Notowania spółki

Budimex (BDX)

PLBUDMX00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 116,80 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 127,60 116,00 104,80 122,20 206,40 122,60
zmiana -8,46% 0,69% 11,45% -4,42% -43,41% -4,73%
WIG (zmiana) 1,54% 5,39% 1,39% 5,39% -7,06% 16,38%
Na tle WIG (pp) -10,00 -4,70 10,06 -9,81 -36,35 -21,12
mWIG40TR (zmiana) 0,19% 4,81% -0,58% -4,79% -13,65% 41,09%
Na tle mWIG40TR (pp) -8,66 -4,13 12,03 0,37 -29,76 -45,82
WIGdiv (zmiana) 0,55% 6,86% -0,33% 4,28% -9,44% -2,35%
Na tle WIGdiv (pp) -9,02 -6,17 11,78 -8,70 -33,97 -2,38
RESPECT (zmiana) 2,38% 4,12% 6,63% 10,67% -7,60% 11,54%
Na tle RESPECT (pp) -10,85 -3,43 4,82 -15,09 -35,81 -16,28
WIG-Poland (zmiana) 1,61% 5,59% 1,42% 5,55% -7,17% 16,35%
Na tle WIG-Poland (pp) -10,07 -4,90 10,03 -9,97 -36,24 -21,08
InvestorMS (zmiana) -0,25% 2,34% -3,13% -10,58% -20,09% 4,81%
Na tle InvestorMS (pp) -8,22 -1,65 14,58 6,16 -23,32 -9,54
WIG-BUDOW (zmiana) -2,97% 2,25% 2,50% -10,55% -30,58% -9,90%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -5,49 -1,56 8,95 6,13 -12,84 5,17
mWIG40 (zmiana) 0,12% 4,74% -0,65% -6,23% -16,39% 22,03%
Na tle mWIG40 (pp) -8,58 -4,05 12,10 1,81 -27,02 -26,76

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 981 915 446,40
Free float 30,28%
Liczba akcji 25 530 098
Dywidenda 17,61
Dywidenda (%) 0,1508
Cena / WK 4,49
C / Z 8,33

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 022 763 603,20
Liczba akcji: 25 530 098
Liczba głosów na WZA: 25 530 098
Kapitał akcyjny: 127 650 490,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 799 098
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,71%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 799 098
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,71%
Free float: 30,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 25 530 098 (100,00%) 25 530 098 (100,00%)
Valivala Holdings BV 14 078 159 (55,14%) 14 078 159 (55,14%) BDX
OFE Aviva Santander ZWZ 2 344 000 (9,18%) 2 344 000 (9,18%) ASE, ABS, ABG, LVC, PHN, MSW, KST, AML, ESS, KGH, ELB, NFT, HDR, ACP, ARH, HRS, PWX, CNG, ERB, CAR, CCC, FRO, FMF, KGN, ECH, ALR, RMK, PFL, KRU, OPF, ABE, PKN, UNI, PCM, MIL, SON, ING, SKA, PEP, STF, PKP, SNK, HRP, PKO, FTE, TRK, KTY, WPL, DCR, NVA, SWG, ULM, DOM, AMB, ORB, MWT, NWG, OVO, TAR, LCC, INL, ELT, AMC, GTC, PGO, BDX
Nationale-Nederlanden OFE 1 376 939 (5,39%) 1 376 939 (5,39%) STL, MPH, PND, IND, ATT, BFT, MON, LVC, EMT, BKM, QRS, MCR, CLE, MNI, IZB, MAB, MSP, MDG, SLV, ZMT, LEN, ATD, BRS, RFK, AML, APR, BTM, MVP, KGH, ELB, ENT, CMP, NFT, LTX, CIE, ACP, HRS, PZU, AGO, PWX, CNG, ATR, GKI, KGL, ERB, BAH, ZEP, MBK, CAR, MGT, CCC, FRO, TIM, FMF, PEO, BBD, RBW, CDR, ECH, TRN, ALR, TPE, SGN, PFL, KRU, ACG, ABE, PKN, VST, UNI, TEN, LTS, MNC, MIL, PEP, PKP, SNK, PLY, PKO, EAT, RWL, ART, FTE, SKH, KTY, DCR, GPR, SWG, LBT, RDL, ORB, POZ, TOR, NWG, TAR, LCC, 08N, QMK, LRQ, AMC, CDC, WWL, INP, RON, PSW, PRT, PGO, ATG, BDX

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Budimex Auto-Park sp. z o.o. 2010-05-19 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-23
-
połączenie z Budimex Dromex SA 2009-10-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-11-16
-
połączenie z Budimex Inwestycje sp. z o.o. 2009-06-17 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-08-13
-
seria M - oferta menedżerska 2001-05-22 512 595 5,00 15,00 26 042 693 130 213 465,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria L - prawo poboru 5:1 2000-10-16 4 255 017 5,00 20,50 25 530 098 127 650 490,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-12-18
2001-01-23
seria K - zamienna: akcjonariusze Mostostal Kraków 2000-05-31 1 484 693 5,00 - 21 275 081 106 375 405,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-07-13
2000-10-13
seria I - zamienna: akcjonariusze Budimex Warszawa 1999-09-10 186 250 5,00 - 19 790 388 98 951 940,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-11-02
1999-12-20
seria H - zamienna: akcjonariusze Unibud 1999-09-10 1 448 554 5,00 - 19 604 138 98 020 690,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-11-02
2000-02-02
seria G - zamienna: akcjonariusze Budimex Poznań 1999-09-10 2 217 549 5,00 - 18 155 584 90 777 920,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-11-02
1999-12-29
seria F - subskrypcja publiczna 1998-03-06 5 312 678 5,00 15,00 15 938 035 79 690 175,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-03-19
1998-05-05
1998-06-10
seria E - zamienna: akcjonariusze Budimex Trading SA 1997-02-25 2 000 000 5,00 - 10 625 357 53 126 785,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17
1997-08-05
2002-04-15
seria D - prawo poboru 4:1 1995-12-28 1 725 072 5,00 17,00 8 625 357 43 126 785,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-01-11
1996-04-25
1996-07-19
seria C - subskrypcja publiczna 1994-09-02 1 900 285 5,00 7,00 6 900 285 34 501 425,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-08
1995-03-07
1995-05-25
seria B - prawo poboru 1994-09-02 2 000 000 5,00 5,00 5 000 000 25 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-08
1994-11-03
1995-05-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-04-27 3 000 000 5,00 - 3 000 000 15 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-08
1994-08-05
1996-07-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AgioFunds TFI SA portfele 6 703 0,03% 6 703 0,03% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 151 408 0,59% 151 408 0,59% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 9 567 0,04% 9 567 0,04% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 1 959 0,01% 1 959 0,01% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 196 0,01% 3 196 0,01% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 72 351 0,28% 72 351 0,28% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 22 485 0,09% 22 485 0,09% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 441 0,00% 441 0,00% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 28 109 0,11% 28 109 0,11% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 88 883 0,35% 88 883 0,35% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 122 121 0,48% 122 121 0,48% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 6 401 0,03% 6 401 0,03% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 35 054 0,14% 35 054 0,14% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
PKO TFI SA portfele 9 567 0,04% 9 567 0,04% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 9 765 0,04% 9 765 0,04% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 9 275 0,04% 9 275 0,04% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 20 905 0,08% 20 905 0,08% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 28 370 0,11% 28 370 0,11% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 33 970 0,13% 33 970 0,13% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 35 037 0,14% 35 037 0,14% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 35 768 0,14% 35 768 0,14% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 138 000 0,54% 138 000 0,54% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 71 919 0,28% 71 919 0,28% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 1 031 000 4,04% 1 031 000 4,04% 2017-12-31
AXA OFE portfel 791 000 3,10% 791 000 3,10% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 695 000 2,72% 695 000 2,72% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 326 0,00% 326 0,00% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 615 000 2,41% 615 000 2,41% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 550 000 2,15% 550 000 2,15% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 279 000 1,09% 279 000 1,09% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 335 0,01% 3 335 0,01% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 3 500 0,01% 3 500 0,01% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 149 735 0,59% 149 735 0,59% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 516 0,01% 3 516 0,01% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 4 410 0,02% 4 410 0,02% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 9 720 0,04% 9 720 0,04% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 118 201 0,46% 118 201 0,46% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 111 000 0,44% 111 000 0,44% 2017-12-31
Generali OFE portfel 101 000 0,40% 101 000 0,40% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 72 351 0,28% 72 351 0,28% 2017-12-31
OFE Aviva Santander ZWZ 2 344 000 9,18% 2 344 000 9,18% 2017-05-11
Nationale-Nederlanden OFE 1 376 939 5,39% 1 376 939 5,39% 2017-04-04
Valivala Holdings BV 14 078 159 55,14% 14 078 159 55,14% 2017-03-31
OFE Aviva Santander portfel 2 317 000 9,08% 2 317 000 9,08% 2016-12-31
OFE Aviva Santander 1 820 426 7,13% 1 820 426 7,13% 2014-08-29
OFE PZU Złota Jesień 1 213 269 4,75% 1 213 075 4,75% 2014-02-12
OFE PZU Złota Jesień 2 253 988 8,82% 2 253 988 8,82% 2013-06-17
OFE Aviva Santander 1 304 851 5,11% 1 304 851 5,11% 2013-04-11
OFE PZU Złota Jesień 2 561 102 10,03% 2 561 102 10,03% 2012-11-07
OFE PZU Złota Jesień 2 551 346 9,99% 2 551 346 9,99% 2012-11-06
OFE PZU Złota Jesień 1 900 000 7,44% 1 900 000 7,44% 2012-06-30
Blocher Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2012-04-25
OFE PZU Złota Jesień 1 444 895 5,65% 1 444 895 5,65% 2010-04-28
OFE PZU Złota Jesień 1 444 985 5,65% 1 444 895 5,65% 2010-02-03
OFE PZU Złota Jesień 1 273 730 4,98% 1 273 730 4,98% 2010-02-02
PTE PZU SA 1 211 186 4,74% 1 211 186 4,74% 2009-12-02
PTE PZU SA 1 276 918 5,00% 1 276 918 5,00% 2009-12-01
BZ WBK Asset Management SA 1 067 029 4,17% 1 067 029 4,17% 2009-09-03
BZ WBK Asset Management SA 1 298 906 5,08% 1 298 906 5,08% 2009-09-02
BZ WBK Asset Management SA 2 547 316 9,97% 2 547 316 9,97% 2009-04-22
BZ WBK Asset Management SA 2 555 316 10,00% 2 555 316 10,00% 2009-04-21
BZ WBK Asset Management SA 2 737 540 10,72% 2 737 540 10,72% 2009-04-02
BZ WBK Asset Management SA 2 745 966 10,75% 2 745 966 10,75% 2009-04-01
Blocher Dariusz 3 500 0,01% 3 500 0,01% 2009-02-25
BZ WBK Asset Management SA 3 253 717 12,74% 3 253 717 12,74% 2009-02-03
BZ WBK Asset Management SA 3 388 400 13,27% 3 388 400 13,27% 2009-02-02
BZ WBK Asset Management SA 3 682 295 14,42% 3 682 295 14,42% 2009-01-28
BZ WBK Asset Management SA 3 782 295 14,81% 3 782 295 14,81% 2009-01-26
BZ WBK Asset Management SA 3 814 332 14,94% 3 814 332 14,94% 2009-01-23
BZ WBK Asset Management SA 3 930 374 15,39% 3 930 374 15,39% 2009-01-22
PTE PZU SA 1 329 013 5,20% 1 329 013 5,20% 2009-01-19
