Notowania spółki

Arctic Paper (ATC)

PLARTPR00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 6,2000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,0100 6,6000 6,9600 4,8200 4,3700 5,0800
zmiana 3,16% -6,06% -10,92% 28,63% 41,88% 22,05%
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) 2,95 -9,52 -15,67 8,78 1,54 -10,87
sWIG80TR (zmiana) 1,83% 4,27% 12,67% 37,67% 76,48% 70,16%
Na tle sWIG80TR (pp) 1,33 -10,33 -23,59 -9,04 -34,60 -48,12
WIG-Poland (zmiana) 0,17% 3,41% 4,76% 19,60% 40,12% 32,94%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,99 -9,47 -15,68 9,04 1,76 -10,89
InvestorMS (zmiana) 0,84% 2,52% 6,42% 30,22% 62,40% 38,88%
Na tle InvestorMS (pp) 2,32 -8,58 -17,33 -1,59 -20,52 -16,83
sWIG80 (zmiana) 1,71% 4,09% 12,07% 36,35% 71,40% 45,14%
Na tle sWIG80 (pp) 1,45 -10,15 -22,99 -7,72 -29,52 -23,09

Dane rynkowe

Kapitalizacja 429 584 254,60
Free float 32,74%
Liczba akcji 69 287 783
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 429 584 254,60
Liczba akcji: 69 287 783
Liczba głosów na WZA: 69 287 783
Kapitał akcyjny: 69 287 783,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 605 107
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,26%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 605 107
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,26%
Free float: 32,74%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 69 287 783 (100,00%) 69 287 783 (100,00%)
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 381 449 (58,28%) 40 381 449 (58,28%) ATC
Onstad Thomas 6 223 658 (8,98%) 6 223 658 (8,98%) ATC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
podwyższenie kapitału - 726 253 1,00 - 69 287 783 69 287 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-22
-
podwyższenie kapitału - 2 133 100 1,00 - 68 561 530 68 561 530,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-18
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 11 024 930 1,00 - 66 428 430 66 428 430,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-29
-
seria F - akcjonariusze Rottneros AB 2012-12-02 28 561 464 1,00 5,82 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2012-06-28 - 1,00 - 55 403 500 55 403 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-09
-
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-01 3 000 000 10,00 17,43 55 403 500 554 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-22
2010-03-09
2010-04-28
seria D - subskrypcja prywatna 2009-07-30 1 500 000 10,00 10,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2009-07-30 8 100 000 10,00 15,00 52 403 500 524 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-11-12
2009-11-27
scalenie akcji 10:1 2009-04-20 - 10,00 - 44 303 500 443 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - Arctic Paper AB 2009-04-20 321 1,00 1,00 443 035 000 443 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
-
2009-10-23
seria B - Arctic Paper AB 2008-09-12 442 534 679 1,00 1,00 443 034 679 443 034 679,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
-
2009-10-23
seria A - akcje założycielskie 2008-04-30 500 000 1,00 1,00 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2008-05-28
2009-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 381 449 58,28% 40 381 449 58,28% 2021-03-16
Onstad Thomas 6 223 658 8,98% 6 223 658 8,98% 2021-03-16
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 366 449 58,26% 40 366 449 58,26% 2020-08-31
AXA Polska OFE portfel 676 370 0,97% 676 370 0,97% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 138 498 0,19% 138 498 0,19% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 95 514 0,14% 95 514 0,14% 2018-12-31
Santander TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 86 415 0,12% 86 415 0,12% 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 906 035 1,31% 906 035 1,31% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 759 988 2,54% 1 759 988 2,54% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 507 292 0,73% 507 292 0,73% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 162 0,00% 162 0,00% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 13 251 0,02% 13 251 0,02% 2018-06-30
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 111 000 57,89% 40 111 000 57,89% 2018-06-13
OFE Pocztylion portfel 138 000 0,20% 138 000 0,20% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 73 472 0,11% 73 472 0,11% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 95 000 0,14% 95 000 0,14% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 517 944 2,30% 1 517 944 2,30% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 251 059 1,81% 1 251 059 1,81% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 691 711 1,00% 691 711 1,00% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 673 000 0,97% 673 000 0,97% 2017-12-31
Uniqa TFI SA portfele 419 524 0,61% 419 524 0,61% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 361 868 0,52% 361 868 0,52% 2017-12-31
HAFAB 1 350 000 1,94% 1 350 000 1,94% 2015-07-08
Nemus Holding AB zależny od Thomasa Onstad 40 006 449 57,73% 40 006 449 57,73% 2015-07-08
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 41 086 000 59,29% 41 086 000 59,29% 2015-06-29
Trebruk AB brak komunikatu 0 0,00% 0 0,00% 2015-06-29
Onstad Thomas 5 848 558 8,44% 5 848 558 8,44% 2014-06-02
Nemus Holding AB 15 000 0,02% 15 000 0,02% 2014-06-02
Trebruk AB 41 357 065 59,68% 41 357 065 59,68% 2013-12-25
Trebruk AB 41 360 449 58,99% 41 360 449 58,99% 2013-12-25
Trebruk AB 41 360 449 59,69% 41 360 449 59,69% 2013-12-25
Nemus Holding AB 5 857 286 8,45% 5 857 286 8,45% 2013-03-22
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-03-22
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-03-22
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,12% 86 950 0,12% 2013-03-22
Ogółem 69 287 783 100,00% 69 287 783 100,00% 2013-03-22
Trebruk AB 41 450 065 59,82% 41 450 065 59,82% 2013-03-22
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-03-18
Trebruk AB 41 450 065 60,45% 41 450 065 60,45% 2013-03-18
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-03-18
Nemus Holding AB 5 857 286 8,54% 5 857 286 8,54% 2013-03-18
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,12% 86 950 0,12% 2013-03-18
Ogółem 68 561 530 100,00% 68 561 530 100,00% 2013-03-18
Trebruk AB 41 450 065 62,39% 41 450 065 62,39% 2013-02-12
Trebruk AB 40 860 624 61,51% 40 860 624 61,51% 2013-02-01
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-01-29
Grundberg, Rolf Olof 10 312 0,01% 10 312 0,01% 2013-01-29
Nemus Holding AB 5 857 286 8,81% 5 857 286 8,81% 2013-01-29
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,13% 86 950 0,13% 2013-01-29
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 0,13% 86 450 0,13% 2013-01-29
Ogółem 66 428 430 100,00% 66 428 430 100,00% 2013-01-29
Trebruk AB 41 531 565 62,52% 41 531 535 62,52% 2013-01-29
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-01-29
Trebruk AB 41 531 565 74,96% 41 531 535 74,96% 2013-01-17
Nemus Holding AB 5 857 286 10,57% 5 857 286 10,57% 2013-01-17
Trebruk AB 41 532 979 74,96% 41 532 979 74,96% 2012-12-20
Trebruk AB 41 479 500 74,86% 41 479 500 74,86% 2012-11-05
Karlander, Hans Olof 19 124 0,03% 19 124 0,03% 2012-03-31
Grundberg, Rolf Olof 10 312 0,01% 10 312 0,01% 2011-11-10
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 0,15% 86 450 0,15% 2011-09-02
Jarczyński, Michał Piotr 76 500 0,13% 76 500 0,13% 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,03% 19 000 0,03% 2011-05-13
Karlander, Hans Olof 19 124 0,03% 19 124 0,03% 2011-05-13
Trebruk AB 41 441 500 74,79% 41 441 500 74,79% 2011-05-13
Björk, Kent Bjarne 46 0,00% 46 0,00% 2011-05-13
Karlander, Hans Olof 124 0,00% 124 0,00% 2010-11-15
Björk, Kent Bjarne 46 0,00% 46 0,00% 2010-11-15
Grundberg, Rolf Olof 312 0,00% 312 0,00% 2010-11-15
Jarczyński, Michał Piotr 2 500 0,00% 2 500 0,00% 2010-11-15
Trebruk AB 41 553 500 75,00% 41 553 500 75,00% 2010-03-09
Ogółem 55 403 500 100,00% 55 403 500 100,00% 2010-03-09
Trebruk AB 41 553 500 79,29% 41 553 500 79,29% 2010-01-11
Trebruk AB 44 303 500 84,54% 44 303 500 84,54% 2009-10-23
Ogółem 52 403 500 100,00% 52 403 500 100,00% 2009-10-23
Ogółem 44 303 500 100,00% 44 303 500 100,00% 2009-10-01
Trebruk AB 44 303 500 100,00% 44 303 500 100,00% 2009-10-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-09-30 2021-12-31 - 0,30 PLN rekomendacja, daty orientacyjne
2012-07-31 2012-08-21 1,03291 0,18 PLN -
2010-06-23 2010-07-06 1,06789 0,89 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Zm. wart. nomin. 2014-05-14 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy
2019-09-02 2019-09-18 - NWZ: zgoda na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości
2019-05-12 2019-05-28: ZWZ - zmiana siedziby spółki i zmiany w RN, zysk na kapitał zapasowy
2018-05-28 2018-06-13 - ZWZ: pokrycie straty, dywidenda , wybór RN
2017-05-24 2017-06-09 - WZA: pokrycie straty
2016-08-29 2016-09-14 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-17 2016-06-02 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2015-12-05 2015-12-21 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: pokrycie straty
2014-08-31 NWZ 2014-09-16, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-10-08 NWZ 2013-10-24, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 12:00:00
2012-11-17 NWZ 2012-12-03, godzina 11:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 11:00:00
2011-05-10 ZWZ 2011-05-26, godzina 10:00:00
2010-05-23 ZWZ 2010-06-08, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jarczyński, Michał Piotr Prezes Zarządu 2019-02-01
Eklund Goran Członek Zarządu 2017-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lundeen Per Przewodniczący RN 2016-09-22
Mattsson Roger Wiceprzewodniczący RN 2016-09-22
Grendowicz, Mariusz Cezary Członek RN 2012-06-28 ATM, GTC, MCI, GNB, PEM
Onstad Thomas Członek RN 2008-10-22
Raben Dorota Członek RN 2019-05-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jarczyński, Michał Piotr Prezes Zarządu 2019-02-01
Eklund Goran Członek Zarządu 2017-09-01
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2016-04-27 2020-04-30
Skoglund Per Prezes Zarządu 2016-04-27 2019-01-31
Sawka Michał Członek Zarządu 2014-02-12 2020-04-30
Majewska-Śliwa Małgorzata Członek Zarządu 2013-11-27 2017-09-01
Lübbert Wolfgang Prezes Zarządu 2013-11-27 2016-04-26
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2013-07-15 2013-11-26
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2012-06-05 2013-07-14
Łoś Jacek Członek Zarządu 2011-04-27 2020-04-30
Skoglund Per Członek Zarządu 2011-04-27 2016-04-26
Bartkowiak, Michał Jan Członek Zarządu 2009-04-20 2013-07-26 NCT
Björk, Kent Bjarne Członek Zarządu 2008-01-01 2010-12-31
Karlander, Hans Olof Członek Zarządu 2008-01-01 2012-03-31
Jarczyński, Michał Piotr Prezes Zarządu 2008-01-01 2013-07-15

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 45 1 498
2019 45 1 498
2018 46 1 726
2018 46 1 726
2017 45 1 739
2016 46 1 754
2015 44 1 770
2014 30 1 763
2013 18 1 839
2011 17 1 597
2010 17 1 596
2009 14 0
2008 0 420
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.