Notowania spółki

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB (ELZ)

PLELZAB00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 5,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 5,5000 5,4500 3,6800 6,4000 3,7000 17,0000
zmiana -1,82% -0,92% 46,74% -15,63% 45,95% -68,24%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) -0,84 -3,53 26,97 -26,52 48,17 -101,38
WIGtechTR (zmiana) 0,79% 3,45% - - - -
Na tle WIGtechTR (pp) -2,61 -4,37 - - - -
WIGtech (zmiana) 0,79% 3,40% 1,16% 1,76% 26,79% -
Na tle WIGtech (pp) -2,61 -4,31 45,58 -17,38 19,16 -
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,79 -3,34 27,18 -26,23 48,27 -101,27
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -3,04 -10,91 26,24 -30,58 25,25 -104,84
WIG-INFO (zmiana) 1,01% 2,69% 5,51% 4,94% 29,97% 143,84%
Na tle WIG-INFO (pp) -2,83 -3,61 41,23 -20,57 15,97 -212,07

Dane rynkowe

Kapitalizacja 87 140 070,00
Free float 19,07%
Liczba akcji 16 137 050
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 87 140 070,00
Liczba akcji: 16 137 050
Liczba głosów na WZA: 16 282 930
Kapitał akcyjny: 22 142 969,54
Cena nominalna akcji: 1,37
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 608 403
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,32%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 276 541
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,63%
Free float: 15,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 16 137 050 (100,00%) 16 282 930 (100,00%)
Comp SA 12 246 639 (75,89%) 12 320 439 (77,60%) ELZ, CMP, NVS
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 813 829 (5,04%) 813 829 (5,13%) ELZ, GOP, CHP, XTP, TOA, TOW, BLO, 1AT, CIG, LRQ, RLP, CMP, LSI, OPN
Elzab SA 405 662 (2,51%) 0 (0,00%) ELZ
Altus SA porfele 142 273 (0,88%) 142 273 (0,90%) ELZ, ZUK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Medesa sp. z o.o. 2009-04-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-07-31
-
seria E 2009-02-19 49 862 190 1,36 3,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:10 2008-01-07 - 1,36 - 16 137 050 21 946 388,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-03-31
2008-04-30
seria D - subskrypcja publiczna 2004-05-07 362 159 13,60 15,30 1 613 705 21 946 388,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-14
2004-09-22
2004-11-02
umorzenie akcji 2000-06-08 -14 454 13,60 - 1 251 546 17 021 025,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-08-17
-
seria C - subskrypcja publiczna 1997-09-11 306 000 13,60 72,00 1 266 000 17 217 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-11
1998-05-13
seria B - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-07-31 150 000 13,60 13,60 960 000 13 056 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-09-17
2007-09-14
obniżenie kapitału 1993-12-21 - 13,60 - 810 000 11 016 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1994-11-17
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-11-16 810 000 15,00 - 810 000 12 150 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1992-01-02
1998-05-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 813 829 5,04% 813 829 5,13% 2020-07-28
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 513 687 9,38% 1 513 687 9,53% 2018-12-11
Altus SA porfele 142 273 0,88% 142 273 0,90% 2018-12-04
Altus SA porfele 1 501 038 9,30% 1 501 038 9,45% 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 501 038 9,30% 1 501 038 9,45% 2018-03-31