PTE PZU SA 1 271 013 4,97% 1 271 013 4,97% 2009-01-15
Blocher Dariusz 2 075 0,00% 2 075 0,00% 2008-02-22
Michałowski Marek 3 900 0,01% 3 900 0,01% 2008-02-22
Węgłowski Marcin 2 830 0,01% 2 830 0,01% 2008-02-22
BZ WBK Asset Management SA 3 632 317 14,22% 3 632 317 14,22% 2008-02-22
Michałowski Marek 3 900 0,00% 3 900 0,00% 2008-02-22
Węgłowski Marcin 2 830 0,00% 2 830 0,00% 2008-02-22
BZ WBK Asset Management SA 3 637 317 14,24% 3 637 317 14,24% 2008-02-08
BZ WBK Asset Management SA 3 632 317 14,22% 3 632 317 14,22% 2008-01-18
BZ WBK Asset Management SA 1 283 814 5,02% 1 283 814 5,02% 2007-12-21
BZ WBK Asset Management SA 3 111 708 12,18% 3 111 708 12,18% 2007-09-18
BZ WBK Asset Management SA 2 557 186 10,01% 2 557 186 10,01% 2007-06-19
BZ WBK Asset Management SA 1 280 006 5,01% 1 280 006 5,01% 2007-03-05
Artio Global Management LLC 1 178 352 4,61% 1 054 107 4,12% 2007-02-06
BZ WBK Asset Management SA 1 279 740 5,01% 1 279 740 5,01% 2007-01-24
Artio Global Management LLC 1 298 717 5,08% 1 298 717 5,08% 2006-12-18
Artio Global Management LLC 1 569 912 6,14% 1 569 912 6,14% 2006-08-11
OFE Aviva Santander 1 201 695 4,70% 1 201 695 4,70% 2006-01-12
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2004-12-31
Ogółem 25 530 098 100,00% 25 530 098 100,00% 2003-09-01
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. 1 417 549 5,55% 1 417 549 5,53% 2002-07-17
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. 1 417 549 5,55% 1 417 549 5,55% 2002-07-17
OFE Aviva Santander 2 200 000 8,61% 2 200 000 8,59% 2002-06-20
OFE Aviva Santander 2 200 000 8,61% 2 200 000 8,61% 2002-06-20
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 159 59,06% 15 078 159 59,06% 2002-04-22
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 159 59,00% 15 078 159 59,00% 2002-04-22
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 159 59,06% 15 078 159 58,91% 2002-04-22
Kredyt Bank SA 120 300 0,47% 120 300 0,47% 2002-04-03
Ogółem 25 530 098 100,00% 25 596 098 100,00% 2002-04-03
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 045 59,06% 15 078 045 58,72% 2002-03-01
Kredyt Bank SA 1 120 300 4,39% 1 120 300 4,36% 2002-03-01
Kredyt Bank SA 1 419 096 5,56% 1 419 096 5,53% 2002-03-01
Ogółem 25 530 098 100,00% 25 676 098 100,00% 2002-03-01
OFE Aviva Santander 2 000 000 7,83% 2 000 000 7,79% 2002-03-01
OFE Aviva Santander 2 000 000 7,83% 2 000 000 6,63% 2001-09-02
OFE Aviva Santander 1 800 000 7,05% 1 800 000 5,97% 2001-05-22
Kredyt Bank SA 1 419 096 5,56% 5 899 096 19,56% 2001-05-22
OFE Aviva Santander 1 542 687 6,04% 1 542 687 5,12% 2001-01-16
Kredyt Bank SA 1 520 996 5,96% 6 000 996 19,90% 2001-01-03
Ogółem 25 530 098 100,00% 30 156 098 100,00% 2001-01-03
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 045 59,06% 15 078 045 50,00% 2001-01-03
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi, bez serii L 11 577 459 45,35% 11 577 459 38,25% 2000-12-18
Ogółem 25 530 098 100,00% 30 268 098 100,00% 2000-12-18
Kredyt Bank SA bez serii L 1 478 420 5,79% 5 958 420 19,69% 2000-12-18
Kredyt Bank SA 1 520 996 5,96% 6 000 996 19,83% 2000-12-18
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 15 078 045 59,06% 15 078 045 49,81% 2000-12-18
Ogółem 21 275 081 100,00% 26 013 081 100,00% 2000-07-13
Kredyt Bank SA 1 122 116 5,27% 5 602 116 21,54% 2000-07-13
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 11 577 459 54,42% 11 577 459 44,51% 2000-07-13
Kredyt Bank SA 1 478 420 6,95% 5 958 420 22,91% 2000-07-13
