Dawid Bąbol

Kolejny ETF dywidendowy już wkrótce na GPW?

W ostatnich dniach dało się słyszeć głosy o planowanych przez Ministerstwo Finansów modyfikacjach podatku Belki (podatku od dochodów kapitałowych). Największą zmianą z pewnością byłoby wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Wstępnie próg został ustalony na poziomie 10 tys. zł, a na szczegóły i ostateczne wartości kwoty wolnej od podatku oraz stopy opodatkowania przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jak to bankruci są traktowani w indeksach z GPW łagodnie...

Wrześniowy poranek przywitał nas informacją o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

ETF na WIGtech. Co dalej?

Zasadniczym warunkiem dla utworzenia funduszu inwestycyjnego jest konieczność zapewnienia przez taki fundusz odpowiedniej dywersyfikacji portfela.

Czy naprawdę chcemy ETF-u na sWIG80TR?

ETF na sWIG80TR nie zapewni nam od razu całkowitego rozwiązania problemu z płynnością spółek z sWIG80TR.

Płynność na rynku funduszy ETF

Płynność rynku jest pojęciem znanym wszystkim inwestorom, a mimo to trudnym do trafnego opisania i jeszcze trudniejszym do właściwego zmierzenia.

Fundusze na zagraniczne rynki a podatek od dywidendy

Wybranie odpowiedniego indeksu dochodowego netto wymaga jednak od zarządzającego funduszem zastosowania właściwej stopy opodatkowania dywidendy.