Comp SA 12 246 639 75,89% 12 320 439 77,60% 2018-03-31
Elzab SA 405 662 2,51% 0 0,00% 2017-12-21
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 821 446 5,09% 821 446 5,43% 2015-11-30
Comp SA 12 246 639 75,89% 12 320 439 81,54% 2015-09-30
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 14 203 394 88,01% 14 277 194 87,68% 2013-08-28
Elzab SA 1 173 755 7,27% 0 0,00% 2013-08-28
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 83,90% 13 099 689 80,45% 2012-08-24
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 83,90% 13 609 961 83,58% 2012-08-24
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2012-08-24
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 1 040 422 6,44% 1 040 422 6,38% 2012-08-23
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 1 423 205 8,81% 1 423 205 8,74% 2011-09-05
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 83,90% 13 099 689 80,45% 2011-08-24
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 10 746 733 66,59% 10 746 733 66,00% 2011-06-09
Novitus SA poprzez Comp SA i wraz z akcjami własnymi Elzab SA 0 0,00% 0 0,00% 2011-06-08
Novitus SA poprzez Comp SA i wraz z akcjami własnymi Elzab SA 10 746 733 66,59% 10 746 733 66,00% 2011-05-31
Novitus SA poprzez Comp SA i wraz z akcjami własnymi Elzab SA 10 746 733 66,59% 10 746 733 68,13% 2011-05-31
Novitus SA poprzez Comp SA 10 746 733 66,59% 10 746 733 68,13% 2011-05-31
Elzab SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2011-04-18
Novitus SA poprzez Comp SA 10 743 750 66,57% 10 743 750 68,11% 2011-04-18
Novitus SA 10 233 478 63,41% 10 233 478 64,88% 2011-04-11
Novitus SA 10 262 478 63,59% 10 262 478 65,06% 2011-04-06
Elzab SA w celu umorzenia 510 272 3,16% 0 0,00% 2011-04-06
Malok Jerzy 33 150 0,00% 33 150 0,00% 2011-04-06
Novitus SA 10 262 478 63,59% 11 686 758 74,09% 2011-04-06
Astramowicz Jarek 343 642 2,12% 411 442 2,60% 2011-04-06
Biernat Jerzy 42 590 0,26% 42 590 0,27% 2011-04-06
Ogółem 16 137 050 100,00% 16 282 930 100,00% 2011-04-06
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 184 8,93% 1 441 184 9,13% 2011-04-06
Astramowicz Jarek 343 642 2,00% 411 442 2,00% 2011-04-06
Ciesielski Jerzy 1 800 0,00% 1 800 0,00% 2011-04-06
Ciesielski Jerzy 1 800 0,01% 1 800 0,01% 2011-04-06
Malok Jerzy 33 150 0,20% 33 150 0,21% 2011-04-06
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 184 8,93% 1 441 184 8,38% 2010-12-13
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 618 8,93% 1 441 618 8,38% 2010-12-10
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 454 368 9,01% 1 454 368 8,45% 2010-12-03
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 454 899 9,01% 1 454 899 8,46% 2010-12-03
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 482 311 9,18% 1 482 311 8,61% 2010-11-24
Exorigo sp. z o.o. 310 723 1,92% 310 723 1,80% 2010-11-24
Astramowicz Jarek 343 642 2,12% 411 442 2,39% 2010-11-24
Relpol 2 sp. z o.o. 1 171 588 7,00% 1 171 588 5,99% 2010-11-24
Relpol 2 sp. z o.o. 1 171 588 7,26% 1 171 588 6,81% 2010-11-24
ARP SA 290 415 1,79% 290 415 1,68% 2010-11-23
Novitus SA 10 262 478 63,59% 11 686 758 67,95% 2010-11-19
Polsin Private Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-15
Novitus SA 2 050 520 12,70% 3 474 800 20,20% 2010-09-15
Novitus SA 361 010 2,23% 1 749 250 10,17% 2010-07-13
Polsin Private Ltd. 1 689 510 10,46% 1 725 550 10,03% 2010-07-13
Elzab SA w celu umorzenia 510 272 3,16% 0 0,00% 2009-12-15
Dudziuk Paweł 34 000 0,00% 34 000 0,00% 2009-11-13
Dudziuk Paweł 34 000 0,21% 34 000 0,19% 2009-11-13
Elzab SA w celu umorzenia 506 795 3,14% 0 0,00% 2009-09-08
Dudziuk Andrzej 34 000 0,00% 34 000 0,00% 2009-08-31
Dudziuk Andrzej 34 000 0,21% 34 000 0,19% 2009-08-31
Elzab SA w celu umorzenia 466 553 2,89% 0 0,00% 2009-08-10
ARP SA 1 121 571 6,95% 1 121 571 6,48% 2009-05-15
ARP SA 1 119 571 6,93% 1 119 571 6,47% 2009-02-27
Relpol 2 sp. z o.o. 4 524 628 28,03% 4 524 628 26,15% 2009-02-04
Astramowicz Jarek 1 278 622 7,92% 1 346 422 7,78% 2009-02-04
Exorigo sp. z o.o. 1 200 000 7,43% 1 200 000 6,93% 2009-02-04
Exorigo sp. z o.o. 1 216 950 7,54% 1 284 750 7,42% 2008-11-20
Dudziuk Paweł 34 000 0,21% 34 000 0,19% 2008-11-14
Dudziuk Paweł 34 000 0,00% 34 000 0,00% 2008-11-14
Olszewski Artur 0 0,00% 0 0,00% 2008-11-14
Relpol 2 sp. z o.o. 5 786 300 35,85% 5 786 300 33,44% 2008-11-07
Impera Capital ASI SA 0 0,00% 0 0,00% 2008-11-07
Warchoł Janusz 81 218 0,00% 81 218 0,00% 2008-10-08
Warchoł Janusz 81 218 0,50% 81 218 0,46% 2008-10-08
Exorigo sp. z o.o. 1 200 000 7,43% 1 200 000 6,93% 2008-10-08
Warchoł Janusz 1 081 218 6,70% 1 081 218 6,24% 2008-10-07
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 856 225 36,29% 5 924 025 34,23% 2008-09-16
Olszewski Artur 17 887 0,11% 17 887 0,10% 2008-08-13
ARP SA 999 410 6,19% 999 410 5,77% 2008-07-01
Wiatr, Dariusz Krzysztof 128 950 0,00% 128 950 0,00% 2008-07-01
Polsin Private Ltd. 2 036 570 12,62% 3 460 850 20,00% 2008-07-01
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 819 810 36,06% 5 819 810 33,63% 2008-07-01
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 803 250 35,96% 5 871 050 33,93% 2008-07-01
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 836 760 36,16% 5 904 560 34,12% 2008-07-01
Warchoł Janusz 1 050 000 6,50% 1 050 000 6,06% 2008-07-01
Ogółem 16 137 050 100,00% 17 707 210 100,00% 2008-07-01
Elzab SA w celu umorzenia 405 662 2,51% 0 0,00% 2008-06-25
Elzab SA w celu umorzenia 400 662 2,48% 0 0,00% 2008-06-24
Elzab SA w celu umorzenia 395 662 2,45% 0 0,00% 2008-06-23
Elzab SA w celu umorzenia 385 662 2,38% 0 0,00% 2008-06-20
Elzab SA w celu umorzenia 377 662 2,34% 0 0,00% 2008-06-19
Elzab SA w celu umorzenia 365 662 2,26% 0 0,00% 2008-06-18
Elzab SA w celu umorzenia 353 662 2,19% 0 0,00% 2008-06-16
Elzab SA w celu umorzenia 345 662 2,14% 0 0,00% 2008-06-11
Elzab SA w celu umorzenia 330 267 2,04% 0 0,00% 2008-06-10
Elzab SA w celu umorzenia 312 040 1,93% 0 0,00% 2008-06-09
Elzab SA w celu umorzenia 295 662 1,83% 0 0,00% 2008-06-06
Elzab SA w celu umorzenia 282 162 1,74% 0 0,00% 2008-06-05
Elzab SA w celu umorzenia 266 944 1,65% 0 0,00% 2008-06-04
Elzab SA w celu umorzenia 260 444 1,61% 0 0,00% 2008-06-03
Elzab SA w celu umorzenia 257 991 1,59% 0 0,00% 2008-06-02
Elzab SA w celu umorzenia 245 948 1,52% 0 0,00% 2008-05-30
Elzab SA w celu umorzenia 245 861 1,52% 0 0,00% 2008-05-28
Elzab SA w celu umorzenia 240 861 1,49% 0 0,00% 2008-05-27
Elzab SA w celu umorzenia 235 861 1,46% 0 0,00% 2008-05-26
Elzab SA w celu umorzenia 234 025 1,45% 0 0,00% 2008-05-23
Elzab SA w celu umorzenia 231 025 1,43% 0 0,00% 2008-05-21
Elzab SA w celu umorzenia 226 305 1,40% 0 0,00% 2008-05-19
Elzab SA w celu umorzenia 225 105 1,39% 0 0,00% 2008-05-15
Olszewski Artur 25 610 0,15% 25 610 0,14% 2008-05-15
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 803 250 35,96% 5 871 050 33,23% 2008-05-14
Elzab SA w celu umorzenia 220 105 1,36% 0 0,00% 2008-05-14
Elzab SA w celu umorzenia 215 105 1,33% 0 0,00% 2008-05-13
Elzab SA w celu umorzenia 210 105 1,30% 0 0,00% 2008-05-12
Elzab SA w celu umorzenia 209 790 1,30% 0 0,00% 2008-05-09
Elzab SA w celu umorzenia 204 790 1,26% 0 0,00% 2008-05-07
Elzab SA w celu umorzenia 199 790 1,23% 0 0,00% 2008-05-05
ARP SA 999 410 6,19% 999 410 5,65% 2008-04-30
Polsin Private Ltd. 2 036 570 12,62% 3 460 850 19,59% 2008-04-30
Ogółem 16 137 050 100,00% 17 906 290 100,00% 2008-04-30
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 747 060 29,41% 4 814 860 27,26% 2008-04-30
Warchoł Janusz 1 050 000 6,50% 1 050 000 5,94% 2008-04-30
Wiatr, Dariusz Krzysztof 128 950 0,79% 128 950 0,72% 2008-04-30
Olszewski Artur 51 400 0,31% 51 400 0,29% 2008-04-30
Biernat Jerzy 42 590 0,26% 42 590 0,24% 2008-04-30
Malok Jerzy 33 150 0,20% 33 150 0,18% 2008-04-30
Ciesielski Jerzy 1 800 0,01% 1 800 0,01% 2008-04-30
Elzab SA w celu umorzenia 194 790 1,20% 0 0,00% 2008-04-30
Elzab SA w celu umorzenia 19 479 1,20% 0 0,00% 2008-04-29
Elzab SA w celu umorzenia 19 272 1,19% 0 0,00% 2008-04-28
Elzab SA w celu umorzenia 19 106 1,18% 0 0,00% 2008-04-25
Elzab SA w celu umorzenia 18 859 1,16% 0 0,00% 2008-04-24
Elzab SA w celu umorzenia 18 359 1,13% 0 0,00% 2008-04-23
Elzab SA w celu umorzenia 17 859 1,10% 0 0,00% 2008-04-22
Elzab SA w celu umorzenia 17 359 1,07% 0 0,00% 2008-04-17
Elzab SA w celu umorzenia 16 868 1,04% 0 0,00% 2008-04-16
Elzab SA w celu umorzenia 16 416 1,01% 0 0,00% 2008-04-15
Elzab SA w celu umorzenia 16 020 0,99% 0 0,00% 2008-04-10
Elzab SA w celu umorzenia 15 656 0,97% 0 0,00% 2008-04-09
Elzab SA w celu umorzenia 15 295 0,94% 0 0,00% 2008-04-08
Elzab SA w celu umorzenia 14 958 0,92% 0 0,00% 2008-04-07
Elzab SA w celu umorzenia 14 597 0,90% 0 0,00% 2008-04-02
Elzab SA w celu umorzenia 14 249 0,88% 0 0,00% 2008-04-01
Elzab SA w celu umorzenia 13 836 0,85% 0 0,00% 2008-03-31
Elzab SA w celu umorzenia 13 524 0,83% 0 0,00% 2008-03-28
Elzab SA w celu umorzenia 13 024 0,80% 0 0,00% 2008-03-27
Elzab SA w celu umorzenia 12 524 0,77% 0 0,00% 2008-03-25
Elzab SA w celu umorzenia 12 024 0,74% 0 0,00% 2008-03-18
Elzab SA w celu umorzenia 11 524 0,71% 0 0,00% 2008-03-17
Elzab SA w celu umorzenia 11 446 0,70% 0 0,00% 2008-03-06
Elzab SA w celu umorzenia 10 529 0,65% 0 0,00% 2008-03-03
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 474 706 29,41% 481 486 27,04% 2008-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 9 909 0,61% 0 0,00% 2008-02-29
Olszewski Artur 5 140 0,31% 5 140 0,28% 2008-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 8 711 0,53% 0 0,00% 2008-02-28
Elzab SA w celu umorzenia 8 251 0,51% 0 0,00% 2008-02-27
Elzab SA w celu umorzenia 7 280 0,45% 0 0,00% 2008-02-22
Elzab SA w celu umorzenia 6 693 0,41% 0 0,00% 2008-02-20
Elzab SA w celu umorzenia 5 834 0,36% 0 0,00% 2008-02-15
Elzab SA w celu umorzenia 5 110 0,31% 0 0,00% 2008-02-11
Elzab SA w celu umorzenia 4 718 0,29% 0 0,00% 2008-02-08
Elzab SA w celu umorzenia 3 943 0,24% 0 0,00% 2008-02-07
Elzab SA w celu umorzenia 3 166 0,19% 0 0,00% 2008-02-06
Elzab SA w celu umorzenia 2 423 0,15% 0 0,00% 2008-02-05
Elzab SA w celu umorzenia 1 545 0,09% 0 0,00% 2008-02-04
Elzab SA w celu umorzenia 1 175 0,07% 0 0,00% 2008-02-01
Ogółem 1 613 705 100,00% 1 790 629 100,00% 2008-02-01
Skarb Państwa 40 668 2,52% 40 668 1,83% 2007-12-31
Warchoł Janusz 105 000 6,50% 105 000 5,86% 2007-11-26
Wiatr, Dariusz Krzysztof 12 895 0,79% 12 895 0,71% 2007-11-14
Olszewski Artur 18 215 1,12% 18 215 1,01% 2007-11-14
ARP SA 99 941 6,19% 99 941 5,58% 2007-11-05
Relpol 5 sp. z o.o. 37 000 2,29% 37 000 2,06% 2007-11-05
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 580 325 35,96% 587 105 32,78% 2007-11-05
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 580 325 35,96% 1 009 581 56,37% 2007-10-22
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 580 325 35,96% 1 009 581 45,61% 2007-10-22
Biały Tadeusz 15 000 0,00% 15 000 0,00% 2007-10-05
Ogółem 1 613 705 100,00% 1 790 929 100,00% 2007-10-05
Polsin Private Ltd. 203 657 12,62% 346 085 19,32% 2007-10-05
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 630 325 39,06% 1 059 581 47,87% 2007-09-28
Relpol 5 sp. z o.o. 37 000 2,29% 185 000 8,35% 2007-09-27
Relpol 5 sp. z o.o. 861 706 53,39% 1 016 486 45,92% 2007-09-27
Impera Capital ASI SA przez podmioty zależne 930 325 57,65% 1 359 581 61,42% 2007-09-24
MWCR SpA 0 0,00% 0 0,00% 2007-09-24
Polsin Private Ltd. 203 657 12,62% 346 085 15,63% 2007-09-03
Biały Tadeusz 15 000 0,92% 15 000 0,67% 2007-09-03
Ogółem 1 613 705 100,00% 2 213 405 100,00% 2007-09-03
MWCR SpA 930 325 57,65% 1 359 581 61,42% 2007-09-03
Ciesielski Jerzy 180 0,01% 180 0,00% 2007-09-03
Biernat Jerzy 4 259 0,26% 4 259 0,19% 2007-09-03
Malok Jerzy 3 315 0,20% 3 315 0,14% 2007-09-03
Biały Tadeusz 15 000 0,92% 15 000 0,67% 2007-08-14
Biały Tadeusz 14 800 0,91% 14 800 0,66% 2007-02-28
Biały Tadeusz 14 750 0,91% 14 750 0,66% 2006-12-31
Biernat Jerzy 4 259 0,26% 4 259 0,19% 2006-08-04
Opiela Stefan 2 046 0,00% 2 046 0,00% 2006-08-04
Malok Jerzy 3 315 0,20% 3 315 0,14% 2006-08-04
Opiela Stefan 2 046 0,12% 2 046 0,09% 2006-08-04
Ciesielski Jerzy 180 0,01% 180 0,00% 2006-08-04
Biały Tadeusz 15 200 0,94% 15 200 0,68% 2006-07-27
Malok Jerzy 3 315 0,20% 3 315 0,14% 2004-10-19
Biernat Jerzy 4 259 0,26% 4 259 0,19% 2004-10-19
Ogółem 1 613 705 100,00% 2 213 705 100,00% 2004-09-22
Polsin Private Ltd. 203 657 12,62% 346 085 15,63% 2004-09-22
MWCR SpA 930 325 57,65% 1 359 581 61,41% 2004-09-22
MWCR SpA 621 175 49,06% 1 050 431 56,73% 2003-04-22
Polsin Private Ltd. 203 657 16,27% 346 085 18,69% 2003-02-13
Relpol SA przez podmioty zależne 0 0,00% 0 0,00% 2000-11-02
MWCR SpA 534 541 42,22% 957 027 51,69% 2000-11-02
MWCR SpA 185 153 14,63% 185 153 10,00% 2000-10-26
Relpol SA przez podmioty zależne 349 388 27,60% 771 874 41,69% 2000-10-26
Relpol SA przez podmioty zależne 534 541 42,22% 957 027 51,69% 2000-10-17
Elzab SA umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2000-08-17
Polsin Private Ltd. 203 729 16,09% 346 157 18,70% 2000-08-17
Relpol SA 534 541 42,22% 957 027 51,69% 2000-08-17
Ogółem 1 251 546 100,00% 1 851 546 100,00% 2000-08-17
Skarb Państwa 45 653 3,61% 45 653 2,45% 2000-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 14 454 1,14% 0 0,00% 1999-04-22
Elzab SA w celu umorzenia 13 454 1,06% 0 0,00% 1999-04-19
Elzab SA w celu umorzenia 8 000 0,63% 0 0,00% 1999-03-05
Relpol SA 534 541 42,22% 957 027 51,29% 1999-01-28
Relpol SA 527 113 41,64% 940 945 50,43% 1998-09-30
Relpol SA 521 113 41,16% 958 645 51,37% 1998-05-29
Skarb Państwa 86 321 6,82% 86 321 4,63% 1998-05-29
