Notowania spółki

Stalprodukt (STP)

PLSTLPD00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 317,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 328,0000 320,0000 215,0000 226,0000 180,0000 247,0000
zmiana -3,35% -0,94% 47,44% 40,27% 76,11% 28,34%
WIG (zmiana) -2,97% -1,41% 7,11% 8,48% 6,58% 24,47%
Na tle WIG (pp) -0,39 0,47 40,33 31,79 69,53 3,87
sWIG80TR (zmiana) -1,05% 3,03% 17,56% 20,40% 43,96% 61,63%
Na tle sWIG80TR (pp) -2,31 -3,97 29,88 19,87 32,15 -33,29
WIG-Poland (zmiana) -3,04% -1,51% 6,95% 8,03% 6,45% 24,32%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,31 0,57 40,49 32,23 69,66 4,02
InvestorMS (zmiana) -1,61% 3,46% 16,16% 18,51% 30,87% 34,40%
Na tle InvestorMS (pp) -1,74 -4,40 31,28 21,76 45,24 -6,06
sWIG80 (zmiana) -1,05% 3,02% 17,28% 19,31% 40,42% 37,93%
Na tle sWIG80 (pp) -2,31 -3,96 30,16 20,96 35,70 -9,59

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 768 944 639,00
Free float 36,94%
Liczba akcji 5 580 267
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,65
C / Z 12,41

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 777 315 039,50
Liczba akcji: 5 580 267
Liczba głosów na WZA: 12 198 535
Kapitał akcyjny: 11 160 534,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 518 888
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,06%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 081 136
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,19%
Free float: 36,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 580 267 (100,00%) 12 198 535 (100,00%)
STP Investment SA 1 573 126 (28,19%) 4 419 498 (48,17%) STP
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 (19,10%) 1 066 100 (8,74%) STP
Stalprodukt Profil SA 579 652 (10,39%) 1 095 488 (8,98%) STP
Fcase sp. z o.o. sp.k. 300 010 (5,38%) 1 500 050 (12,30%) STP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
obniżenie kapitału 2016-06-20 -1 144 733 2,00 - 5 580 267 11 160 534,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-28
-
seria G - subskrypcja publiczna 1996-11-29 1 200 000 2,00 25,00 6 725 000 13 450 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1997-05-13
1997-08-06
seria F - prawo poboru 1996-06-28 1 105 000 2,00 8,00 5 525 000 11 050 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-12-17
1997-08-06
seria E - prawo poboru (uprz.) 1996-06-28 2 210 000 2,00 2,00 4 420 000 8 840 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-09-30
-
split 1:10 1996-06-28 - 2,00 - 2 210 000 4 420 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-09-30
-
seria D - prawo poboru 1994-05-21 78 000 20,00 30,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
seria C - prawo poboru 1994-05-21 78 000 20,00 20,00 221 000 4 420 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
seria B - prawo poboru (uprz.) 1993-06-18 52 000 20,00 20,60 65 000 1 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1993-11-16
-
seria A - akcje założycielskie 1991-04-26 13 000 20,00 20,00 13 000 260 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1991-07-03
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
STP Investment SA 1 573 126 28,19% 4 419 498 48,17% 2020-09-29
Fcase sp. z o.o. sp.k. 300 010 5,38% 1 500 050 12,30% 2020-09-29
Janeczek Piotr 115 053 2,06% 574 913 4,71% 2020-06-15
Stalprodukt Profil SA 579 652 10,39% 1 095 488 8,98% 2020-06-15
Stalprodukt Profil SA 579 652 10,39% 1 095 488 9,80% 2020-06-15
STP Investment SA 1 829 319 32,78% 5 875 691 48,17% 2020-06-15
OFE Pocztylion portfel 6 024 0,10% 6 024 0,04% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 37 000 0,66% 37 000 0,30% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 70 690 1,26% 70 690 0,57% 2018-12-31
NN OFE portfel 214 516 3,84% 214 516 1,75% 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 38 563 0,69% 38 563 0,32% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 10 258 0,18% 10 258 0,08% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 7 554 0,14% 7 554 0,06% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 2 328 0,04% 2 328 0,02% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 619 0,01% 619 0,01% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 97 987 1,76% 97 987 0,80% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 1 017 0,02% 1 017 0,01% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 73 447 1,32% 73 447 0,60% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 2 069 0,04% 2 069 0,02% 2018-06-30
Janeczek Piotr bezośrednio, z STP Investment SA, Stalprodukt Profil SA 2 567 831 46,02% 7 589 899 62,22% 2018-06-29
NN OFE portfel 102 000 1,83% 102 000 0,84% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 220 0,00% 220 0,00% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 1 507 0,03% 1 507 0,01% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 647 0,01% 647 0,01% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 1 046 0,02% 1 046 0,01% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 4 327 0,08% 4 327 0,04% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 4 605 0,08% 4 605 0,04% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 6 000 0,11% 6 000 0,05% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 18 883 0,34% 18 883 0,16% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 35 310 0,63% 35 310 0,29% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 37 000 0,66% 37 000 0,30% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 40 359 0,72% 40 359 0,33% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 44 885 0,80% 44 885 0,37% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 67 000 1,20% 67 000 0,55% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 91 229 1,64% 91 229 0,75% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 101 084 1,81% 101 084 0,83% 2017-12-31
ArcelorMittal Poland SA 117 187 2,10% 348 919 2,86% 2016-11-21
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 19,10% 1 066 100 8,74% 2016-11-21
Janeczek Piotr wraz z STP Investment SA, w porozumieniu 2 784 956 49,91% 8 051 032 66,00% 2016-10-25
Janeczek Piotr wraz z STP Investment SA 2 784 956 49,00% 8 051 032 66,00% 2016-10-25
STP Investment SA zależność od Piotra Janeczka 0 0,00% 0 0,00% 2016-06-28
Janeczek Piotr wraz z STP Investment SA, w porozumieniu 1 990 588 35,67% 6 486 256 53,17% 2016-06-28
STP Investment SA 1 875 723 27,89% 5 911 931 48,46% 2016-06-28
ArcelorMittal Poland SA 1 216 733 21,80% 1 576 465 12,92% 2016-06-28
Stalprodukt Profil SA w porozumieniu 621 717 11,14% 1 137 549 9,33% 2016-06-28
Stalprodukt Profil SA 621 717 11,00% 1 137 549 9,00% 2016-06-28
Stalprodukt Profil SA w porozumieniu 629 095 9,00% 943 499 5,00% 2016-06-28
Stalnet sp. z o.o. w porozumieniu 169 561 3,04% 417 561 3,42% 2016-06-28
Stalnet sp. z o.o. 169 561 3,00% 417 561 3,00% 2016-06-28
Stalprodukt SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-06-28
Ogółem 5 580 267 100,00% 12 198 535 100,00% 2016-06-28
ArcelorMittal Poland SA 1 216 733 18,09% 1 576 465 12,92% 2016-04-28
Stalprodukt SA 1 144 778 17,02% 0 0,00% 2016-04-28
Stalprodukt SA 786 578 11,70% 0 0,00% 2016-02-24
ArcelorMittal Poland SA 1 564 572 23,27% 3 315 660 23,70% 2016-02-24
Stalprodukt SA 428 178 6,36% 0 0,00% 2015-12-16
ArcelorMittal Poland SA 1 914 376 28,46% 5 064 680 32,09% 2015-12-14
Szydłowski Kazimierz 7 012 0,10% 7 012 0,03% 2012-08-31
STP Investment SA 1 959 725 29,14% 5 899 941 33,57% 2012-08-31
Stalprodukt Profil SA 629 095 9,35% 943 499 5,36% 2012-08-31
Stalprodukt Profil SA w porozumieniu 629 095 9,00% 943 499 5,00% 2012-08-31
STP Investment SA 1 929 725 28,69% 5 869 941 33,40% 2012-05-14
Szydłowski Kazimierz 24 289 0,36% 24 289 0,13% 2012-05-14
Szydłowski Kazimierz 7 012 0,10% 7 012 0,03% 2011-11-10
Stalprodukt Profil SA 632 225 9,40% 943 149 5,36% 2011-11-10
STP Investment SA 1 935 725 28,78% 5 899 941 33,57% 2011-11-10
STP Investment SA 1 935 325 28,77% 5 897 941 33,56% 2011-05-13
Stalprodukt Profil SA 628 295 9,34% 923 499 5,25% 2010-12-14
STP Investment SA 1 890 325 28,10% 5 884 941 33,48% 2010-06-30
STP Investment SA 1 891 376 28,12% 5 885 992 33,49% 2010-03-02
Kurnik Stanisław 2 900 0,04% 9 500 0,05% 2010-02-25
Ryszka Józef 504 0,00% 504 0,00% 2008-05-15
Kurnik Stanisław 226 477 3,36% 1 128 385 6,42% 2008-03-18
STP Investment SA 1 727 103 25,68% 5 051 411 28,74% 2008-03-18
Celiński Bogdan 39 474 0,58% 196 970 1,12% 2007-12-20
STP Investment SA 1 503 527 22,35% 3 933 531 22,38% 2007-12-20
ArcelorMittal Poland SA 2 270 800 33,76% 6 846 800 38,96% 2007-11-13
STP Investment SA 1 246 026 18,52% 2 646 026 15,05% 2007-11-13
Kurnik Stanisław 450 053 6,69% 2 246 265 12,78% 2007-11-13
Noszkowski Antoni 2 040 0,03% 2 040 0,01% 2007-11-13
Celiński Bogdan 296 975 4,41% 1 484 475 8,44% 2007-09-13
STP Investment SA 1 246 026 18,52% 1 750 000 9,95% 2007-09-13
Stalprodukt SA 69 733 1,03% 0 0,00% 2007-03-19
Celiński Bogdan 646 975 9,62% 3 234 475 18,04% 2007-02-28
Noszkowski Antoni 2 100 0,03% 2 100 0,01% 2007-02-28
ArcelorMittal Poland SA 2 270 700 33,76% 6 846 700 38,20% 2006-08-11
Szydłowski Kazimierz 24 289 0,36% 24 289 0,13% 2006-08-11
Celiński Bogdan 633 581 9,42% 3 167 505 17,67% 2006-08-11
Sierpińska Maria 11 880 0,17% 11 880 0,06% 2006-08-11
Bodek Janusz 62 640 0,93% 62 640 0,34% 2006-08-11
Kurnik Stanisław 450 533 6,69% 2 246 765 12,53% 2006-08-11
Janeczek Piotr 114 865 1,70% 114 865 0,64% 2006-08-11
Szydłowski Kazimierz 24 289 0,36% 24 289 0,13% 2004-09-25
Stalprodukt SA 0 0,00% 0 0,00% 2004-08-16
PHS Huta im. T. Sendzimira SA przejęty przez Mittal Steel Poland 0 0,00% 0 0,00% 2003-12-31
Ogółem 6 725 000 100,00% 17 922 200 100,00% 2003-12-22
ArcelorMittal Poland SA 2 210 000 32,86% 6 786 000 37,86% 2002-12-31
Mirosz Edward 0 0,00% 0 0,00% 2002-10-01
Mirosz Edward 559 320 8,31% 559 320 3,07% 2002-10-01
Kurnik Stanisław 451 153 6,70% 2 247 365 12,53% 2002-09-27
Kurnik Stanisław 451 153 6,70% 2 247 365 12,37% 2002-09-27
Kurnik Stanisław 313 268 4,65% 1 557 940 8,57% 2002-09-16
Stalprodukt SA 672 493 9,99% 0 0,00% 2002-08-07
Stalprodukt SA 672 493 9,99% 0 0,00% 2002-08-07
Stalprodukt SA 489 203 7,27% 0 0,00% 2002-08-05
Celiński Bogdan 645 421 9,59% 3 167 505 17,67% 2002-06-27
Celiński Bogdan 645 421 9,59% 3 167 505 17,43% 2002-06-27
Celiński Bogdan 645 321 9,59% 3 167 405 17,43% 2001-06-30
Celiński Bogdan 630 621 9,37% 3 152 705 17,35% 2000-11-20
Celiński Bogdan 394 941 5,87% 1 974 305 10,87% 2000-10-30
Celiński Bogdan 220 352 3,28% 1 101 360 6,06% 2000-09-28
Janeczek Piotr 420 450 6,25% 905 610 4,99% 1998-08-17
PHS Huta im. T. Sendzimira SA 2 210 000 32,86% 6 786 000 37,36% 1997-05-13
Ogółem 6 725 000 100,00% 18 165 000 100,00% 1997-05-13
PHS Huta im. T. Sendzimira SA 2 210 000 32,86% 6 786 000 37,86% 1997-05-13

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-01 2019-07-16 1,02041 5,00 PLN -
2018-07-13 2018-07-31 1,00680 3,00 PLN -
2017-07-14 2017-07-31 1,00600 3,00 PLN -
2016-09-15 2016-09-30 1,00743 3,00 PLN -
2015-09-15 2015-09-30 1,00655 2,00 PLN -
2014-09-15 2014-09-30 1,00230 0,60 PLN -
2013-09-13 2013-09-30 1,00538 1,00 PLN -
2011-09-15 2011-09-30 1,01388 3,50 PLN -
2010-09-15 2010-09-30 1,02003 8,00 PLN -
2009-09-08 2009-09-24 1,01426 8,00 PLN -
2008-07-14 2008-07-31 1,02247 12,00 PLN -
2007-09-14 2007-09-28 1,00966 10,00 PLN -
2006-07-31 2006-08-17 1,01818 5,00 PLN -
2005-07-18 2005-08-08 1,06484 4,50 PLN -
2004-07-30 2004-09-01 1,02011 1,25 PLN -
2003-07-22 2003-10-02 1,03822 0,60 PLN -
2001-07-17 2001-09-14 1,04717 0,50 PLN -
2000-07-10 2000-07-24 1,01550 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-30 2020-06-15 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-06-03 2019-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 5 PLN
2017-11-14 2017-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2017-10-03 2017-10-19 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 3 PLN
2016-07-12 2016-07-28 - WZA: pokrycie straty
2016-06-04 2016-06-20 - WZA: wypłata dywidendy - 3 PLN, obniżenie kapitału, zmiany w statucie
2015-11-01 2015-11-17 - NWZA: zgoda na nabywanie akcji własnych
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 2 PLN, zmiany w statucie
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 10:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 10:00:00
2012-06-05 ZWZ 2012-06-21, godzina 10:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 10:00:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janeczek Piotr Prezes Zarządu 2004-06-25
Mentel Łukasz Członek Zarządu 2016-07-28

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janeczek Magdalena Członek RN 2016-06-20
Kurnik Stanisław Członek RN 2020-06-15
Samaddar Sanjay Członek RN 2006-12-21
Sierpińska-Sawicz, Agata Członek RN 2017-10-19
Talarek Romuald Członek RN 2017-11-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mentel Łukasz Członek Zarządu 2016-07-28
Ryszka Józef Członek Zarządu 2008-03-31 2019-05-24
Noszkowski Antoni Członek Zarządu 2007-02-08 2013-12-31
Janeczek Piotr Prezes Zarządu 2004-06-25
Mikołajczyk Bogdan Członek Zarządu 2002-06-27 2002-09-01
Dobosz Andrzej Prezes Zarządu 1000-01-01 2004-06-25
Gawlik Zbigniew Prezes Zarządu 1000-01-01 2002-06-27
Porębski Stanisław Członek Zarządu 1000-01-01 2007-02-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 1 573 6 499
2018 1 649 6 481
2017 1 651 0
2016 1 646 6 036
2015 1 550 5 964
2014 1 513 5 875
2013 1 559 5 891
2011 1 655 2 838
2010 1 655 2 764
2009 1 670 2 879
2008 1 645 2 775
2007 1 389 2 288
2004 1 132 1 222
2003 1 192 1 302
2002 1 362 1 479
2001 1 380 1 529
2000 1 448 0
1999 1 462 0
1998 1 704 0
1997 2 214 0
1996 2 277 0
1995 2 237 0
1994 2 235 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.