REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Baltic Bridge (WIS)

PLARIEL00046

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,1100 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,0800 0,0660 0,0600 0,1100 0,0205 4,8000
zmiana 37,50% 66,67% 83,33% 0,00% 436,59% -97,71%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 410 404,04
Free float 14,21%
Liczba akcji 21 912 764
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,87
C / Z -0,01

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 410 404,04
Liczba akcji: 21 912 764
Liczba głosów na WZA: 21 912 764
Kapitał akcyjny: 175 302 112,00
Cena nominalna akcji: 8,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,81%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,81%
Free float: 15,19%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 21 912 764 (100,00%) 21 912 764 (100,00%)
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 14 460 100 (65,98%) 14 460 100 (65,98%) WIS
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 2 842 521 (12,00%) 2 842 521 (12,00%) FMG, WIS, IBS
Mega Sonic SA 1 497 333 (6,83%) 1 497 333 (6,83%) WIS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z W Investments SA na Baltic Bridge SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-24
-
scalenie akcji 80:1 2014-01-25 - 8,00 - 21 912 764 175 302 112,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-02-10
-
renumeracja akcji: seria A i B 2014-01-25 - 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-02-10
-
seria R - subskrypcja prywatna 2013-10-28 265 639 297 0,10 0,10 1 753 021 120 175 302 112,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-29
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 362 181 312 0,10 - 1 487 381 823 148 738 182,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 329 970 000 0,10 - 1 125 200 511 112 520 051,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 250 000 000 0,10 - 795 230 511 79 523 051,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 100 000 000 0,10 - 545 230 511 54 523 051,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-08
2013-09-18
scalenie akcji 10:1 2013-06-29 - 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Internet Group SA na W Investments SA 2013-06-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-12
-
połączenie z W Investments SA 2013-06-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-19
-
seria P - subskrypcja prywatna 2013-01-28 400 707 459 0,10 0,10 445 230 511 44 523 051,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-02-18
-
seria O - subskrypcja prywatna 2012-12-11 362 181 312 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2012-12-11 - 0,10 - 44 523 052 4 452 305,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-21
-
podwyższenie kapitału - 2 160 075 1,20 - 44 523 052 53 427 662,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-14
2012-07-30
podwyższenie kapitału - 1 338 000 1,20 - 42 362 977 50 835 572,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-05-22
2012-06-21
seria M - subskrypcja prywatna 2010-04-26 1 480 000 1,20 - 41 024 977 49 229 972,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-07
2012-03-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 390 000 1,20 - 39 544 977 47 453 972,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-17
2010-10-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 342 249 1,20 - 39 154 977 46 985 972,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2010-08-24
seria Ł - subskrypcja prywatna 2010-04-26 2 170 891 1,20 0,10 37 812 728 45 375 273,60 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15
2011-11-29
2010-06-24
seria L - subskrypcja prywatna 2010-04-26 1 500 000 1,20 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria K - subskrypcja prywatna 2010-04-26 37 979 156 1,20 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - subskrypcja prywatna 2010-04-26 16 770 312 1,20 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podwyższenie kapitału - 2 832 882 1,20 - 35 641 837 42 770 204,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-16
2010-05-10
2010-04-28
podwyższenie kapitału - 52 955 1,20 - 32 808 955 39 370 746,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-10-30
