Notowania spółki

Arctic Paper (ATC)

PLARTPR00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,45 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,50 3,68 3,60 4,64 3,45 3,11
zmiana -1,43% -6,25% -4,17% -25,65% 0,00% 10,93%
WIG (zmiana) -1,68% 2,21% 0,58% -1,41% -6,81% 10,41%
Na tle WIG (pp) 0,25 -8,46 -4,75 -24,23 6,81 0,52
sWIG80TR (zmiana) -0,18% 1,08% -5,27% -17,67% -20,58% -15,68%
Na tle sWIG80TR (pp) -1,25 -7,33 1,11 -7,98 20,58 26,61
WIG-Poland (zmiana) -1,68% 2,27% 0,59% -1,44% -6,93% 10,20%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,25 -8,52 -4,75 -24,21 6,93 0,73
InvestorMS (zmiana) -0,62% 2,54% -0,20% -13,12% -19,12% 1,36%
Na tle InvestorMS (pp) -0,81 -8,79 -3,96 -12,52 19,12 9,57
sWIG80 (zmiana) -0,22% 1,04% -5,71% -19,61% -23,47% -24,94%
Na tle sWIG80 (pp) -1,21 -7,29 1,54 -6,04 23,47 35,87

Dane rynkowe

Kapitalizacja 239 042 851,35
Free float 33,67%
Liczba akcji 69 287 783
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 239 042 851,35
Liczba akcji: 69 287 783
Liczba głosów na WZA: 69 287 783
Kapitał akcyjny: 69 287 783,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 959 558
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,33%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 959 558
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,33%
Free float: 33,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 69 287 783 (100,00%) 69 287 783 (100,00%)
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 111 000 (57,89%) 40 111 000 (57,89%) ATC
Onstad Thomas 5 848 558 (8,44%) 5 848 558 (8,44%) ATC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
podwyższenie kapitału - 726 253 1,00 - 69 287 783 69 287 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-22
-
podwyższenie kapitału - 2 133 100 1,00 - 68 561 530 68 561 530,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-18
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 11 024 930 1,00 - 66 428 430 66 428 430,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-29
-
seria F - akcjonariusze Rottneros AB 2012-12-02 28 561 464 1,00 5,82 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2012-06-28 - 1,00 - 55 403 500 55 403 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-09
-
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-01 3 000 000 10,00 17,43 55 403 500 554 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-22
2010-03-09
2010-04-28
seria D - subskrypcja prywatna 2009-07-30 1 500 000 10,00 10,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2009-07-30 8 100 000 10,00 15,00 52 403 500 524 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-11-12
2009-11-27
scalenie akcji 10:1 2009-04-20 - 10,00 - 44 303 500 443 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - Arctic Paper AB 2009-04-20 321 1,00 1,00 443 035 000 443 035 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
-
2009-10-23
seria B - Arctic Paper AB 2008-09-12 442 534 679 1,00 1,00 443 034 679 443 034 679,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
-
2009-10-23
seria A - akcje założycielskie 2008-04-30 500 000 1,00 1,00 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2008-05-28
2009-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Santander TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 162 0,00% 162 0,00% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 86 415 0,12% 86 415 0,12% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 507 292 0,73% 507 292 0,73% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 906 035 1,31% 906 035 1,31% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 13 251 0,02% 13 251 0,02% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 770 044 1,11% 770 044 1,11% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 759 988 2,54% 1 759 988 2,54% 2018-06-30
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 111 000 57,89% 40 111 000 57,89% 2018-06-13
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
AXA OFE portfel 673 000 0,97% 673 000 0,97% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 138 000 0,20% 138 000 0,20% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 251 059 1,81% 1 251 059 1,81% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 39 841 0,06% 39 841 0,06% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 46 657 0,07% 46 657 0,07% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 67 000 0,10% 67 000 0,10% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 73 472 0,11% 73 472 0,11% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 95 000 0,14% 95 000 0,14% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 517 944 2,30% 1 517 944 2,30% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 361 868 0,52% 361 868 0,52% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 419 524 0,61% 419 524 0,61% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 691 711 1,00% 691 711 1,00% 2017-12-31
Nemus Holding AB zależny od Thomasa Onstad 40 006 449 57,73% 40 006 449 57,73% 2015-07-08
HAFAB 1 350 000 1,94% 1 350 000 1,94% 2015-07-08
Trebruk AB brak komunikatu 0 0,00% 0 0,00% 2015-06-29
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 41 086 000 59,29% 41 086 000 59,29% 2015-06-29
Onstad Thomas 5 848 558 8,44% 5 848 558 8,44% 2014-06-02
Nemus Holding AB 15 000 0,02% 15 000 0,02% 2014-06-02
Trebruk AB 41 360 449 59,69% 41 360 449 59,69% 2013-12-25
Trebruk AB 41 360 449 58,99% 41 360 449 58,99% 2013-12-25
Trebruk AB 41 357 065 59,68% 41 357 065 59,68% 2013-12-25
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,12% 86 950 0,12% 2013-03-22
Trebruk AB 41 450 065 59,82% 41 450 065 59,82% 2013-03-22
Nemus Holding AB 5 857 286 8,45% 5 857 286 8,45% 2013-03-22
Ogółem 69 287 783 100,00% 69 287 783 100,00% 2013-03-22
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-03-22
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-03-22
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-03-18
Nemus Holding AB 5 857 286 8,54% 5 857 286 8,54% 2013-03-18
Trebruk AB 41 450 065 60,45% 41 450 065 60,45% 2013-03-18
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,12% 86 950 0,12% 2013-03-18
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-03-18
Ogółem 68 561 530 100,00% 68 561 530 100,00% 2013-03-18
Trebruk AB 41 450 065 62,39% 41 450 065 62,39% 2013-02-12
Trebruk AB 40 860 624 61,51% 40 860 624 61,51% 2013-02-01
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02% 19 000 0,02% 2013-01-29
Ogółem 66 428 430 100,00% 66 428 430 100,00% 2013-01-29
Trebruk AB 41 531 565 62,52% 41 531 535 62,52% 2013-01-29
Nemus Holding AB 5 857 286 8,81% 5 857 286 8,81% 2013-01-29
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,13% 86 950 0,13% 2013-01-29
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 0,13% 86 450 0,13% 2013-01-29
Grundberg, Rolf Olof 10 312 0,01% 10 312 0,01% 2013-01-29
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01% 12 102 0,01% 2013-01-29
Nemus Holding AB 5 857 286 10,57% 5 857 286 10,57% 2013-01-17
Trebruk AB 41 531 565 74,96% 41 531 535 74,96% 2013-01-17
Trebruk AB 41 532 979 74,96% 41 532 979 74,96% 2012-12-20
Trebruk AB 41 479 500 74,86% 41 479 500 74,86% 2012-11-05
Karlander, Hans Olof 19 124 0,03% 19 124 0,03% 2012-03-31
Grundberg, Rolf Olof 10 312 0,01% 10 312 0,01% 2011-11-10
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 0,15% 86 450 0,15% 2011-09-02
Trebruk AB 41 441 500 74,79% 41 441 500 74,79% 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,03% 19 000 0,03% 2011-05-13
Jarczyński, Michał Piotr 76 500 0,13% 76 500 0,13% 2011-05-13
Björk, Kent Bjarne 46 0,00% 46 0,00% 2011-05-13
Karlander, Hans Olof 19 124 0,03% 19 124 0,03% 2011-05-13
Grundberg, Rolf Olof 312 0,00% 312 0,00% 2010-11-15
Karlander, Hans Olof 124 0,00% 124 0,00% 2010-11-15
Jarczyński, Michał Piotr 2 500 0,00% 2 500 0,00% 2010-11-15
Björk, Kent Bjarne 46 0,00% 46 0,00% 2010-11-15
Ogółem 55 403 500 100,00% 55 403 500 100,00% 2010-03-09
Trebruk AB 41 553 500 75,00% 41 553 500 75,00% 2010-03-09
Trebruk AB 41 553 500 79,29% 41 553 500 79,29% 2010-01-11
Trebruk AB 44 303 500 84,54% 44 303 500 84,54% 2009-10-23
Ogółem 52 403 500 100,00% 52 403 500 100,00% 2009-10-23
Trebruk AB 44 303 500 100,00% 44 303 500 100,00% 2009-10-01
Ogółem 44 303 500 100,00% 44 303 500 100,00% 2009-10-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2012-07-31 2012-08-21 1,03291 0,18 PLN -
2010-06-23 2010-07-06 1,06789 0,89 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Zm. wart. nomin. 2014-05-14 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-28 2018-06-13 - ZWZ: pokrycie straty, dywidenda , wybór RN
2017-05-24 2017-06-09 - WZA: pokrycie straty
2016-08-29 2016-09-14 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-17 2016-06-02 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2015-12-05 2015-12-21 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: pokrycie straty
2014-08-31 NWZ 2014-09-16, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-10-08 NWZ 2013-10-24, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 12:00:00
2012-11-17 NWZ 2012-12-03, godzina 11:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 11:00:00
2011-05-10 ZWZ 2011-05-26, godzina 10:00:00
2010-05-23 ZWZ 2010-06-08, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skoglund Per Prezes Zarządu 2016-04-27
Eklund Goran Członek Zarządu 2017-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lundeen Per Członek RN 2016-09-14
Georg Maciej Członek RN 2016-09-14
Grendowicz, Mariusz Cezary Członek RN 2012-06-28 GNB, PEM, ATM, MCI, GTC
Mattsson Roger Członek RN 2014-09-16
Onstad Thomas Członek RN 2008-10-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Eklund Goran Członek Zarządu 2017-09-01
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2016-04-27
Skoglund Per Prezes Zarządu 2016-04-27
Sawka Michał Członek Zarządu 2014-02-12
Majewska-Śliwa Małgorzata Członek Zarządu 2013-11-27 2017-09-01
Lübbert Wolfgang Prezes Zarządu 2013-11-27
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2013-07-15 2013-11-27
Lübbert Wolfgang Członek Zarządu 2012-06-05
Skoglund Per Członek Zarządu 2011-04-27
Łoś Jacek Członek Zarządu 2011-04-27
Bartkowiak, Michał Jan Członek Zarządu 2009-04-20 2013-07-26 NCT
Björk, Kent Bjarne Członek Zarządu 2008-01-01 2010-12-31
Jarczyński, Michał Piotr Prezes Zarządu 2008-01-01 2013-07-15 RDL
Karlander, Hans Olof Członek Zarządu 2008-01-01 2012-03-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 45 1 739
2017 45 1 739
2016 46 1 754
2016 46 1 754
2015 44 1 770
2014 30 1 763
2013 18 1 839
2011 17 1 597
2010 17 1 596
2009 14 0
2008 0 420