Ogółem 19 790 388 100,00% 24 528 388 100,00% 2000-05-04
Templeton Global Investors, Inc. 0 0,00% 0 0,00% 2000-04-14
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 11 577 459 58,50% 11 577 459 46,35% 2000-04-14
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 9 218 275 46,58% 9 218 275 36,91% 2000-04-11
Grupo Ferrovial SA z podmiotami zależnymi 3 472 075 17,54% 3 472 075 13,90% 2000-04-06
Baupost Group LLC 1 200 000 6,06% 1 200 000 4,80% 2000-04-06
Kredyt Bank SA 1 122 116 5,67% 5 602 116 22,43% 2000-04-06
Baupost Group LLC 1 589 219 8,03% 1 589 219 6,36% 1999-11-04
Ogółem 19 790 388 100,00% 24 976 388 100,00% 1999-11-02
Templeton Global Investors, Inc. 1 500 000 7,58% 1 500 000 6,01% 1999-11-02
Kredyt Bank SA 1 922 938 9,72% 6 402 938 25,64% 1999-11-02
Kredyt Bank SA 1 922 498 12,06% 6 402 498 28,10% 1999-08-02
Ogółem 15 938 035 100,00% 22 782 035 100,00% 1999-08-02
Templeton Global Investors, Inc. 1 500 000 9,41% 1 500 000 6,58% 1999-08-02
Baupost Group LLC 1 689 219 10,60% 1 689 219 7,41% 1999-08-02
Exbud Skanska SA 40 000 0,25% 200 000 0,84% 1999-06-18
Exbud Skanska SA 988 250 6,20% 1 148 250 4,80% 1999-06-17
Kredyt Bank SA 1 922 498 12,06% 6 402 498 26,75% 1999-06-07
Baupost Group LLC 1 689 219 10,60% 1 689 219 7,06% 1999-06-07
Exbud Skanska SA 1 788 250 11,22% 1 948 250 8,14% 1998-11-02
Exbud Skanska SA 1 156 004 7,25% 1 316 004 5,50% 1998-09-03
Baupost Group LLC 1 589 219 9,97% 1 589 219 6,64% 1998-05-05
Templeton Global Investors, Inc. 1 500 000 9,41% 1 500 000 6,27% 1998-05-05
Kredyt Bank SA 1 648 526 10,34% 6 128 526 24,34% 1998-05-05
Ogółem 15 938 035 100,00% 23 938 035 100,00% 1998-05-05
Ogółem 10 625 357 100,00% 18 625 357 100,00% 1997-08-05
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 260 000 2,45% 260 000 1,40% 1997-08-05
Societe Generale 417 425 3,93% 417 425 2,24% 1997-08-05
Kredyt Bank SA 1 347 350 8,25% 5 827 350 24,34% 1997-08-05

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-28 2018-06-07 1,10396 17,61 PLN -
2017-05-19 2017-06-05 1,05941 14,99 PLN -
2016-05-06 2016-05-24 1,04476 8,14 PLN -
2015-05-08 2015-05-25 1,03586 6,11 PLN -
2014-05-06 2014-05-21 1,09190 11,85 PLN -
2013-05-07 2013-05-22 1,06029 4,39 PLN -
2012-05-15 2012-05-30 1,15665 10,97 PLN -
2011-06-06 2011-06-20 1,09857 9,08 PLN -
2010-06-07 2010-06-21 1,06960 6,80 PLN -
2009-07-02 2009-07-20 1,08444 5,84 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-06-13 - - - - -
Asymilacja 2002-10-02 - - - - -
Asymilacja 2002-04-15 - - - - -
Asymilacja 2002-04-03 - - - - -
Asymilacja 2002-04-03 - - - - -
Asymilacja 2002-03-13 - - - - -
Asymilacja 2001-01-23 seria L - - - -
Asymilacja 2001-01-23 - - - - -
Asymilacja 2001-01-03 - - - - -
Asymilacja 2001-01-03 - - - - -
Prawo poboru 2000-11-16 seria L - prawo poboru 5:1 5:1 1,0136 20,50 4 255 017
Wymiana akcji 2000-10-11 seria K - 1 akcja Budimex za 2,5 akcji Mostostalu Kraków 2:5 - - -
Asymilacja 2000-05-25 - - - - -
Asymilacja 2000-05-05 - - - - -
Asymilacja 2000-05-05 - - - - -
Wymiana akcji 2000-01-31 6 akcji Unibud : 5 akcji Budimex 6:5 - - -
Asymilacja 2000-01-24 - - - - -
Wymiana akcji 1999-12-27 12 akcji Budimex Poznań : 5 akcji Budimex 12:5 - - -
Asymilacja 1999-12-20 - - - - -
Asymilacja 1999-11-23 - - - - -
Asymilacja 1999-11-03 - - - - -
Asymilacja 1999-08-23 - - - - -
Asymilacja 1999-08-03 - - - - -
Asymilacja 1999-04-06 - - - - -
Asymilacja 1999-01-05 - - - - -
Asymilacja 1998-10-06 - - - - -
Asymilacja 1998-10-02 - - - - -
Asymilacja 1998-10-02 - - - - -
Asymilacja 1998-07-02 - - - - -
Asymilacja 1998-05-05 - - - - -
Asymilacja 1998-05-05 - - - - -
Asymilacja 1998-02-03 - - - - -
Asymilacja 1998-02-03 - - - - -
Asymilacja 1997-12-02 - - - - -
Asymilacja 1997-11-04 - - - - -
Asymilacja 1997-10-02 - - - - -
Asymilacja 1997-10-02 - - - - -
Asymilacja 1997-08-04 - - - - -
Asymilacja 1997-08-04 - - - - -
Asymilacja 1997-04-02 - - - - -
Asymilacja 1997-04-02 - - - - -
Asymilacja 1996-12-03 - - - - -
Asymilacja 1996-12-03 - - - - -
Asymilacja 1996-10-02 - - - - -
Asymilacja 1996-08-02 - - - - -
Asymilacja 1996-07-19 seria D - - - -
Prawo poboru 1996-02-05 seria D - prawo poboru 4:1 4:1 1,0476 17,00 1 725 072

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-01 2018-05-17 - WZA: wypłata dywidendy - 17,61 PLN
2017-04-25 2017-05-11 - WZA: wypłata dywidendy - 14,99 PLN, zmiany w statucie
2016-04-10 2016-04-26 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-04-12 ZWZ 2015-04-28, godzina 09:00:00
2014-04-08 ZWZ 2014-04-24, godzina 10:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-04-24, godzina 09:00:00
2012-04-10 ZWZ 2012-04-26, godzina 09:00:00
2011-05-03 ZWZ 2011-05-19, godzina 10:00:00
2010-05-03 ZWZ 2010-05-19, godzina 10:00:00
2009-10-12 NWZ 2009-10-28, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Blocher Dariusz Prezes Zarządu 2009-09-30
Daniewski Jacek Członek Zarządu 2007-03-13
Górski Radosław Członek Zarządu 2016-03-14
Mączka Cezary Członek Zarządu 2015-12-16
Popko Artur Członek Zarządu 2016-03-14
Urbański Henryk Członek Zarządu 2005-05-31
Węgłowski Marcin Członek Zarządu 2002-11-27

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Michałowski Marek Przewodniczący RN 2009-09-30 YWL
Chalupec Igor Sekretarz RN 2007-06-14 BHW, RCH
Dedo Janusz Członek RN 2014-01-29
Garrido-Lestache Rodriguez, Jose Carlos Członek RN 2003-12-12
Hernandez, Javier Galindo Członek RN 2002-11-27
Kamiński Piotr Członek RN 2010-05-19 IDA, WSE, WLT, SFS, GKI, ALI, PMP
Weresa, Marzenna Anna Członek RN 2010-05-19

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Górski Radosław Członek Zarządu 2016-03-14
Popko Artur Członek Zarządu 2016-03-14
Mączka Cezary Członek Zarządu 2015-12-16
Larragoiti, Fernando Luis Pascual Wiceprezes Zarządu 2014-04-24
Larragoiti, Fernando Luis Pascual Wiceprezes Zarządu 2014-04-24 2018-12-18
Czynczyk Artur Członek Zarządu 2012-05-25 2015-09-17
Blocher Dariusz Prezes Zarządu 2009-09-30
Rodriguez, Ignacio Botella Wiceprezes Zarządu 2008-10-08 2014-04-24
Makowiecka-Gaca Joanna Członek Zarządu 2008-03-25 2012-05-08
Daniewski Jacek Członek Zarządu 2007-03-13
Sanchez, Ignacio Vivancos Wiceprezes Zarządu 2005-12-21 2008-07-31
Sanchez, Ignacio Vivancos Wiceprezes Zarządu 2005-10-25 2005-12-21
Urbański Henryk Członek Zarządu 2005-05-31
de la Joya Ruiz de Velasco, Alejandro Wiceprezes Zarządu 2002-12-12 2005-10-25
Węgłowski Marcin Członek Zarządu 2002-11-27
Assanowicz, Stefan Bekir Wiceprezes Zarządu 2002-06-04 2007-04-30
Wilbik-Kaczyńska Marzena Członek Zarządu 2002-06-04 2006-10-10
Blocher Dariusz Członek Zarządu 2002-02-25
Michałowski Marek Prezes Zarządu 1998-09-01 YWL

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 5 369 6 539
2016 4 780 5 708
2015 4 253 5 185
2014 3 737 4 656
2013 3 622 4 311
2011 3 959 7 070
2010 3 212 4 644
2009 3 074 3 903
2008 376 4 592
2007 687 5 053
2005 668 5 054
2004 645 4 835
2003 916 5 182
2002 1 260 5 222
2001 1 189 7 269
2000 1 222 9 116
1999 1 241 0
1998 419 0
1997 340 0
1996 297 0
1995 221 0
1994 229 0