Notowania spółki

Wirtualna Polska Holding (WPL)

PLWRTPL00027

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 114,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 109,0000 100,0000 93,6000 77,2000 66,4000 49,4000
zmiana 4,95% 14,40% 22,22% 48,19% 72,29% 131,58%
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) 4,75 10,94 17,47 28,34 31,95 98,67
WIG-ESG (zmiana) 0,29% 3,83% 4,05% 16,64% 35,31% -
Na tle WIG-ESG (pp) 4,66 10,57 18,17 31,55 36,98 -
mWIG40TR (zmiana) 1,12% 2,31% 3,59% 23,71% 47,21% 48,31%
Na tle mWIG40TR (pp) 3,84 12,09 18,64 24,48 25,08 83,26
WIG-Poland (zmiana) 0,17% 3,41% 4,76% 19,60% 40,12% 32,94%
Na tle WIG-Poland (pp) 4,79 10,99 17,46 28,59 32,17 98,64
InvestorMS (zmiana) 0,84% 2,52% 6,42% 30,22% 62,40% 38,88%
Na tle InvestorMS (pp) 4,11 11,88 15,81 17,97 9,89 92,70
WIG-MEDIA (zmiana) 2,96% 12,12% 19,60% 43,16% 57,70% 72,51%
Na tle WIG-MEDIA (pp) 2,00 2,28 2,62 5,03 14,59 59,07
mWIG40 (zmiana) 1,10% 2,18% 3,45% 23,37% 44,39% 29,17%
Na tle mWIG40 (pp) 3,86 12,22 18,77 24,82 27,90 102,41

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 339 216 909,60
Free float 51,97%
Liczba akcji 29 188 959
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 339 216 909,60
Liczba akcji: 29 188 959
Liczba głosów na WZA: 40 478 668
Kapitał akcyjny: 1 459 447,95
Cena nominalna akcji: 0,05
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 020 709
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,04%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 310 418
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,53%
Free float: 51,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 29 188 959 (100,00%) 40 478 668 (100,00%)
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 (38,68%) 22 579 418 (55,78%) WPL
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 731 000 (9,36%) 2 731 000 (6,75%) GTC, OVO, ACP, ABS, CCC, ING, APT, NWG, TAR, LVC, SON, RMK, CIE, HRS, PKP, PHN, SNK, KTY, MIL, DVL, ELT, AML, KRU, FMF, NVA, AMC, DCR, FRO, SKA, ADV, KGH, ASE, NFT, ARH, WWL, ECH, WPL, PKN, BDX, CAR, PEP, PEO, ALR, KGN, FTE, UNI, ABG, MWT, ERB, DOM, AMB, ABE, PKO

