Notowania spółki

TIM (TIM)

PLTIM0000016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 19,7500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 17,7000 18,0500 14,0000 13,6500 11,9500 7,6200
zmiana 11,58% 9,42% 41,07% 44,69% 65,27% 159,19%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 12,56 6,80 21,30 33,79 67,49 126,04
sWIG80TR (zmiana) 1,18% 11,91% 26,45% 18,08% 38,28% 64,05%
Na tle sWIG80TR (pp) 10,40 -2,49 14,63 26,61 27,00 95,14
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 12,61 7,00 21,52 34,08 67,60 126,15
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 10,36 -0,57 20,57 29,74 44,57 122,58
sWIG80 (zmiana) 1,18% 11,88% 25,85% 16,72% 34,88% 40,00%
Na tle sWIG80 (pp) 10,40 -2,46 15,23 27,97 30,39 119,18

Dane rynkowe

Kapitalizacja 438 434 200,00
Free float 56,12%
Liczba akcji 22 199 200
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 438 434 200,00
Liczba akcji: 22 199 200
Liczba głosów na WZA: 22 199 200
Kapitał akcyjny: 22 199 200,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 740 667
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,87%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 740 667
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,87%
Free float: 56,13%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 22 199 200 (100,00%) 22 199 200 (100,00%)
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta, NWZ 5 175 018 (23,31%) 5 175 018 (23,31%) ELT, SON, TIM
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 (13,51%) 3 000 000 (13,51%) ELT, SON, TIM
NN OFE portfel 1 565 649 (7,05%) 1 565 649 (7,05%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja oferty menedżerskiej - 409 200 1,00 - 22 199 200 22 199 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-05-07
2012-06-13
umorzenie akcji 2010-10-28 -1 310 000 1,00 - 21 790 000 21 790 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23
2010-12-03
-
umorzenie akcji 2009-06-16 -547 000 1,00 - 23 100 000 23 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-17
2009-11-18
2010-02-18
podwyższenie kapitału - 210 000 1,00 1,00 23 647 000 23 647 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-18
2009-04-03
2009-05-22
seria E - oferta menedżerska 2007-06-11 620 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - prawo poboru 20:3 2006-11-24 3 057 000 1,00 30,00 23 437 000 23 437 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-18
2007-05-08
umorzenie akcji - -3 620 000 1,00 - 20 380 000 20 380 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-11-04
-
kapitał docelowy 2001-05-26 20 600 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - prawo poboru 1:4 2000-05-13 19 200 000 1,00 1,00 24 000 000 24 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-13
2001-01-16
2001-03-13
umorzenie akcji - -30 000 1,00 - 4 800 000 4 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-01-16
-
umorzenie akcji 1998-11-21 -170 000 1,00 - 4 830 000 4 830 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-07-29
-
seria C - subskrypcja publiczna 1997-04-30 2 000 000 1,00 10,60 5 000 000 5 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-11-21
1998-02-16
seria B - kap. zapasowy na akcyjny 1997-04-30 2 900 000 1,00 1,00 3 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-05-09
1998-02-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-05-15 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1994-05-17
1998-02-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 104 108 4,97% 1 104 108 4,97% 2021-01-05
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta, NWZ 5 175 018 23,31% 5 175 018 23,31% 2020-10-23
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 031 973 9,15% 2 031 973 9,15% 2020-07-23
Norges Bank 1 095 642 4,94% 1 095 642 4,94% 2019-11-20
NN OFE portfel 1 565 649 7,05% 1 565 649 7,05% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 449 627 2,02% 449 627 2,02% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 115 275 0,51% 115 275 0,51% 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 586 131 11,65% 2 586 131 11,65% 2018-12-14
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 232 589 1,05% 232 589 1,05% 2018-12-11
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 5 100 000 22,97% 5 100 000 22,97% 2018-10-04
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 5 050 000 22,75% 5 050 000 22,75% 2018-09-21
Norges Bank 1 113 635 5,02% 1 113 635 5,02% 2018-09-03
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 067 420 9,31% 2 067 420 9,31% 2018-08-29
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 983 587 22,45% 4 983 587 22,45% 2018-08-06
Quercus TFI SA portfele 28 587 0,13% 28 587 0,13% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 138 017 0,62% 138 017 0,62% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 70 0,00% 70 0,00% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 451 0,01% 2 451 0,01% 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 517 301 11,34% 2 517 301 11,34% 2018-05-23
OFE Pocztylion portfel 116 000 0,52% 116 000 0,52% 2017-12-31
NN OFE 1 578 000 7,11% 1 578 000 7,11% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 13 761 0,06% 13 761 0,06% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 698 000 3,14% 698 000 3,14% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 26 070 0,12% 26 070 0,12% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 463 080 2,09% 463 080 2,09% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 453 000 2,04% 453 000 2,04% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 165 819 0,75% 165 819 0,75% 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 971 683 13,39% 2 971 683 13,39% 2017-12-01
Government of Norway ZWZ 662 584 2,99% 662 584 2,99% 2017-06-26
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 895 000 22,05% 4 895 000 22,05% 2017-05-31
Aviva OFE Aviva Santander 713 967 3,22% 713 967 3,22% 2017-03-01
NN OFE 1 565 649 7,05% 1 565 649 7,05% 2017-03-01
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 679 000 7,56% 1 679 000 7,56% 2016-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 282 607 14,79% 3 282 607 14,79% 2016-10-05
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 386 475 15,25% 3 386 475 15,25% 2016-10-04
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 516 672 20,35% 4 516 672 20,35% 2016-06-24
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 772 925 12,49% 2 772 925 12,49% 2016-06-17
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 514 266 20,34% 4 514 266 20,34% 2016-06-13
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 510 892 20,32% 4 510 892 20,32% 2016-06-08
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 510 000 20,32% 4 510 000 20,32% 2016-05-23
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 500 600 20,27% 4 500 600 20,27% 2016-05-20
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 490 600 20,23% 4 490 600 20,23% 2016-05-19
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 600 20,02% 4 444 600 20,02% 2016-04-11
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 550 20,02% 4 444 550 20,02% 2016-04-07
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 326 181 10,48% 2 326 181 10,48% 2016-01-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 193 697 9,88% 2 193 697 9,88% 2016-01-28
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 000 20,01% 4 444 000 20,01% 2015-12-18
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 411 215 19,87% 4 411 215 19,87% 2015-12-16
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 400 000 19,82% 4 400 000 19,82% 2015-11-19
NN Investment Partners TFI SA 1 046 143 4,71% 1 046 143 4,71% 2015-09-14
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 378 199 19,72% 4 378 199 19,72% 2015-09-14
Quercus TFI SA 1 075 887 4,84% 1 075 887 4,84% 2015-07-03
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 067 108 9,31% 2 067 108 9,31% 2015-06-11
Quercus TFI SA WZA 1 435 639 6,46% 1 435 639 6,46% 2015-06-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 151 136 5,18% 1 151 136 5,18% 2015-05-27
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 300 000 19,37% 4 300 000 19,37% 2015-05-14
NN Investment Partners TFI SA 777 589 3,50% 777 589 3,50% 2015-04-21
Folta Krzysztof 4 260 000 19,18% 4 260 000 19,18% 2015-04-15
Nowakowski Mirosław 1 109 800 4,99% 1 109 800 4,99% 2015-02-23
Folta Krzysztof 4 190 500 18,87% 4 190 500 18,87% 2014-11-26
Folta Krzysztof 4 095 000 18,44% 4 095 000 18,44% 2014-11-20
Folta Krzysztof 4 000 000 18,01% 4 000 000 18,01% 2014-06-12
Nowakowski Mirosław 1 110 800 5,00% 1 110 800 5,00% 2014-06-02
NN Investment Partners TFI SA 1 280 938 5,77% 1 280 938 5,77% 2014-04-09
Posadzy, Maciej Roman 95 000 0,42% 95 000 0,42% 2014-04-04
Piekarczyk Artur 200 000 0,90% 200 000 0,90% 2014-04-03
Słobodzian-Puła Anna 36 094 0,16% 36 094 0,16% 2014-04-03
Quercus TFI SA 1 595 443 7,18% 1 595 443 7,18% 2014-02-25
MetLife OFE 1 104 921 4,97% 1 104 921 4,97% 2014-02-24
MetLife OFE 1 604 921 7,22% 1 604 921 7,22% 2014-02-17
Nowakowski Mirosław przez Cinco sp. z o.o. -XXXV-SKA 1 113 000 5,01% 1 113 000 5,01% 2013-11-25
NN Investment Partners TFI SA 1 868 764 8,41% 1 868 764 8,41% 2013-07-17
MetLife OFE 2 530 757 11,40% 2 530 757 11,40% 2012-06-25
NN Investment Partners TFI SA 1 934 220 8,71% 1 934 220 8,71% 2012-06-25
NN Investment Partners TFI SA 2 344 078 10,55% 2 344 078 10,55% 2012-05-18
Posadzy, Maciej Roman 58 462 0,26% 58 462 0,26% 2012-05-15
Piekarczyk Artur 139 200 0,62% 139 200 0,62% 2012-05-15
NN Investment Partners TFI SA 2 347 733 10,57% 2 347 733 10,57% 2012-05-15
Folta Krzysztof 3 700 000 16,66% 3 700 000 16,66% 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,30% 1 176 714 5,30% 2012-05-07
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 13,51% 3 000 000 13,51% 2012-05-07
Piekarczyk Artur 94 200 0,42% 94 200 0,42% 2012-05-07
Folta Krzysztof 3 639 500 16,39% 3 639 500 16,39% 2012-05-07
MetLife OFE 2 343 661 10,55% 2 343 661 10,55% 2012-05-07
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09% 20 962 0,09% 2012-05-07
Ogółem 22 199 200 100,00% 22 199 200 100,00% 2012-05-07
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 12,32% 2 737 045 12,32% 2012-05-07
American Life Insurance Company 0 0,00% 0 0,00% 2012-05-07
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,50% 1 222 000 5,50% 2012-05-07
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 12,56% 2 737 045 12,56% 2011-09-08
NN Investment Partners TFI SA 2 734 814 12,55% 2 734 814 12,55% 2011-09-08
NN Investment Partners TFI SA 2 865 759 13,15% 2 865 759 13,15% 2011-08-20
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 12,56% 2 737 045 12,56% 2011-08-16
Folta Krzysztof 3 639 500 16,70% 3 639 500 16,70% 2011-07-18
NN Investment Partners TFI SA 2 973 021 13,64% 2 973 021 13,64% 2011-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 15,56% 3 391 616 15,56% 2011-05-10
NN Investment Partners TFI SA 3 273 021 15,02% 3 273 021 15,02% 2010-12-16
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,60% 1 222 000 5,60% 2010-12-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,40% 1 176 714 5,40% 2010-12-03
Ogółem 21 790 000 100,00% 21 790 000 100,00% 2010-12-03
NN Investment Partners TFI SA 2 865 759 13,00% 2 865 759 13,00% 2010-12-03
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09% 20 962 0,09% 2010-12-03
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 15,56% 3 391 616 15,56% 2010-12-03
Piekarczyk Artur 94 200 0,43% 94 200 0,43% 2010-12-03
Folta Krzysztof 3 629 500 16,65% 3 629 500 16,65% 2010-12-03
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 13,76% 3 000 000 13,76% 2010-12-03
MetLife OFE 2 343 661 10,75% 2 343 661 10,75% 2010-12-03
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2010-10-28
TIM SA w celu umorzenia 1 310 000 5,67% 0 0,00% 2010-09-15
TIM SA w celu umorzenia 1 297 960 5,61% 0 0,00% 2010-09-01
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09% 20 962 0,09% 2010-08-13
Stogniew Kazimierz 747 000 3,23% 747 000 3,23% 2010-08-03
Stogniew Kazimierz wraz z małżonką 1 365 028 5,00% 1 365 028 5,99% 2010-07-30
Stogniew Kazimierz 1 365 028 5,90% 1 365 028 6,25% 2010-07-30
TIM SA w celu umorzenia 1 271 285 5,50% 0 0,00% 2010-07-08
NN Parasol FIO 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-13
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 14,68% 3 391 616 14,68% 2010-04-20
NN Investment Partners TFI SA 3 411 165 14,76% 3 411 165 14,76% 2010-04-19
NN Parasol FIO 1 174 182 5,08% 1 174 182 5,08% 2010-03-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,09% 1 176 714 5,09% 2010-02-17
Stogniew Kazimierz 1 565 048 6,77% 1 565 048 6,77% 2009-11-18
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 16,92% 3 909 985 16,92% 2009-11-18
Folta Krzysztof 3 629 500 15,71% 3 629 500 15,71% 2009-11-18
Ogółem 23 100 000 100,00% 23 100 000 100,00% 2009-11-18
MetLife OFE 2 343 661 10,14% 2 343 661 10,14% 2009-11-18
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2009-11-18
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,29% 1 222 000 5,29% 2009-11-18
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 12,98% 3 000 000 12,98% 2009-11-18
Piekarczyk Artur 94 200 0,40% 94 200 0,40% 2009-11-18
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2009-06-16
NN Parasol FIO 1 174 182 4,00% 1 174 182 5,00% 2009-05-05
TIM SA w celu umorzenia 547 000 2,31% 0 0,00% 2009-05-04
TIM SA w celu umorzenia 542 443 2,29% 0 0,00% 2009-04-30
TIM SA w celu umorzenia 540 388 2,28% 0 0,00% 2009-04-29
TIM SA w celu umorzenia 539 016 2,27% 0 0,00% 2009-04-27
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 12,68% 3 000 000 12,95% 2009-04-03
Folta Krzysztof 3 629 500 15,34% 3 629 500 15,67% 2009-04-03
NN Parasol FIO 1 174 182 4,96% 1 174 182 5,07% 2009-04-03
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 16,53% 3 909 985 16,89% 2009-04-03
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,16% 1 222 000 5,27% 2009-04-03
MetLife OFE 2 343 661 9,91% 2 343 661 10,12% 2009-04-03
Stogniew Kazimierz 1 565 048 6,61% 1 565 048 6,76% 2009-04-03
Ogółem 23 647 000 100,00% 23 647 000 100,00% 2009-04-03
TIM SA w celu umorzenia 498 728 2,12% 0 0,00% 2009-03-30
TIM SA w celu umorzenia 468 306 1,99% 0 0,00% 2009-03-11
TIM SA w celu umorzenia 448 306 1,91% 0 0,00% 2009-02-28
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,21% 1 222 000 5,30% 2009-02-24
Piekarczyk Artur 94 200 0,40% 94 200 0,40% 2009-02-24
Folta Krzysztof 3 629 500 15,48% 3 629 500 15,76% 2009-02-24
TIM SA w celu umorzenia 408 454 1,74% 0 0,00% 2009-02-20
TIM SA w celu umorzenia 368 454 1,57% 0 0,00% 2009-01-30
TIM SA w celu umorzenia 337 286 1,43% 0 0,00% 2009-01-28
TIM SA w celu umorzenia 277 286 1,18% 0 0,00% 2009-01-16
TIM SA w celu umorzenia 217 771 0,92% 0 0,00% 2008-12-23
TIM SA w celu umorzenia 206 371 0,88% 0 0,00% 2008-12-23
TIM SA w celu umorzenia 134 449 0,57% 0 0,00% 2008-12-15
TIM SA w celu umorzenia 94 449 0,40% 0 0,00% 2008-12-11
TIM SA w celu umorzenia 54 449 0,23% 0 0,00% 2008-11-28
TIM SA w celu umorzenia 14 665 0,06% 0 0,00% 2008-10-31
MetLife OFE 2 343 661 9,99% 2 343 661 9,99% 2008-07-22
Folta Krzysztof wraz z żoną 3 600 000 15,36% 3 600 000 15,36% 2008-02-13
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 16,68% 3 909 985 16,68% 2008-02-13
Folta Krzysztof 3 600 000 14,99% 3 600 000 14,99% 2008-02-13
Folta Krzysztof wraz z żoną 3 621 025 15,44% 3 621 025 15,44% 2008-01-21
NN Parasol FIO 1 174 182 5,00% 1 174 182 5,00% 2008-01-10
NN Investment Partners TFI SA 3 834 217 16,35% 3 834 217 16,35% 2008-01-03
Piekarczyk Artur 72 200 0,30% 72 200 0,30% 2007-11-22
NN Investment Partners TFI SA 3 354 846 14,31% 3 354 846 14,31% 2007-10-23
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 343 661 9,99% 2 343 661 9,99% 2007-07-25
Nowakowski Mirosław 1 200 000 5,12% 1 200 000 5,12% 2007-07-25
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 12,80% 3 000 000 12,80% 2007-07-25
Piekarczyk Artur 8 666 0,00% 8 666 0,00% 2007-07-25
Folta Krzysztof 3 600 000 15,36% 3 600 000 15,36% 2007-07-25
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 748 724 11,72% 2 748 724 11,72% 2007-05-17
Opera TFI SA zarządane fundusze 955 617 4,07% 955 617 4,07% 2007-04-18
Ogółem 23 437 000 100,00% 23 437 000 100,00% 2007-03-19
Wieczorkowski Krzysztof 3 195 862 13,63% 3 195 862 13,63% 2007-03-19
Piekarczyk Artur 8 666 0,04% 8 666 0,04% 2007-03-14
Stogniew Kazimierz 1 565 048 7,67% 1 565 048 7,67% 2007-02-07
Nowakowski Mirosław 1 300 000 6,37% 1 300 000 6,37% 2007-02-07
NN Investment Partners TFI SA 2 448 747 12,01% 2 448 747 12,01% 2007-01-31
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 749 124 13,48% 2 749 124 13,48% 2007-01-29
Nowakowski Mirosław 1 151 353 5,64% 1 151 353 5,64% 2007-01-26
Stogniew Kazimierz 1 365 028 6,69% 1 365 028 6,69% 2007-01-26
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 535 307 12,44% 2 535 307 12,44% 2006-12-01
Piekarczyk Artur 7 538 0,03% 7 538 0,03% 2006-11-08
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 229 920 1,12% 229 920 1,12% 2006-04-11
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 293 782 11,25% 2 293 782 11,25% 2006-04-11
MetLife OFE przez AIG OFE 0 0,00% 0 0,00% 2006-04-11
Opera TFI SA zarządane fundusze 1 239 393 6,08% 1 239 393 6,08% 2005-12-29
MetLife OFE przez AIG OFE 1 513 502 7,42% 1 513 502 7,42% 2005-12-27
Walulik Marek 822 390 4,03% 822 390 4,03% 2005-12-21
Wieczorkowski Krzysztof 3 024 216 14,83% 3 024 216 14,83% 2005-12-21
Nowakowski Mirosław 1 300 000 6,37% 1 300 000 6,37% 2005-12-21
Folta Krzysztof 3 700 000 18,15% 3 700 000 18,15% 2005-12-21
Walulik Marek 922 390 4,52% 922 390 4,52% 2005-06-16
Kosendiak Tomasz 61 000 0,29% 61 000 0,29% 2005-06-16
Drozd Jan 2 411 0,01% 2 411 0,01% 2005-06-16
Folta Krzysztof 4 098 639 20,11% 4 098 639 20,11% 2005-06-16
Nowakowski Mirosław 1 201 975 5,89% 1 201 975 5,89% 2005-06-16
NN Investment Partners TFI SA 2 039 151 10,00% 2 039 151 10,00% 2005-04-13
Folta Krzysztof 4 119 725 20,21% 4 119 725 20,21% 2005-02-28
Nowakowski Mirosław 1 552 805 7,61% 1 552 805 7,61% 2004-12-31
Wieczorkowski Krzysztof 4 024 216 19,74% 4 024 216 19,74% 2004-12-31
Stogniew Kazimierz 1 565 048 7,67% 1 565 048 7,67% 2004-11-04
Nowakowski Mirosław 1 717 378 8,42% 1 717 378 8,42% 2004-11-04
TIM SA umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2004-11-04
Ogółem 20 380 000 100,00% 20 380 000 100,00% 2004-11-04
Wieczorkowski Krzysztof 4 122 516 20,22% 4 122 516 20,22% 2004-11-04
Folta Krzysztof 4 104 725 20,14% 4 104 725 20,14% 2004-11-04
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 2 229 920 10,94% 2 229 920 10,94% 2004-11-04
NN Investment Partners TFI SA 1 379 350 6,76% 1 379 350 6,76% 2004-11-04
NN Investment Partners TFI SA 1 379 350 5,74% 1 379 350 5,74% 2004-10-29
Wieczorkowski Krzysztof 4 122 516 17,17% 4 122 516 17,17% 2004-10-22
Folta Krzysztof 4 104 725 17,10% 4 104 725 17,10% 2004-10-22
TIM SA w celu umorzenia 3 620 000 15,08% 0 0,00% 2003-10-22
Bank Handlowy SA 23 813 0,09% 23 813 0,09% 2003-10-22
TIM SA w celu umorzenia 3 617 679 15,07% 0 0,00% 2003-10-16
Sołkiewicz Tadeusz 1 195 175 4,97% 1 195 175 4,97% 2003-07-24
Folta Krzysztof 4 454 725 18,56% 4 454 725 18,56% 2003-07-21
TIM SA w celu umorzenia 1 243 645 5,18% 0 0,00% 2003-07-08
Folta Krzysztof 4 162 316 17,34% 4 162 316 17,34% 2003-07-08
TIM SA w celu umorzenia 1 218 645 5,07% 0 0,00% 2003-06-25
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 397 000 9,98% 2 397 000 9,98% 2003-06-03
TIM SA w celu umorzenia 1 206 295 5,02% 0 0,00% 2003-05-15
TIM SA w celu umorzenia 1 196 552 4,98% 0 0,00% 2003-05-12
TIM SA w celu umorzenia 1 196 492 4,98% 0 0,00% 2003-05-09
TIM SA w celu umorzenia 1 195 599 4,98% 0 0,00% 2003-05-07
TIM SA w celu umorzenia 1 182 749 4,92% 0 0,00% 2003-05-02
TIM SA w celu umorzenia 1 115 849 4,64% 0 0,00% 2003-04-28
TIM SA w celu umorzenia 1 078 649 4,49% 0 0,00% 2003-03-20
TIM SA w celu umorzenia 990 800 4,12% 0 0,00% 2003-03-13
TIM SA w celu umorzenia 873 929 3,64% 0 0,00% 2003-03-11
TIM SA w celu umorzenia 838 689 3,49% 0 0,00% 2003-03-05
TIM SA w celu umorzenia 785 677 3,27% 0 0,00% 2003-01-31
TIM SA w celu umorzenia 556 972 2,32% 0 0,00% 2003-01-24
TIM SA w celu umorzenia 320 725 1,33% 0 0,00% 2002-12-31
Nowakowski Mirosław 1 717 378 7,15% 1 717 378 7,15% 2002-08-13
Walulik Jan 1 002 390 4,17% 1 002 390 4,17% 2002-08-13
Diakun Andrzej 892 409 3,71% 892 409 3,71% 2002-08-13
Nowakowski Mirosław 1 038 000 4,32% 1 038 000 4,32% 2002-06-22
Walulik Jan 1 002 390 4,17% 1 002 390 4,17% 2002-06-20
Diakun Andrzej 890 000 3,70% 890 000 3,70% 2002-06-20
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 2 229 920 9,29% 2 229 920 9,29% 2002-06-14
Santander Bank Polska SA 170 080 0,71% 170 080 0,71% 2001-11-28
Walulik Jan 775 285 3,23% 775 285 3,23% 2001-06-13
Walulik Jan 848 072 3,53% 848 072 3,53% 2001-06-07
Stogniew Kazimierz 1 565 048 6,52% 1 565 048 6,52% 2001-05-26
Sołkiewicz Tadeusz 1 540 575 6,42% 1 540 575 6,42% 2001-05-26
Sołkiewicz Tadeusz 1 538 547 6,41% 1 538 547 6,41% 2001-04-03
Nowakowski Mirosław 973 200 4,06% 1 722 805 7,18% 2001-03-31
Walulik Jan 771 741 3,22% 771 741 3,22% 2001-03-31
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 591 550 10,80% 2 591 550 10,80% 2001-03-29
Nowakowski Mirosław 973 200 4,06% 973 200 4,06% 2001-03-28
Walulik Jan 972 969 4,05% 972 969 4,05% 2001-03-27
Wieczorkowski Krzysztof 4 472 516 18,64% 4 472 516 18,64% 2001-03-27
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 3 486 050 14,53% 3 486 050 14,53% 2001-03-27
Wieczorkowski Krzysztof 3 578 000 14,91% 3 578 000 14,91% 2001-03-23
Folta Krzysztof 3 605 000 15,02% 3 605 000 15,02% 2001-03-22
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2001-01-16
Wieczorkowski Krzysztof 4 472 500 18,64% 4 472 500 18,64% 2001-01-16
Folta Krzysztof 4 500 000 18,75% 4 500 000 18,75% 2001-01-16
Ogółem 24 000 000 100,00% 24 000 000 100,00% 2001-01-16
Walulik Jan 1 050 000 4,38% 1 050 000 4,38% 2001-01-16
Stogniew Kazimierz 1 545 000 6,44% 1 545 000 6,44% 2001-01-16
Sołkiewicz Tadeusz 1 590 000 6,63% 1 590 000 6,63% 2001-01-16
Nowakowski Mirosław 1 682 870 7,01% 1 682 870 7,01% 2001-01-16
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 608 545 10,87% 2 608 545 10,87% 2001-01-16
Santander Bank Polska SA 2 400 000 10,00% 2 400 000 10,00% 2001-01-16
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 521 709 10,80% 521 709 10,80% 2000-12-29
Nowakowski Mirosław 336 574 6,97% 336 574 6,97% 2000-11-13
Bank Handlowy SA 518 097 10,73% 518 097 10,73% 2000-08-31
Folta Krzysztof 900 000 18,63% 900 000 18,63% 2000-08-31
Nowakowski Mirosław 349 000 7,23% 349 000 7,23% 2000-08-31
Nowakowski Mirosław 347 000 7,18% 347 000 7,18% 2000-08-02
TIM SA w celu umorzenia 30 000 0,62% 0 0,00% 1999-09-09
TIM SA w celu umorzenia 18 096 0,37% 0 0,00% 1999-08-31
TIM SA w celu umorzenia 12 096 0,25% 0 0,00% 1999-08-26
Santander Bank Polska SA 480 000 9,94% 480 000 9,94% 1999-07-29
Nowakowski Mirosław 352 000 7,29% 352 000 7,29% 1999-07-29
Bank Handlowy SA 608 534 12,60% 608 534 12,60% 1999-07-29
Ogółem 4 830 000 100,00% 4 830 000 100,00% 1999-07-29
Folta Krzysztof 922 500 19,10% 922 500 19,10% 1999-07-29
Wieczorkowski Krzysztof 894 500 18,52% 894 500 18,52% 1999-07-29
Stogniew Kazimierz 309 000 6,40% 309 000 6,40% 1999-07-29
TIM SA rejestracja umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 1999-07-29
Sołkiewicz Tadeusz 318 000 6,58% 318 000 6,58% 1999-07-29
TIM SA w celu umorzenia 166 990 3,30% 0 0,00% 1999-04-23
TIM SA w celu umorzenia 163 142 3,20% 0 0,00% 1999-04-22
TIM SA w celu umorzenia 156 790 3,14% 0 0,00% 1999-04-15
TIM SA w celu umorzenia 154 889 3,10% 0 0,00% 1999-04-14
TIM SA w celu umorzenia 153 748 3,07% 0 0,00% 1999-04-09
TIM SA w celu umorzenia 151 347 3,03% 0 0,00% 1999-04-08
TIM SA w celu umorzenia 144 246 2,88% 0 0,00% 1999-03-26
TIM SA w celu umorzenia 135 439 2,71% 0 0,00% 1999-03-23
TIM SA w celu umorzenia 131 383 2,63% 0 0,00% 1999-03-19
TIM SA w celu umorzenia 130 297 2,61% 0 0,00% 1999-02-11
TIM SA w celu umorzenia 59 366 1,19% 0 0,00% 1998-12-30
TIM SA w celu umorzenia 30 166 0,60% 0 0,00% 1998-12-23
Wieczorkowski Krzysztof 894 500 17,89% 894 500 17,89% 1998-11-21
Santander Bank Polska SA 480 000 9,60% 480 000 9,60% 1998-03-24
Santander Bank Polska SA 500 000 10,00% 500 000 10,00% 1997-11-21
Stogniew Kazimierz 309 000 6,18% 309 000 6,18% 1997-11-21
Bank Handlowy SA 608 534 12,17% 608 534 12,17% 1997-11-21
Ogółem 5 000 000 100,00% 5 000 000 100,00% 1997-11-21
Nowakowski Mirosław 352 000 7,04% 352 000 7,04% 1997-11-21
Folta Krzysztof 922 500 18,45% 922 500 18,45% 1997-11-21
Sołkiewicz Tadeusz 318 000 6,36% 318 000 6,36% 1997-11-21
Wieczorkowski Krzysztof 877 000 17,54% 877 000 17,54% 1997-11-21
Walulik Jan 210 000 4,20% 210 000 4,20% 1997-11-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-12-23 2020-12-30 1,07059 1,20 PLN zaliczka
2019-12-13 2019-12-20 1,08290 0,80 PLN zaliczka
2018-12-13 2018-12-20 - 1,00 PLN dywidenda zaliczkowa
2013-07-10 2013-07-25 1,02362 0,12 PLN -
2012-07-25 2012-08-10 1,09836 0,60 PLN -
2011-06-13 2011-07-25 1,04816 0,55 PLN -
2010-04-30 2010-05-31 1,01210 0,15 PLN -
2006-07-25 2006-08-08 1,00724 0,12 PLN -
2005-11-10 2005-11-16 1,01813 0,13 PLN -
2001-06-13 2001-07-02 1,05833 0,07 PLN -
2000-05-31 2000-06-30 1,12000 0,75 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2010-12-23 umorzenie 1.310.000 akcji - - - -
Umorzenie 2010-02-17 - - - - 547 000
Prawo poboru 2007-02-20 seria F - prawo poboru 20:3 20:3 1,0050 30,00 3 057 000
Prawo poboru 2000-10-24 seria D - akcje dywidendowe 1:4 5,0000 - 1 920 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-07 2020-10-23 - NWZ: emisja akcji serii G
2020-06-13 2020-06-29: ZWZ - zatwierdzenie zaliczkowej dywidendy, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-04-29 2019-05-15 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-09-19 2018-10-05 - NWZ: zmiany w statucie
2017-06-06 2017-06-22 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-06-05 2016-06-21 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-01-12 2016-01-28 - NWZ: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-05-26 ZWZ 2015-06-11, godzina 10:00:00
2014-12-28 NWZ 2015-01-13, godzina 10:00:00
2014-04-26 ZWZ 2014-05-12, godzina 10:00:00
2013-04-29 ZWZ 2013-05-15, godzina 10:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 10:00:00
2011-04-04 ZWZ 2011-04-20, godzina 10:00:00
2010-10-12 NWZ 2010-10-28, godzina 10:00:00
2010-03-28 ZWZ 2010-04-13, godzina 10:00:00
2009-12-26 NWZ 2010-01-11, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Folta Krzysztof Prezes Zarządu 1995-06-15 ROT
Nosal Piotr Członek Zarządu 2019-04-01 ROT
Tokarczuk Piotr Członek Zarządu 2017-03-24 ROT

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wieczorkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2003-06-28 SON
Dzik Grzegorz Członek RN 2007-06-11 IPL
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2016-06-21 ARR, CIG, ROB_C, MAB, CLN, AAT
Kusz Andrzej Członek RN 2002-12-02
Mierzwa Leszek Członek RN 2018-06-13 BPM

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nosal Piotr Członek Zarządu 2019-04-01 ROT
Tokarczuk Piotr Członek Zarządu 2017-03-24 ROT
Piekarczyk Artur Członek Zarządu 2014-06-30 2017-12-31
Posadzy, Maciej Roman Członek Zarządu 2014-06-30 2019-02-26 SON, ROT
Słobodzian-Puła Anna Członek Zarządu 2013-01-23 2019-03-31 ROT
Posadzy, Maciej Roman Wiceprezes Zarządu 2010-04-13 2014-06-29 SON, ROT
Piekarczyk Artur Wiceprezes Zarządu 2004-06-25 2014-06-29
Folta Krzysztof Prezes Zarządu 1995-06-15 ROT
Połetek Mariola Członek Zarządu 1000-01-01 2004-06-25
Wieczorkowski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2003-06-25 SON
Nowakowski Mirosław Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2010-04-13 ELT, SON

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 241 490
2017 234 503
2016 227 461
2015 378 407
2014 368 403
2013 346 372
2011 378 406
2009 422 0
2007 482 0
2006 432 0
2004 264 0
2003 246 0
2002 257 0
2001 296 0
2000 253 0
1999 200 0
1998 199 0
1997 199 0
1996 154 0
1995 120 0
1994 94 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.