Notowania spółki

Plaza Centers (PLZ)

NL0011882741

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,0900 3,4950 3,6500 1,2200 1,6500 12,9000
zmiana -2,91% -14,16% -17,81% 145,90% 81,82% -76,74%
WIG (zmiana) -4,18% -9,71% -4,78% 0,37% 24,65% 37,85%
Na tle WIG (pp) 1,27 -4,45 -13,03 145,53 57,17 -114,59
WIG-NRCHOM (zmiana) -0,88% -11,05% -10,03% -7,32% 22,30% 55,74%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -2,04 -3,11 -7,78 153,22 59,51 -132,49

Dane rynkowe

Kapitalizacja 20 566 809,00
Free float 76,50%
Liczba akcji 6 855 603
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 566 809,00
Liczba akcji: 6 855 603
Liczba głosów na WZA: 6 855 603
Kapitał akcyjny: 6 855 603,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 756 066
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,62%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 611 066
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,01%
Free float: 74,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 855 603 (100,00%) 6 855 603 (100,00%)
Elbit Ultrasound BV 1 611 066 (23,50%) 1 611 066 (24,01%) PLZ
Plaza Centers NV 145 000 (2,12%) 0 (0,00%) PLZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
scalenie 100:1 - - 1,00 - 6 855 603 6 855 603,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-07-01
-
akcje zwykłe 2014-10-28 388 374 137 0,01 0,06 685 560 275 6 855 602,75 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2014-12-23
akcje zwykłe 2014-10-17 4 435 0,01 0,06 297 186 138 2 971 861,38 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2014-11-14
akcje zwykłe - 7 188 0,01 - 297 181 703 2 971 817,03 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2012-10-02
emisja akcji - 435 553 0,01 - 297 174 515 2 971 745,15 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-09-29
emisja akcji - 4 307 581 0,01 - 296 738 962 2 967 389,62 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-25
-
-
emisja akcji - 85 294 0,01 - 292 431 381 2 924 313,81 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
-
2008-03-20
emisja akcji - publiczna subskrypcja - 6 631 801 0,01 180,00 292 346 087 2 923 460,87 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-11-24
2007-10-19
emisja akcji - publiczna subskrypcja - 85 714 286 0,01 180,00 285 714 286 2 857 142,86 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-11-01
2007-10-19
emisja akcji - 195 500 000 0,01 0,08 200 000 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-09-24
2007-10-19
emisja akcji - 1 815 120 0,01 0,01 4 500 000 45 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-10-09
2007-10-19
emisja akcji - 2 684 880 0,01 0,01 2 684 880 26 848,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-10-06
2007-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Elbit Ultrasound BV 1 611 066 23,50% 1 611 066 24,01% 2021-08-04
Elbit Ultrasound BV 2 920 487 42,60% 2 920 487 43,52% 2021-01-10
Ogółem 6 855 603 100,00% 6 855 603 100,00% 2016-07-01
Ogółem 685 560 275 100,00% 685 560 275 100,00% 2016-07-01
Plaza Centers NV 145 000 2,12% 0 0,00% 2016-07-01
Elbit Ultrasound BV 1 848 386 26,96% 1 848 386 27,54% 2016-07-01
Ogółem 6 855 603 100,00% 6 855 603 100,00% 2016-07-01
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 2,57% 17 655 968 2,63% 2014-12-23
Ogółem 685 560 275 100,00% 685 560 275 100,00% 2014-12-23
Plaza Centers NV 14 500 000 2,11% 0 0,00% 2014-12-23
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 2,40% 16 478 999 2,45% 2014-12-23
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 26,96% 184 838 699 27,54% 2014-12-23
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94% 17 655 968 6,24% 2014-11-14
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87% 0 0,00% 2014-11-14
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 62,19% 184 838 699 65,38% 2014-11-14
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 5,54% 16 478 999 5,82% 2014-11-14
Ogółem 297 186 138 100,00% 297 186 138 100,00% 2014-11-14
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 5,54% 16 478 999 5,82% 2014-01-15
NN OFE 13 509 540 4,54% 13 509 540 4,77% 2014-01-02
NN OFE 26 908 330 9,05% 26 908 330 9,51% 2013-11-28
NN OFE 35 075 662 11,80% 35 075 662 12,40% 2013-03-08
Aviva OFE Aviva Santander 14 838 116 4,99% 14 838 116 5,24% 2012-12-03
Ogółem 297 181 703 100,00% 297 181 703 100,00% 2012-10-02
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 62,19% 184 838 699 65,38% 2012-10-02
NN OFE 17 240 534 5,80% 17 240 534 6,09% 2012-10-02
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94% 17 655 968 6,24% 2012-10-02
Aviva OFE Aviva Santander 22 700 531 7,63% 22 700 531 8,03% 2012-10-02
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87% 0 0,00% 2012-10-02
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87% 0 0,00% 2011-09-29
Ogółem 297 174 515 100,00% 297 174 515 100,00% 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 62,19% 184 838 699 65,38% 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 61,39% 182 463 706 64,54% 2011-09-29