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 58 461 0,05 - 29 188 959 1 459 447,95 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-03-08
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 15 514 0,05 - 29 130 498 1 456 524,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-11-13
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 30 614 0,05 - 29 114 984 1 455 749,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-08-17
2020-08-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 27 447 0,05 - 29 084 370 1 454 218,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-05-26
2020-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 34 610 0,05 - 29 056 923 1 452 846,15 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-03-20
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 10 487 0,05 - 29 022 313 1 451 115,65 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-01-29
2020-01-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 16 412 0,05 - 29 011 826 1 450 591,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-08-30
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 20 984 0,05 - 28 995 414 1 449 770,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-05-22
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 23 947 0,05 - 28 974 430 1 448 721,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-03-01
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 14 312 0,05 - 28 955 568 1 447 778,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-14
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 37 276 0,05 - 28 941 256 1 447 062,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-09-17
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 48 756 0,05 - 28 903 980 1 445 199,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-06-27
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 19 497 0,05 - 28 855 224 1 442 761,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-04-11
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 25 975 0,05 - 28 835 727 1 441 786,35 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-24
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 10 905 0,05 - 28 809 752 1 440 487,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-13
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 100 223 0,05 - 28 798 847 1 439 942,35 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-13
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 7 056 0,05 - 28 698 624 1 434 931,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-15
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 15 047 0,05 - 28 691 568 1 434 578,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-15
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 12 168 0,05 - 28 676 521 1 433 826,05 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-27
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 23 493 0,05 - 28 664 353 1 433 217,65 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-27
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 388 078 0,05 - 28 640 860 1 432 043,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-06
-
seria F - subskrypcja prywatna 2015-01-14 593 511 0,05 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja publiczna 2015-04-14 3 339 744 0,05 32,00 28 252 782 1 412 639,10 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10
2015-05-13
2015-05-27
seria D - subskrypcja prywatna 2015-01-14 929 058 0,05 12,17 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2015-01-14 301 518 0,05 0,05 24 913 038 1 245 651,90 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10
-
2015-05-07
renumeracja akcji: seria Ai B 2015-01-14 - 0,05 0,05 24 611 520 1 230 576,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2014-02-10 1 028 512 0,05 12,17 24 611 520 1 230 576,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja prywatna 2013-11-04 16 023 008 0,05 12,17 23 583 008 1 179 150,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10
-
2015-05-07
split 1:2 2012-05-11 - 0,05 - 7 560 000 378 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2011-11-30 3 780 000 0,10 0,10 3 780 000 378 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-04
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 29 188 959 100,00% 40 478 668 100,00% 2021-03-08
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 731 000 9,36% 2 731 000 6,75% 2020-11-13
Ogółem 29 130 498 100,00% 40 420 207 100,00% 2020-11-13
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 731 000 9,38% 2 731 000 6,76% 2020-11-13
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,68% 22 579 418 55,78% 2020-11-13
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,76% 22 579 418 55,86% 2020-11-13
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,78% 22 579 418 55,88% 2020-08-17
Ogółem 29 114 984 100,00% 40 404 693 100,00% 2020-08-17
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 731 000 9,38% 2 731 000 6,76% 2020-08-17
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 731 000 9,39% 2 731 000 6,76% 2020-07-14
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,53% 2 190 044 5,42% 2020-05-26
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,82% 22 579 418 55,93% 2020-05-26
Ogółem 29 084 370 100,00% 40 374 079 100,00% 2020-05-26
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,85% 22 579 418 55,96% 2020-03-20
Ogółem 29 056 923 100,00% 40 346 632 100,00% 2020-03-20
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,54% 2 190 044 5,43% 2020-03-20
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,55% 2 190 044 5,43% 2020-01-27
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,90% 22 579 418 56,01% 2020-01-27
Ogółem 29 022 313 100,00% 40 312 022 100,00% 2020-01-27
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,91% 22 579 418 56,03% 2019-08-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,55% 2 190 044 5,43% 2019-08-30
Ogółem 29 011 826 100,00% 40 301 535 100,00% 2019-08-30
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,94% 22 579 418 56,05% 2019-05-22
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,55% 2 190 044 5,44% 2019-05-22
Ogółem 28 995 414 100,00% 40 285 123 100,00% 2019-05-22
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 190 044 7,56% 2 190 044 5,44% 2019-05-14
Ogółem 28 974 430 100,00% 40 264 139 100,00% 2019-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,02% 2 033 159 5,05% 2019-03-01
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,96% 22 579 418 56,08% 2019-03-01
Pmbudex Budownictwo portfele 1 147 031 3,96% 1 147 031 2,85% 2019-03-01
Generali OFE portfel 280 000 0,96% 280 000 0,69% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 540 072 1,86% 540 072 1,34% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 862 716 2,97% 862 716 2,14% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 442 003 4,98% 1 442 003 3,58% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 993 700 6,88% 1 993 700 4,95% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 190 044 7,56% 2 190 044 5,44% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 350 252 1,20% 350 252 0,87% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,02% 2 033 159 5,05% 2018-12-14
Ogółem 28 955 568 100,00% 40 245 277 100,00% 2018-12-14
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 38,99% 22 579 418 56,10% 2018-12-14
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,03% 2 033 159 5,05% 2018-09-17
Uniqa TFI SA portfele 166 425 0,58% 166 425 0,41% 2018-09-17
Ogółem 28 941 256 100,00% 40 230 965 100,00% 2018-09-17
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,01% 22 579 418 56,12% 2018-09-17
Rockbridge TFI SA portfele 304 0,00% 304 0,00% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 103 590 3,82% 1 103 590 2,75% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 770 233 2,66% 770 233 1,91% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 151 486 0,52% 151 486 0,38% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 13 176 0,05% 13 176 0,03% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 5 977 0,02% 5 977 0,01% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 20 0,00% 20 0,00% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 25 0,00% 25 0,00% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 789 0,00% 789 0,00% 2018-06-30
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,06% 22 579 418 56,18% 2018-06-27
Ogółem 28 903 980 100,00% 40 193 689 100,00% 2018-06-27
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,03% 2 033 159 5,06% 2018-06-27
NN OFE ZWZ 1 500 000 5,20% 1 500 000 3,74% 2018-04-25
Millennium TFI SA portfele 203 430 0,71% 203 430 0,53% 2018-04-11
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,13% 22 579 418 56,24% 2018-04-11
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,05% 2 033 159 5,06% 2018-04-11
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 625 153 5,63% 1 625 153 4,22% 2018-04-11
NN OFE portfel 1 517 000 5,26% 1 517 000 3,94% 2018-04-11
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 424 000 4,94% 1 424 000 3,70% 2018-04-11
Aegon OFE portfel 1 132 000 3,92% 1 132 000 2,94% 2018-04-11
Santander TFI SA portfele 825 894 2,86% 825 894 2,14% 2018-04-11
Ipopema TFI SA portfele 2 977 0,01% 2 977 0,01% 2018-04-11
OFE Pocztylion portfel 373 000 1,29% 373 000 0,97% 2018-04-11
PKO BP Bankowy OFE portfel 333 000 1,15% 333 000 0,86% 2018-04-11
Allianz Polska OFE portfel 319 000 1,11% 319 000 0,83% 2018-04-11
Generali OFE portfel 276 000 0,96% 276 000 0,72% 2018-04-11
Ogółem 28 855 224 100,00% 40 144 933 100,00% 2018-04-11
Noble Funds TFI SA portfele 2 300 0,01% 2 300 0,01% 2018-04-11
TFI Allianz Polska SA portfele 137 216 0,48% 137 216 0,36% 2018-04-11
Skarbiec TFI SA portfele 133 043 0,46% 133 043 0,35% 2018-04-11
Uniqa TFI SA portfele 96 718 0,34% 96 718 0,25% 2018-04-11
Quercus TFI SA portfele 31 232 0,11% 31 232 0,08% 2018-04-11
Generali Investments TFI SA portfele 26 518 0,09% 26 518 0,07% 2018-04-11
Esaliens TFI SA portfele 21 200 0,07% 21 200 0,06% 2018-04-11
Opera TFI SA portfele 7 890 0,03% 7 890 0,02% 2018-04-11
Aviva OFE Aviva Santander 2 033 159 7,05% 2 033 159 5,07% 2018-03-06
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,15% 22 579 418 56,27% 2017-11-24
Ogółem 28 835 727 100,00% 40 125 436 100,00% 2017-11-24
Ogółem 28 809 752 100,00% 40 099 461 100,00% 2017-09-13
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,19% 22 579 418 56,31% 2017-09-13
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,34% 22 579 418 56,47% 2017-03-15
Ogółem 28 698 624 100,00% 39 988 333 100,00% 2017-03-15
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 39,37% 22 579 418 56,50% 2017-02-08
European Media Holding s.a.r.l. przez Palaja sp. z o.o., Silveira sp. z o.o., Liceia sp. z o.o. i Innova Noble S.a r.l.; porozumienie 0 0,00% 0 0,00% 2017-02-08
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 440 000 5,02% 1 440 000 3,60% 2016-12-31
NN OFE portfel 1 537 000 5,36% 1 537 000 3,85% 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 440 000 5,02% 1 440 000 3,60% 2016-12-31
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie 3 419 457 11,00% 6 838 914 17,00% 2016-12-27
Albemuth Inwestycje SA z Krzysztofem Sierotą; porozumienie 3 419 457 11,00% 6 838 914 17,00% 2016-12-27
European Media Holding s.a.r.l. przez Palaja sp. z o.o., Silveira sp. z o.o., Liceia sp. z o.o. i Innova Noble S.a r.l.; porozumienie 3 400 000 11,00% 2 062 676 5,00% 2016-12-27
European Media Holding s.a.r.l. przez Palaja sp. z o.o., Silveira sp. z o.o., Liceia sp. z o.o. i Innova Noble S.a r.l. 3 400 000 11,00% 2 062 676 5,00% 2016-12-27
10x SA z Michałem Brańskim 3 419 457 11,92% 6 838 914 17,11% 2016-12-27
European Media Holding s.a.r.l. 3 400 000 11,86% 2 062 676 5,16% 2016-12-27
Orfe SA z Jackiem Świderskim 3 419 457 11,92% 6 838 914 17,11% 2016-12-27
Albemuth Inwestycje SA z Krzysztofem Sierotą 3 419 457 11,92% 6 838 914 17,11% 2016-12-27
Ogółem 28 676 521 100,00% 39 966 230 100,00% 2016-12-27
10x SA z Michałem Brańskim 3 419 457 11,00% 6 838 914 17,00% 2016-12-27
Albemuth Inwestycje SA z Krzysztofem Sierotą 3 419 457 11,94% 6 838 914 17,13% 2016-12-06
10x SA z Michałem Brańskim 3 419 457 11,94% 6 838 914 17,13% 2016-12-06
European Media Holding s.a.r.l. 3 400 000 11,87% 2 062 676 5,17% 2016-12-06
Orfe SA z Jackiem Świderskim 3 419 457 11,94% 6 838 914 17,13% 2016-12-06
Ogółem 28 640 860 100,00% 39 930 569 100,00% 2016-12-06
European Media Holding s.a.r.l. 3 400 000 12,03% 2 062 676 5,17% 2016-12-01
European Media Holding s.a.r.l. 10 869 177 38,47% 9 531 853 23,87% 2016-10-14
Orfe SA z Jackiem Świderskim 3 419 457 12,10% 6 838 914 17,13% 2016-10-14
Ogółem 28 252 782 100,00% 39 930 569 100,00% 2016-10-14
10x SA z Michałem Brańskim 3 419 457 12,10% 6 838 914 17,13% 2016-10-14
Albemuth Inwestycje SA z Krzysztofem Sierotą 3 419 457 12,10% 6 838 914 17,13% 2016-10-14
European Media Holding s.a.r.l. 10 869 177 38,47% 10 631 853 26,63% 2016-10-14
Orfe SA z Jackiem Świderskim 3 419 457 12,10% 6 838 914 16,82% 2015-11-09
10x SA z Michałem Brańskim 3 419 457 12,10% 6 838 914 16,82% 2015-11-09
Albemuth Inwestycje SA z Krzysztofem Sierotą 3 419 457 12,10% 6 838 914 16,82% 2015-11-09
European Media Holding s.a.r.l. 10 869 177 38,47% 10 631 853 26,15% 2015-11-06
European Media Holding s.a.r.l. 10 869 177 38,47% 15 369 177 37,81% 2015-05-07
European Media Holding s.a.r.l. 16 721 811 59,18% 21 221 811 52,21% 2015-05-07
10x SA 2 629 903 9,30% 5 259 806 12,94% 2015-05-07
Albemuth Inwestycje SA 2 629 903 9,30% 5 259 806 12,94% 2015-05-07
Orfe SA 2 629 903 9,30% 5 259 806 12,94% 2015-05-07
Ogółem 28 252 782 100,00% 40 642 491 100,00% 2015-05-07
European Media Holding s.a.r.l. 16 721 811 67,12% 21 221 811 85,18% 2015-04-10
Orfe SA 2 629 903 10,55% 5 259 806 14,10% 2015-04-10
Albemuth Inwestycje SA 2 629 903 10,55% 5 259 806 14,10% 2015-04-10
Ogółem 24 913 038 100,00% 37 302 747 100,00% 2015-04-10
Ogółem 24 913 038 100,00% 24 913 038 100,00% 2015-04-10
European Media Holding s.a.r.l. 16 721 811 67,12% 21 221 811 56,89% 2015-04-10
10x SA 2 629 903 10,55% 5 259 806 14,10% 2015-04-10

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-07 2019-06-17 1,01773 1,00 PLN -
2018-07-10 2018-07-20 1,01926 0,96 PLN -
2017-07-10 2017-07-20 1,02119 1,10 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-05 2020-08-21 - NWZ: zmiany w RN
2020-06-28 2020-07-14: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w statucie
2019-04-28 2019-05-14 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1 PLN, emisja warrantów serii D i akcji serii G
2018-04-09 2018-04-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,96 PLN, zmiany w statucie
2017-04-10 2017-04-26 - WZA: wypłata dywidendy - 1,10 PLN, zmiany w Zarządzie, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-09-10 2016-09-26 - NWZA: zmiany w statucie
2016-04-04 2016-04-20 - WZA: podział zysku, zmiana statutu
2015-11-22 2015-12-08 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-07 2015-06-23 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świderski Jacek Prezes Zarządu 2015-04-13
Brański Michał Członek Zarządu 2014-10-02
Bujniewicz-Belka Elżbieta Członek Zarządu 2014-02-11
Sierota Krzysztof Członek Zarządu 2014-02-10

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikos Jarosław Przewodniczący RN 2015-04-13
Barwińska-Piotrowska Beata Członek RN 2015-04-13
Jarzębowski Mariusz Członek RN 2015-06-23
Walter Piotr Członek RN 2017-04-26 GRO_1
Wilewski Aleksander Członek RN 2017-04-26
Woźniak Witold Członek RN 2020-08-21 RMF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Świderski Jacek Prezes Zarządu 2015-04-13
Brański Michał Członek Zarządu 2014-10-02
Bujniewicz-Belka Elżbieta Członek Zarządu 2014-02-11
Sierota Krzysztof Członek Zarządu 2014-02-10

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 1 206
2018 0 1 046
2017 0 959
2014 0 561
2013 0 421
2012 0 418
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.