Notowania spółki

Selena FM (SEL)

PLSELNA00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 18,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 17,5500 17,4500 15,0000 14,3500 16,3000 12,8100
zmiana 5,41% 6,02% 23,33% 28,92% 13,50% 44,42%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 6,39 3,40 3,56 18,02 15,72 11,27
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 6,44 3,59 3,78 18,31 15,82 11,38
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 4,19 -3,98 2,84 13,97 -7,20 7,81
WIG-BUDOW (zmiana) -1,57% 14,31% 35,23% 36,61% 59,55% 45,28%
Na tle WIG-BUDOW (pp) 6,98 -8,30 -11,90 -7,69 -46,05 -0,86

Dane rynkowe

Kapitalizacja 422 429 000,00
Free float 16,00%
Liczba akcji 22 834 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 422 429 000,00
Liczba akcji: 22 834 000
Liczba głosów na WZA: 26 834 000
Kapitał akcyjny: 1 141 700,00
Cena nominalna akcji: 0,05
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 180 141
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,99%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 180 141
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,09%
Free float: 16,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 22 834 000 (100,00%) 26 834 000 (100,00%)
Domarecki Krzysztof poprzez Syrius Investments S.a.r.l. 17 813 000 (78,00%) 21 813 000 (81,00%) SEL
Quercus TFI SA portfele 1 367 141 (5,99%) 1 367 141 (5,09%) MEX, ZMT, BBD, TLS, SKH, SEL, ALI, SEN, SFS, TRN, ULM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 110 000 0,05 - 22 834 000 1 141 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-04-12
2012-03-16
seria D - oferta menedżerska 2007-12-18 326 000 0,05 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2007-12-18 5 000 000 0,05 33,00 22 724 000 1 136 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-21
2008-04-24
2008-05-20
seria B 2007-09-26 13 724 000 0,05 - 17 724 000 886 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-21
2007-10-31
2008-05-20
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-26 4 000 000 0,05 0,05 4 000 000 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Domarecki Krzysztof poprzez Syrius Investments S.a.r.l. 17 813 000 78,00% 21 813 000 81,00% 2019-11-29
Domarecki Krzysztof poprzez Syrius Investments S.a.r.l. i AD Niva sp. z o.o. 17 813 000 78,01% 21 813 000 81,29% 2019-11-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel 914 102 4,00% 914 102 3,40% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 553 914 2,42% 553 914 2,06% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 34 636 0,15% 34 636 0,12% 2018-12-31
NN OFE portfel 412 688 1,80% 412 688 1,53% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 148 683 0,65% 148 683 0,55% 2018-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 84 768 0,37% 84 768 0,32% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 69 351 0,30% 69 351 0,26% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 200 264 0,88% 200 264 0,75% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 367 141 5,99% 1 367 141 5,09% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 48 315 0,21% 48 315 0,18% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 925 000 4,05% 925 000 3,45% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 35 000 0,15% 35 000 0,13% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 560 000 2,45% 560 000 2,09% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 150 000 0,66% 150 000 0,56% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 64 516 0,28% 64 516 0,24% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 89 987 0,39% 89 987 0,34% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 597 077 6,99% 1 597 077 5,95% 2017-12-31
NN OFE portfel 417 000 1,83% 417 000 1,55% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 319 012 1,40% 319 012 1,19% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 90 709 0,40% 90 709 0,34% 2017-12-31
Quercus TFI SA 1 367 141 5,99% 1 367 141 5,09% 2016-07-07
Domarecki Krzysztof poprzez Syrius Investments S.a.r.l. i AD Niva sp. z o.o. 17 588 000 77,00% 21 588 000 80,00% 2013-06-25
Kozłowska Anna 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2012-06-19
Kozłowski Andrzej 132 000 0,00% 132 000 0,00% 2012-06-19
Ogółem 22 834 000 100,00% 26 834 000 100,00% 2012-03-16
Domarecki Krzysztof wraz z Syrius Investments S.a.r.l. 17 588 000 77,02% 21 588 000 80,45% 2012-03-16
Kozłowski Andrzej 132 000 0,57% 132 000 0,49% 2012-03-16
Przełomski Kazimierz 9 800 0,04% 9 800 0,03% 2012-03-16
Kozłowska Anna 4 000 0,01% 4 000 0,01% 2012-03-16
Przełomski Kazimierz 200 0,00% 200 0,00% 2012-03-16
Przełomski Kazimierz 200 0,00% 200 0,00% 2010-06-30
Kozłowska Anna 4 000 0,01% 4 000 0,01% 2008-05-15
Kozłowski Andrzej 132 000 0,58% 132 000 0,49% 2008-05-15
Domarecki Krzysztof wraz z Syrius Investments S.a.r.l. 17 588 000 77,39% 21 588 000 80,78% 2008-04-18
Ogółem 22 724 000 100,00% 26 724 000 100,00% 2008-04-18
Ogółem 17 724 000 100,00% 21 724 000 100,00% 2007-10-31
Domarecki Krzysztof wraz z Syrius Investments S.a.r.l. 17 588 000 99,23% 21 588 000 99,37% 2007-10-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-03 2019-06-07 1,05357 0,30 PLN -
2018-07-02 2018-07-16 1,02586 0,30 PLN -
2017-08-01 2017-08-16 1,01678 0,30 PLN -
2016-08-01 2016-08-16 1,01571 0,30 PLN -
2015-06-15 2015-06-30 1,01289 0,28 PLN -
2014-06-30 2014-07-16 1,01249 0,28 PLN -
2013-07-30 2013-08-14 1,02853 0,38 PLN -
2011-07-04 2011-07-12 1,01978 0,32 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-25 2020-06-10 - ZWZ: podział zysku
2019-05-11 2019-05-27: ZWZ - 0,30 PLN dywidendy na akcję, zmiany w RN
2019-02-12 2019-02-28 - NWZ: zmiany w RN
2018-05-29 2018-06-14 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,30 PLN, zmiany w RN
2017-09-30 2017-10-16 - NWZA: zmiany w RN
2017-06-07 2017-06-23 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-05-29 2016-06-14 - WZA: zmiany w statucie, wypłata dywidendy - 0,30 PLN, zmiany w RN
2015-05-13 ZWZ 2015-05-29, godzina 10:00:00
2015-04-04 NWZ 2015-04-20, godzina 10:00:00
2014-05-24 ZWZ 2014-06-09, godzina 10:00:00
2013-06-02 ZWZ 2013-06-18, godzina 10:00:00
2012-06-03 ZWZ 2012-06-19, godzina 10:00:00
2012-01-15 NWZ 2012-01-31, godzina 10:00:00
2011-10-08 NWZ 2011-10-24, godzina 10:00:00
2011-05-16 ZWZ 2011-06-01, godzina 10:00:00
2010-12-14 NWZ 2010-12-30, godzina 10:00:00
2010-05-26 ZWZ 2010-06-11, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Domarecki Krzysztof Prezes Zarządu 2019-03-01
Dölle Christian Wiceprezes Zarządu 2019-03-01
Majchrowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2021-01-01
Michalak Jacek Członek Zarządu 2019-07-01
Tomanek Marek Członek Zarządu 2020-05-25

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krämer Andrzej Przewodniczący RN 2014-06-30
Czyżak Borysław Członek RN 2015-05-29
Domarecki Czesław Członek RN 2019-02-28
Dziekan Łukasz Członek RN 2019-05-27
Warych Mariusz Członek RN 2017-10-16 BNP
Łubieszko-Siewruk, Marlena Członek RN 2017-10-16

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Majchrowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2021-01-01
Tomanek Marek Członek Zarządu 2020-05-25
Michalak Jacek Członek Zarządu 2019-07-01
Dölle Christian Wiceprezes Zarządu 2019-03-01
Domarecki Krzysztof Prezes Zarządu 2019-03-01
Mieszczak Bogusław Członek Zarządu 2019-01-07 2019-10-07
Ciesielski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-01-07 2020-12-31 PCX
Domarecki Krzysztof Prezes Zarządu 2018-12-07 2019-03-07
Korczyńska Elżbieta Członek Zarządu 2018-11-19 2019-06-30
Macewicz Marcin Prezes Zarządu 2018-01-12 2018-12-05
Macewicz Marcin Prezes Zarządu 2018-01-12 2018-04-12
Ryglowski Artur Członek Zarządu 2017-09-22 2018-12-19
Gładysz Agata Wiceprezes Zarządu 2017-03-01 2018-12-19
Rozpędek Hubert Członek Zarządu 2016-10-04 2018-12-31 TRI
Fourel, Jean-Noel Prezes Zarządu 2016-09-05 2018-01-05
Kluza Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2014-10-13 2016-07-28
Feruga Andrzej Członek Zarządu 2014-10-01 2016-12-31
Macewicz Marcin Wiceprezes Zarządu 2014-10-01 2018-01-11
Konaszewski Robert Wiceprezes Zarządu 2014-09-05 2015-09-22
Pawłowska Beata Wiceprezes Zarządu 2012-06-04 2014-03-10
Michniuk Jarosław Prezes Zarządu 2011-11-02 2016-08-29
Lis Sławomir Wiceprezes Zarządu 2011-10-03 2011-10-03
Michniuk Jarosław Członek Zarządu 2011-07-25 2011-11-01
Przełomski Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2009-03-01 2014-09-30 MGT
Szymańska, Elżbieta Agnieszka Członek Zarządu 2009-03-01 2011-07-31
Domarecki Krzysztof Prezes Zarządu 1000-01-01 2011-11-02

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 138 1 745
2018 138 1 745
2017 145 1 770
2017 145 1 770
2016 155 1 710
2016 155 1 710
2015 143 1 676
2014 146 1 678
2013 134 1 620
2011 131 1 620
2010 79 1 550
2009 67 1 216
2008 41 1 114
2007 33 941
2006 19 731
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.