Notowania spółki

Rafako (RFK)

PLRAFAK00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,1320 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,1900 1,0980 1,3320 1,2580 0,6600 6,1200
zmiana -4,87% 3,10% -15,02% -10,02% 71,52% -81,50%
WIG (zmiana) -1,41% 4,90% 9,54% 24,00% 53,83% 51,88%
Na tle WIG (pp) -3,47 -1,81 -24,56 -34,02 17,68 -133,39
sWIG80dvp (zmiana) 0,00% 1,00% 29,62% 517,61% 123,81% -
Na tle sWIG80dvp (pp) -4,87 2,10 -44,64 -527,62 -52,29 -
sWIG80TR (zmiana) -0,85% 1,62% 5,37% 14,13% 61,94% 77,11%
Na tle sWIG80TR (pp) -4,02 1,47 -20,39 -24,14 9,58 -158,61
WIG-Poland (zmiana) -1,37% 5,22% 9,81% 24,27% 53,93% 52,90%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,50 -2,12 -24,82 -34,29 17,58 -134,40
WIG-BUDOW (zmiana) -2,22% -3,73% 1,36% 4,34% 45,21% 46,10%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -2,65 6,82 -16,38 -14,35 26,31 -127,60
sWIG80 (zmiana) -0,85% 1,60% 4,70% 11,43% 56,79% 49,95%
Na tle sWIG80 (pp) -4,02 1,50 -19,71 -21,45 14,73 -131,46

Dane rynkowe

Kapitalizacja 144 253 021,74
Free float 56,78%
Liczba akcji 127 431 998
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 144 253 021,74
Liczba akcji: 127 431 998
Liczba głosów na WZA: 127 431 998
Kapitał akcyjny: 254 863 996,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 081 769
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,22%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 081 769
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,22%
Free float: 56,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 127 431 998 (100,00%) 127 431 998 (100,00%)
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (33,32%) 42 466 000 (33,32%) HBP, EPD, HBD, RFK
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 12 615 769 (9,90%) 12 615 769 (9,90%) BOS, RFK, FER

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria K - prawo poboru 1,998:1 2017-09-12 42 500 000 2,00 4,00 127 431 998 254 863 996,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-22
2018-01-18
seria J - subskrypcja publiczna 2014-03-24 15 331 998 2,00 6,10 84 931 998 169 863 996,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-08
2015-09-21
seria I - prawo poboru 1:3 2007-01-23 52 200 000 2,00 2,00 69 600 000 139 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-08
2007-05-24
-
seria H - Elektrim SA 1997-06-30 8 070 000 2,00 11,25 17 400 000 34 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-12-10
1998-03-23
seria G - prawo poboru 3:1 1994-04-30 330 000 2,00 12,00 9 330 000 18 660 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 1994-04-30 3 000 000 2,00 2,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
split 1:4 1994-04-30 - 2,00 - 6 000 000 12 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1994-07-14
1994-07-14
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 1993-01-12 1 500 000 8,00 - 1 500 000 12 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1993-12-03
1993-02-12
1994-03-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 6 156 715 4,83% 6 156 715 4,83% 2019-09-26
NN OFE portfel 6 602 216 5,18% 6 602 216 5,18% 2019-06-25
OFE Pocztylion portfel 108 369 0,08% 108 369 0,08% 2018-12-31
NN OFE portfel 12 091 050 9,48% 12 091 050 9,48% 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 585 021 4,38% 5 585 021 4,38% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 994 892 3,91% 4 994 892 3,91% 2018-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 972 934 2,33% 2 972 934 2,33% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 194 743 0,15% 194 743 0,15% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 830 043 1,44% 1 830 043 1,44% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 1 350 280 1,06% 1 350 280 1,06% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 836 285 2,23% 2 836 285 2,23% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 954 000 2,32% 2 954 000 2,32% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 5 000 0,00% 5 000 0,00% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 108 000 0,09% 108 000 0,09% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 112 727 0,09% 112 727 0,09% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 400 000 0,31% 400 000 0,31% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 572 034 0,45% 572 034 0,45% 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 591 000 4,39% 5 591 000 4,39% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 850 035 2,24% 2 850 035 2,24% 2017-12-31
