REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

ML System (MLS)

PLMLSTM00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 21,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 23,1000 24,8000 26,5500 26,9900 - -
zmiana -9,09% -15,32% -20,90% -22,19% - -
WIG (zmiana) 0,08% -6,94% -5,91% -0,14% -2,28% 8,20%
Na tle WIG (pp) -9,17 -8,38 -14,99 -22,05 - -
WIG-ENERG (zmiana) -1,50% -5,10% -23,12% -21,24% -10,27% -51,42%
Na tle WIG-ENERG (pp) -7,59 -10,22 2,21 -0,95 - -
WIG-Poland (zmiana) 0,49% -6,57% -5,60% 0,40% -1,72% 8,03%
Na tle WIG-Poland (pp) -9,58 -8,75 -15,31 -22,59 - -
InvestorMS (zmiana) 0,18% -4,94% -5,27% 1,80% -11,78% 7,52%
Na tle InvestorMS (pp) -9,27 -10,38 -15,63 -24,00 - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 118 650 000,00
Free float 17,78%
Liczba akcji 5 650 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,59
C / Z 20,99

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 122 040 000,00
Liczba akcji: 5 650 000
Liczba głosów na WZA: 7 650 000
Kapitał akcyjny: 5 650 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 645 563
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,23%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 645 563
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,88%
Free float: 17,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 650 000 (100,00%) 7 650 000 (100,00%)
Cycoń Dawid 2 000 000 (35,40%) 3 000 000 (39,22%) MLS
Stanek Edyta 2 000 000 (35,40%) 3 000 000 (39,22%) MLS
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 645 563 (11,43%) 645 563 (8,44%) MZN, ETL, DBC, R22, MLS, HRS, BKM, PTW, ELZ, BSC, IZS, IPL, CMP, RLP, CFS, 1AT, TIM, TOA, OPN, ATG, MCR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - oferta menedżerska 2018-04-16 169 500 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja otwarta 2018-01-05 1 281 868 1,00 29,00 5 650 000 5 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2018-06-15
2018-06-28
seria B2 - subskrypcja prywatna 2017-11-22 17 532 1,00 1,00 4 368 132 4 368 132,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-27
2018-06-28
seria B1 - subskrypcja prywatna 2017-11-22 135 600 1,00 14,75 4 350 600 4 350 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-27
2018-06-28
split 1:10 2017-11-09 - 1,00 - 4 215 000 4 215 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-27 21 500 10,00 139,53 421 500 4 215 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-05-31
2018-06-28
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-06-03 400 000 10,00 - 400 000 4 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-01
2018-06-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus TFI SA portele 120 424 2,13% 120 424 1,57% 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 645 563 11,43% 645 563 8,44% 2018-12-11
Altus TFI SA portele 574 466 10,17% 574 466 7,51% 2018-12-04
TFI Allianz Polska SA portfele 188 0,00% 188 0,00% 2018-06-30
Altus TFI SA portele 824 000 14,58% 824 000 10,77% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 40 0,00% 40 0,00% 2018-06-30
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 824 000 14,58% 824 000 10,77% 2018-06-26
Cycoń Dawid 2 000 000 35,40% 2 000 000 26,14% 2018-06-15
Cycoń Dawid 2 000 000 35,40% 3 000 000 39,22% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 35,40% 3 000 000 39,22% 2018-06-15
Ogółem 5 650 000 100,00% 7 650 000 100,00% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 35,40% 2 000 000 26,14% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 45,79% 2 000 000 31,41% 2018-05-17
Cycoń Dawid 2 000 000 45,79% 2 000 000 31,41% 2018-05-17
Ogółem 4 368 132 100,00% 6 368 132 100,00% 2018-04-18

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-30 2019-07-19 - 0,20 PLN projekt

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, podział zysku z lat ubiegłych

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cycoń Dawid Prezes Zarządu 2018-05-21
Warzybok Anna Wiceprezes Zarządu 2018-01-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stanek Edyta Przewodniczący RN 2017-11-30
Armuła Wojciech Członek RN 2018-05-21
Cwynar Aneta Członek RN 2018-05-21
Solorz Piotr Członek RN 2018-05-21 MRC

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cycoń Dawid Prezes Zarządu 2018-05-21
Warzybok Anna Wiceprezes Zarządu 2018-01-23
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA