Notowania spółki

Sfinks Polska (SFS)

PLSFNKS00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,4600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,4560 0,3300 0,6540 0,4000 0,4180 3,0900
zmiana 0,88% 39,39% -29,66% 15,00% 10,05% -85,11%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 14 811 775,52
Free float 71,68%
Liczba akcji 32 199 512
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -0,19
C / Z -0,24

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 811 775,52
Liczba akcji: 32 199 512
Liczba głosów na WZA: 32 199 512
Kapitał akcyjny: 32 199 512,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 119 791
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,33%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 119 791
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,33%
Free float: 71,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 32 199 512 (100,00%) 32 199 512 (100,00%)
Cacek Mateusz ZWZ 3 953 332 (12,28%) 3 953 332 (12,28%) SFS
Marzec Michalina 3 370 313 (10,47%) 3 370 313 (10,47%) SFS
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 (5,58%) 1 796 146 (5,58%) SFS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria S - subskrypcja prywatna 2021-06-30 7 000 000 1,00 2,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria P - subskrypcja prywatna 2020-01-24 6 000 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria L - subskrypcja prywatna 2019-10-15 1 100 000 1,00 1,00 32 199 512 32 199 512,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-02-10
-
seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-29 6 000 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria P - subskrypcja prywatna 2019-01-09 6 000 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria P - subskrypcja prywatna 2018-10-10 6 000 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 433 332 1,00 - 31 099 512 31 099 512,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-06-05
-
seria O - oferta menedżerska 2017-06-30 1 118 340 1,00 3,70 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 413 338 1,00 - 30 666 180 30 666 180,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-11-30
2017-01-27
seria N - subskrypcja prywatna 2015-11-18 3 500 000 1,00 3,70 30 252 842 30 252 842,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-12-09
2016-08-22
seria M - subskrypcja prywatna 2013-12-20 2 550 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
konwersja obligacji zamiennych - 236 842 1,00 - 26 752 842 26 752 842,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-14
2013-12-30
konwersja obligacji zamiennych - 2 200 000 1,00 - 26 516 000 26 516 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-06-13
-
seria K - subskrypcja prywatna 2013-03-19 2 210 374 1,00 - 24 316 000 24 316 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-04-30
-
seria L - subskrypcja prywatna 2012-06-29 35 000 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - prawo poboru 1:1 2011-03-14 7 216 220 1,00 5,65 22 105 626 22 105 626,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-27
-
seria I - subskrypcja prywatna 2011-03-14 7 400 000 1,00 5,65 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - prawo poboru 1,654814205:1 2009-07-16 5 608 455 1,00 10,54 14 889 406 14 889 406,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-25
2010-04-01
2010-05-04
realizacja oferty menedżerskiej - 141 674 1,00 - 9 280 951 9 280 951,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-09-07
-
realizacja oferty menedżerskiej - 1 353 - - 9 139 277 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-23
