REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Tesgas (TSG)

PLTSGS000019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,94 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,94 2,85 2,75 2,16 1,95 4,73
zmiana 0,00% 3,16% 6,91% 36,11% 50,77% -37,84%
WIG (zmiana) -1,56% -1,16% 6,58% 2,51% -5,12% 11,44%
Na tle WIG (pp) 1,56 4,32 0,33 33,60 55,89 -49,28
WIG-Poland (zmiana) -1,59% -1,17% 6,78% 2,62% -5,19% 11,22%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,59 4,33 0,13 33,49 55,96 -49,06
WIG-BUDOW (zmiana) 0,17% 0,93% 3,86% -5,87% -29,31% -16,31%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -0,17 2,22 3,05 41,98 80,08 -21,53

Dane rynkowe

Kapitalizacja 33 369 000,00
Free float 16,77%
Liczba akcji 11 350 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 33 369 000,00
Liczba akcji: 11 350 000
Liczba głosów na WZA: 16 350 000
Kapitał akcyjny: 11 350 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 446 417
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,22%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 459 408
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,42%
Free float: 16,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 11 350 000 (100,00%) 16 350 000 (100,00%)
Kocik Włodzimierz 2 532 143 (22,30%) 5 007 143 (30,62%) TSG
Kocik, Marzenna Barbara ZWZ 2 075 250 (18,28%) 4 097 788 (25,06%) TSG
Nationale-Nederlanden PTE 1 250 000 (11,01%) 1 250 000 (7,64%) KPL, EUC, PCM, ELT, KGN, PHN, BOS, FEE, MRB, TSG
AgioFunds TFI SA 1 157 618 (10,20%) 1 157 618 (7,08%) VIN, SNW, WIK, IPE, BML, TRI, BDZ, MBR, TSG, CNG
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 000 (8,99%) 1 020 000 (6,24%) PUE, ZUE, OTM, BSC, BRG, ELB, SKH, QMK, ERB, DCR, LBT, SEK, ODL, UNI, LEN, RWL, TSG, ATD, ABE, NVA
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 832 559 (7,34%) 832 559 (5,09%) VRB, TSG, PBX
Majewski Piotr ZWZ 578 847 (5,10%) 1 094 300 (6,69%) TSG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
podwyższenie kapitału - 100 000 1,00 - 11 350 000 11 350 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-05
-
podwyższenie kapitału - 200 000 1,00 - 11 250 000 11 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-02-15
2011-03-24
seria E - subskrypcja publiczna 2010-01-18 4 000 000 1,00 14,50 11 050 000 11 050 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-16
2010-08-04
2010-08-23
seria D - subskrypcja prywatna 2009-05-12 1 300 000 1,00 7,00 7 050 000 7 050 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-08
2009-08-21
2010-07-21
seria C - oferta menedżerska 2008-05-30 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja prywatna 2008-05-14 750 000 1,00 1,00 5 750 000 5 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-09
2008-07-02
2010-07-21
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 5 000 000 1,00 1,00 5 000 000 5 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-01-11
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kocik, Marzenna Barbara ZWZ 2 075 250 18,28% 4 097 788 25,06% 2018-06-26
Majewski Piotr ZWZ 578 847 5,10% 1 094 300 6,69% 2018-06-26
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 832 559 7,34% 832 559 5,09% 2017-09-13
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 000 8,99% 1 020 000 6,24% 2016-12-31
PKO BP Bankowy OFE 823 322 7,25% 823 322 5,04% 2016-09-30
AgioFunds TFI SA 1 157 618 10,20% 1 157 618 7,08% 2016-06-24
Aviva Investors Poland TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-06-24
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 801 761 7,06% 801 761 4,90% 2016-06-21
Majewski Piotr ZWZ 578 847 5,10% 1 089 960 6,67% 2016-05-31
Nationale-Nederlanden PTE 1 250 000 11,01% 1 250 000 7,64% 2015-06-22
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 054 701 9,29% 1 054 701 6,45% 2015-01-01
Aviva Investors Poland SA 0 0,00% 0 0,00% 2015-01-01
Nationale-Nederlanden PTE 837 801 7,38% 837 801 5,12% 2014-05-20
Rockbridge TFI SA 765 678 6,74% 765 678 4,68% 2012-10-29
Rockbridge TFI SA 905 318 7,97% 905 318 5,53% 2012-10-23
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07% 8 000 0,04% 2012-06-30
Rockbridge TFI SA 824 974 7,26% 824 974 5,04% 2012-01-05
Majewski Piotr 578 847 5,09% 1 083 847 6,62% 2012-01-05
Aviva Investors Poland SA 1 054 701 9,29% 1 054 701 6,45% 2012-01-05
Kocik Włodzimierz 2 532 143 22,30% 5 007 143 30,62% 2012-01-05
Kocik, Marzenna Barbara 2 075 250 18,28% 4 095 250 25,04% 2012-01-05
Ogółem 11 350 000 100,00% 16 350 000 100,00% 2012-01-05
Aviva Investors Poland SA 1 054 701 9,37% 1 054 701 6,49% 2011-11-14
Majewski Piotr 578 847 5,14% 1 083 847 6,66% 2011-11-14
Bączyk Zygmunt 0 0,00% 0 0,00% 2011-11-14
Banaszak-Filipiak, Kinga 0 0,00% 0 0,00% 2011-11-14
Kocik Włodzimierz 2 532 143 22,50% 5 007 143 30,81% 2011-11-14
Kocik, Marzenna Barbara 2 075 250 18,44% 4 095 250 25,20% 2011-11-14
Kocik, Marzenna Barbara 2 055 950 18,27% 4 075 950 25,08% 2011-03-31
Kocik Włodzimierz 2 512 843 22,33% 4 987 843 30,69% 2011-03-31
Majewski Piotr 559 547 4,97% 1 064 547 6,55% 2011-03-31
Rockbridge TFI SA 824 974 7,33% 824 974 5,07% 2011-02-23
Majewski Piotr 524 547 4,66% 1 029 547 6,33% 2011-02-15
Ogółem 11 250 000 100,00% 16 250 000 100,00% 2011-02-15
Kocik Włodzimierz 2 477 843 22,02% 4 952 843 30,47% 2011-02-15
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 17,96% 4 040 950 24,86% 2011-02-15
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,85% 883 875 5,43% 2011-02-15
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07% 8 000 0,04% 2011-02-15
Banaszak-Filipiak, Kinga 500 0,00% 500 0,00% 2011-02-15
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07% 8 000 0,04% 2010-08-16
Banaszak-Filipiak, Kinga 500 0,00% 500 0,00% 2010-08-16
Majewski Piotr 524 547 4,74% 1 029 547 6,41% 2010-08-04
Kocik Włodzimierz 2 477 843 22,42% 4 952 843 30,85% 2010-08-04
Aviva Investors Poland SA w tym 574000 PDA 883 875 7,99% 883 875 5,50% 2010-07-21
Ogółem 11 050 000 100,00% 16 050 000 100,00% 2010-07-21
Majewski Piotr 524 547 4,74% 1 049 094 6,53% 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,99% 883 875 5,50% 2010-07-21
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 18,28% 4 040 950 25,17% 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,00% 883 875 5,00% 2010-07-21
Kocik Włodzimierz 2 477 843 22,42% 4 955 686 30,87% 2010-07-21
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 000 28,65% 4 040 000 33,52% 2010-07-02
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 28,66% 4 040 950 33,53% 2010-07-02
Majewski Piotr 524 547 7,44% 1 049 094 8,70% 2009-09-30
Kocik Włodzimierz 2 477 843 35,14% 4 955 686 41,12% 2009-09-30
Krzyżaniak Jacek 300 000 4,00% 300 000 2,00% 2009-07-08
Ogółem 7 050 000 100,00% 12 050 000 100,00% 2009-07-08
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,12% 150 000 1,24% 2009-07-08
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,00% 150 000 1,00% 2009-07-08
Kocik, Marzenna Barbara 2 320 000 32,90% 4 340 000 36,01% 2009-07-08
Kocik Włodzimierz 2 475 000 35,10% 4 950 000 41,07% 2009-07-08
Majewski Piotr 505 000 7,16% 1 010 000 8,38% 2009-07-08
Krzyżaniak Jacek 300 000 4,25% 300 000 2,48% 2009-07-08
Krzyżaniak Jacek 300 000 5,21% 300 000 2,79% 2009-07-07
Kocik, Marzenna Barbara 2 320 000 40,34% 4 340 000 40,37% 2009-07-07
Majewski Piotr 505 000 8,78% 1 010 000 9,39% 2009-07-07
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,60% 150 000 1,39% 2009-07-07
Kocik Włodzimierz 2 475 000 43,04% 4 950 000 46,04% 2009-07-07
Ogółem 5 750 000 100,00% 10 750 000 100,00% 2008-07-02
Ogółem 5 750 000 100,00% 5 750 000 100,00% 2008-07-02

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-06-30 2016-07-19 1,03205 0,10 PLN -
2015-07-13 2015-07-30 1,02793 0,10 PLN -
2014-06-18 2014-07-07 1,05165 0,25 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-05-15 2016-05-31 - WZA: wypłata dywidendy - 0,10 PLN
2015-06-06 2015-06-22 - WZA: wypłata dywidendy - 0,10 PLN, zmiany w RN
2014-05-25 ZWZ 2014-06-10, godzina 11:00:00
2013-06-08 ZWZ 2013-06-24, godzina 12:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 12:00:00
2011-06-04 ZWZ 2011-06-20, godzina 12:00:00
2010-05-26 ZWZ 2010-06-11, godzina 12:00:00
2010-01-02 NWZ 2010-01-18, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kocik Włodzimierz Prezes Zarządu 2007-12-27
Majewski Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-12-27
Kocik, Marzenna Barbara Członek Zarządu 2007-12-27

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bączyk Zygmunt Przewodniczący RN 2009-06-09
Kocik Leon Wiceprzewodniczący RN 2009-06-09
Hajtko Szymon Sekretarz RN 2009-06-09
Skoczyński Tomasz Członek RN 2017-06-29
Stobiecki Piotr Członek RN 2012-06-29 HBD
Wojtkowiak Grzegorz Członek RN 2012-06-29 HBD

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Majewski Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-12-27
Kocik Włodzimierz Prezes Zarządu 2007-12-27
Kocik, Marzenna Barbara Członek Zarządu 2007-12-27

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 152 0
2016 163 0
2015 166 0
2014 166 237
2013 180 251
2011 210 304
2010 212 306
2009 217 0
2008 207 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA