 103 552 208 100,00% 2017-05-17
Ogółem 86 076 086 100,00% 103 302 208 100,00% 2017-05-17
Ogółem 86 076 086 100,00% 86 076 086 100,00% 2017-05-17
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 5,58% 4 800 000 4,65% 2016-08-12
GCG Investment sp. z o.o. 5 873 363 6,00% 5 873 363 5,00% 2016-08-12
Ogółem 86 076 085 100,00% 103 302 207 100,00% 2016-08-12
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 75 606 786 87,84% 92 832 908 89,87% 2016-08-12
GCG Investment sp. z o.o. 5 873 363 6,82% 5 873 363 5,69% 2016-08-12
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 63 119 101 73,33% 80 345 223 77,78% 2016-08-12
Mielimonka Andreas wraz z Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 87,00% 92 832 908 89,00% 2016-08-12
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k. i GCG Investment sp. z o.o. 75 606 786 87,00% 92 832 908 89,00% 2016-08-12
Trigon TFI SA 4 911 214 5,71% 4 911 214 4,75% 2016-08-12
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 6,52% 4 800 000 5,29% 2016-05-19
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 25 064 012 34,06% 42 290 134 46,57% 2016-05-19
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 63 119 101 85,77% 80 345 223 88,47% 2016-05-19
Ogółem 73 588 400 100,00% 90 814 522 100,00% 2016-05-19
Trigon TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 097 961 4,21% 3 097 961 3,41% 2016-05-19
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 25 064 012 70,54% 42 290 134 80,16% 2016-03-21
Mielimonka Magdalena poprzez Magma Holding sp. z o.o. 4 800 000 13,51% 4 800 000 9,10% 2016-03-21
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 859 012 84,03% 47 037 618 89,15% 2015-12-18
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 811 496 83,89% 47 037 618 89,15% 2015-04-22
Mielimonka Andreas poprzez Blackwire Ventures sp. z o.o. i Global Cosmed Group SA 29 811 496 83,89% 29 811 496 56,50% 2015-04-22
Blackwire Ventures Ltd wraz z Andreasem Mielimonka 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-12
MW Legal 36 sp. z o.o. 28 548 587 80,34% 43 961 433 83,32% 2014-12-12
MW Legal 36 sp. z o.o. 28 548 587 80,00% 43 961 433 82,99% 2014-12-12
Blackwire Ventures Ltd wraz z Andreasem Mielimonka 28 811 496 81,08% 46 037 618 87,25% 2014-09-02
Blackwire Ventures Ltd wraz z Andreasem Mielimonka 28 668 587 80,68% 45 894 709 86,98% 2014-08-19
Blackwire Ventures Ltd 28 548 587 80,34% 45 774 709 86,76% 2014-06-20
Blackwire Ventures Ltd 28 528 587 80,28% 45 754 709 86,72% 2014-06-20
Trigon TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 097 961 8,71% 3 097 961 5,87% 2014-06-16
Gawrońska Aleksandra 110 000 0,00% 110 000 0,00% 2014-04-28
Gawrońska Aleksandra 110 000 0,30% 110 000 0,20% 2014-04-28
Wójcikowska Ewa 0 0,00% 0 0,00% 2014-04-28
Gawrońska Aleksandra 510 000 1,43% 510 000 0,96% 2014-01-20
Wójcikowska Ewa 120 000 0,33% 120 000 0,22% 2014-01-20
Blackwire Ventures Ltd 29 079 226 81,83% 46 305 348 87,76% 2013-12-30
Ogółem 35 533 311 100,00% 52 759 433 100,00% 2013-12-30
Gawrońska Aleksandra 550 000 1,54% 550 000 1,04% 2013-12-30
Gawrońska Aleksandra 500 000 1,40% 500 000 0,94% 2013-12-30
Wójcikowska Ewa 150 000 0,42% 150 000 0,28% 2013-12-30
Gawrońska Aleksandra 500 000 1,41% 500 000 0,95% 2013-10-25
Ogółem 35 333 311 100,00% 52 559 433 100,00% 2013-07-10
Blackwire Ventures Ltd 29 079 226 82,29% 46 305 348 88,10% 2013-07-10
Blackwire Ventures Ltd 29 079 226 100,00% 46 305 348 100,00% 2012-09-18
Ogółem 29 079 226 100,00% 46 305 348 100,00% 2011-09-16

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2015-07-09 2015-07-16 1,02105 0,10 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-07-24 2018-08-08 - NWZ: zmiana uchwały o pokryciu straty
2017-06-12 2017-06-28 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-03-01 2017-03-17 - NWZA: zmiany w RN, podział Spółki, emisja akcji serii L
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: podział zysku
2015-12-30 2016-01-15 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN, emisja akcji serii G i K, emisja warrantów serii A i B
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: dywidenda - 0,10 PLN
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mielimonka Andreas Prezes Zarządu 2016-06-16
Mielimonka Magdalena Wiceprezes Zarządu 2016-01-15
Szymonik Paweł Członek Zarządu 2016-12-16

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gawrońska Aleksandra Przewodniczący RN 2017-06-28
Kubicka Jolanta Wiceprzewodniczący RN 2016-01-15
Okoniewski Michał Członek RN 2017-11-01
Sułek Marian Członek RN 2012-09-18
Ujazdowski Maciej Członek RN 2016-01-15 GKP

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mielimonka Arthur Członek Zarządu 2017-06-30 2018-12-13
Mielimonka Arthur Członek Zarządu 2017-06-30
Szymonik Paweł Członek Zarządu 2016-12-16
Mielimonka Andreas Prezes Zarządu 2016-06-16
Mielimonka Magdalena Wiceprezes Zarządu 2016-01-15
Gawrońska Aleksandra Członek Zarządu 2011-08-02
Wójcikowska Ewa Prezes Zarządu 2008-01-01 2016-06-15 BRU

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 453 724
2016 240 700
2015 205 274
2014 143 218
2013 129 129
2012 133 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA