Notowania spółki

Stalprofil (STF)

PLSTLPF00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 11,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 10,7000 12,1000 13,3000 10,3500 5,7400 12,9000
zmiana 2,80% -9,09% -17,29% 6,28% 91,64% -14,73%
WIG (zmiana) 0,82% 3,64% 8,92% 23,74% 43,25% 51,96%
Na tle WIG (pp) 1,98 -12,73 -26,21 -17,46 48,39 -66,69
WIG-Poland (zmiana) 0,81% 3,87% 8,90% 23,84% 42,97% 52,69%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,00 -12,96 -26,20 -17,56 48,67 -67,42
InvestorMS (zmiana) 1,29% 4,64% 9,20% 23,98% 54,11% 42,76%
Na tle InvestorMS (pp) 1,51 -13,73 -26,49 -17,70 37,52 -57,49

Dane rynkowe

Kapitalizacja 192 500 000,00
Free float 44,09%
Liczba akcji 17 500 000
Dywidenda 0,07
Dywidenda (%) 0,0064
Cena / WK 0,57
C / Z 6,06

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 192 500 000,00
Liczba akcji: 17 500 000
Liczba głosów na WZA: 33 500 000
Kapitał akcyjny: 1 750 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 783 800
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,89%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 783 800
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,96%
Free float: 44,11%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 500 000 (100,00%) 33 500 000 (100,00%)
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 (31,47%) 10 948 800 (32,68%) STF
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 2 955 000 (16,88%) 8 235 000 (24,58%) STF
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 1 320 000 (7,54%) 6 600 000 (19,70%) STF

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie ze Stalprofil Handel sp. z o.o. 2018-11-12 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-28
-
połączenie ze Zrug Zabrze SA 2016-10-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-01
-
połączenie z Stalprofil Finanse sp. z o.o. 2013-06-12 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-12
-
split 1:10 2005-04-06 - 0,10 - 17 500 000 1 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-06-20
2005-07-15
seria C - subskrypcja publiczna 1999-04-19 800 000 1,00 11,00 1 750 000 1 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-08
2000-04-03
2000-04-26
seria B - prawo poboru (kapitał zapasowy na akcyjny) 1998-10-30 550 000 1,00 1,00 950 000 950 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-03
1999-04-30
2000-04-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-06-17 400 000 1,00 - 400 000 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-03
1998-06-30
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Value FIZ Subfundusz 1 1 673 194 9,56% 1 673 194 4,99% 2021-07-22
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 634 028 9,34% 1 634 028 4,88% 2021-04-20
Aegon OFE portfele 493 486 2,82% 493 486 1,47% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 37 871 0,21% 37 871 0,11% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 567 836 3,24% 567 836 1,70% 2018-06-30
Altus SA portfele 87 368 0,50% 87 368 0,26% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72% 301 518 0,90% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 359 149 2,05% 359 149 1,07% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 55 102 0,31% 55 102 0,16% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72% 301 518 0,90% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 38 000 0,22% 38 000 0,11% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 55 102 0,32% 55 102 0,16% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 90 970 0,52% 90 970 0,27% 2017-12-31
Altus SA portfele 130 380 0,75% 130 380 0,39% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 288 976 1,65% 288 976 0,86% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 491 000 2,81% 491 000 1,47% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 198 520 6,85% 1 198 520 3,58% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 942 000 11,10% 1 942 000 5,80% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 1 950 000 11,14% 1 950 000 5,82% 2016-10-14
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 2 955 000 16,88% 8 235 000 24,58% 2013-07-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 722 100 9,84% 1 722 100 5,14% 2011-01-28
Aviva OFE Aviva Santander 1 647 000 9,41% 1 647 000 4,91% 2011-01-27
Ogółem 17 500 000 100,00% 33 500 000 100,00% 2005-06-20
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 1 320 000 7,54% 6 600 000 19,70% 2005-06-20
ArcelorMittal Poland SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 5 508 800 31,47% 10 948 800 32,68% 2005-06-20
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 3 135 000 17,91% 8 415 000 25,11% 2005-06-20
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 31,47% 10 948 800 32,68% 2005-06-20
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 30,99% 10 948 800 32,00% 2005-06-20
Bernhard Jerzy 4 500 0,25% 4 500 0,13% 2003-01-08
Kaliński Arkadiusz 2 000 0,11% 2 000 0,05% 2003-01-06
PHS Huta Katowice SA przejęcie przez Polskie Huty Stali SA 0 0,00% 0 0,00% 2002-12-31
ArcelorMittal Poland SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 550 880 31,47% 1 094 880 32,68% 2002-12-31
Bernhard Jerzy 2 500 0,14% 2 500 0,07% 2002-04-29
Bernhard Jerzy 3 470 0,19% 3 470 0,10% 2002-04-11
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 132 000 7,54% 660 000 19,70% 2000-08-31
PHS Huta Katowice SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 550 880 31,48% 1 094 880 32,68% 2000-04-26
Ogółem 1 750 000 100,00% 3 350 000 100,00% 2000-04-26
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 33,00% 841 500 33,00% 2000-04-26
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 313 500 17,91% 841 500 25,12% 2000-04-26
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 17,91% 841 500 25,12% 2000-04-26
Ogółem 950 000 100,00% 2 550 000 100,00% 1999-04-30
PHS Huta Katowice SA 323 000 34,00% 867 000 34,00% 1999-04-30
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 33,00% 841 500 33,00% 1999-04-30
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 313 500 33,00% 841 500 33,00% 1999-04-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-08-24 2021-09-14 1,01386 0,16 PLN -
2020-09-24 2020-10-15 1,01241 0,07 PLN
2019-08-14 2019-09-06 1,03397 0,23 PLN -
2018-08-16 2018-09-05 - 0,18 PLN -
2017-09-05 2017-09-26 1,00664 0,10 PLN -
2016-08-05 2016-08-26 1,00332 0,04 PLN -
2015-07-15 2015-08-05 1,00788 0,10 PLN -
2014-09-10 2014-10-01 1,00625 0,09 PLN -
2013-09-10 2013-10-01 1,00849 0,14 PLN -
2012-09-05 2012-09-25 1,01718 0,27 PLN -
2011-08-24 2011-09-13 1,01503 0,25 PLN -
2010-09-20 2010-10-08 1,00513 0,11 PLN -
2009-09-18 2009-10-08 1,00891 0,11 PLN -
2008-08-08 2008-09-01 1,01971 0,26 PLN -
2007-07-31 2007-09-05 1,00837 0,30 PLN -
2006-06-30 2006-09-01 1,02315 0,25 PLN -
2005-06-30 2005-09-01 1,03509 3,00 PLN -
2004-06-30 2004-09-01 1,02101 2,50 PLN -
2003-06-25 2003-09-03 1,02574 0,70 PLN -
2002-06-28 2002-09-04 - 0,50 PLN -
2001-06-29 2001-09-05 1,05319 0,50 PLN -
2000-06-30 2000-09-01 1,05000 0,50 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2005-07-14 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-10 2021-05-26: ZWZ - 0,16 PLN dywidendy, zmiany w statucie
2020-06-09 2020-06-25: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN
2019-04-30 2019-05-16 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,23 PLN, zmiany w RN
2018-10-27 2018-11-12 - NWZ: połączenie ze Stalprofil Handel sp. z o.o.
2018-05-01 2018-05-17 - WZA: wypłata dywidendy - 0,18 PLN
2017-09-13 2017-09-29 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-22 2017-06-07 - WZA: wypłata dywidendy - 0,10 PLN
2016-09-28 2016-10-14 - NWZA: połączenie ze ZRUG Zabrze SA
2016-04-20 2016-05-06 - WZA: wypłata dywidendy - 0,04 PLN
2015-03-31 ZWZ 2015-04-16, godzina 12:00:00
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 12:00:00
2013-05-27 ZWZ 2013-06-12, godzina 12:00:00
2012-05-21 ZWZ 2012-06-06, godzina 12:00:00
2011-05-10 ZWZ 2011-05-26, godzina 12:00:00
2010-06-07 ZWZ 2010-06-23, godzina 12:00:00
2009-09-08 NWZ 2009-09-24, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Orczykowski Henryk Prezes Zarządu 2021-03-01 IZS
Jędrocha Zenon Wiceprezes Zarządu 2012-12-07
Potocka-Lewicka, Sylwia Wiceprezes Zarządu 2008-05-09

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dzienniak Stefan Przewodniczący RN 2009-09-24
Zub Jacek Wiceprzewodniczący RN 2007-08-21
Goiński Jerzy Członek RN 2006-11-23
Lis Krzysztof Członek RN 2012-06-06
Młynarczyk Andrzej Członek RN 2017-09-29
Ślęzak Tomasz Członek RN 2008-05-09
Szczepaniak Henryk Członek RN 2019-05-16

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Orczykowski Henryk Prezes Zarządu 2021-03-01 IZS
Jędrocha Zenon Wiceprezes Zarządu 2012-12-07
Potocka-Lewicka, Sylwia Wiceprezes Zarządu 2008-05-09
Orczykowski Henryk Wiceprezes Zarządu 2006-11-23 2021-03-01 IZS
Bernhard Jerzy Prezes Zarządu 1998-01-01 2021-02-26
Mendelak Zdzisław Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2012-12-04
Banach Marian Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2002-04-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 269 547
2019 260 542
2018 263 541
2017 236 483
2016 221 462
2015 149 514
2014 145 533
2013 141 544
2012 146 527
2011 144 471
2010 131 448
2009 127 442
2008 127 441
2004 99 0
2003 102 0
2002 74 0
2001 73 0
1999 58 0
1998 54 0
1997 50 0
1996 43 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.