2010-01-07
seria I - oferta menedżerska 2008-03-11 26 400 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - subskrypcja prywatna 2007-11-29 2 832 882 1,20 1,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G - prawo poboru 3:1 2007-11-29 10 819 666 1,20 1,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - zamienna: akcjonariusze CR Media Consulting SA 2006-10-17 14 781 975 1,20 10,00 32 756 000 39 307 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-23
2007-05-07
seria F - subskrypcja publiczna 2006-10-17 11 424 025 1,20 10,00 17 974 025 21 568 830,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-23
2007-05-07
połączenie z Zigzag sp. z o.o.. 2004-01-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-02-29
-
zmiana firmy z Ariel SA na Internet Group SA 2000-05-11 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2000-08-01
seria E - prawo poboru 2:3 2000-05-11 4 050 000 1,20 4,00 6 550 000 7 860 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-21
2000-07-13
2000-08-21
seria D - subskrypcja publiczna 1996-04-01 1 000 000 1,20 13,50 2 500 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-08-29
1996-10-14
renominacja akcji 1996-04-01 - 1,20 - 1 500 000 1 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-04-23
-
seria C - imienne zwykłe - 1 200 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
-
1997-08-04
seria B - imienne uprzywilejowane - 200 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
-
2000-08-21
seria A - imienne uprzywilejowane - 100 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
-
2000-08-21
seria A - przekształcenie Ariel-Hurt sp. z o.o. w SA 1995-12-15 - 1,00 - 1 500 000 1 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-12-21
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wheel Finance SA 2 842 521 12,97% 2 842 521 12,97% 2018-10-25
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 2 842 521 12,00% 2 842 521 12,00% 2018-10-25
Mega Sonic SA 1 497 333 6,83% 1 497 333 6,83% 2016-07-28
PJW Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2015-05-19
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 14 460 100 65,98% 14 460 100 65,98% 2015-05-19
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2015-02-03
PJW Holdings Ltd. 14 460 100 65,98% 14 460 100 65,98% 2015-02-03
White Brinando Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-07-31
Ogółem 21 912 764 100,00% 21 912 764 100,00% 2014-02-10
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 14 461 166 65,99% 14 461 166 65,99% 2014-02-10
White Brinando Ltd. 1 319 816 6,02% 1 319 816 6,02% 2014-02-10
White Brinando Ltd. 105 585 300 6,02% 105 585 300 6,02% 2013-12-03
Ogółem 1 753 021 120 100,00% 1 753 021 120 100,00% 2013-11-29
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 1 156 893 254 65,99% 1 156 893 254 65,99% 2013-11-29
Bloemer Investments Ltd. 34 749 210 2,33% 34 749 210 2,33% 2013-10-25
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 1 156 893 254 77,78% 1 156 893 254 77,78% 2013-09-19
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 4,98% 74 220 449 4,98% 2013-09-18
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 4,98% 74 220 449 4,98% 2013-09-18
Ogółem 1 487 381 823 100,00% 1 487 381 823 100,00% 2013-09-18
Bloemer Investments Ltd. 86 752 657 5,83% 86 752 657 5,83% 2013-09-18
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 114 741 952 7,71% 114 741 952 7,71% 2013-09-18
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 220 449 4,98% 74 220 449 4,98% 2013-09-18
Brewer, Bryan Lee 74 220 449 4,98% 74 220 449 4,98% 2013-09-18
Bloemer Investments Ltd. 86 752 657 19,48% 86 752 657 19,48% 2013-07-12
Tavaglione Services Ltd. 74 220 749 16,67% 74 220 749 16,67% 2013-07-11
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 16,67% 74 220 449 16,67% 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 220 449 16,67% 74 220 449 16,67% 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 320 449 16,69% 74 320 449 16,69% 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 95 388 502 21,42% 95 388 502 21,42% 2013-06-18
Bloemer Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-29
Congio Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-29
Brewer, Bryan Lee poprzez Bloemer Investments Ltd. oraz Congio Investments Ltd. 190 577 004 42,80% 190 577 004 42,80% 2013-03-29
Tavaglione Services Ltd. 95 388 513 21,42% 95 388 513 21,42% 2013-03-26
Bloemer Investments Ltd. 95 288 502 21,40% 95 288 502 21,40% 2013-03-26
Congio Investments Ltd. 95 288 502 21,40% 95 288 502 21,40% 2013-03-26
Bloemer Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-21
porozumienie akcjonariuszy Tavaglione Services Ltd., Bloemer Investments Ltd. i Congio Investments Ltd. 285 965 517 64,22% 285 965 517 64,22% 2013-02-21
porozumienie akcjonariuszy Tavaglione Services Ltd., Bloemer Investments Ltd. i Congio Investments Ltd. 285 965 517 64,00% 285 965 517 64,00% 2013-02-21
Tavaglione Services Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-21
Congio Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-21
Bloemer Investments Ltd. 95 288 502 21,40% 95 288 502 21,40% 2013-02-20
Tavaglione Services Ltd. 95 388 513 21,42% 95 388 513 21,42% 2013-02-20
Congio Investments Ltd. 95 288 502 21,40% 95 288 502 21,40% 2013-02-20
W Investments Holding Ltd. 114 741 942 25,77% 114 741 942 25,77% 2013-02-19
Wiśniewski Piotr wraz z W Investments Holdings Ltd. 114 741 952 25,77% 114 741 952 25,77% 2013-02-19
W Investments Holding Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-19
Ogółem 445 230 511 100,00% 445 230 511 100,00% 2013-02-18
Pietrzyk Jacek 44 342 0,00% 44 342 0,00% 2013-02-18
Sperczyński Mariusz 1 338 000 0,00% 1 338 000 0,00% 2013-02-18
Szprot Adam 590 000 0,00% 590 000 0,00% 2013-02-18
Sperczyński Mariusz 1 338 000 0,30% 1 338 000 0,30% 2013-02-18
Szprot Adam 590 000 0,13% 590 000 0,13% 2013-02-18
Pietrzyk Jacek 44 342 0,01% 44 342 0,01% 2013-02-18
Ogółem 44 523 052 100,00% 44 523 052 100,00% 2012-12-21
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,00% 1 338 000 3,00% 2012-12-21
Szprot Adam 590 000 1,32% 590 000 1,32% 2012-12-21
Pietrzyk Jacek 44 342 0,09% 44 342 0,09% 2012-12-21
W Investments Holding Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2012-12-18
W Investments Holding Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2012-12-14
W Investments Holding Ltd. 2 202 926 4,94% 2 202 926 4,94% 2012-12-14
W Investments Holding Ltd. 2 229 000 5,00% 2 229 000 5,00% 2012-12-11
W Investments Holding Ltd. 2 220 000 4,98% 2 220 000 4,98% 2012-12-10
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 1 789 476 4,01% 1 789 476 4,01% 2012-12-03
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 11 125 476 24,98% 11 125 476 24,98% 2012-11-27
Szprot Adam 590 000 1,32% 590 000 1,32% 2012-11-27
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 0 0,00% 0 0,00% 2012-11-15
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 11 715 476 26,31% 11 715 476 26,31% 2012-11-15
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 12 515 487 28,11% 12 515 487 28,11% 2012-08-02
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 12 693 187 28,50% 12 693 187 28,50% 2012-08-02
Butterfly SA 1 480 000 3,32% 1 480 000 3,32% 2012-06-14
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 26,31% 11 715 476 26,31% 2012-06-14
Pietrzyk Jacek 44 342 0,09% 44 342 0,09% 2012-06-14
Butterfly SA 977 711 2,19% 977 711 2,19% 2012-06-14
Ogółem 44 523 052 100,00% 44 523 052 100,00% 2012-06-14
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,00% 1 338 000 3,00% 2012-06-14
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,15% 1 338 000 3,15% 2012-05-22
Pietrzyk Jacek 44 342 0,10% 44 342 0,10% 2012-05-22
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 27,65% 11 715 476 27,65% 2012-05-22
Ogółem 42 362 977 100,00% 42 362 977 100,00% 2012-05-22
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 28,55% 11 715 476 28,55% 2012-03-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,10% 44 342 0,10% 2012-03-07
Ogółem 41 024 977 100,00% 41 024 977 100,00% 2012-03-07
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd 12 299 160 29,97% 12 299 160 29,97% 2012-03-07
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 299 160 31,10% 12 299 160 31,10% 2011-10-28
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 733 160 32,19% 12 733 160 32,19% 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,11% 44 342 0,11% 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 62 801 0,15% 62 801 0,15% 2011-07-05
Pietrzyk Jacek 7 790 0,01% 7 790 0,01% 2011-06-06
Pietrzyk Jacek 48 492 0,12% 48 492 0,12% 2011-06-06
Pietrzyk Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2011-06-05
Pietrzyk Jacek 40 702 0,10% 40 702 0,10% 2011-04-29
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 893 059 32,60% 12 893 059 32,60% 2011-01-21
Ogółem 39 544 977 100,00% 39 544 977 100,00% 2010-10-18
Rześny Rafał 0 0,00% 0 0,00% 2010-10-18
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 123 059 34,70% 13 123 059 34,70% 2010-10-18
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 123 059 33,18% 13 123 059 33,18% 2010-10-18
Ogółem 37 812 728 100,00% 37 812 728 100,00% 2010-06-24
Eurozet sp. z o.o. 2 832 882 7,49% 2 832 882 7,49% 2010-06-24
Rześny Rafał 115 000 0,30% 115 000 0,30% 2010-06-24
Eurozet sp. z o.o. 1 539 520 4,07% 1 539 520 4,07% 2010-06-24
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 498 185 35,69% 13 498 485 35,69% 2010-06-24
BCEF Investment VI Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-26
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 498 185 37,84% 13 498 485 37,84% 2010-05-25
ClearRange Media Consulting BV 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-25
Nowak Grzegorz 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-18
Nowak Grzegorz 47 576 0,13% 47 576 0,13% 2010-04-28
Ogółem 35 641 837 100,00% 35 641 837 100,00% 2010-04-28
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 24,19% 8 624 160 24,19% 2010-04-28
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 13,67% 4 874 025 13,67% 2010-04-28
NN Investment Partners TFI SA 1 739 339 4,87% 1 739 339 4,87% 2010-04-28
Eurozet sp. z o.o. 2 832 882 7,94% 2 832 882 7,94% 2010-04-28
Rześny Rafał 115 000 0,32% 115 000 0,32% 2010-04-28
NN Investment Partners TFI SA 1 759 428 4,93% 1 759 428 4,93% 2010-04-28
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 487 292 4,53% 1 487 292 4,53% 2010-03-01
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00% 3 051 0,00% 2010-01-08
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 26,28% 8 624 160 26,28% 2009-10-30
Ogółem 32 808 955 100,00% 32 808 955 100,00% 2009-10-30
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 14,85% 4 874 025 14,85% 2009-10-30
NN Investment Partners TFI SA 1 739 339 5,30% 1 739 339 5,30% 2009-10-30
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 634 297 4,98% 1 634 297 4,98% 2009-10-30
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,46% 154 030 0,46% 2009-10-30
Rześny Rafał 115 000 0,35% 115 000 0,35% 2009-10-30
Jędrzejczyk Marzena 0 0,00% 0 0,00% 2009-10-30
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00% 3 051 0,00% 2009-10-30
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 634 297 4,98% 1 634 297 4,98% 2009-09-23
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 26,32% 8 624 160 26,32% 2009-04-15
MetLife PTE SA 570 121 1,74% 570 121 1,74% 2009-04-01
MetLife PTE SA 1 847 033 5,63% 1 847 033 5,63% 2009-03-31
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 396 756 4,26% 1 396 756 4,26% 2009-03-18
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 796 756 5,48% 1 796 756 5,48% 2009-03-17
Rześny Rafał 115 000 0,35% 115 000 0,35% 2009-03-13
Rześny Rafał 98 415 0,30% 98 415 0,30% 2009-01-12
Rześny Rafał 66 306 0,20% 66 306 0,20% 2009-01-06
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,00% 25 000 0,00% 2008-08-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 128 267 6,49% 2 128 267 6,49% 2008-07-17
Rześny Rafał 50 000 0,15% 50 000 0,15% 2007-11-27
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 743 510 5,32% 1 743 510 5,32% 2007-11-05
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00% 3 051 0,00% 2007-09-03
NN Investment Partners TFI SA 1 739 339 5,30% 1 739 339 5,30% 2007-08-22
NN Investment Partners TFI SA 1 579 339 4,82% 1 579 339 4,82% 2007-08-21
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 14,87% 4 874 025 14,87% 2007-04-25
Investors TFI SA 452 057 1,38% 452 057 1,38% 2007-04-25
Ogółem 32 756 000 100,00% 32 756 000 100,00% 2007-04-23
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 6,47% 2 121 895 6,47% 2007-04-23
MetLife PTE SA w tym: 1970000 PDA 1 970 000 6,01% 1 970 000 6,01% 2007-04-23