NN OFE 12 582 710 9,87% 12 582 710 9,87% 2017-12-29
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 55 081 769 43,22% 55 081 769 43,22% 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 33,32% 42 466 000 33,32% 2017-12-22
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 12 615 769 9,90% 12 615 769 9,90% 2017-12-22
Ogółem 127 431 998 100,00% 127 431 998 100,00% 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 000 33,32% 42 466 000 33,32% 2017-12-22
NN OFE portfel 8 418 000 6,61% 8 418 000 6,61% 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 001 50,00% 42 466 001 50,00% 2017-10-31
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polksich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 001 50,00% 42 466 001 50,00% 2017-10-31
PBG SA w restrukturyzacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 000 50,00% 42 466 000 50,00% 2017-10-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 038 300 4,75% 4 038 300 4,75% 2017-06-07
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 273 794 5,03% 4 273 794 5,03% 2017-04-28
Quercus TFI SA 4 163 086 4,90% 4 163 086 4,90% 2017-03-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 882 912 4,57% 3 882 912 4,57% 2017-01-27
NN OFE portfel 8 418 000 9,91% 8 418 000 9,91% 2016-12-31
NN OFE WZA 8 410 000 9,90% 8 410 000 9,90% 2016-03-24
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 662 062 9,02% 7 662 062 9,02% 2015-09-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 791 025 6,81% 5 791 025 6,81% 2015-09-08
Ogółem 84 931 998 100,00% 84 931 998 100,00% 2015-09-08
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 508 403 4,13% 3 508 403 4,13% 2015-09-08
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 001 50,00% 42 466 001 50,00% 2015-09-08
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 50,00% 42 466 000 50,00% 2015-09-08
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 3 016 509 4,33% 3 016 509 4,33% 2015-07-29
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 50,00% 42 466 000 50,00% 2015-07-29
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 508 403 5,04% 3 508 403 5,04% 2015-03-05
BZ WBK Asset Management SA 3 322 483 4,77% 3 322 483 4,77% 2013-10-22
BZ WBK Asset Management SA 3 552 626 5,10% 3 552 626 5,10% 2013-10-21
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 3 285 774 4,72% 3 285 774 4,72% 2013-10-17
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 3 480 149 5,00% 3 480 149 5,00% 2013-10-16
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 6 956 681 9,99% 6 956 681 9,99% 2013-03-12
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 6 988 181 10,04% 6 988 181 10,04% 2013-03-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 7 307 835 10,49% 7 307 835 10,49% 2013-01-24
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 61,01% 42 466 000 61,01% 2012-08-08
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 196 000 60,62% 42 196 000 60,62% 2012-08-07
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 8 733 492 12,54% 8 733 492 12,54% 2012-02-03
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 8 753 398 12,57% 8 753 398 12,57% 2012-02-02
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 45 936 000 66,00% 45 936 000 66,00% 2012-01-20
PBG SA w restrukturyzacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 43 445 609 62,42% 43 445 609 62,42% 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00% 34 800 001 50,00% 2011-10-31
Elektrim SA 0 0,00% 0 0,00% 2011-10-25
Multros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00% 34 800 001 50,00% 2011-10-25
Aviva OFE Aviva Santander 1 992 394 2,86% 1 992 394 2,86% 2011-10-19
Aviva OFE Aviva Santander 3 817 394 5,48% 3 817 394 5,48% 2011-10-18
Elektrim SA 34 800 001 50,00% 34 800 001 50,00% 2011-10-17
Elektrim SA 34 799 690 49,99% 34 799 690 49,99% 2011-10-16
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 10 133 407 14,55% 10 133 407 14,55% 2011-10-14
PBG SA w restrukturyzacji 8 645 608 12,42% 8 645 608 12,42% 2011-10-14
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 11 958 407 17,18% 11 958 407 17,18% 2011-10-13
PBG SA w restrukturyzacji 3 500 225 5,02% 3 500 225 5,02% 2011-08-18
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 465 532 17,91% 12 465 532 17,91% 2011-07-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 142 097 20,31% 14 142 097 20,31% 2011-05-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 858 634 19,91% 13 858 634 19,91% 2011-05-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 788 291 21,24% 14 788 291 21,24% 2011-02-22
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 812 290 21,28% 14 812 290 21,28% 2011-02-21
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 180 974 23,24% 16 180 974 23,24% 2010-08-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 655 555 18,18% 12 655 555 18,18% 2010-08-31
Aviva OFE Aviva Santander 5 800 000 8,33% 5 800 000 8,33% 2010-08-31
Aviva OFE Aviva Santander 3 525 419 5,06% 3 525 419 5,06% 2010-01-29
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 180 974 23,24% 16 180 974 23,24% 2010-01-28
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 980 974 25,83% 17 980 974 25,83% 2010-01-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 117 974 27,46% 19 117 974 27,46% 2009-08-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 130 917 27,48% 19 130 917 27,48% 2009-07-10
Myszka Eugeniusz 0 0,00% 0 0,00% 2009-06-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 117 974 27,46% 19 117 974 27,46% 2009-03-03
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 18 862 344 27,10% 18 862 344 27,10% 2009-03-02
Thamm Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2009-02-26
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 780 657 25,54% 17 780 657 25,54% 2009-01-05
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 720 657 25,46% 17 720 657 25,46% 2008-12-31
Pioneer Pekao IM SA 3 470 446 4,98% 3 470 446 4,98% 2008-12-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 659 283 25,37% 17 659 283 25,37% 2008-12-05
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 305 834 24,86% 17 305 834 24,86% 2008-12-04
Różacki Wiesław 10 000 0,01% 10 000 0,01% 2008-10-20
Myszka Eugeniusz 4 450 0,00% 4 450 0,00% 2008-10-20
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 793 613 24,12% 16 793 613 24,12% 2008-09-15
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 786 440 24,11% 16 786 440 24,11% 2008-09-14
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 398 365 22,12% 15 398 365 22,12% 2008-08-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 436 365 22,17% 15 436 365 22,17% 2008-07-04
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 398 365 22,12% 15 398 365 22,12% 2008-06-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 967 874 20,06% 13 967 874 20,06% 2008-03-12
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 885 248 19,95% 13 885 248 19,95% 2008-03-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 832 509 17,99% 12 832 509 17,99% 2008-01-04
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 12 832 509 18,43% 12 832 509 18,43% 2008-01-03
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 11 327 970 16,27% 11 327 970 16,27% 2007-11-16
Pioneer Pekao IM SA 6 879 050 9,88% 6 879 050 9,88% 2007-11-16
Pioneer Pekao IM SA 6 999 050 10,05% 6 999 050 10,05% 2007-11-15
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 9 883 273 14,20% 9 883 273 14,20% 2007-09-19