Aviva OFE Aviva Santander 22 700 531 7,63% 22 700 531 8,03% 2011-09-29
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 7,62% 22 668 243 8,01% 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94% 17 655 968 6,24% 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 5,94% 17 655 111 6,24% 2011-09-29
NN OFE 17 240 534 5,80% 17 240 534 6,09% 2011-09-29
NN OFE 15 298 207 5,14% 15 298 207 5,41% 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 5,94% 17 655 111 6,25% 2011-08-25
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 7,63% 22 668 243 8,03% 2011-08-25
Ogółem 296 738 962 100,00% 296 738 962 100,00% 2011-08-25
NN OFE 15 298 207 5,15% 15 298 207 5,42% 2011-08-25
Plaza Centers NV 14 500 000 4,88% 0 0,00% 2011-08-25
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 61,48% 182 463 706 64,64% 2011-08-25
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 7,75% 22 668 243 8,15% 2010-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 7 663 243 2,62% 7 663 243 2,75% 2010-08-12
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 62,39% 182 463 706 65,64% 2010-06-30
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 6,03% 17 655 111 6,35% 2009-10-09
BZ WBK Asset Management SA 12 657 055 4,32% 12 657 055 4,55% 2009-10-08
NN OFE 15 298 207 5,23% 15 298 207 5,50% 2009-10-06
Elbit Ultrasound BV 204 790 694 70,02% 204 790 694 73,67% 2009-05-27
Ogółem 292 456 654 100,00% 292 456 654 100,00% 2009-05-27
Elbit Ultrasound BV 204 790 694 70,05% 204 790 694 73,70% 2009-01-23
Elbit Ultrasound BV 202 929 792 69,41% 202 929 792 73,03% 2009-01-22
Elbit Ultrasound BV 202 604 792 69,30% 202 604 792 72,91% 2009-01-19
Elbit Ultrasound BV 201 945 747 69,07% 201 945 747 72,68% 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 4,95% 0 0,00% 2009-01-16
Elbit Ultrasound BV 202 255 165 69,18% 202 255 165 72,79% 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 385 061 4,92% 0 0,00% 2009-01-15
Elbit Ultrasound BV 200 995 747 68,75% 200 995 747 72,31% 2009-01-15
Plaza Centers NV 14 362 722 4,91% 0 0,00% 2009-01-14
Elbit Ultrasound BV 200 645 747 68,63% 200 645 747 72,17% 2009-01-13
Elbit Ultrasound BV 200 433 868 68,56% 200 433 868 72,06% 2009-01-12
Elbit Ultrasound BV 200 221 989 68,48% 200 221 989 71,99% 2009-01-09
Plaza Centers NV 14 232 722 4,86% 0 0,00% 2009-01-08
Plaza Centers NV 11 742 722 4,01% 0 0,00% 2009-01-07
Plaza Centers NV 9 242 722 3,16% 0 0,00% 2009-01-05
Plaza Centers NV 9 209 443 3,15% 0 0,00% 2008-12-29
Plaza Centers NV 9 181 690 3,14% 0 0,00% 2008-12-24
Plaza Centers NV 8 922 413 3,05% 0 0,00% 2008-12-22
Plaza Centers NV 8 804 133 3,01% 0 0,00% 2008-12-19
Plaza Centers NV 7 804 133 2,66% 0 0,00% 2008-12-19
Plaza Centers NV 7 632 343 2,61% 0 0,00% 2008-12-18
Plaza Centers NV 7 430 314 2,54% 0 0,00% 2008-12-17
Plaza Centers NV 7 210 003 2,46% 0 0,00% 2008-12-16
Plaza Centers NV 7 175 613 2,45% 0 0,00% 2008-12-12
Plaza Centers NV 7 144 664 2,44% 0 0,00% 2008-12-11
Plaza Centers NV 6 836 439 2,33% 0 0,00% 2008-12-05
Plaza Centers NV 6 420 811 2,19% 0 0,00% 2008-12-04
Plaza Centers NV 6 486 756 2,21% 0 0,00% 2008-12-04
Plaza Centers NV 6 389 096 2,18% 0 0,00% 2008-12-02
Plaza Centers NV 6 342 154 2,16% 0 0,00% 2008-12-01
Plaza Centers NV 6 208 656 2,12% 0 0,00% 2008-11-27
Plaza Centers NV 6 180 816 2,11% 0 0,00% 2008-11-21
Plaza Centers NV 6 149 956 2,10% 0 0,00% 2008-11-19
Plaza Centers NV 5 899 375 2,01% 0 0,00% 2008-10-31
Plaza Centers NV 6 054 918 2,07% 0 0,00% 2008-10-31
Plaza Centers NV 5 813 582 1,98% 0 0,00% 2008-10-30
Plaza Centers NV 5 519 341 1,88% 0 0,00% 2008-10-29
Plaza Centers NV 3 058 011 1,04% 0 0,00% 2008-10-28
Plaza Centers NV 2 903 444 0,99% 0 0,00% 2008-10-27
Plaza Centers NV 878 444 0,30% 0 0,00% 2008-10-24
Elbit Ultrasound BV 200 200 000 68,48% 200 200 000 68,48% 2008-10-20
Ogółem 292 346 087 100,00% 292 346 087 100,00% 2006-11-24
Elbit Ultrasound BV 200 000 000 68,41% 200 000 000 68,41% 2006-11-24

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Wymiana akcji 2016-07-01 100 NL0000686772 : 1 NL0011882741 1:100 - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-07-03 2020-07-19 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, powołanie audytora
2019-05-20 2019-06-05 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-05-29 2018-06-14 - ZWZ: podział zysku

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kfir Yoav Prezes Zarządu 2015-09-21

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hadassi Ron Przewodniczący RN 2015-12-21
Dekel David Członek RN 2014-07-08
Kelsi Shlomi Członek RN 2014-07-08
Livni Nadav Członek RN 2014-07-08

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kfir Yoav Prezes Zarządu 2015-09-21
Azulay Akiva Prezes Zarządu 2015-08-01 2015-09-21

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 0 0
2017 18 0
2016 62 0
2015 4 83
2014 9 120
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.