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,47% 154 030 0,47% 2007-04-23
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,07% 25 000 0,07% 2007-04-23
MetLife PTE SA 1 970 000 5,99% 1 970 000 5,99% 2007-04-23
ClearRange Media Consulting BV 9 751 950 29,77% 9 751 950 29,77% 2007-04-23
MetLife PTE SA w tym: 1970000 PDA 1 970 000 10,96% 1 970 000 10,96% 2007-04-23
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,85% 154 030 0,85% 2007-04-20
Investors TFI SA 369 230 2,05% 369 230 2,05% 2007-04-20
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,13% 25 000 0,13% 2007-04-20
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 11,80% 2 121 895 11,80% 2007-04-20
Ogółem 17 974 025 100,00% 17 974 025 100,00% 2007-04-20
Investors TFI SA 369 230 5,63% 369 230 5,63% 2007-04-06
Jędrzejczyk Marzena 154 030 2,35% 154 030 2,35% 2006-11-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 32,39% 2 121 895 32,39% 2006-11-14
Świtka Waldemar 0 0,00% 0 0,00% 2006-08-14
Jędrzejczyk Marzena 155 654 2,37% 155 654 2,37% 2006-08-14
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,38% 25 000 0,38% 2006-08-14
Jędrzejczyk Marzena 155 654 2,37% 155 654 2,37% 2006-03-14
Jędrzejczyk Marzena 144 315 2,20% 144 315 2,20% 2004-09-06
Jędrzejczyk Mieczysław 245 590 3,74% 245 590 3,74% 2002-10-14
Jędrzejczyk Mieczysław 427 544 6,52% 427 544 6,52% 2002-10-08
Jędrzejczyk Mieczysław 659 343 10,06% 659 343 10,06% 2002-10-02
Jędrzejczyk Mieczysław 843 281 12,87% 843 281 12,87% 2002-08-26
Świtka Waldemar 318 046 4,85% 318 046 4,85% 2002-06-04
Marszałek Marcin 24 535 0,37% 24 535 0,37% 2002-04-29
Marszałek Marcin 22 535 0,34% 22 535 0,34% 2002-04-22
Marszałek Marcin 21 535 0,32% 21 535 0,32% 2002-03-27
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 119 524 32,36% 2 119 524 32,36% 2001-12-06
Świtka Waldemar 344 431 5,26% 344 431 5,26% 2001-09-30
Jędrzejczyk Mieczysław 836 121 12,77% 836 121 12,77% 2001-09-30
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 109 524 32,21% 2 109 524 32,21% 2001-09-19
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 141 507 32,69% 2 141 507 32,69% 2001-08-28
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 842 298 28,13% 1 842 298 28,13% 2001-08-27
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 791 798 27,36% 1 791 798 27,36% 2001-08-24
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 785 089 27,25% 1 785 089 27,25% 2001-08-17
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 734 089 26,47% 1 734 089 26,47% 2001-07-24
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 694 089 25,86% 1 694 089 25,86% 2001-07-05
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 643 389 25,09% 1 643 389 25,09% 2001-05-18
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 636 726 24,99% 1 636 726 24,99% 2001-03-19
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 509 726 23,05% 1 509 726 23,05% 2001-03-16
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 501 726 22,93% 1 501 726 22,93% 2001-03-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 496 041 22,84% 1 496 041 22,84% 2000-12-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 644 041 25,10% 1 644 041 25,10% 2000-12-07
Limit sp. z o.o. 121 440 1,85% 121 440 1,85% 2000-11-06
Jurczakowska Maria 0 0,00% 0 0,00% 2000-10-19
Limit sp. z o.o. 448 935 6,85% 448 935 6,85% 2000-10-19
Jurczakowska Maria 353 935 5,40% 353 935 5,40% 2000-10-13
Maxwell Beata 166 950 2,55% 166 950 2,55% 2000-07-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 496 041 22,84% 1 496 041 22,84% 2000-07-13
Jędrzejczyk Mieczysław 881 664 13,46% 881 664 13,46% 2000-07-13
Jędrzejczyk Mieczysław bez serii E 360 446 5,50% 360 446 5,50% 2000-07-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy bez serii E 679 227 10,36% 679 227 10,36% 2000-07-13
Ogółem 6 550 000 100,00% 6 550 000 100,00% 2000-07-13
Świtka Waldemar 334 900 5,11% 334 900 5,11% 2000-07-13
Świtka Waldemar bez serii E 133 703 2,04% 133 703 2,04% 2000-07-13
Jędrzejczyk Mieczysław 360 446 14,42% 657 962 17,78% 2000-02-28
Maxwell Beata 72 731 2,91% 132 239 3,57% 2000-02-28
Świtka Waldemar 133 703 5,35% 276 515 7,47% 2000-02-28
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 679 227 27,17% 1 379 391 37,28% 1999-09-15