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 7 224 - - 9 137 924 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 156 596 - - 9 130 700 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-04
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 47 568 - - 8 974 104 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 25 806 - - 8 926 536 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-02
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 2 706 - - 8 900 730 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-26
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 12 329 - - 8 898 024 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 6 662 - - 8 885 695 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-21
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 47 234 - - 8 879 033 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 3 649 - - 8 831 799 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-19
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 5 625 - - 8 828 150 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 3 391 - - 8 822 525 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-14
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 14 731 - - 8 819 134 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 7 277 - - 8 804 403 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-11
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 16 175 - - 8 797 126 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-08
-
-
seria G - oferta menedżerska 2006-09-21 500 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja publiczna 2006-03-29 500 000 1,00 28,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
-
-
seria E - Tomasz Morawski 2002-09-20 2 462 527 1,00 4,67 8 780 951 8 780 951,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2003-04-17
2006-06-08
seria D - Tomasz Morawski 2000-04-26 2 951 022 1,00 1,00 6 318 424 6 318 424,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria C - Tomasz Morawski 2000-04-26 306 600 1,00 1,00 3 367 402 3 367 402,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria B - Tomasz Morawski 2000-04-26 2 960 802 1,00 1,00 3 060 802 3 060 802,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria A - akcje założycielskie 1999-08-16 100 000 1,00 1,00 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
1999-09-03
2006-06-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cacek Mateusz ZWZ 3 953 332 12,28% 3 953 332 12,28% 2021-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 788 429 2,45% 788 429 2,45% 2021-02-12
Cacek Mateusz 3 853 332 11,97% 3 853 332 11,97% 2020-12-14
Cacek Mateusz 2 633 332 8,18% 2 633 332 8,18% 2020-10-30
Cacek Mateusz 2 200 000 6,83% 2 200 000 6,83% 2020-10-30
Cacek Sylwester 16 045 0,05% 16 045 0,05% 2020-10-30
Marzec Michalina 3 370 313 10,47% 3 370 313 10,47% 2020-10-30
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 17,27% 5 561 690 17,27% 2020-02-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 5,81% 1 870 671 5,81% 2020-02-10
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 5,58% 1 796 146 5,58% 2020-02-10
Ogółem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00% 2020-02-10
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 5,58% 1 796 146 5,58% 2019-12-31
Ogółem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00% 2019-12-23
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 17,27% 5 561 690 17,27% 2019-12-23
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 4,86% 1 565 737 4,86% 2019-12-23
Ogółem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00% 2019-12-23
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 5,81% 1 870 671 5,81% 2019-12-23
Dziubłowski, Robert Artur 21 858 0,07% 21 858 0,07% 2019-08-22
Dziubłowski, Robert Artur bezpośrednio, w porozumieniu z TOP Consulting SA; Krystyną Leszczyńską, Smart Lease SA, JMM sp. z o.o., Top Growth Equities Ltd., Howell sp. z o.o. Estates East sp.k.: NWZ 6 623 329 21,30% 6 623 329 21,30% 2019-07-30
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 17,88% 5 561 690 17,88% 2019-07-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 6,02% 1 870 671 6,02% 2019-06-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 628 328 5,24% 1 628 328 5,24% 2019-01-10
TFI PZU SA portfele 111 416 0,36% 111 416 0,36% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 163 713 0,53% 163 713 0,53% 2018-06-30
Ogółem 31 099 512 100,00% 31 099 512 100,00% 2018-06-05
Cacek Sylwester 5 128 358 16,49% 5 128 358 16,49% 2018-06-05
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,03% 1 565 737 5,03% 2018-06-05
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 5,49% 1 707 316 5,49% 2018-06-05
NN OFE 200 000 0,65% 200 000 0,65% 2017-12-21
NN OFE portfel 2 808 000 9,16% 2 808 000 9,16% 2016-12-31
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 5,57% 1 707 316 5,57% 2016-11-30
Cacek Sylwester 5 128 358 16,72% 5 128 358 16,72% 2016-11-30
NN OFE ZWZ 1 760 000 5,74% 1 760 000 5,74% 2016-11-30
Ogółem 30 666 180 100,00% 30 666 180 100,00% 2016-11-30
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,11% 1 565 737 5,11% 2016-11-30
American Life Insurance Company 0 0,00% 0 0,00% 2016-11-30
NN OFE ZWZ 1 760 000 5,82% 1 760 000 5,82% 2016-05-31
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 5,64% 1 707 316 5,64% 2016-05-31
Familiar SA SICAV-SIF 1 464 813 4,84% 1 464 813 4,84% 2016-03-31
Familiar SA SICAV-SIF 1 340 474 4,43% 1 340 474 4,43% 2015-12-09
Cacek Sylwester 5 128 358 16,95% 5 128 358 16,95% 2015-12-09
Ogółem 30 252 842 100,00% 30 252 842 100,00% 2015-12-09
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,17% 1 565 737 5,17% 2015-12-09
NN OFE 1 395 506 4,61% 1 395 506 4,61% 2015-12-09
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 5,31% 1 607 869 5,31% 2015-12-09
Familiar SA SICAV-SIF 1 340 474 5,01% 1 340 474 5,01% 2015-01-02
NN OFE 1 395 506 5,21% 1 395 506 5,21% 2013-11-14
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,85% 1 565 737 5,85% 2013-11-14
Cacek Sylwester 5 128 358 19,16% 5 128 358 19,16% 2013-11-14
Ogółem 26 752 842 100,00% 26 752 842 100,00% 2013-11-14
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 6,01% 1 607 869 6,01% 2013-11-14
Altus SA 955 988 3,60% 955 988 3,60% 2013-10-25
Altus SA 1 352 988 5,10% 1 352 988 5,10% 2013-10-24
NN OFE 1 395 506 5,26% 1 395 506 5,26% 2013-09-04
NN OFE 1 265 506 4,77% 1 265 506 4,77% 2013-06-21
NN OFE 1 300 000 4,90% 1 300 000 4,90% 2013-06-13
Ogółem 26 516 000 100,00% 26 516 000 100,00% 2013-06-13
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,90% 1 565 737 5,90% 2013-06-13
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 6,06% 1 607 869 6,06% 2013-06-13
Altus SA 2 200 000 8,29% 2 200 000 8,29% 2013-06-13
Cacek Sylwester 5 128 358 19,34% 5 128 358 19,34% 2013-06-13
Cacek Sylwester 5 128 358 21,09% 5 128 358 21,09% 2013-04-30
NN OFE 1 300 000 5,34% 1 300 000 5,34% 2013-04-30
Ogółem 24 316 000 100,00% 24 316 000 100,00% 2013-04-30
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 6,43% 1 565 737 6,43% 2013-04-30
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 6,61% 1 607 869 6,61% 2013-04-30
Altus SA 1 105 070 4,99% 1 105 070 4,99% 2013-04-09
Altus SA 1 105 070 4,00% 1 105 070 4,00% 2013-04-09
Altus SA 1 110 070 5,02% 1 110 070 5,02% 2013-04-08
Morawski Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 7,27% 1 607 869 7,27% 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 097 173 4,96% 1 097 173 4,96% 2013-01-17
OrsNet sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2012-12-27
Altus SA 2 117 500 9,57% 2 117 500 9,57% 2012-12-27
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 7,08% 1 565 737 7,08% 2012-06-29
NN OFE 1 300 000 5,88% 1 300 000 5,88% 2012-06-29
OrsNet sp. z o.o. 2 000 000 9,04% 2 000 000 9,04% 2012-05-23
Cacek Sylwester 5 128 358 23,19% 5 128 358 23,19% 2012-03-01
Cacek Sylwester 4 028 358 18,22% 4 028 358 18,22% 2012-02-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 665 737 7,53% 1 665 737 7,53% 2012-02-03
AnMar Development sp. z o.o. 2 765 737 12,51% 2 765 737 12,51% 2012-01-04
Cacek Sylwester 4 071 189 18,41% 4 071 189 18,41% 2012-01-02
AnMar Development sp. z o.o. 2 065 737 9,34% 2 065 737 9,34% 2011-12-30
Cacek Sylwester 5 184 218 23,45% 5 184 218 23,45% 2011-10-25
Uniqa OFE 766 064 2,99% 766 064 2,99% 2011-07-27
Morawski Tomasz 1 430 696 6,47% 1 430 696 6,47% 2011-07-27
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 11,64% 2 574 286 11,64% 2011-07-27
Uniqa OFE 766 064 3,46% 766 064 3,46% 2011-07-27
Cacek Sylwester 695 655 3,14% 695 655 3,14% 2011-07-27
NN OFE 1 487 524 6,72% 1 487 524 6,72% 2011-07-27
AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 14,32% 3 165 737 14,32% 2011-07-27
Ogółem 22 105 626 100,00% 22 105 626 100,00% 2011-07-27
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 17,28% 2 574 286 17,28% 2011-05-16
Górnicki Dariusz pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2011-05-16
AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26% 3 165 737 21,26% 2011-05-16
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 17,00% 2 574 286 17,00% 2011-05-16
Morawski Tomasz 1 430 696 9,60% 1 430 696 9,60% 2011-05-04
Cacek Sylwester 695 655 4,67% 695 655 4,67% 2011-05-04
Aviva OFE Aviva Santander 740 083 4,97% 740 083 4,97% 2011-04-28
Aviva OFE Aviva Santander 749 884 5,03% 749 884 5,03% 2011-04-27
Cacek Sylwester 675 050 4,53% 675 050 4,53% 2011-04-26
Morawski Tomasz 1 451 301 9,74% 1 451 301 9,74% 2011-04-26
Cacek Sylwester 50 0,00% 50 0,00% 2011-04-20
Morawski Tomasz 2 126 301 14,28% 2 126 301 14,28% 2011-04-11
Morawski Tomasz 2 147 196 14,42% 2 147 196 14,42% 2011-04-04
Morawski Tomasz 2 180 696 14,64% 2 180 696 14,64% 2011-04-01
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 17,28% 2 574 286 17,28% 2011-03-31
Morawski Tomasz 2 200 696 14,78% 2 200 696 14,78% 2011-03-25
Morawski Tomasz 2 230 696 14,98% 2 230 696 14,98% 2011-03-18
Morawski Tomasz 2 280 696 15,31% 2 280 696 15,31% 2011-03-14
Morawski Tomasz 2 362 448 15,86% 2 362 448 15,86% 2011-03-13
Cacek Sylwester pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 20,99% 3 165 737 20,99% 2011-02-11
Cacek Sylwester 0 0,00% 0 0,00% 2011-02-11
Górnicki Dariusz pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26% 3 165 737 21,26% 2011-02-11
Cacek Sylwester pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26% 3 165 737 21,26% 2011-02-11
Pawłowski Sławomir 0 0,00% 0 0,00% 2011-01-28
Pawłowski Sławomir 2 574 286 17,28% 2 574 286 17,28% 2011-01-28
NN OFE 1 487 524 9,99% 1 487 524 9,99% 2011-01-12
NN OFE 1 491 303 10,01% 1 491 303 10,01% 2011-01-06
Aviva OFE Aviva Santander 1 485 245 9,97% 1 485 245 9,97% 2010-11-17
Morawski Tomasz 2 362 591 15,86% 2 362 591 15,86% 2010-11-15
Aviva OFE Aviva Santander 1 520 352 10,21% 1 520 352 10,21% 2010-11-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 800 030 12,08% 1 800 030 12,08% 2010-04-22
Uniqa OFE 766 064 5,15% 766 064 5,15% 2010-04-22
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 20,00% 3 061 786 20,00% 2010-04-01
Morawski Tomasz 2 597 591 17,00% 2 597 591 17,00% 2010-04-01
Morawski Tomasz 2 597 591 17,44% 2 597 591 17,44% 2010-04-01
OrsNet sp. z o.o. 2 626 786 17,64% 2 626 786 17,64% 2010-04-01
Cacek Sylwester 3 165 737 20,99% 3 165 737 20,99% 2010-04-01
NN OFE 1 527 111 10,25% 1 527 111 10,25% 2010-04-01
NN OFE w tym 1298730 PDA 1 527 111 10,00% 1 527 111 10,00% 2010-04-01
Cacek Sylwester 3 165 737 21,26% 3 165 737 21,26% 2010-04-01
Ogółem 14 889 406 100,00% 14 889 406 100,00% 2010-04-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 032 870 6,93% 1 032 870 6,93% 2010-04-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 032 870 5,99% 1 032 870 5,99% 2010-04-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 032 870 6,93% 1 032 870 6,93% 2010-03-05
Ogółem 14 889 406 100,00% 14 889 406 100,00% 2010-03-05
Morawski Tomasz 2 597 591 17,44% 2 597 591 17,44% 2010-03-05
NN OFE w tym 1298730 PDA 1 527 111 10,25% 1 527 111 10,25% 2010-03-05
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 20,56% 3 061 786 20,56% 2010-03-05
Cacek Sylwester 3 165 737 21,26% 3 165 737 21,26% 2010-03-05
Aviva OFE Aviva Santander 930 000 6,24% 930 000 6,24% 2010-03-05
Morawski Tomasz 2 597 591 27,98% 2 597 591 27,98% 2009-11-16
Aviva OFE Aviva Santander 930 000 10,02% 930 000 10,02% 2009-11-16
Morawski Tomasz 2 580 127 27,80% 2 580 127 27,80% 2009-07-27
OrsNet sp. z o.o. przez SfP Holdings US 3 061 786 32,99% 3 061 786 32,99% 2009-03-25
OrsNet sp. z o.o. przez SfP Holdings US 3 061 786 32,00% 3 061 786 32,00% 2009-03-25
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 32,99% 3 061 786 32,99% 2009-03-25
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 32,00% 3 061 786 32,00% 2009-03-25
SfP Holdings US 0 0,00% 0 0,00% 2009-03-24
American Restaurants sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2009-03-13
SfP Holdings US 3 061 768 32,98% 3 061 768 32,98% 2009-03-13
American Restaurants sp. z o.o. 3 061 786 32,99% 3 061 786 32,99% 2009-02-06
Morawski Tomasz 2 608 602 28,10% 2 608 602 28,10% 2008-09-22
American Restaurants sp. z o.o. 3 060 768 32,97% 3 060 768 32,97% 2008-09-22
MetLife TFI SA 69 690 0,75% 69 690 0,75% 2008-09-19
MetLife TFI SA 507 587 5,46% 507 587 5,46% 2008-09-18
American Restaurants sp. z o.o. 1 329 192 14,32% 1 329 192 14,32% 2008-08-22
American Restaurants sp. z o.o. 1 304 335 14,05% 1 304 335 14,05% 2008-08-20
Morawski Tomasz 3 374 753 36,36% 3 374 753 36,36% 2008-08-19
MetLife TFI SA 524 715 5,65% 524 715 5,65% 2008-08-14
American Restaurants sp. z o.o. 434 648 4,68% 434 648 4,68% 2008-08-11
Suchowierski Tomasz 3 766 0,00% 3 766 0,00% 2008-07-28
Zarzycki Andrzej 5 894 0,00% 5 894 0,00% 2008-06-30
American Restaurants sp. z o.o. 465 000 5,01% 465 000 5,01% 2008-05-21
American Restaurants sp. z o.o. 464 000 4,99% 464 000 4,99% 2008-05-20
Dąbrowski Grzegorz 2 934 0,00% 2 934 0,00% 2008-02-29
Millennium TFI SA 413 192 4,45% 413 192 4,45% 2008-02-06
Millennium TFI SA 513 192 5,52% 513 192 5,52% 2008-02-05
Suchowierski Tomasz 3 766 0,04% 3 766 0,04% 2008-01-11
Morawski Tomasz 4 210 753 45,36% 4 210 753 45,36% 2008-01-11
Aviva OFE Aviva Santander 1 094 650 11,79% 1 094 650 11,79% 2007-12-31
Morawski Tomasz 4 191 245 45,15% 4 191 245 45,15% 2007-12-20
Morawski Tomasz 4 169 148 44,92% 4 169 148 44,92% 2007-12-14
Zarzycki Andrzej 5 894 0,06% 5 894 0,06% 2007-11-06
Morawski Tomasz 4 149 234 44,70% 4 149 234 44,70% 2007-11-06
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 524 715 5,65% 524 715 5,65% 2007-11-02
Suchowierski Tomasz 2 736 0,02% 2 736 0,02% 2007-11-02
Dąbrowski Grzegorz 2 934 0,03% 2 934 0,03% 2007-09-07
Zabłocki, Witold Andrzej 3 111 0,00% 3 111 0,00% 2007-09-07
Zarzycki Andrzej 3 694 0,03% 3 694 0,03% 2007-09-07
Suchowierski Tomasz 1 921 0,02% 1 921 0,02% 2007-09-07
Morawski Tomasz 4 132 434 44,52% 4 132 434 44,52% 2007-09-07
Ogółem 9 280 951 100,00% 9 280 951 100,00% 2007-09-07
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,49% 1 159 756 12,49% 2007-09-07
Zabłocki, Witold Andrzej 3 111 0,03% 3 111 0,03% 2007-09-07
Aviva OFE Aviva Santander 938 389 10,11% 938 389 10,11% 2007-09-07
Aviva OFE Aviva Santander 938 389 10,26% 938 389 10,26% 2007-08-16
Aviva OFE Aviva Santander 895 624 9,79% 895 624 9,79% 2007-08-14
Dąbrowski Grzegorz 2 934 0,03% 2 934 0,03% 2007-08-02
Suchowierski Tomasz 1 921 0,02% 1 921 0,02% 2007-08-02
Seider Michał 13 787 0,00% 13 787 0,00% 2007-08-02
Zabłocki, Witold Andrzej 3 111 0,03% 3 111 0,03% 2007-08-02
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01% 1 066 0,01% 2007-07-23
Morawski Tomasz 4 132 434 45,21% 4 132 434 45,21% 2007-07-23
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01% 1 663 0,01% 2007-07-23
Aviva OFE Aviva Santander 910 894 9,96% 910 894 9,96% 2007-07-23
Ogółem 9 139 277 100,00% 9 139 277 100,00% 2007-07-23
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04% 3 694 0,04% 2007-07-23
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,68% 1 159 756 12,68% 2007-07-23
Seider Michał 13 787 0,15% 13 787 0,15% 2007-07-23
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01% 1 586 0,01% 2007-07-23
Seider Michał 13 787 0,15% 13 787 0,15% 2007-07-05
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04% 3 694 0,04% 2007-07-05
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,69% 1 159 756 12,69% 2007-07-05
Ogółem 9 137 924 100,00% 9 137 924 100,00% 2007-07-05
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01% 1 663 0,01% 2007-07-05
Morawski Tomasz 4 132 434 45,22% 4 132 434 45,22% 2007-07-05
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01% 1 586 0,01% 2007-07-05
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01% 1 066 0,01% 2007-07-05
Aviva OFE Aviva Santander 910 894 9,96% 910 894 9,96% 2007-07-05
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,70% 1 159 756 12,70% 2007-07-04
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01% 1 663 0,01% 2007-07-04
Morawski Tomasz 4 132 434 45,25% 4 132 434 45,25% 2007-07-04
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01% 1 586 0,01% 2007-07-04
Aviva OFE Aviva Santander 910 894 9,97% 910 894 9,97% 2007-07-04
Ogółem 9 130 700 100,00% 9 130 700 100,00% 2007-07-04
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04% 3 694 0,04% 2007-07-04
Seider Michał 13 787 0,15% 13 787 0,15% 2007-07-04
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01% 1 066 0,01% 2007-07-04
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01% 1 066 0,01% 2007-04-25
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01% 1 586 0,01% 2007-04-20
Millennium TFI SA 444 763 4,79% 444 763 4,79% 2007-04-18
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01% 1 663 0,01% 2007-04-10
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04% 3 694 0,04% 2007-04-02
Aviva OFE Aviva Santander 910 894 10,37% 910 894 10,37% 2007-03-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 13,20% 1 159 756 13,20% 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 209 756 13,77% 1 209 756 13,77% 2007-03-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 484 756 16,90% 1 484 756 16,90% 2007-01-05
Millennium TFI SA 444 763 5,06% 444 763 5,06% 2006-12-20
Aviva OFE Aviva Santander 463 255 4,99% 463 255 4,99% 2006-11-07
Mikołajczyk Piotr 0 0,00% 0 0,00% 2006-11-03
Seider Michał 13 787 0,14% 13 787 0,14% 2006-11-03
PZU Asset Management SA w tym 89469 PDA 444 351 4,78% 444 351 4,78% 2006-10-24
PZU Asset Management SA 597 006 6,43% 597 006 6,43% 2006-08-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 031 150 11,11% 1 031 150 11,11% 2006-08-02
Mikołajczyk Piotr 63 718 0,68% 63 718 0,68% 2006-08-02
Seider Michał 10 537 0,11% 10 537 0,11% 2006-08-02
Polish Enterprise Fund IV LP 0 0,00% 0 0,00% 2006-06-08
Polish Enterprise Fund IV LP 2 779 622 31,65% 2 779 622 31,65% 2005-06-17
Morawski Tomasz 4 132 434 47,06% 4 132 434 47,06% 2005-04-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 544 000 6,19% 544 000 6,19% 2005-04-20
Morawski Tomasz 4 391 434 50,01% 4 391 434 50,01% 2005-01-19
Morawski Tomasz 4 471 434 50,92% 4 471 434 50,92% 2005-01-06
Morawski Tomasz 4 571 444 52,06% 4 571 444 52,06% 2004-08-17
Morawski Tomasz 4 687 944 53,38% 4 687 944 53,38% 2004-07-26
Morawski Tomasz 4 562 944 51,96% 4 562 944 51,96% 2004-07-19
Morawski Tomasz 4 607 944 52,47% 4 607 944 52,47% 2004-06-30
Polish Enterprise Fund IV LP 3 340 622 38,04% 3 340 622 38,04% 2003-09-15
Morawski Tomasz 5 031 995 57,30% 5 031 995 57,30% 2003-09-15
Polish Enterprise Fund IV LP 2 462 527 28,04% 2 462 527 28,04% 2003-04-17
Ogółem 8 780 951 100,00% 8 780 951 100,00% 2003-04-17
Morawski Tomasz 6 255 060 71,23% 6 255 060 71,23% 2003-04-17
Morawski Tomasz 3 792 533 60,02% 3 792 533 60,02% 2002-12-31
Morawski Tomasz 3 792 713 60,02% 3 792 713 60,02% 2002-10-08
Walczak Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 2002-09-20
Polish Enterprise Fund IV LP 2 462 527 38,97% 2 462 527 38,97% 2002-09-20
Morawski Tomasz 3 798 541 60,11% 3 798 541 60,11% 2002-08-26
Morawski Tomasz 3 814 629 60,37% 3 814 629 60,37% 2002-08-22
Morawski Tomasz 3 824 305 60,52% 3 824 305 60,52% 2002-08-09
Morawski Tomasz 3 855 897 61,02% 3 855 897 61,02% 2002-07-31
Morawski Tomasz 4 897 319 77,50% 4 897 319 77,50% 2002-06-05
Morawski Tomasz 4 928 912 78,01% 4 928 912 78,01% 2002-03-25
Walczak Andrzej 844 272 13,36% 844 272 13,36% 2002-03-25
Walczak Andrzej 1 389 512 21,99% 1 389 512 21,99% 2002-03-25
Walczak Andrzej 1 932 622 30,58% 1 932 622 30,58% 2002-03-21
Morawski Tomasz 3 838 562 60,75% 3 838 562 60,75% 2002-03-20
Grelewski Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2002-03-20
Zarzycki Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 2002-03-19
Morawski Tomasz 1 945 034 30,78% 1 945 034 30,78% 2002-03-11
Walczak Andrzej 2 477 862 39,22% 2 477 862 39,22% 2002-03-11
Zarzycki Andrzej 327 000 5,18% 327 000 5,18% 2002-02-14
Morawski Tomasz 4 526 787 71,64% 4 526 787 71,64% 2002-02-14
Grelewski Jacek 327 000 5,18% 327 000 5,18% 2002-02-14
Grelewski Jacek 494 528 7,83% 494 528 7,83% 2002-01-09
Morawski Tomasz 6 318 424 100,00% 6 318 424 100,00% 2001-11-19
Ogółem 6 318 424 100,00% 6 318 424 100,00% 2001-11-19

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2011-05-26 seria J - prawo poboru 1:1 (objęto 7.216.220 akcji) 1:1 1,0000 5,65 14 889 406
Prawo poboru 2009-10-12 seria H - prawo poboru 1:0,74 9280951:6867904 1,0000 10,54 5 608 455

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-14 2021-06-30: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w statucie, kontynuacja działalności
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie, dalsze istnienie Spółki
2019-07-14 2019-07-30 - NWZ: zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie
2018-05-30 2018-06-15 - ZWZ: pokrycie straty, dalsze istnienie spółki
2018-02-06 2018-02-22 - NWZA: zgody na zabezpieczenie umów finansowania
2018-01-28 2018-02-13 - NWZA: ustanowienie zastawu rejestrowego na ZCP
2018-01-03 2018-01-19 - NWZA: zmiany w RN
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: podział zysku, emisja warrantów serii B, emisja akcji serii O
2016-05-15 2016-05-31 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-11-02 2015-11-18 - NWZA: emisja akcji serii N (subskrypcja prywatna)
2015-09-12 2015-09-28 - NWZA: zmiany w statucie
2015-02-28 NWZ 2015-03-16, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-12-04 NWZ 2013-12-20, godzina 12:00:00
2013-06-13 ZWZ 2013-06-29, godzina 11:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 10:00:00
2011-07-18 NWZ 2011-08-03, godzina 11:00:00
2011-05-22 ZWZ 2011-06-07, godzina 11:00:00
2011-02-26 NWZ 2011-03-14, godzina 11:00:00
2011-01-15 NWZ 2011-01-31, godzina 11:00:00
2010-05-09 ZWZ 2010-05-25, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cacek Sylwester Prezes Zarządu 2011-08-11
Cacek Dorota Wiceprezes Zarządu 2011-08-11
Cacek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2021-06-21
El Malla, Amir Wiceprezes Zarządu 2021-06-21
Kuś Jacek Wiceprezes Zarządu 2021-06-21

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawłowski Sławomir Przewodniczący RN 2019-08-22
Wasilewski Artur Wiceprzewodniczący RN 2019-08-22
Górnicki Dariusz Członek RN 2021-06-30
Karolak Adam Członek RN 2019-08-22
Krawiec-Rzeszotek Mariola Członek RN 2021-06-30
Marzec Michalina Członek RN 2021-06-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
El Malla, Amir Wiceprezes Zarządu 2021-06-21
Cacek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2021-06-21
Kuś Jacek Wiceprezes Zarządu 2021-06-21
Strojewski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-02-06 2019-10-25
Bruczko Bogdan Wiceprezes Zarządu 2015-12-01 2019-01-23
Pawłowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2012-03-09 2019-08-22
Cacek Sylwester Prezes Zarządu 2011-08-11
Krawiec-Rzeszotek Mariola Wiceprezes Zarządu 2011-08-11 2014-02-06
Cacek Dorota Wiceprezes Zarządu 2011-08-11
Woźniewicz Jacek Wiceprezes Zarządu 2010-05-01 2012-03-01
Krawiec-Rzeszotek Mariola Prezes Zarządu 2010-04-12 2011-08-10
Bossak Janusz Wiceprezes Zarządu 2010-04-12 2011-08-11
Potrykus Iwona Wiceprezes Zarządu 2009-06-16 2011-02-01
Cacek Sylwester Prezes Zarządu 2009-06-16 2010-04-12
Bruczko Bogdan Wiceprezes Zarządu 2009-06-16 2014-06-02
Morawski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2009-06-16 2010-04-12
Strojewski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2009-06-16 2010-04-30
Strojewski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2009-03-09 2009-06-15
Morawski Tomasz Prezes Zarządu 2009-03-09 2009-06-15
Sztuka Robert Członek Zarządu 2008-11-21 2009-03-08
Trybuchowski Jacek Prezes Zarządu 2008-11-21 2009-03-08
Poppe Przemysław Członek Zarządu 2008-11-21 2009-03-08
Bernatek Marek Wiceprezes Zarządu 2008-07-28 2008-11-21
Rodak Leszek Prezes Zarządu 2008-03-01 2008-11-21
Suchowierski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2007-04-20 2008-07-28
Zarzycki Andrzej Wiceprezes Zarządu 2006-10-27 2008-06-30
Mikołajczyk Piotr Wiceprezes Zarządu 2006-08-28 2006-10-12
Zabłocki, Witold Andrzej Wiceprezes Zarządu 2006-08-28 2012-12-31
Seider Michał Wiceprezes Zarządu 2006-08-28 2007-08-08
Dąbrowski Grzegorz Prezes Zarządu 2006-08-28 2008-02-29
Seider Michał Członek Zarządu 2006-02-10 2006-08-27
Szymański Przemysław Wiceprezes Zarządu 2002-09-11 2006-08-28
Mikołajczyk Piotr Prezes Zarządu 2002-09-11 2006-08-27
Światłowski Jacek Członek Zarządu 1000-01-01 2002-09-11
Szymański Przemysław Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2002-09-11
Mikołajczyk Piotr Prezes Zarządu 1000-01-01 2002-09-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 96 97
2018 95 96
2017 99 100
2016 111 111
2015 105 105
2014 72 106
2011 141 507
2010 259 608
2008 117 1 196
2007 132 812
2005 808 0
2004 878 0
2002 6 0
2000 4 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.