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 517 692 12,23% 8 517 692 12,23% 2007-08-23
Santander TFI SA 3 439 878 4,94% 3 439 878 4,94% 2007-08-22
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 461 838 12,15% 8 461 838 12,15% 2007-08-16
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 361 069 12,01% 8 361 069 12,01% 2007-08-15
Pioneer Pekao IM SA 7 142 681 10,26% 7 142 681 10,26% 2007-08-10
Pioneer Pekao IM SA 6 947 771 9,98% 6 947 771 9,98% 2007-08-06
Thamm Jerzy 8 433 0,01% 8 433 0,01% 2007-08-06
Pioneer Pekao IM SA 6 971 306 10,01% 6 971 306 10,01% 2007-07-06
Laris Investments sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. 26 064 251 37,45% 26 064 251 37,45% 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. w tym: 26064251 PDA 26 064 251 37,44% 26 064 251 37,44% 2007-04-23
Thamm Jerzy 2 100 0,00% 2 100 0,00% 2007-04-10
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 1 684 016 2,41% 1 684 016 2,41% 2007-04-10
Pioneer Pekao IM SA 6 987 771 10,03% 6 987 771 10,03% 2007-04-10
Pioneer Pekao IM SA 879 725 1,26% 879 725 1,26% 2007-04-10
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 6 997 593 10,05% 6 997 593 10,05% 2007-04-10
Elektrim SA 8 682 189 12,47% 8 682 189 12,47% 2007-04-10
Ogółem 69 600 000 100,00% 69 600 000 100,00% 2007-04-10
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 1 684 016 9,67% 1 684 016 9,67% 2007-03-22
Pioneer Pekao IM SA 879 725 5,05% 879 725 5,05% 2007-01-26
Generali OFE 765 845 4,40% 765 845 4,40% 2006-10-11
Thamm Jerzy 2 100 0,01% 2 100 0,01% 2006-08-03
Generali OFE 892 464 5,12% 892 464 5,12% 2006-07-18
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 909 684 5,22% 909 684 5,22% 2004-04-06
PKO BP Bankowy OFE 759 549 4,36% 759 549 4,36% 2004-03-15
Energo-Investment SA 185 000 1,06% 185 000 1,06% 2003-08-01
Energo-Investment SA 3 046 693 17,50% 3 046 693 17,50% 2003-07-28
Energo-Investment SA 3 090 086 17,75% 3 090 086 17,75% 2003-07-04
PKO BP Bankowy OFE 877 204 5,04% 877 204 5,04% 2003-05-09
Energo-Investment SA 3 571 214 20,52% 3 571 214 20,52% 2003-03-21
Elektrim SA 8 682 189 49,89% 8 682 189 49,89% 2002-05-15
Energo-Investment SA 3 959 980 22,76% 3 959 980 22,76% 2001-12-31
Energo-Investment SA 3 691 312 21,21% 3 691 312 21,21% 2001-06-08
Energo-Investment SA 4 356 974 25,04% 4 356 974 25,04% 1999-04-30
Elektrim SA 8 682 600 49,90% 8 682 600 49,90% 1998-12-31
Elektrim SA 8 621 026 49,55% 8 621 026 49,55% 1998-05-27
Elektrim SA 8 525 432 49,00% 8 525 432 49,00% 1998-05-21
Ogółem 17 400 000 100,00% 17 400 000 100,00% 1997-12-10
Elektrim SA 8 070 000 46,38% 8 070 000 46,38% 1997-12-10

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2011-06-21 2011-07-12 1,05534 0,57 PLN -
2010-08-02 2010-08-16 1,02372 0,30 PLN -
2009-07-14 2009-07-28 1,01683 0,15 PLN -
2003-06-30 2003-07-23 1,02249 0,11 PLN -
2000-06-28 2000-07-14 1,05109 0,35 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2017-11-06 seria K - prawo poboru 1,998:1 42465999:21250000 1,0462 4,00 42 500 000
Prawo poboru 2007-02-23 seria I - prawo poboru 1:3 1:3 3,4714 2,00 52 200 000
Asymilacja 1998-03-23 seria H - Elektrim SA - - - -
Asymilacja 1995-08-04 seria F - akcje dywidendowe - - - -
Prawo poboru 1995-01-02 seria F - akcje dywidendowe 2:1 1,5000 - 3 000 000
Prawo poboru 1994-11-18 seria G - prawo poboru 3:1 3:1 1,0000 12,00 3 000 000
Split 1994-07-14 - 1:4 4,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-13 2021-06-29: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2020-07-18 2020-08-03 - ZWZ: przerwa w obradach do 2020-08-12, pokrycie straty
2020-05-12 2020-05-28 - NWZ: zmiany w RN, dalsze istnienie Spółki
2019-07-09 2019-07-23: NWZ - absolutorium dla Wiceprezesa
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-12-02 2018-12-18: NWZ - zmiany w RN
2017-08-13 2017-08-29 - NWZA: przerwa w obradach do 2017-09-12, emisja akcji serii K (PP), zmiany w statucie
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-06-05 2016-06-21 - WZA: podział zysku
2016-03-08 2016-03-24 - WZA: zmiana i rozszerzenie zastawu rejestrowego
2015-12-05 2015-12-21 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-06-02 ZWZ 2015-06-18, godzina 12:00:00
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 12:00:00
2014-03-08 NWZ 2014-03-24, godzina 12:00:00
2014-01-27 NWZ 2014-02-12, godzina 12:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 12:00:00
2012-11-10 NWZ 2012-11-26, godzina 12:00:00
2012-05-29 ZWZ 2012-06-14, godzina 12:00:00
2012-01-29 NWZ 2012-02-14, godzina 12:00:00
2011-11-05 NWZ 2011-11-21, godzina 12:00:00
2011-05-15 ZWZ 2011-05-31, godzina 12:00:00
2010-05-30 ZWZ 2010-06-15, godzina 12:00:00
2009-11-01 NWZ 2009-11-17, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Domagalski-Łabędzki Radosław Prezes Zarządu 2021-01-22
Stańczuk Maciej Członek Zarządu 2021-06-29 EGS, PBG

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zimmerman Piotr Przewodniczący RN 2020-05-11
Sikorski Michał Wiceprzewodniczący RN 2020-08-13
Schmidt, Przemysław Aleksander Sekretarz RN 2013-06-21 GBK
Banaszak-Filipiak Kinga Członek RN 2021-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stańczuk Maciej Członek Zarządu 2021-06-29 EGS, PBG
Stańczuk Maciej Członek Zarządu 2021-04-22 2021-06-26 EGS, PBG
Stańczuk Maciej Członek Zarządu 2021-01-22 2021-04-22 EGS, PBG
Domagalski-Łabędzki Radosław Prezes Zarządu 2021-01-22
Pietrzyk Jarosław Wiceprezes Zarządu 2020-09-10 2021-08-31
Porzucek Ewa Wiceprezes Zarządu 2020-09-10 2021-01-22
Zawisza Mariusz Prezes Zarządu 2020-08-12 2021-01-22 SNW
Domagalski-Łabędzki Radosław Wiceprezes Zarządu 2020-05-20 2021-01-21
Wasilewska-Semail Agnieszka Prezes Zarządu 2020-05-20 2020-08-12
Sikorski Michał Członek Zarządu 2020-05-20 2020-08-12
Drozd Jacek Wiceprezes Zarządu 2019-12-20 2020-08-12
Karney Jerzy Członek Zarządu 2019-11-27 2019-12-19
Jarczewski, Paweł Prezes Zarządu 2019-11-27 2020-05-20
Fic Helena Prezes Zarządu 2019-09-02 2019-11-02
Ciechanowski Jerzy Wiceprezes Zarządu 2019-09-02 2020-01-07 HBP
Wasilewska-Semail Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2018-12-12 2020-11-18
Wiśniewski Jerzy Prezes Zarządu 2018-10-30 2019-08-20
Wasilewska-Semail Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2018-10-30 2020-05-20
Sawicki Karol Wiceprezes Zarządu 2018-02-20 2018-10-30
Wasilewska-Semail Agnieszka Prezes Zarządu 2014-09-08 2018-10-29
Tomczak Tomasz Członek Zarządu 2014-05-06 2018-10-30 EPD
Kasprzak Edward Członek Zarządu 2013-03-19 2018-10-30 HBD
Modrowski Maciej Członek Zarządu 2013-03-19 2020-08-12
Kaczorowski Maciej Wiceprezes Zarządu 2012-10-29 2012-11-02
Kawałko Bożena Wiceprezes Zarządu 2011-11-25 2012-10-29
Dusiło Jarosław Wiceprezes Zarządu 2011-11-25 2019-09-02 HBP
Karwacki Dariusz Wiceprezes Zarządu 2011-11-25 2012-10-29
Wawrzynowicz Piotr Wiceprezes Zarządu 2011-05-09 2011-11-20
Kaczorowski Maciej Wiceprezes Zarządu 2011-03-07 2011-11-25
Burek Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2009-06-19 2018-02-20
Czerwiński Roman Wiceprezes Zarządu 2009-06-19 2010-05-09
Myszka Eugeniusz Wiceprezes Zarządu 2005-04-07 2009-06-19
Różacki Wiesław Prezes Zarządu 2005-03-08 2012-10-29
Jarosiński Roman Członek Zarządu 2003-12-17 2004-12-06 ELE_1
Kapluk Ryszard Prezes Zarządu 2000-01-01 2005-03-07
Thamm Jerzy Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-01-01
Jarosiński Roman Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-06-19 ELE_1
Miazek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2003-12-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 1 359 1 661
2019 1 491 1 937
2018 1 530 1 958
2017 1 741 2 151
2016 2 045 2 413
2015 2 143 0
2014 2 110 2 256
2011 2 013 3 495
2009 1 897 2 227
2008 1 797 2 138
2007 1 697 2 178
2006 1 580 2 026
2004 1 600 2 010
2003 1 649 2 071
2002 1 773 3 330
2001 1 998 3 472
2000 2 018 0
1999 1 959 0
1998 2 113 0
1997 2 317 0
1996 2 570 0
1995 2 553 0
1994 2 532 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.