Świtka Waldemar 178 513 7,14% 321 325 8,68% 1996-08-29
Ogółem 2 500 000 100,00% 3 700 000 100,00% 1996-08-29
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 859 227 34,37% 1 559 391 42,15% 1996-08-29
Maxwell Beata 74 381 2,98% 133 889 3,62% 1996-08-29
Jędrzejczyk Mieczysław 359 596 14,38% 657 112 17,76% 1996-08-29

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-03-14 - 80:1 0,0125 - -
Zm. wart. nomin. 2013-03-08 - - - - -
Prawo poboru 2008-01-22 seria G - prawo poboru 3:1 (spółka odstąpiła od emisji) 3:1 1,2599 1,20 10 819 666
Prawo poboru 2000-05-22 seria E - prawo poboru 2:3 (imienne 2:1) 2:3 1,7537 4,00 4 050 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-08-20 2019-09-05: NWZ - zmiany w RN
2019-06-11 2019-06-27: ZWZ - przerwa w obradach do 2019-07-25, pokrycie straty za 2018 r., zmiany w RN
2018-02-10 2018-02-26 - NWZA: przerwa w obradach do 2018-03-28, zmiany w RN
2017-11-21 2017-12-07 - NWZA: przerwa w obradach do 2017-12-22, zmiany w RN
2017-06-06 2017-06-22 - WZA: pokrycie straty
2016-10-08 2016-10-24 - NWZA: zgoda na zbycie ZCP, zmiany w statucie
2016-09-14 2016-09-30 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: podział zysku
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: wypłata dywidendy - 0,38 PLN, skup akcji własnych
2014-09-03 NWZ 2014-09-19, godzina 10:00:00
2014-05-28 ZWZ 2014-06-13, godzina 10:30:00
2014-01-09 NWZ 2014-01-25, godzina 10:30:00
2013-06-13 ZWZ 2013-06-29, godzina 10:00:00
2012-11-25 NWZ 2012-12-11, godzina 15:00:00
2012-10-29 NWZ 2012-11-14, godzina 12:00:00
2012-10-14 NWZ 2012-10-30, godzina 12:00:00
2012-07-28 NWZ 2012-08-13, godzina 12:00:00
2012-05-20 ZWZ 2012-06-05, godzina 12:00:00
2011-06-13 ZWZ 2011-06-29, godzina 12:00:00
2011-01-31 NWZ 2011-02-16, godzina 12:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 11:00:00
2010-04-10 NWZ 2010-04-26, godzina 11:00:00
2009-12-23 NWZ 2010-01-08, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wiśniewski Leszek Prezes Zarządu 2019-12-02

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kwaśnicki Radosław Przewodniczący RN 2012-12-11 IMP
Krawczyk Jacek Wiceprzewodniczący RN 2010-01-08
Gajecki Bartłomiej Członek RN 2019-09-05
Górka Radosław Członek RN 2019-09-05
Pyzlak Rafał Członek RN 2019-09-05
Radoszewski, Robert Wojciech Członek RN 2019-12-02 FMG
Stryja Arkadiusz Członek RN 2018-03-28 FMG, F24

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiśniewski Leszek Prezes Zarządu 2019-12-02 3000-01-01
Radoszewski, Robert Wojciech Prezes Zarządu 2018-04-11 2019-11-29 FMG
Narożny Paweł Prezes Zarządu 2016-09-30 2018-04-05
Sawala Piotr Wiceprezes Zarządu 2013-10-18 2014-12-31
Sawala Piotr Członek Zarządu 2013-06-10 2013-10-17
Zbrojski Marek Członek Zarządu 2012-12-11 2013-02-28
Sawala Piotr Wiceprezes Zarządu 2012-12-11 2013-01-23
Walczak Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2012-12-11 2014-12-31
Wiśniewski Piotr Prezes Zarządu 2012-12-11 2016-09-30
Zbrojski Marek Prezes Zarządu 2012-11-12 2012-12-10
Gola Bartłomiej Prezes Zarządu 2012-08-09 2012-11-12 HUB, LEG_IPO
Jakubiak Tomasz Wiceprezes Zarządu 2012-08-09 2012-11-12 IDH
Sperczyński Mariusz Wiceprezes Zarządu 2011-10-24 2012-09-20
Gaweł Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-05-27 2009-12-29
Gaweł Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-05-08 2008-05-26
Rześny Rafał Wiceprezes Zarządu 2007-04-24 2011-03-23
Wojciechowski, Jan Ryszard Prezes Zarządu 2007-04-24 2012-08-09
Bogdanov Vlado Wiceprezes Zarządu 2005-06-03 2008-05-27
Jędrzejczyk, Józef Jerzy Prezes Zarządu 2004-10-13 2007-04-24
Hlebowicz Artur Wiceprezes Zarządu 2004-10-13 2005-06-03
Hlebowicz Artur Prezes Zarządu 2004-08-31 2004-10-12
Kowalczuk Edyta Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2004-01-21
Marszałek Marcin Prezes Zarządu 1000-01-01 2004-08-31
Kardaszewicz Jerzy Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2007-04-24

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 11 38
2014 12 159
2013 10 116
2012 6 118
2011 5 241
2010 20 327
2009 22 364
2008 16 357
2007 29 130
2006 25 79
2004 45 0
2003 60 0
2002 3 0
2001 9 148
2000 102 0
1997 339 0
1996 237 0
1995 213 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA