Notowania spółki

Ampli (APL)

PLAMPLI00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,7100 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,7000 0,7000 0,6800 0,6000 0,2200 0,2200
zmiana 1,43% 1,43% 4,41% 18,33% 222,73% 222,73%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 330 220,00
Free float 70,93%
Liczba akcji 3 282 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -0,38
C / Z -3,56

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 330 220,00
Liczba akcji: 3 282 000
Liczba głosów na WZA: 7 098 000
Kapitał akcyjny: 3 282 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 954 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,07%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 770 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,19%
Free float: 70,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 3 282 000 (100,00%) 7 098 000 (100,00%)
Madura Waldemar 494 000 (15,05%) 2 470 000 (34,79%) APL
Kostyrzewski Artur 460 000 (14,02%) 2 300 000 (32,40%) APL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-29
-
seria E - subskrypcja publiczna 1997-03-07 1 800 000 1,00 2,40 3 282 000 3 282 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-09-08
1997-10-14
seria D - subskrypcja prywatna 1997-03-07 528 000 1,00 1,60 1 482 000 1 482 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
1997-10-14
seria C - prawo poboru (uprz.) 1997-03-07 292 000 1,00 1,50 954 000 954 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
-
seria B - prawo poboru (uprz.) 1997-03-07 220 000 1,00 1,00 662 000 662 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
-
split 1:1000 1997-03-07 - 1,00 - 442 000 442 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1997-03-10
-
seria A - rozszerzenie emisji (uprz.) 1997-01-06 340 1 000,00 1 000,00 442 442 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-03-10
-
seria A - akcje założycielskie 1994-12-16 102 1 000,00 1 000,00 102 102 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1994-12-22
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kamiński Dariusz 337 233 10,27% 337 233 4,75% 2010-01-13
Kamiński Dariusz 355 582 10,83% 355 582 5,00% 2010-01-12
Kamiński Dariusz 356 694 10,86% 356 694 5,02% 2009-08-26
Madura Waldemar 494 000 15,05% 2 470 000 34,79% 2006-02-06
Madura Waldemar 559 429 17,04% 2 535 429 35,72% 2003-03-31
Madura Waldemar 541 042 16,48% 2 517 042 35,46% 2002-12-31
Madura Waldemar 544 500 16,59% 2 520 500 35,51% 2001-09-30
Madura Waldemar 508 379 15,49% 2 484 379 35,00% 2000-10-13
Madura Waldemar 494 000 15,05% 2 470 000 34,80% 2000-05-15
Madura Waldemar 537 673 16,38% 2 513 673 35,41% 1999-04-30
Kostyrzewski Artur 460 000 14,02% 2 300 000 32,40% 1999-04-30
Madura Waldemar 553 922 16,88% 2 529 922 35,64% 1998-03-25
Madura Waldemar 477 000 14,53% 2 385 000 33,60% 1997-09-08
Kostyrzewski Artur 477 000 14,53% 2 385 000 33,60% 1997-09-08
Ogółem 3 282 000 100,00% 7 098 000 100,00% 1997-09-08

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-10 2020-06-26 - ZWZ: pokrycie straty, dalsze istnienie Spółki
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2018-05-30 2018-06-15 - ZWZ: pokrycie straty, dalsze istnienie Spółki
2017-05-29 2017-06-14 - WZA: pokrycie straty
2017-04-24 2017-05-10 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-07 2016-06-23 - WZA: pokrycie straty, dalsze istnienie spółki, zmiany w RN
2015-06-01 ZWZ 2015-06-17, godzina 10:30:00
2014-12-22 NWZ 2015-01-07, godzina 12:00:00
2014-06-07 ZWZ 2014-06-23, godzina 12:00:00
2013-05-27 ZWZ 2013-06-12, godzina 14:00:00
2012-05-30 ZWZ 2012-06-15, godzina 12:00:00
2011-06-06 ZWZ 2011-06-22, godzina 12:00:00
2010-05-31 ZWZ 2010-06-16, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Madura Waldemar Prezes Zarządu 1990-11-26

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostyrzewski Artur Przewodniczący RN 2008-06-23
Kostyrzewska Małgorzata Członek RN 2007-06-20
Madura Katarzyna Członek RN 2015-01-07
Ogorzelec Monika Członek RN 2017-05-10
Stuchły Piotr Członek RN 2017-05-10

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Madura Katarzyna Członek Zarządu 2014-05-26 2015-01-06
Kosztyła Paweł Członek Zarządu 2007-06-20 2014-03-31
Kosztyła Paweł Członek Zarządu 2007-01-29 2007-06-19
Madura Waldemar Prezes Zarządu 1990-11-26

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 8 0
2018 9 0
2017 9 0
2016 10 0
2015 14 0
2011 66 0
2009 66 84
2008 86 104
2007 80 98
2005 57 119
2004 44 106
2002 62 0
2001 97 0
1999 71 0
1998 54 0
1997 54 0
1996 42 0
1995 31 0
1994 18 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.