REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Lukardi (LUK)

PLSAP0000018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 219 542 168,84
Liczba akcji: 35 070 634
Liczba głosów na WZA: 35 070 634
Kapitał akcyjny: 3 507 063,40
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 817 520
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,03%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 817 520
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,11%
Free float: 14,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 35 070 634 (100,00%) 35 070 634 (100,00%)
Mikołuszko Zofia 8 800 000 (25,09%) 8 800 000 (26,61%) UNI
Skowrońska, Beata Maria 5 792 000 (16,52%) 5 792 000 (17,51%) UNI
Stajkowska Zofia 5 000 000 (14,26%) 5 000 000 (15,12%) UNI
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 3 418 920 (9,75%) 3 418 920 (10,34%) MIL, PKN, CCC, ING, DCR, ESS, CNG, HRP, KGH, CAR, BDX, FRO, KST, ECH, GTC, ASE, ADV, AMB, WPL, ACP, ARH, NVA, TRK, UNI, WWL, AML, HRS, SWG, LVC, LCC, KGN, NFT, FTE, SKA, FMF, ERB, DOM, TAR, SON, PKP, STF, PHN, NWG, ALR, ABG, RMK, ELT, INL, PKO, SNK, PEP, ABS, AMC, ABE, OPF, OVO, PGO, MWT, KTY, KRU
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 576 530 (7,35%) 2 576 530 (7,79%) DCR, SEK, HRP, BRG, BSC, FRO, ELB, ATD, SKH, NVA, TSG, UNI, LEN, SWG, ERB, EGS, QMK, ATM, SGN, ZUE, ODL, RWL, PUE, ROB_C, ABE, OTM, LBT
NN OFE portfel 2 230 070 (6,36%) 2 230 070 (6,74%) INP, MIL, PKN, CCC, MNC, DCR, BRS, EAT, CMR, CNG, KGH, CAR, BDX, FRO, CIE, CMP, ECH, CLE, RDL, ATD, TIM, ATG, STL, TEN, ART, BKM, MVP, MPH, PWX, ACP, ENT, APR, KGL, TOR, PSW, SLV, AGO, BFT, 08N, MON, MCR, UNI, GKI, WWL, RBW, AML, HRS, LEN, SWG, IND, LVC, MDG, LCC, PND, RON, MAB, IZB, NFT, PFL, QRS, FTE, FMF, PRT, ERB, ACG, QMK, TRN, TAR, PKP, MNI, VRG, EMT, ZEP, PBX, NWG, ALR, SGN, LRQ, RWL, BTM, PKO, SNK, RFK, PEP, POZ, BBD, AMC, ATR, ATT, BAH, CDC, ABE, PEO, PZU, ZMT, TPE, PGO, ORB, LTX, LBT, KTY, KRU, MGT
Unibep SA 2 000 000 (5,70%) 0 (0,00%) UNI, UDV_C

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 230 452 0,10 - 34 420 164 3 442 016,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-16
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 168 028 0,10 - 34 189 712 3 418 971,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-08-02
-
seria J - połączenie z PRDiM w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. 2011-07-08 94 500 0,10 - 34 021 684 3 402 168,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-01
2012-06-29
połączenie z Unihouse sp. z o.o. i Makbud sp. z o.o. 2009-08-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-09-01
-
seria C - oferta menedżerska 2007-10-26 1 048 950 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2007-10-26 6 700 000 0,10 9,00 33 927 184 3 392 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29
-
2008-05-12
split 1:687 2007-09-19 - 0,10 - 27 227 184 2 722 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2007-08-29 39 632 68,70 - 39 632 2 722 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-09-10
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-11-26 39 632 68,62 68,62 39 632 2 719 547,84 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29
2005-05-29
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Unibep SA 1 000 000 2,85% 0 0,00% 2019-05-29
Unibep SA 2 000 000 5,70% 0 0,00% 2019-05-29
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 576 530 7,35% 2 576 530 7,35% 2019-02-28
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 576 530 7,35% 2 576 530 7,79% 2019-02-28
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 484 928 7,08% 2 484 928 7,08% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 3 418 920 9,75% 3 418 920 10,34% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 230 070 6,36% 2 230 070 6,74% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 415 000 1,18% 415 000 1,18% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 911 671 2,60% 911 671 2,60% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 230 070 6,35% 2 230 070 6,35% 2018-12-31
Fidelity MSCI Europe Index Fund portfel 96 947 0,27% 96 947 0,27% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 96 947 0,27% 96 947 0,27% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 3 418 920 9,74% 3 418 920 9,74% 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 265 983 0,76% 265 983 0,76% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 235 0,00% 1 235 0,00% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 349 754 1,00% 349 754 1,00% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 165 719 0,47% 165 719 0,47% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 132 0,00% 132 0,00% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 5 645 0,02% 5 645 0,02% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 17 612 0,05% 17 612 0,05% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 40 254 0,11% 40 254 0,11% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 45 019 0,13% 45 019 0,13% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 369 761 1,05% 369 761 1,05% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 200 0,00% 200 0,00% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 965 897 2,75% 965 897 2,75% 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE 2 098 756 5,98% 2 098 756 5,98% 2018-06-04
NN OFE portfel 2 230 000 6,36% 2 230 000 6,36% 2016-12-31
Mikołuszko Zofia 8 800 000 25,09% 8 800 000 26,61% 2016-03-15
Mikołuszko Zofia 8 800 000 25,09% 8 800 000 25,09% 2016-03-15
Skowrońska, Beata Maria 5 792 000 16,52% 5 792 000 16,52% 2016-03-15
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 418 920 9,75% 3 418 920 9,75% 2016-03-15
Skowrońska, Beata Maria 5 792 000 16,52% 5 792 000 17,51% 2016-03-15
NN OFE 2 142 359 6,22% 2 142 359 6,22% 2015-05-18
NN OFE 2 142 359 6,10% 2 142 359 6,10% 2015-05-18
Stajkowska Zofia 5 000 000 14,25% 5 000 000 14,25% 2015-05-15
Stajkowska Zofia 5 000 000 14,52% 5 000 000 14,52% 2015-05-15
Stajkowska Zofia 5 000 000 14,26% 5 000 000 15,12% 2015-05-15
Skowrońska, Beata Maria 6 036 800 17,21% 6 036 800 17,21% 2014-07-24
Skowrońska, Beata Maria 6 036 800 17,53% 6 036 800 17,53% 2014-07-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 347 727 9,54% 3 347 727 9,54% 2014-04-07
Ogółem 35 070 634 100,00% 35 070 634 100,00% 2014-04-07
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,17% 9 179 646 26,17% 2014-04-07
Gołębiecki, Leszek Marek 230 000 0,00% 230 000 0,00% 2014-01-17
Gołębiecki, Leszek Marek 230 000 0,66% 230 000 0,66% 2014-01-17
Gołębiecki, Leszek Marek 249 499 0,72% 249 499 0,72% 2014-01-07
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2013-12-31
Gołębiecki, Leszek Marek 262 402 0,76% 262 402 0,76% 2013-12-30
Gołębiecki, Leszek Marek 280 452 0,81% 280 452 0,81% 2013-12-16
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,66% 9 179 646 26,66% 2013-12-16
Mikołuszko Jan 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2013-12-16
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,00% 80 000 0,00% 2013-12-16
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 347 727 9,72% 3 347 727 9,72% 2013-12-16
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,57% 6 050 000 17,57% 2013-12-16
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-12-16
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,43% 6 000 000 17,43% 2013-12-16
Ogółem 34 420 164 100,00% 34 420 164 100,00% 2013-12-16
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-12-16
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2013-12-16
Gołębiecki, Leszek Marek 280 452 0,82% 280 452 0,82% 2013-10-31
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 347 727 9,79% 3 347 727 9,79% 2013-08-02
Gołębiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2013-08-02
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,54% 6 000 000 17,54% 2013-08-02
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,69% 6 050 000 17,69% 2013-08-02
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,84% 9 179 646 26,84% 2013-08-02
Ogółem 34 189 712 100,00% 34 189 712 100,00% 2013-08-02
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2012-08-22
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2012-08-22
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,83% 6 050 000 17,83% 2011-09-30
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,78% 6 050 000 17,78% 2011-09-30
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,63% 6 000 000 17,63% 2011-09-01
Ogółem 34 021 684 100,00% 34 021 684 100,00% 2011-09-01
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,98% 9 179 646 26,98% 2011-09-01
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 347 727 9,84% 3 347 727 9,84% 2011-09-01
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Gołębiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Aviva OFE Aviva Santander SA 3 347 727 9,86% 3 347 727 9,86% 2011-03-31
Skowrońska, Beata Maria 6 060 000 17,86% 6 060 000 17,86% 2011-03-31
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,68% 6 000 000 17,68% 2011-03-31
Unibep SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-07-22
Aviva OFE Aviva Santander SA 2 828 220 8,33% 2 828 220 8,33% 2010-06-17
Unibep SA 150 000 0,44% 0 0,00% 2010-06-11
Unibep SA 600 000 1,76% 0 0,00% 2010-03-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 959 851 5,77% 1 959 851 5,98% 2010-01-18
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 649 851 4,86% 1 649 851 5,04% 2010-01-15
Unibep SA 1 200 000 3,53% 0 0,00% 2010-01-13
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Gołębiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Micał Zina 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-15
Micał, Robert Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-15
Unibep SA 1 500 000 4,42% 0 0,00% 2009-12-15
Sawoniewski Mariusz 45 000 0,13% 45 000 0,13% 2009-12-15
Micał Zina 1 899 241 5,59% 1 899 241 5,59% 2009-11-20
Micał Zina 1 939 241 5,71% 1 939 241 5,71% 2009-10-14
Gołębiecki, Leszek Marek 19 500 0,05% 19 500 0,05% 2009-06-19
Sawoniewski Mariusz 19 500 0,05% 19 500 0,05% 2009-06-19
Ogółem 33 927 184 100,00% 33 927 184 100,00% 2008-04-08
Micał Zina 1 985 241 5,85% 1 985 241 5,85% 2008-04-08
Micał, Robert Andrzej 2 613 093 7,70% 2 613 093 7,70% 2008-04-08
Skowrońska, Beata Maria 6 124 602 18,05% 6 124 602 18,05% 2008-04-08
Stajkowska Zofia 6 406 962 18,61% 6 406 962 18,61% 2008-04-08
Skowrońska, Beata Maria 6 406 962 18,61% 6 406 962 18,61% 2008-04-08
Mikołuszko Zofia 9 179 646 27,06% 9 179 646 27,06% 2008-04-08
Mikołuszko Zofia 9 602 886 27,89% 9 602 886 27,89% 2008-04-08
Micał, Robert Andrzej 2 733 573 7,94% 2 733 573 7,94% 2008-04-08
Stajkowska Zofia 6 124 602 18,05% 6 124 602 18,05% 2008-04-08
Micał Zina 2 076 801 6,03% 2 076 801 6,03% 2008-04-08
Skowrońska, Beata Maria 6 406 962 23,53% 6 406 962 23,53% 2007-10-19
Stajkowska Zofia 6 406 962 23,53% 6 406 962 23,53% 2007-10-19
Micał, Robert Andrzej 2 733 573 10,03% 2 733 573 10,03% 2007-10-19
Micał Zina 2 076 801 7,62% 2 076 801 7,62% 2007-10-19
Mikołuszko Zofia 9 602 886 35,26% 9 602 886 35,26% 2007-10-19
Ogółem 27 227 184 100,00% 27 227 184 100,00% 2007-10-19

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-25 2019-07-09 1,03481 0,22 PLN -
2018-06-25 2018-09-20 - 0,05 PLN II rata
2018-06-25 2018-07-09 1,03745 0,15 PLN I rata
2017-06-22 2017-07-07 1,01480 0,20 PLN -
2016-06-20 2016-07-05 1,01784 0,17 PLN -
2015-06-23 2015-07-07 1,01299 0,15 PLN -
2014-06-24 2014-07-03 1,01615 0,12 PLN -
2013-06-17 2013-07-02 1,01606 0,12 PLN -
2012-07-06 2012-07-20 1,02510 0,12 PLN -
2011-05-31 2011-06-15 1,01773 0,12 PLN -
2010-06-17 2010-07-02 1,01282 0,10 PLN -
2009-08-19 2009-09-03 1,01681 0,10 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-27 2019-06-12 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2019-02-12 2019-02-28 - NWZ: zbycie ZCP
2017-05-28 2017-06-13 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-02 2016-05-18 - WZA: wypłata dywidendy - 0,17 PLN
2015-04-28 ZWZ 2015-05-14, godzina 10:00:00
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 10:00:00
2013-12-30 NWZ 2014-01-15, godzina 11:00:00
2013-05-21 ZWZ 2013-06-06, godzina 12:00:00
2012-05-06 ZWZ 2012-05-22, godzina 10:00:00
2011-06-22 NWZ 2011-07-08, godzina 10:00:00
2011-04-11 ZWZ 2011-04-27, godzina 10:00:00
2011-01-25 NWZ 2011-02-10, godzina 10:00:00
2010-05-15 ZWZ 2010-05-31, godzina 10:00:00
2009-11-28 NWZ 2009-12-14, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gołębiecki, Leszek Marek Prezes Zarządu 2014-06-11 UDV_C
Kiszycki Sławomir Wiceprezes Zarządu 2014-06-11 MDV
Mikołajczyk Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-01 EDI

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikołuszko Jan Przewodniczący RN 2014-06-12 UDV_C
Skowrońska, Beata Maria Wiceprzewodniczący RN 2014-01-23
Bełdowski, Jarosław Mariusz Członek RN 2014-06-12
Kacprzyk Dariusz Członek RN 2017-06-13 ALM, BGK_C
Kołosowski Michał Członek RN 2014-06-12 BCM
Markowski Paweł Członek RN 2014-06-12 ZEP
Stajkowski, Wojciech Jacek Członek RN 2012-05-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikołajczyk Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-01 EDI
Piotrowski Jan Członek Zarządu 2015-02-10 2019-01-07
Szczepański Mirosław Członek Zarządu 2014-11-01
Gołębiecki, Leszek Marek Prezes Zarządu 2014-06-11 UDV_C
Kiszycki Sławomir Wiceprezes Zarządu 2014-06-11 MDV
Drobek Marcin Członek Zarządu 2014-06-11 2018-04-30
Kiszycki Sławomir Członek Zarządu 2013-06-14 MDV
Sawoniewski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 2013-06-13
Gołębiecki, Leszek Marek Wiceprezes Zarządu 2005-03-31 UDV_C
Mikołuszko Jan Prezes Zarządu 2005-03-29 2014-06-11 UDV_C

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 1 303 1 515
2018 1 303 1 515
2017 1 225 1 386
2016 1 063 1 208
2015 978 1 101
2014 944 975
2013 941 963
2011 722 751
2010 616 718
2009 462 471
2008 310 441
2007 300 372
2006 239 295
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA