Notowania spółki

Dekpol (DEK)

PLDEKPL00032

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,2000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 26,4000 21,8000 21,8000 17,9000 25,9000 16,1000
zmiana -8,33% 11,01% 11,01% 35,20% -6,56% 50,31%
WIG (zmiana) -0,37% -0,06% -7,84% 10,14% -15,67% -5,40%
Na tle WIG (pp) -7,97 11,07 18,85 25,05 9,11 55,71
WIG-Poland (zmiana) -0,39% -0,06% -7,91% 10,30% -15,63% -5,36%
Na tle WIG-Poland (pp) -7,94 11,07 18,92 24,90 9,07 55,67
InvestorMS (zmiana) 0,10% 2,85% -3,53% 25,21% 11,05% 3,72%
Na tle InvestorMS (pp) -8,43 8,16 14,53 9,98 -17,61 46,59
WIG-BUDOW (zmiana) -0,17% 6,09% 5,01% 40,33% 58,72% -4,55%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -8,17 4,92 6,00 -5,14 -65,29 54,86

Dane rynkowe

Kapitalizacja 202 373 685,80
Free float 14,75%
Liczba akcji 8 362 549
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 202 373 685,80
Liczba akcji: 8 362 549
Liczba głosów na WZA: 8 362 549
Kapitał akcyjny: 8 362 549,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 129 443
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,26%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 129 443
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,26%
Free float: 14,74%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 8 362 549 (100,00%) 8 362 549 (100,00%)
Tuchlin Mariusz ZWZ 6 449 860 (77,13%) 6 449 860 (77,13%) DEK
Familiar SA SICAF-SIF ZWZ 679 583 (8,13%) 679 583 (8,13%) KBJ, TLX, DEK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja publiczna 2014-06-30 1 952 549 1,00 15,00 8 362 549 8 362 549,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-27
2015-01-07
2015-02-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2014-04-01 6 410 000 1,00 1,00 6 410 000 6 410 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-27
2014-04-11
2015-02-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 397 914 4,76% 397 914 4,76% 2019-06-04
PZU OFE Złota Jesień portfel 122 174 1,46% 122 174 1,46% 2018-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 115 301 1,38% 115 301 1,38% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 90 988 1,09% 90 988 1,09% 2018-06-30
Familiar SA SICAF-SIF ZWZ 679 583 8,13% 679 583 8,13% 2018-05-28
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 606 555 7,25% 606 555 7,25% 2017-11-23
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 437 554 5,23% 437 554 5,23% 2017-10-26
NN OFE portfel 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-17
Familiar SA SICAF-SIF 580 666 6,94% 580 666 6,94% 2017-08-10
Tuchlin Mariusz ZWZ 6 449 860 77,13% 6 449 860 77,13% 2017-06-29
NN OFE portfel 660 000 7,89% 660 000 7,89% 2016-12-31
NN OFE portfel 660 091 7,89% 660 091 7,89% 2016-12-31
NN OFE 737 500 8,81% 737 500 8,81% 2015-01-15
Ogółem 8 362 549 100,00% 8 362 549 100,00% 2015-01-08
Tuchlin Mariusz 6 409 000 76,63% 6 409 000 76,63% 2015-01-08
Tuchlin Mariusz 6 409 000 99,98% 6 409 000 99,98% 2014-11-27
Ogółem 6 410 000 100,00% 6 410 000 100,00% 2014-04-11

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-08-20 2018-08-28 - 1,18 PLN -
2017-09-14 2017-09-22 1,01929 0,53 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2019-12-14 2019-12-30 - NWZ: zbycie ZCP
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: podział zysku
2018-12-01 2018-12-17: NWZ - zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w RN
2018-05-12 2018-05-28 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,18 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: wypłata dywidendy - 0,53 PLN
2017-02-19 2017-03-07 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: podział zysku
2015-09-14 2015-09-30 - NWZ: sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSSF
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: przeznaczenie zysku, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tuchlin Mariusz Prezes Zarządu 2006-12-18
Skowron Michał Wiceprezes Zarządu 2018-01-01
Szymczak-Dampc, Katarzyna Członek Zarządu 2020-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Suszek Roman Przewodniczący RN 2014-04-01
Grzywacz Jacek Członek RN 2020-05-16 PTW
Kędzierski Jacek Członek RN 2014-06-30
Sobczak Wojciech Członek RN 2018-05-28 PRT, NTW
Wąsacz Grzegorz Członek RN 2017-03-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szymczak-Dampc, Katarzyna Członek Zarządu 2020-01-01 3000-01-01
Skowron Michał Wiceprezes Zarządu 2018-01-01 3000-01-01
Barandziak Sebastian Członek Zarządu 2017-03-01 2018-12-31
Dietrich, Rafał Szczepan Członek Zarządu 2014-02-01 2019-12-31
Kuchtyk, Andrzej Maciej Członek Zarządu 2011-07-27 2019-12-31
Olżyński Adam Członek Zarządu 2010-12-20 2017-12-31
Łukowski, Krzysztof Andrzej Wiceprezes Zarządu 2010-10-12 2018-08-31
Glaza Rafał Członek Zarządu 2010-07-01 2017-02-28
Tuchlin Mariusz Prezes Zarządu 2006-12-18 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 260 260
2016 212 212
2015 206 206
2014 182 159
2013 134 0
2012 138 0
2011 187 0