Elżbieta Bujniewicz-Belka

Istota istotności

Nowe standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS-y, przewidują, że co do zasady spółki powinny raportować wybiórczo tylko o tym, co jest istotne. Ta skądinąd słuszna zasada powoduje, że rozpoczęcie procesu raportowania będzie bardzo trudne, bo najpierw każda spółka musi przeprowadzić badanie istotności celem określenia zakresu raportowania.

Rewolucja w raportowaniu czynników ESG

Już za kilka miesięcy największe spółki giełdowe poddane zostaną nowym wymogom w zakresie raportowania czynników ESG. Skala tego przedsięwzięcia, tempo wdrażania i zakres oddziaływania na gospodarkę powodują, że bez żadnej przesady możemy to nazwać rewolucją.

Najważniejsze wyzwania biznesowe

Przed spółkami notowanymi na giełdzie stoi wiele wyzwań regulacyjnych, o których cyklicznie piszemy. Nie możemy jednak zapominać, że głównym zadaniem emitentów jest zarabianie pieniędzy dla ich akcjonariuszy i o tych problemach traktuje niniejsze wydanie kwartalnika.