Notowania spółki

Asseco South Eastern Europe (ASE)

PLASSEE00014

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 39,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 40,0000 42,0000 41,2000 43,4000 34,8000 9,4000
zmiana -0,25% -5,00% -3,16% -8,06% 14,66% 324,47%
WIG (zmiana) 4,66% 5,67% 8,59% 22,38% 39,96% 36,27%
Na tle WIG (pp) -4,91 -10,67 -11,75 -30,45 -25,30 288,20
WIGtechTR (zmiana) -0,81% -6,04% -5,63% - - -
Na tle WIGtechTR (pp) 0,56 1,04 2,47 - - -
WIG-ESG (zmiana) 5,12% 5,98% 8,25% 20,36% 34,81% -
Na tle WIG-ESG (pp) -5,37 -10,98 -11,41 -28,43 -20,15 -
WIGtech (zmiana) -0,81% -6,11% -5,71% -2,52% 13,16% -
Na tle WIGtech (pp) 0,56 1,11 2,55 -5,55 1,50 -
mWIG40TR (zmiana) 3,12% 2,76% 8,59% 25,56% 45,07% 50,18%
Na tle mWIG40TR (pp) -3,37 -7,76 -11,74 -33,62 -30,42 274,29
WIGdiv (zmiana) 2,66% 2,29% 6,51% 25,55% 47,49% 28,65%
Na tle WIGdiv (pp) -2,91 -7,29 -9,67 -33,61 -32,83 295,81
WIG-Poland (zmiana) 4,67% 5,71% 8,64% 22,11% 39,78% 36,43%
Na tle WIG-Poland (pp) -4,92 -10,71 -11,79 -30,18 -25,12 288,04
InvestorMS (zmiana) 3,06% 3,22% 9,77% 32,39% 60,76% 40,81%
Na tle InvestorMS (pp) -3,31 -8,22 -12,92 -40,45 -46,10 283,65
WIG-INFO (zmiana) 1,11% -1,97% 3,17% 11,79% 24,45% 140,12%
Na tle WIG-INFO (pp) -1,36 -3,03 -6,33 -19,86 -9,80 184,34
mWIG40 (zmiana) 3,09% 2,63% 8,44% 25,21% 42,30% 30,79%
Na tle mWIG40 (pp) -3,34 -7,63 -11,60 -33,28 -27,64 293,67

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 070 580 614,90
Free float 30,43%
Liczba akcji 51 894 251
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 070 580 614,90
Liczba akcji: 51 894 251
Liczba głosów na WZA: 51 894 251
Kapitał akcyjny: 518 942 510,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 104 936
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,57%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 104 936
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,57%
Free float: 30,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 51 894 251 (100,00%) 51 894 251 (100,00%)
Asseco International a.s. 26 494 676 (51,06%) 26 494 676 (51,06%) ASE
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 610 260 (18,51%) 9 610 260 (18,51%) ABS, SON, SKA, KGN, FTE, FRO, CIE, ACP, MWT, WWL, NFT, CAR, CCC, SNK, ARH, UNI, ABE, NWG, KRU, PKO, ASE, ALR, AMC, RMK, NVA, HRS, PEO, DCR, PEP, PHN, OVO, ADV, MIL, AMB, AML, DVL, GTC, ECH, BDX, PKP, WPL, ING, ERB, ABG, PKN, TAR, DOM, ELT, LVC, APT, FMF, KGH, KTY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z ITD Polska sp. z o.o. 2012-05-11 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-01
-
podwyższenie kapitału - 902 119 10,00 - 51 894 251 518 942 510,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-28
2011-08-11
podwyższenie kapitału - 1 430 413 10,00 - 50 992 132 509 921 320,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-08
2010-12-15
seria P - subskrypcja prywatna - 1 524 269 10,00 - 49 561 719 495 617 190,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-01-22
-
seria N - subskrypcja prywatna - 1 078 909 10,00 - 48 037 450 480 374 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-12-01
2010-01-12
seria M - subskrypcja prywatna 2009-09-16 4 810 880 10,00 12,89 46 958 541 469 585 410,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
-
2009-10-28
seria L - subskrypcja prywatna 2009-02-18 2 100 000 10,00 14,00 42 147 661 421 476 610,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-24
2009-10-28
seria K - subskrypcja prywatna 2008-08-28 4 590 470 10,00 10,00 40 047 661 400 476 610,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria J - subskrypcja prywatna 2008-08-28 1 714 209 10,00 10,00 35 457 191 354 571 910,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria I - subskrypcja prywatna 2008-08-28 1 770 609 10,00 10,00 33 742 982 337 429 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria H - subskrypcja prywatna 2008-08-28 1 062 030 10,00 10,00 31 972 373 319 723 730,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria G - subskrypcja prywatna 2008-08-28 2 708 378 10,00 10,00 30 910 343 309 103 430,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria F - subskrypcja prywatna 2008-08-28 1 475 509 10,00 10,00 28 201 965 282 019 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria E - subskrypcja prywatna 2008-08-28 956 447 10,00 10,00 26 726 456 267 264 560,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
scalenie akcji 100:1 2008-06-25 - 10,00 - 25 770 009 257 700 090,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2008-09-05
2009-10-28
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-25 2 567 000 900 0,10 - 2 577 000 900 257 700 090,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-07-28
-
połączenie z Asseco Romania SA 2008-04-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-05-08
-
zmiana firmy z Asseco Adria SA na Asseco South Eastern Europe SA 2008-02-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-11
-
seria B - subskrypcja prywatna 2008-02-01 5 000 000 0,10 - 10 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-11
-
seria A - akcje założycielskie - 5 000 000 0,10 0,10 5 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-06-05
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 581 872 4,98% 2 581 872 4,98% 2020-12-08
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 2 679 355 5,16% 2 679 355 5,16% 2019-04-11
OFE Pocztylion portfel 60 613 0,11% 60 613 0,11% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 132 153 4,10% 2 132 153 4,10% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 372 090 4,57% 2 372 090 4,57% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 2 085 482 4,01% 2 085 482 4,01% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 610 260 18,51% 9 610 260 18,51% 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA 2 607 217 5,02% 2 607 217 5,02% 2018-10-25
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 247 384 4,33% 2 247 384 4,33% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 536 0,00% 536 0,00% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 549 0,00% 2 549 0,00% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 12 691 0,02% 12 691 0,02% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 40 018 0,08% 40 018 0,08% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 184 082 0,35% 184 082 0,35% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 342 035 0,66% 342 035 0,66% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 684 933 1,32% 684 933 1,32% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 9 455 000 18,22% 9 455 000 18,22% 2018-04-24
NN OFE ZWZ 2 200 000 4,24% 2 200 000 4,24% 2018-04-24
BNP Paribas TFI SA portfele 129 411 0,25% 129 411 0,25% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 536 000 1,03% 536 000 1,03% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 239 305 2,39% 1 239 305 2,39% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 274 147 0,53% 274 147 0,53% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 533 000 2,95% 1 533 000 2,95% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 783 968 1,51% 783 968 1,51% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 62 000 0,12% 62 000 0,12% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 2 126 000 4,10% 2 126 000 4,10% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 30 498 0,06% 30 498 0,06% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 500 0,01% 2 500 0,01% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 90 000 0,17% 90 000 0,17% 2017-12-31
Asseco Poland SA 0 0,00% 0 0,00% 2017-12-19
Asseco International a.s. 26 494 676 51,06% 26 494 676 51,06% 2017-12-19
Asseco Poland SA 26 494 676 51,06% 26 494 676 51,06% 2017-06-23
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 8 809 000 16,97% 8 809 000 16,97% 2017-06-13
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 605 000 16,58% 8 605 000 16,58% 2016-12-31
European Bank For Reconstruction and Development 2 589 524 4,99% 2 589 524 4,99% 2016-12-28
Asseco Poland SA 28 716 032 55,34% 28 716 032 55,34% 2016-12-22
Aviva OFE Aviva Santander 8 609 136 16,59% 8 609 136 16,59% 2016-10-31
Liatris d.o.o. 1 155 533 2,23% 1 155 533 2,23% 2016-10-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 7 561 000 14,57% 7 561 000 14,57% 2016-06-09
Aviva OFE Aviva Santander WZA 7 500 000 14,45% 7 500 000 14,45% 2016-03-31
Liatris d.o.o. 3 364 898 6,48% 3 364 898 6,48% 2015-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 6 571 636 12,66% 6 571 636 12,66% 2015-04-30
Aviva OFE Aviva Santander na WZ 5 000 000 9,63% 5 000 000 9,63% 2015-03-31
Pehar Dražen 638 843 1,00% 638 843 1,00% 2013-12-31
Mirčetić Miodrag przez I4-Invention d.o.o. 1 573 043 3,03% 1 573 043 3,03% 2013-12-30
Pehar Dražen 638 843 1,23% 638 843 1,23% 2013-11-21
Mirčetić Miodrag przez I4-Invention d.o.o. 1 622 971 3,12% 1 622 971 3,12% 2013-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 746 061 5,29% 2 746 061 5,29% 2013-07-06
Pehar Dražen 788 843 1,52% 788 843 1,52% 2013-07-04
Pehar Dražen 895 880 1,72% 895 880 1,72% 2013-07-03
Pehar Dražen 898 517 1,73% 898 517 1,73% 2013-07-01
Pehar Dražen 901 351 1,73% 901 351 1,73% 2013-06-28
Pehar Dražen 904 457 1,74% 904 457 1,74% 2013-06-26
Pehar Dražen 915 039 1,76% 915 039 1,76% 2013-06-19
Pehar Dražen 918 517 1,77% 918 517 1,77% 2013-06-12
Pehar Dražen 922 269 1,77% 922 269 1,77% 2013-06-11
Pehar Dražen 926 874 1,78% 926 874 1,78% 2013-06-05
Pehar Dražen 929 900 1,79% 929 900 1,79% 2013-06-04
Kozłowski Rafał 150 0,00% 150 0,00% 2012-06-01
Ayas Hatice 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-01
Ogółem 51 894 251 100,00% 51 894 251 100,00% 2011-06-29
European Bank For Reconstruction and Development 4 810 880 9,27% 4 810 880 9,27% 2011-06-28
Liatris d.o.o. 3 838 683 7,39% 3 838 683 7,39% 2011-06-28
Pehar Dražen 949 900 1,83% 949 900 1,83% 2011-06-28
Kozłowski Rafał 150 0,00% 150 0,00% 2011-06-28
Żukowicz Gabriela 150 0,00% 150 0,00% 2011-06-28
Asseco Poland SA 26 494 676 51,05% 26 494 676 51,05% 2011-06-28
Jeleński Piotr 550 0,00% 550 0,00% 2011-06-28
Ayas Hatice 21 364 0,04% 21 364 0,04% 2011-06-28
Sęczkowski Przemysław 0 0,00% 0 0,00% 2011-05-11
Liatris d.o.o. 3 838 683 7,52% 3 838 683 7,52% 2011-05-11
Ogółem 50 992 132 100,00% 50 992 132 100,00% 2010-11-08
Liatris d.o.o. 3 842 683 7,53% 3 842 683 7,53% 2010-11-08
Pehar Dražen 949 900 1,86% 949 900 1,86% 2010-11-08
European Bank For Reconstruction and Development 4 810 880 9,43% 4 810 880 9,43% 2010-11-08
Żukowicz Gabriela 150 0,00% 150 0,00% 2010-11-08
Ayas Hatice 21 364 0,04% 21 364 0,04% 2010-11-08
Sęczkowski Przemysław 2 500 0,00% 2 500 0,00% 2010-11-08
Asseco Poland SA 26 494 676 51,95% 26 494 676 51,95% 2010-11-08
Pehar Dražen 949 900 1,91% 949 900 1,91% 2010-11-08
Kozłowski Rafał 150 0,00% 150 0,00% 2010-11-08
Jeleński Piotr 550 0,00% 550 0,00% 2010-11-08
Ayas Hatice 21 364 0,04% 21 364 0,04% 2010-09-30
Żukowicz Gabriela 150 0,00% 150 0,00% 2010-03-16
Liatris d.o.o. 3 842 683 7,75% 3 842 683 7,75% 2010-03-16
Asseco Poland SA 26 494 676 53,45% 26 494 676 53,45% 2010-03-16
Jeleński Piotr 550 0,00% 550 0,00% 2010-03-16
Kozłowski Rafał 150 0,00% 150 0,00% 2010-03-16
Sęczkowski Przemysław 2 500 0,00% 2 500 0,00% 2010-03-16
Sęczkowski Przemysław 150 0,00% 150 0,00% 2010-03-16
Wspólnicy Mniejszościowych Spółek Zależnych 0 0,00% 0 0,00% 2010-03-16
Wspólnicy Mniejszościowych Spółek Zależnych 13 550 473 27,34% 13 550 473 27,34% 2010-01-22
European Bank For Reconstruction and Development 4 810 880 9,70% 4 810 880 9,70% 2010-01-22
Ogółem 49 561 719 100,00% 49 561 719 100,00% 2010-01-22
Asseco Poland SA 26 494 020 53,45% 26 494 020 53,45% 2010-01-22
Wspólnicy Mniejszościowych Spółek Zależnych 13 550 473 28,20% 13 550 473 28,20% 2009-12-01
Ogółem 48 037 450 100,00% 48 037 450 100,00% 2009-12-01
Asseco Poland SA 26 494 020 55,15% 26 494 020 55,15% 2009-12-01
Wspólnicy Mniejszościowych Spółek Zależnych 13 550 473 28,85% 13 550 473 28,85% 2009-10-28
Ogółem 46 958 541 100,00% 46 958 541 100,00% 2009-10-28
Asseco Poland SA 26 494 020 56,42% 26 494 020 56,42% 2009-10-28
Wspólnicy Mniejszościowych Spółek Zależnych 13 550 473 32,15% 13 550 473 32,15% 2009-07-24
Asseco Poland SA 26 494 020 62,86% 26 494 020 62,86% 2009-07-24
Ogółem 42 147 661 100,00% 42 147 661 100,00% 2009-07-24
Ogółem 25 770 009 100,00% 25 770 009 100,00% 2008-09-05
Asseco Poland SA 25 760 000 99,96% 25 763 000 99,97% 2008-09-05

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-09-30 2021-12-31 - 1,00 PLN rekomendacja, daty orientacyjne
2020-06-25 2020-07-08 1,01924 0,74 PLN -
2019-06-28 2019-07-11 1,03316 0,52 PLN -
2018-06-29 2018-07-12 1,04962 0,52 PLN -
2017-06-30 2017-07-14 1,03902 0,48 PLN -
2016-06-30 2016-07-15 1,04605 0,42 PLN -
2015-06-30 2015-07-15 1,04494 0,40 PLN -
2014-07-11 2014-07-30 1,04301 0,32 PLN -
2013-07-12 2013-07-31 1,08654 0,81 PLN -
2012-07-02 2012-07-16 1,04669 0,36 PLN -
2011-07-01 2011-07-15 1,02669 0,26 PLN -
2010-07-01 2010-07-16 1,01200 0,11 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-31 2020-06-16 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,74 PLN
2019-03-24 2019-04-11: ZWZ - dywidenda w wysokości 0.52 zł na akcję
2018-04-08 2018-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,52 PLN
2017-05-28 2017-06-13 - NWZA: zmiany w statucie
2017-03-14 2017-03-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,48 PLN, zmiany w RN
2016-05-24 2016-06-09 - NWZA: ustalenie zasad wynagradzania członka RN
2016-03-15 2016-03-31 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,42 PLN, zmiany w RN
2015-03-15 ZWZ 2015-03-31, godzina 11:00:00
2014-04-08 ZWZ 2014-04-24, godzina 11:00:00
2013-03-30 ZWZ 2013-04-15, godzina 11:00:00
2012-05-08 NWZ 2012-05-24, godzina 11:00:00
2012-03-27 ZWZ 2012-04-12, godzina 11:00:00
2011-04-13 ZWZ 2011-04-29, godzina 10:00:00
2010-04-11 ZWZ 2010-04-27, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jeleński Piotr Prezes Zarządu 2007-04-10 PKM
Mališ Miljan Członek Zarządu 2008-07-03
Nitka Michał Członek Zarządu 2021-05-01
Slavkoski Kostadin Członek Zarządu 2019-10-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klein Jozef Przewodniczący RN 2017-03-31 ABS, ACS
Góral Adam Wiceprzewodniczący RN 2007-04-10 PKM, ACP, ABS, ACS
Duch Jacek Członek RN 2010-04-27 PKM, ACP, R22
Kucharski Artur Członek RN 2016-03-31 BDX, ALR, ACP
Pawłowicz Adam Członek RN 2017-10-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nitka Michał Członek Zarządu 2021-05-01
Slavkoski Kostadin Członek Zarządu 2019-10-01
Rulnicki Marcin Członek Zarządu 2012-06-01 2021-04-30 CPA
Ayas Hatice Członek Zarządu 2010-09-07 2013-12-31
Mirčetić Miodrag Członek Zarządu 2010-03-29 2019-09-30
Gerlach, Andrzej Stanisław Członek Zarządu 2008-08-28 2009-12-31
Mališ Miljan Członek Zarządu 2008-07-03
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2008-05-14 2012-06-01 IMX
Jeleński Piotr Prezes Zarządu 2007-04-10 PKM
Pehar Dražen Członek Zarządu 1000-01-01 2013-12-31
Barseti Calin Członek Zarządu 1000-01-01 2014-12-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 29 2 675
2019 29 2 675
2018 29 1 655
2017 25 1 539
2016 25 1 480
2015 25 1 420
2014 28 1 403
2013 25 1 416
2011 10 1 208
2010 9 1 194
2009 1 926
2008 1 805
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.