Notowania spółki

Redan (RDN)

PLREDAN00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,76 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,83 0,95 0,99 1,01 1,05 2,15
zmiana -8,43% -20,00% -23,23% -24,75% -27,62% -64,65%
WIG (zmiana) -2,60% -2,12% -4,63% -5,61% -12,06% 1,21%
Na tle WIG (pp) -5,83 -17,88 -18,61 -19,14 -15,56 -65,86
WIG-ODZIEZ (zmiana) -3,08% -6,88% -12,60% -21,13% -13,33% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -5,35 -13,12 -10,63 -3,62 -14,29 -
WIG-Poland (zmiana) -2,67% -2,20% -4,73% -5,62% -12,32% 0,90%
Na tle WIG-Poland (pp) -5,76 -17,80 -18,51 -19,14 -15,30 -65,56

Dane rynkowe

Kapitalizacja 27 139 025,44
Free float 35,28%
Liczba akcji 35 709 244
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 139 025,44
Liczba akcji: 35 709 244
Liczba głosów na WZA: 40 759 244
Kapitał akcyjny: 35 709 244,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 112 012
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,72%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 816 813
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,25%
Free float: 35,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 35 709 244 (100,00%) 40 759 244 (100,00%)
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 13 981 345 (39,15%) 18 686 144 (45,85%) RDN
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 9 130 667 (25,57%) 9 130 669 (22,40%) RDN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
konwersja obligacji - 1 043 044 1,00 - 35 709 244 35 709 244,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-08
2015-11-12
seria T- Piengjai Wiśniewska, Jazzalyn Ltd. 2013-08-21 7 728 180 1,00 1,10 34 666 200 34 666 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-20
2015-11-12
seria S - subskrypcja prywatna 2013-05-09 13 843 200 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria R - subskrypcja prywatna 2009-07-07 6 000 000 1,00 - 26 938 020 26 938 020,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-10
2009-08-14
2009-11-10
realizacja oferty menedżerskiej - 14 500 1,00 - 20 938 020 20 938 020,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-10-25
-
seria P - za obligacje zamienne 2003-08-30 15 750 1,00 1,00 20 923 520 20 923 520,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2006-04-10
2005-07-20
seria O - subskrypcja publiczna 2003-08-30 3 750 000 1,00 12,00 20 880 000 20 880 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2003-12-30
seria N - akcjonariusze Adesso SA 2003-08-30 114 000 1,00 3,50 17 130 000 17 130 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2005-03-17
seria M - prawo poboru 1:1 2003-08-30 8 508 000 1,00 1,00 17 016 000 17 016 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2003-12-30
split 1:100 2003-08-30 - 1,00 - 8 508 000 8 508 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-10-13
-
seria L - wybrani inwestorzy (aport: wierzytelności) 2001-10-09 19 580 100,00 281,00 85 080 8 508 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2001-11-26
2003-12-30
seria K - Radosław Wiśniewski 2001-07-31 20 000 100,00 100,00 65 500 6 550 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-08-31
-
seria J - Mariusz Gancarczyk 2000-05-23 10 000 100,00 100,00 45 500 4 550 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2000-08-30
2003-12-30
seria I - Radosław Wiśniewski 1999-11-04 5 000 100,00 100,00 35 500 3 550 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2000-03-08
2003-12-30
seria H - Radosław Wiśniewski 1999-11-04 10 000 100,00 100,00 30 500 3 050 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-03-08
-
seria G - Radosław Wiśniewski 1998-11-27 4 000 100,00 100,00 20 500 2 050 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-01-13
-
seria F - Radosław Wiśniewski, Leszek Kapusta 1998-07-29 8 000 100,00 100,00 16 500 1 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1998-09-17
-
seria E - Radosław Wiśniewski 1998-04-07 1 500 100,00 100,00 8 500 850 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1998-06-19
-
seria D - Radosław Wiśniewski 1998-02-26 2 000 100,00 100,00 7 000 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1998-04-29
-
seria C - Radosław Wiśniewski 1997-10-10 2 000 100,00 100,00 5 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1997-11-14
-
seria B - Radosław Wiśniewski, Leszek Kapusta 1997-01-20 500 100,00 100,00 3 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1997-09-05
-
seria A - akcje założycielskie 1995-07-31 2 500 100,00 100,00 2 500 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-08-22
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 330 957 0,93% 330 957 0,81% 2018-06-30
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 13 981 345 39,15% 18 686 144 45,85% 2018-06-08
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 9 130 667 25,57% 9 130 669 22,40% 2018-06-08
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 21 080 474 59,03% 25 785 274 63,26% 2017-04-21
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 20 162 294 56,46% 24 867 093 61,01% 2017-04-11
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 2 031 635 5,69% 2 031 635 4,98% 2017-04-11
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 15 030 093 42,09% 19 734 894 48,42% 2016-08-07
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 7 331 635 20,53% 7 331 635 17,99% 2016-06-08
Ogółem 35 709 244 100,00% 40 759 244 100,00% 2016-06-08
Wiśniewski Radosław 13 981 346 39,15% 18 686 146 45,85% 2016-06-08
Kapusta Leszek 313 765 1,16% 313 765 0,98% 2014-09-08
Jaśkiewicz Jacek 46 000 0,00% 46 000 0,00% 2014-08-20
Ogółem 34 666 200 100,00% 39 716 200 100,00% 2014-08-20
Kruszyński Bogusz wraz z żoną 186 020 0,00% 186 020 0,00% 2014-08-20
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 7 331 635 21,14% 7 331 635 18,46% 2014-08-20
Wiśniewski Radosław 13 981 346 40,33% 18 686 146 47,04% 2014-08-20
Jaśkiewicz Jacek 46 000 0,17% 46 000 0,14% 2013-03-28
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 125 129 4,17% 1 125 129 3,51% 2012-08-23
Kapusta Leszek 605 691 2,24% 605 691 1,89% 2012-08-23
Kałużyński Michał 8 445 0,00% 8 445 0,00% 2012-06-30
Jaśkiewicz Jacek 17 000 0,06% 17 000 0,05% 2012-05-25
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 321 636 4,90% 1 321 636 4,13% 2012-05-18
Wiśniewski Radosław 13 981 346 51,90% 18 686 146 58,41% 2012-05-15
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 115 129 4,13% 1 115 129 3,48% 2012-04-30
Cacek Sylwester 1 519 747 5,64% 1 519 747 4,75% 2012-03-19
Wiśniewski Radosław 13 981 347 51,90% 18 686 147 58,41% 2012-02-23
Cacek Sylwester 2 853 202 10,59% 2 853 202 8,91% 2012-02-10
Cacek Sylwester 3 139 602 11,65% 3 139 602 9,81% 2012-01-02
Wiśniewski Radosław 13 256 347 49,21% 17 961 147 56,14% 2011-12-29
Wiśniewski Radosław 13 236 934 49,13% 17 941 734 56,08% 2011-11-08
Kałużyński Michał 8 445 0,03% 8 445 0,02% 2011-11-08
Cacek Sylwester 3 250 000 12,06% 3 250 000 10,16% 2011-07-04
Cacek Sylwester 5 470 000 20,30% 5 470 000 17,10% 2011-06-29
Kulawiński Piotr 212 220 0,78% 212 220 0,66% 2010-08-24
Wiśniewski Radosław 13 232 300 49,12% 17 937 100 56,07% 2010-08-24
Kulawiński Piotr 212 220 0,00% 212 220 0,00% 2010-08-24
Kruszyński Bogusz wraz z żoną 186 020 0,00% 186 020 0,00% 2010-08-24
Jaśkiewicz Jacek 3 500 0,01% 3 500 0,01% 2010-08-24
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 056 240 3,92% 1 056 240 3,30% 2010-08-24
Kruszyński Bogusz 186 020 0,69% 186 020 0,58% 2010-08-24
Cacek Sylwester 6 000 000 22,27% 6 000 000 18,75% 2009-08-14
Ogółem 26 938 020 100,00% 31 988 020 100,00% 2009-08-14
Wiśniewski Radosław 13 232 300 63,19% 17 937 100 69,02% 2009-05-15
Jaśkiewicz Jacek 3 500 0,01% 3 500 0,01% 2009-02-17
Wiśniewski Radosław 13 232 300 63,19% 17 797 100 68,48% 2008-12-01
Wiśniewski Radosław 13 228 800 63,18% 17 793 600 68,46% 2008-11-14
Kruszyński Bogusz 186 020 0,88% 186 020 0,71% 2008-06-26
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 056 240 5,04% 1 056 240 4,06% 2008-06-26
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 056 240 5,04% 1 056 240 4,06% 2008-06-26
Kulawiński Piotr 212 220 1,01% 212 220 0,81% 2008-06-26
Łozicki Włodzimierz 0 0,00% 0 0,00% 2007-01-22
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,13% 17 783 000 68,43% 2006-10-25
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 6,85% 1 436 240 5,53% 2006-10-25
Ogółem 20 938 020 100,00% 25 988 020 100,00% 2006-10-25
Kulawiński Piotr 12 220 0,05% 12 220 0,05% 2006-10-25
Kruszyński Bogusz 6 020 0,02% 6 020 0,02% 2006-10-25
Łozicki Włodzimierz 42 855 0,20% 4 285 0,02% 2006-10-25
Kulawiński Piotr 12 220 0,05% 12 220 0,04% 2006-08-11
Kruszyński Bogusz 6 020 0,02% 6 020 0,02% 2006-08-11
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,17% 17 783 000 68,46% 2006-08-11
Łozicki Włodzimierz 4 285 0,02% 4 285 0,01% 2006-08-11
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,17% 17 923 000 69,00% 2006-04-10
Ogółem 20 923 520 100,00% 25 973 520 100,00% 2006-04-10
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 6,86% 1 436 240 5,52% 2006-04-10
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,30% 17 923 000 69,12% 2003-12-30
Wiśniewski Radosław 14 468 200 69,29% 19 173 000 73,94% 2003-12-18
Ogółem 20 880 000 100,00% 25 930 000 100,00% 2003-12-18
Kapusta Leszek 345 200 16,53% 690 400 2,66% 2003-12-18
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 6,88% 1 436 240 5,53% 2003-12-18
Ogółem 8 508 000 0,00% 13 558 000 0,00% 2003-08-30
Kapusta Leszek 345 200 4,05% 690 400 5,09% 2003-08-30
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 198 700 14,08% 1 198 700 8,84% 2003-08-30
Wiśniewski Radosław 6 609 100 77,68% 11 313 900 83,44% 2003-08-30

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: pokrycie straty
2016-05-31 2016-06-16 - NWZA: zniesienie dematerializacji akcji
2016-05-16 2016-06-01 - WZA: podział zysku
2015-06-02 ZWZ 2015-06-18, godzina 10:00:00
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 10:00:00
2013-04-23 NWZ 2013-05-09, godzina 10:00:00
2013-03-30 ZWZ 2013-04-15, godzina 10:00:00
2012-05-28 ZWZ 2012-06-13, godzina 13:00:00
2011-12-05 NWZ 2011-12-21, godzina 15:00:00
2011-05-30 ZWZ 2011-06-15, godzina 10:00:00
2010-05-30 ZWZ 2010-06-15, godzina 13:00:00
2009-10-05 NWZ 2009-10-21, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kruszyński Bogusz Prezes Zarządu 2016-05-18 TXM

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lachowski Sławomir Przewodniczący RN 2012-06-13 BCZ
Kapusta Leszek Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30
Kaczorowska Monika Członek RN 2015-06-18 TXM
Wiśniewska Piengjai Członek RN 2012-06-13
Wiśniewski Radosław Członek RN 2017-12-11 TXM

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kruszyński Bogusz Prezes Zarządu 2016-05-18 TXM
Wiśniewski Radosław Prezes Zarządu 2012-06-13 2014-07-18 TXM
Kruszyński Bogusz Wiceprezes Zarządu 2012-06-13 TXM
Kruszyński Bogusz Prezes Zarządu 2011-01-12 TXM
Kałużyński Michał Wiceprezes Zarządu 2010-12-10
Kozielski Robert Wiceprezes Zarządu 2008-09-01 2009-04-15
Kruszyński Bogusz Wiceprezes Zarządu 2006-06-23 TXM
Kulawiński Piotr Prezes Zarządu 2005-02-09 2011-01-12
Kulawiński Piotr Prezes Zarządu 2004-12-20 2005-02-08
Kruszyński Bogusz Członek Zarządu 2004-12-20 2006-06-23 TXM
Kulawiński Piotr Wiceprezes Zarządu 2003-01-01
Kapusta Leszek Wiceprezes Zarządu 2002-07-18 2006-06-23
Wiśniewski Radosław Prezes Zarządu 1995-08-25 2004-12-20 TXM

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 151 1 447
2016 165 1 526
2014 156 1 305
2013 145 1 518
2011 118 0
2010 88 0
2009 91 1 506
2008 103 1 577
2007 97 1 424
2006 134 1 272
2004 165 641
2003 129 281
2002 81 0
2001 73 0
2000 52 0