Polsin Private Ltd. 203 729 16,09% 346 157 18,55% 1998-03-11
Ogółem 1 266 000 100,00% 1 866 000 100,00% 1998-03-11
Relpol SA 521 113 41,16% 934 945 50,10% 1998-03-11
Skarb Państwa 207 653 16,40% 207 653 11,13% 1998-03-11
Relpol SA 521 113 54,28% 934 945 59,93% 1997-11-19
Skarb Państwa 207 653 21,63% 207 653 13,31% 1997-11-19
Polsin Private Ltd. 203 729 21,22% 346 157 22,19% 1997-11-19
Ogółem 960 000 100,00% 1 560 000 100,00% 1997-09-25

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-09-07 2016-09-21 1,03530 0,52 PLN -
2015-07-07 2015-07-23 1,05764 0,89 PLN -
2007-07-20 2007-08-10 1,04332 2,45 PLN -
2006-06-02 2006-06-20 1,12000 3,45 PLN -
2005-07-05 2005-07-20 1,16562 2,65 PLN -
2003-06-30 2003-07-15 1,14877 1,69 PLN -
1999-06-18 1999-07-05 1,08197 2,50 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2008-04-29 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: podział zysku
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-09-25 2018-10-11 - NWZ: zmiany w RN
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,52 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,89 PLN
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 13:00:00
2013-12-11 NWZ 2013-12-27, godzina 10:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 10:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 15:00:00
2012-02-13 NWZ 2012-02-29, godzina 09:30:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 16:00:00
2010-12-04 NWZ 2010-12-20, godzina 11:00:00
2010-10-27 NWZ 2010-11-12, godzina 11:00:00
2010-09-06 NWZ 2010-09-22, godzina 11:00:00
2010-06-08 ZWZ 2010-06-24, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Panek, Bartosz Mateusz Prezes Zarządu 2020-08-31
Popławski Jerzy Wiceprezes Zarządu 2012-03-01 BMI

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Należyty Grzegorz Przewodniczący RN 2017-08-09 CMP
Wilk Jarosław Wiceprzewodniczący RN 2017-08-09 CMP
Wawer Andrzej Sekretarz RN 2010-12-20 NVS, CMP
Kotkowski Jerzy Członek RN 2017-06-30 14N
Morawski Krzysztof Członek RN 2018-10-11 CMP
Wojnicz Kajetan Członek RN 2017-06-30 BRG, EC2, GIF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Panek, Bartosz Mateusz Prezes Zarządu 2020-08-31
Urbanowicz Krzysztof Prezes Zarządu 2015-04-10 2020-08-31 UBT, MDG, NVS, PMP
Popławski Jerzy Wiceprezes Zarządu 2012-03-01 BMI
Krupa Janusz Członek Zarządu 2011-04-13 2017-06-30
Stanasiuk Zbigniew Członek Zarządu 2011-04-13 2017-06-30 NVS
Urbanowicz Krzysztof Prezes Zarządu 2010-12-20 2015-04-09 UBT, MDG, NVS, PMP
Malok Jerzy Członek Zarządu 2010-12-20 2012-04-04
Tomaszewski Robert Członek Zarządu 2010-12-20 2011-04-13 CMP
Kopański Jarosław Prezes Zarządu 2010-05-21 2010-12-15 GEU
Pajączek Eugeniusz Prezes Zarządu 2009-04-01 2010-04-30
Biernat Jerzy Członek Zarządu 2008-10-28 2014-12-31 BOW
Dudziuk Paweł Prezes Zarządu 2008-10-28 2009-03-31
Chadam Jan Członek Zarządu 2008-07-18 2008-12-19
Biernat Jerzy Prezes Zarządu 1990-01-01 2008-10-27 BOW
Opiela Stefan Członek Zarządu 1000-01-01 2007-05-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 339 367
2017 303 322
2016 274 298
2015 285 271
2014 285 317
2013 264 289
2011 260 270
2010 244 269
2009 236 262
2008 229 271
2007 213 258
2005 197 250
2004 105 158
2003 117 0
2002 103 0
2001 293 0
2000 395 0
1999 432 0
1998 415 0
1997 356 0
1996 346 0
1995 413 0
1994 457 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.