REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

One More Level (OML)

PLLSRMD00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,7400 1,4900 1,2300 1,1800 1,7000 3,0900
zmiana 43,68% 67,79% 103,25% 111,86% 47,06% -19,09%
NCIndex (zmiana) 1,24% 14,17% 35,00% 28,41% 34,90% 9,94%
Na tle NCIndex (pp) 42,44 53,62 68,26 83,46 12,16 -29,03

Dane rynkowe

Kapitalizacja 133 791 100,00
Free float 19,26%
Liczba akcji 53 516 440
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 4,06
C / Z -145,44

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 139 142 744,00
Liczba akcji: 53 516 440
Liczba głosów na WZA: 53 516 440
Kapitał akcyjny: 5 351 644,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 210 470
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,74%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 210 470
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,74%
Free float: 19,26%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 53 516 440 (100,00%) 53 516 440 (100,00%)
Jakubowski Krzysztof ZWZ 12 000 000 (22,42%) 12 000 000 (22,42%) OML
Sokolski Michał ZWZ 12 000 000 (22,42%) 12 000 000 (22,42%) OML
Majewski Tomasz 8 449 740 (15,79%) 8 449 740 (15,79%) OML
Ciszewski January bezpośrednio oraz z NC Investors sp. z o.o. i Zielona sp. z o.o. 4 608 090 (8,61%) 4 608 090 (8,61%) PMF, DGL, COM, EVE, JRH, SLK, OML, SET, BOA, CLC, SNG
Górski Artur 3 272 640 (6,12%) 3 272 640 (6,12%) PMF, DGL, COM, SSK, OML, SET, SNG
Wątroba Grzegorz 2 880 000 (5,38%) 2 880 000 (5,38%) OML

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Laser-Med SA na One More Level SA 2018-01-24 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-09
-
seria B - połączeniowa: akcjonariusze One More Level SA 2018-01-24 48 000 000 0,10 0,75 53 516 440 5 351 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-09
-
split 1:10 2017-06-30 - 0,10 - 5 516 440 551 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-10
2017-11-30
renumeracja akcji: seria A1 2014-06-27 - 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-18
-
scalenie akcji 10:1 2014-06-27 - 1,00 - 551 644 551 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-18
-
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-25 173 566 0,10 1,15 5 516 440 551 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-09
-
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-22 62 000 0,10 1,15 5 342 874 534 287,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-15
-
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-17 180 874 0,10 0,50 5 280 874 528 087,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-20
-
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-17 600 000 0,10 0,10 5 100 000 510 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-20
-
seria A - akcje założycielskie 2011-03-04 4 500 000 0,10 - 4 500 000 450 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-05-06
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sokolski Michał ZWZ 12 000 000 22,42% 12 000 000 22,42% 2019-06-28
Jakubowski Krzysztof ZWZ 12 000 000 22,42% 12 000 000 22,42% 2019-06-28
Majewski Tomasz 8 449 740 15,79% 8 449 740 15,79% 2019-06-27
Jakubowski Krzysztof 9 324 180 17,42% 9 324 180 17,42% 2019-06-27
Sokolski Michał 9 324 180 17,42% 9 324 180 17,42% 2019-06-27
Ratusznik Radosław ZWZ 2 160 000 4,04% 2 160 000 4,04% 2018-06-27
Sokolski Michał 12 000 000 22,42% 12 000 000 22,42% 2018-03-17
Ciszewski January bezpośrednio oraz z NC Investors sp. z o.o. i Zielona sp. z o.o. 4 608 090 8,61% 4 608 090 8,61% 2018-03-17
Górski Artur 3 272 640 6,12% 3 272 640 6,12% 2018-03-17
Wątroba Grzegorz 2 880 000 5,38% 2 880 000 5,38% 2018-03-17
Majewski Tomasz 4 320 000 8,07% 4 320 000 8,07% 2018-03-17
Jakubowski Krzysztof 12 000 000 22,42% 12 000 000 22,42% 2018-03-17
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 1 710 490 3,20% 1 710 490 3,20% 2018-03-09
Ogółem 53 516 440 100,00% 53 516 440 100,00% 2018-03-09
Burdak Natalia 700 000 1,31% 700 000 1,31% 2018-03-09
Górski Artur 1 832 640 3,42% 1 832 640 3,42% 2018-03-09
Ogółem 5 516 440 100,00% 5 516 440 100,00% 2017-10-10
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 1 710 490 31,01% 1 710 490 31,01% 2017-10-10
Burdak Natalia 700 000 12,69% 700 000 12,69% 2017-10-10
Górski Artur 1 832 640 33,22% 1 832 640 33,22% 2017-10-10
Zemrau Natalia NWZ 69 864 12,66% 69 864 12,66% 2017-03-21
Górski Artur 183 264 33,22% 183 264 33,22% 2017-03-21
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 171 049 31,01% 171 049 31,01% 2017-03-21
Jaworski, Sławomir Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2017-03-21
Majchrzak Jarosław 0 0,00% 0 0,00% 2017-03-21
Korólczyk Karolina 6 980 1,27% 6 980 1,27% 2017-03-17
Zemrau Natalia 20 864 3,78% 20 864 3,78% 2017-03-17
Kuligowska Katarzyna 0 0,00% 0 0,00% 2017-03-17
Kuligowska Katarzyna 43 705 7,92% 43 705 7,92% 2017-03-14
Kuligowska Katarzyna 71 205 12,91% 71 205 12,91% 2017-03-08
Górski Artur 27 600 5,00% 27 600 5,00% 2017-02-22
Korólczyk Karolina 33 980 6,16% 33 980 6,16% 2017-02-22
Krieger, Kamila Katarzyna 27 091 4,91% 27 091 4,91% 2016-08-11
Kuligowska Katarzyna 82 989 15,04% 82 989 15,04% 2016-08-11
Jaworski, Sławomir Dariusz ZWZ 213 385 38,68% 213 385 38,68% 2016-06-27
Krieger, Kamila Katarzyna WZA 29 994 5,43% 29 994 5,43% 2015-06-26
Kuligowska Katarzyna WZA 80 117 14,52% 80 117 14,52% 2015-06-26
Krieger, Kamila Katarzyna 30 000 5,43% 30 000 5,43% 2014-08-18
Majchrzak Jarosław 30 000 5,43% 30 000 5,43% 2014-08-18
Burdak Natalia 70 000 12,68% 70 000 12,68% 2014-08-18
Ogółem 551 644 100,00% 551 644 100,00% 2014-08-18
Jaworski, Sławomir Dariusz 203 100 36,81% 203 100 36,81% 2014-08-18
Kuligowska Katarzyna 80 000 14,50% 80 000 14,50% 2014-08-18
Korólczyk Karolina 70 000 12,68% 70 000 12,68% 2014-08-18
Ogółem 5 516 440 100,00% 5 516 440 100,00% 2013-10-09
Jaworski, Sławomir Dariusz 2 031 000 36,81% 2 031 000 36,81% 2013-10-09
Burdak Natalia 700 000 12,68% 700 000 12,68% 2013-10-09
Korólczyk Karolina 700 000 12,68% 700 000 12,68% 2013-10-09
Kuligowska Katarzyna 800 000 14,50% 800 000 14,50% 2013-10-09
Krieger, Kamila Katarzyna 300 000 5,43% 300 000 5,43% 2013-10-09
Majchrzak Jarosław 300 000 5,43% 300 000 5,43% 2013-10-09
Kuligowska Katarzyna 800 000 14,97% 800 000 14,97% 2012-06-25
Burdak Natalia 700 000 13,10% 700 000 13,10% 2012-06-25
Korólczyk Karolina 700 000 13,10% 700 000 13,10% 2012-06-25
Jaworski, Sławomir Dariusz 2 031 000 38,01% 2 031 000 38,01% 2012-06-25
Krieger, Kamila Katarzyna 300 000 5,61% 300 000 5,61% 2012-06-25
Majchrzak Jarosław 300 000 5,61% 300 000 5,61% 2012-06-25
Ogółem 5 342 874 100,00% 5 342 874 100,00% 2012-03-15

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2017-11-30 - 1:10 10,0000 - -
Split 2014-12-01 - 10:1 0,1000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-12 2019-06-28: ZWZ - pokrycie straty za 2018 r., dalsze istnienie spółki
2018-01-08 2018-01-24 - NWZA: połączenie z One More Level SA, zmiany w RN
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: pokrycie straty
2017-03-04 2017-03-21 - NWZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: pokrycie straty
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: pokrycie straty
2014-06-11 ZWZ 2014-06-27, godzina 16:00:00
2013-07-16 NWZ 2013-08-01, godzina 17:30:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 16:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cygan Iwona Prezes Zarządu 2018-03-26
Górski Łukasz Członek Zarządu 2017-04-01 COM, DGL, CLC, PMF

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowak Łukasz Przewodniczący RN 2018-06-27
Ratusznik Radosław Sekretarz RN 2018-06-27
Kapustka Kamil Członek RN 2018-06-27
Sadowska Kamila Członek RN 2018-06-27
Wykurz Tomasz Członek RN 2017-03-21 SNG, COM, PMF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cygan Iwona Prezes Zarządu 2018-03-26
Górski Łukasz Członek Zarządu 2017-04-01 COM, DGL, CLC, PMF
Ciszewski January Prezes Zarządu 2017-04-01 2018-03-26 SNG, COM, JRH, SET
Gelecińska Patrycja Członek Zarządu 2016-02-29 2017-03-31
Łączkowska, Ewa Maria Prezes Zarządu 2016-02-29 2017-03-31
Łączkowska, Ewa Maria Członek Zarządu 2011-03-04
Krieger, Kamila Katarzyna Prezes Zarządu 2011-03-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 20 0
2017 0 0
2016 7 0
2015 7 0
2014 6 0
2013 4 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA