REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Notowania spółki

ML System (MLS)

PLMLSTM00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,1000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 21,6000 29,0000 26,8000 21,6000 25,6000 -
zmiana 11,57% -16,90% -10,07% 11,57% -5,86% -
WIG (zmiana) 6,28% -11,60% -24,29% -22,47% -28,42% -20,20%
Na tle WIG (pp) 5,29 -5,30 14,21 34,05 22,56 -
sWIG80TR (zmiana) 2,59% -11,71% -15,18% -8,07% -10,77% -10,65%
Na tle sWIG80TR (pp) 8,99 -5,19 5,11 19,65 4,91 -
WIG-ENERG (zmiana) 6,42% -2,08% -33,18% -34,08% -42,44% -71,05%
Na tle WIG-ENERG (pp) 5,15 -14,81 23,10 45,65 36,58 -
WIG-Poland (zmiana) 6,59% -11,35% -24,06% -22,32% -28,21% -20,44%
Na tle WIG-Poland (pp) 4,99 -5,55 13,98 33,89 22,35 -
InvestorMS (zmiana) 6,45% -12,80% -21,52% -14,05% -24,04% -19,17%
Na tle InvestorMS (pp) 5,13 -4,09 11,45 25,63 18,18 -
sWIG80 (zmiana) 2,56% -11,74% -15,21% -9,27% -14,67% -23,08%
Na tle sWIG80 (pp) 9,02 -5,15 5,14 20,84 8,81 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 136 165 000,00
Free float 17,78%
Liczba akcji 5 650 000
Dywidenda 0,20
Dywidenda (%) 0,0083
Cena / WK 1,75
C / Z 26,09

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 134 470 000,00
Liczba akcji: 5 650 000
Liczba głosów na WZA: 7 650 000
Kapitał akcyjny: 5 650 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 645 563
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,23%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 645 563
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,88%
Free float: 17,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 650 000 (100,00%) 7 650 000 (100,00%)
Cycoń Dawid 2 000 000 (35,40%) 3 000 000 (39,22%) MLS
Stanek Edyta 2 000 000 (35,40%) 3 000 000 (39,22%) MLS
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 645 563 (11,43%) 645 563 (8,44%) LSI, CHP, CMP, PTW, TIM, BLO, ATG, B24, RLP, VIN, MLS, ELZ, IZS, TOW, OPN, 1AT, TOA, LRQ, ELT, MZN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - oferta menedżerska 2018-04-16 169 500 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja otwarta 2018-01-05 1 281 868 1,00 29,00 5 650 000 5 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2018-06-15
2018-06-28
seria B2 - subskrypcja prywatna 2017-11-22 17 532 1,00 1,00 4 368 132 4 368 132,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-27
2018-06-28
seria B1 - subskrypcja prywatna 2017-11-22 135 600 1,00 14,75 4 350 600 4 350 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-27
2018-06-28
split 1:10 2017-11-09 - 1,00 - 4 215 000 4 215 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-27 21 500 10,00 139,53 421 500 4 215 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-05-31
2018-06-28
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-06-03 400 000 10,00 - 400 000 4 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-01
2018-06-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus TFI SA portele 120 424 2,13% 120 424 1,57% 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 645 563 11,43% 645 563 8,44% 2018-12-11
Altus TFI SA portele 574 466 10,17% 574 466 7,51% 2018-12-04
TFI Allianz Polska SA portfele 188 0,00% 188 0,00% 2018-06-30
Altus TFI SA portele 824 000 14,58% 824 000 10,77% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 40 0,00% 40 0,00% 2018-06-30
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 824 000 14,58% 824 000 10,77% 2018-06-26
Cycoń Dawid 2 000 000 35,40% 2 000 000 26,14% 2018-06-15
Cycoń Dawid 2 000 000 35,40% 3 000 000 39,22% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 35,40% 3 000 000 39,22% 2018-06-15
Ogółem 5 650 000 100,00% 7 650 000 100,00% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 35,40% 2 000 000 26,14% 2018-06-15
Stanek Edyta 2 000 000 45,79% 2 000 000 31,41% 2018-05-17
Cycoń Dawid 2 000 000 45,79% 2 000 000 31,41% 2018-05-17
Ogółem 4 368 132 100,00% 6 368 132 100,00% 2018-04-18

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-30 2019-07-19 1,00823 0,20 PLN

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-10-06 2019-10-22 - NWZ: zmiany w RN
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, podział zysku z lat ubiegłych

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cycoń Dawid Prezes Zarządu 2018-05-21
Warzybok Anna Wiceprezes Zarządu 2018-01-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stanek Edyta Przewodniczący RN 2017-11-30
Charzewski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2018-05-21
Armuła Wojciech Członek RN 2018-05-21
Cwynar Aneta Członek RN 2018-05-21
Madera Marcin Członek RN 2019-10-22
Solorz Piotr Członek RN 2018-05-21 MRC

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cycoń Dawid Prezes Zarządu 2018-05-21
Warzybok Anna Wiceprezes Zarządu 2018-01-23

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 131
2017 0 100
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA