REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Pointpack.pl (PNT)

PLPNTPK00014

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 73,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 72,5000 67,0000 56,5000 50,5000 40,0000 -
zmiana 0,69% 8,96% 29,20% 44,55% 82,50% -
NCIndex (zmiana) 8,24% 17,16% 35,77% 72,34% 82,06% 35,11%
Na tle NCIndex (pp) -7,55 -8,21 -6,56 -27,78 0,44 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 81 677 729,00
Free float 22,96%
Liczba akcji 1 118 873
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 12,78
C / Z 17,35

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 81 677 729,00
Liczba akcji: 1 118 873
Liczba głosów na WZA: 1 118 873
Kapitał akcyjny: 111 887,30
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 862 002
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,03%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 862 002
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,03%
Free float: 22,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 118 873 (100,00%) 1 118 873 (100,00%)
Reventon sp. z o.o. 412 000 (36,82%) 412 000 (36,82%) PNT
Piosik Marek 234 002 (20,91%) 234 002 (20,91%) PNT
Konwisarz Krzysztof 156 000 (13,94%) 156 000 (13,94%) PNT
Michalik Jarosław 60 000 (5,36%) 60 000 (5,36%) PNT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z PointPack.pl SA na Pointpack SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-10-01
-
seria C 2017-11-17 118 871 0,10 18,00 1 118 871 111 887,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-07
-
seria B - 490 000 0,10 0,10 1 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - 510 000 0,10 0,10 510 000 51 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Reventon sp. z o.o. 412 000 36,82% 412 000 36,82% 2020-05-22
Reventon sp. z o.o. 503 000 44,96% 503 000 44,96% 2018-11-28
Black River DWC-LLC 0 0,00% 0 0,00% 2018-11-27
Black River DWC-LLC 460 000 41,11% 460 000 41,11% 2018-11-15
Michalik Jarosław 60 000 5,36% 60 000 5,36% 2018-11-15
Piosik Marek 234 002 20,91% 234 002 20,91% 2018-11-15
Konwisarz Krzysztof 156 000 13,94% 156 000 13,94% 2018-11-15
Ogółem 1 118 873 100,00% 1 118 873 100,00% 2018-03-07

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-04-29 2020-05-15: ZWZ - zysk na pokrycie strat i kapitał zapasowy
2019-09-14 2019-09-30 - NWZ: zmiany w statucie
2019-04-24 2019-05-10 - ZWZ: podział zysku, zmiana nazwy

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piosik Marek Prezes Zarządu EMT, EMA
Konwisarz Krzysztof Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lipiński Maciej Przewodniczący RN
Błaszczak Paweł Członek RN 4MB
Częścik Bartosz Członek RN
Gajewski Paweł Członek RN
Karpiński Krzysztof Członek RN

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 2 0
2017 2 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA