Notowania spółki

PlayWay (PLW)

PLPLAYW00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 157,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 139,50 158,50 121,50 98,00 67,30 -
zmiana 12,54% -0,95% 29,22% 60,20% 133,28% -
WIG (zmiana) 1,05% -2,20% 2,87% -2,71% -9,56% 15,76%
Na tle WIG (pp) 11,49 1,25 26,34 62,92 142,85 -
sWIG80TR (zmiana) 0,45% -8,65% -9,56% -16,36% -20,56% -1,01%
Na tle sWIG80TR (pp) 12,09 7,71 38,78 76,57 153,84 -
WIG-Poland (zmiana) 1,04% -2,19% 2,91% -2,68% -9,65% 16,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 11,50 1,24 26,31 62,89 142,94 -
InvestorMS (zmiana) 0,54% -6,66% -6,99% -13,96% -22,38% 12,81%
Na tle InvestorMS (pp) 12,01 5,71 36,20 74,16 155,67 -
sWIG80 (zmiana) 0,31% -8,87% -11,00% -19,22% -23,30% -11,71%
Na tle sWIG80 (pp) 12,23 7,92 40,22 79,43 156,58 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 036 200 000,00
Free float 18,18%
Liczba akcji 6 600 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 036 200 000,00
Liczba akcji: 6 600 000
Liczba głosów na WZA: 6 600 000
Kapitał akcyjny: 660 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Free float: 18,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 600 000 (100,00%) 6 600 000 (100,00%)
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW
Kostowski Krzysztof 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - subskrypcja publiczna 2016-03-01 600 000 0,10 52,00 6 600 000 660 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-21
2016-11-07
2016-11-22
seria H - subskrypcja prywatna 2013-07-17 300 000 0,10 52,00 6 000 000 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-22 600 000 0,10 - 5 700 000 570 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria F - subskrypcja prywatna 2012-11-29 300 000 0,10 - 5 100 000 510 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-17 900 000 0,10 - 4 800 000 480 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-03 600 000 0,10 - 3 900 000 390 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-29 300 000 0,10 - 3 300 000 330 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria B - założycielska - 1 500 000 0,10 - 3 000 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria A - założycielska - 1 500 000 0,10 - 1 500 000 150 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 1 057 0,02% 1 057 0,02% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 75 165 1,14% 75 165 1,14% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 74 619 1,13% 74 619 1,13% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 60 705 0,92% 60 705 0,92% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 43 000 0,65% 43 000 0,65% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 27 000 0,41% 27 000 0,41% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 752 0,22% 14 752 0,22% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 858 0,04% 2 858 0,04% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 100 0,03% 2 100 0,03% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 310 000 4,70% 310 000 4,70% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 89 721 1,36% 89 721 1,36% 2017-12-31
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
Kostowski Krzysztof 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
Kostowski Krzysztof 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
Ogółem 6 600 000 100,00% 6 600 000 100,00% 2016-10-19
Ogółem 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 2016-09-21
ACRX Investments Ltd. 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21
Kostowski Krzysztof 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-07-10 2018-07-24 1,01887 2,38 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-10-14 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-06-11 2018-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,38 PLN
2017-09-30 2017-10-16 - NWZA: zmiany w statucie
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: podział zysku, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 ULG
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 ULG

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Grzegorz Członek RN 2015-12-21 ULG
Kojecki Michał Członek RN 2015-12-21 CFG
Markowski Michał Członek RN 2017-06-19 ATD, LVC, ULM
Mrowiński Radosław Członek RN 2016-03-01 ATR, RNK, CFG
Nowak Dominik Członek RN 2017-06-19

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 ULG
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 ULG

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 2 2
2014 2 0