Notowania spółki

NTT System (NTT)

PLNTSYS00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,59 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,60 2,70 2,50 2,16 2,12 0,69
zmiana -0,38% -4,07% 3,60% 19,91% 22,17% 275,36%
WIG (zmiana) -0,91% -1,86% 1,02% -5,54% -11,75% 15,45%
Na tle WIG (pp) 0,53 -2,21 2,58 25,44 33,92 259,91
WIG-Poland (zmiana) -0,88% -1,82% 1,09% -5,50% -11,81% 15,88%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,50 -2,25 2,51 25,41 33,98 259,48
WIG-INFO (zmiana) -0,91% -4,92% 0,70% -7,66% -9,34% 49,17%
Na tle WIG-INFO (pp) 0,53 0,84 2,90 27,57 31,51 226,19

Dane rynkowe

Kapitalizacja 35 871 500,00
Free float 22,29%
Liczba akcji 13 850 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 871 500,00
Liczba akcji: 13 850 000
Liczba głosów na WZA: 13 850 000
Kapitał akcyjny: 83 100 000,00
Cena nominalna akcji: 6,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 950 760
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,05%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 763 097
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,70%
Free float: 20,95%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 13 850 000 (100,00%) 13 850 000 (100,00%)
Loomba, Davinder Singh 3 308 625 (23,89%) 3 308 625 (24,19%) NTT
Kurek Tadeusz 3 308 625 (23,88%) 3 308 625 (24,18%) NTT
Rymuza Andrzej 1 144 314 (8,26%) 1 144 314 (8,37%) NTT
Kurek Andrzej ZWZ 1 144 313 (8,26%) 1 144 313 (8,38%) PRV, NTT
Kurek Barbara ZWZ 1 057 220 (7,63%) 1 057 220 (7,74%) NTT
Kurek Anna 800 000 (5,77%) 800 000 (5,84%) NTT
NTT System SA 187 663 (1,36%) 0 (0,00%) NTT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renumeracja akcji: seria D 2014-06-27 - 6,00 6,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-21
-
scalenie akcji 4:1 2014-06-27 - 6,00 - 13 850 000 83 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-21
-
seria D - oferta menedżerska 2006-11-02 1 600 000 1,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2006-10-25 11 042 750 1,50 4,50 55 400 000 83 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-07-04
2007-07-19
seria B - udziałowcy NTT System sp. z o.o. 2006-04-24 44 009 350 1,50 - 44 357 250 66 535 875,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2006-06-08
2007-07-19
seria A - akcje założycielskie 2004-06-29 347 900 1,50 - 347 900 521 850,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2004-10-28
2007-07-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kurek Andrzej ZWZ 1 144 313 8,26% 1 144 313 8,38% 2018-06-13
Kurek Barbara ZWZ 1 057 220 7,63% 1 057 220 7,74% 2018-06-13
NTT System SA 187 663 1,36% 0 0,00% 2018-04-05
NTT System SA zakup akcji własnych 177 663 1,28% 0 0,00% 2017-09-22
NTT System SA zakup akcji własnych 171 701 1,24% 0 0,00% 2017-09-21
NTT System SA zakup akcji własnych 169 701 1,23% 0 0,00% 2017-09-20
NTT System SA zakup akcji własnych 169 647 1,22% 0 0,00% 2017-09-13
Kurek Barbara ZWZ 814 717 5,88% 814 717 5,95% 2017-06-26
Kurek Barbara ZWZ 814 717 5,88% 814 717 5,96% 2017-06-26
Rymuza Andrzej 1 144 314 8,26% 1 144 314 8,36% 2016-04-12
Rymuza Andrzej 1 144 314 8,26% 1 144 314 8,37% 2016-04-12
Kurek Andrzej 850 124 6,13% 850 124 6,21% 2015-11-08
Kurek Andrzej 850 124 6,14% 850 124 6,22% 2015-11-08
Kurek Anna 800 000 5,77% 800 000 5,84% 2015-11-08
Kurek Barbara 762 500 5,50% 762 500 5,57% 2014-08-21
Loomba, Davinder Singh 3 308 625 23,89% 3 308 625 24,19% 2014-08-21
Kurek Tadeusz 3 308 625 23,88% 3 308 625 24,18% 2014-08-21
Loomba, Davinder Singh 3 308 625 23,88% 3 308 625 24,18% 2014-08-21
NTT System SA zakup akcji własnych 168 948 1,21% 0 0,00% 2014-08-21
NTT System SA zakup akcji własnych 168 647 1,21% 0 0,00% 2014-08-21
Kurek Andrzej 1 666 398 12,03% 1 666 398 12,18% 2014-08-21
Ogółem 13 850 000 100,00% 13 850 000 100,00% 2014-08-21
Kurek Andrzej 9 715 591 17,53% 9 715 591 17,75% 2014-04-25
Kurek Barbara 3 050 000 5,50% 3 050 000 5,57% 2014-04-25
Kurek Andrzej 6 665 591 12,03% 6 662 591 12,17% 2014-04-25
NTT System SA zakup akcji własnych 675 794 1,21% 0 0,00% 2013-03-26
NTT System SA zakup akcji własnych 501 532 0,90% 0 0,00% 2012-12-05
NTT System SA zakup akcji własnych 352 020 0,63% 0 0,00% 2012-10-22
NTT System SA zakup akcji własnych 179 720 0,32% 0 0,00% 2012-10-22
NTT System SA zakup akcji własnych 172 300 0,31% 0 0,00% 2012-07-24
Gołubowski Krzysztof 60 000 0,00% 60 000 0,00% 2012-03-31
Gołubowski Krzysztof 60 000 0,10% 60 000 0,10% 2012-03-31
Rymuza Andrzej 2 288 625 4,13% 2 288 625 4,13% 2010-11-25
Przepiórzyńska Małgorzata wraz z Andrzejem Rymuza 2 288 625 4,00% 2 288 625 4,00% 2010-11-25
Rymuza Andrzej 2 288 625 4,00% 2 288 625 4,00% 2010-11-25
Przepiórzyńska Małgorzata wraz z Andrzejem Rymuza 2 288 625 4,13% 2 288 625 4,13% 2010-11-25
Rey Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2008-10-30
Szepietowska Janina 74 445 0,00% 74 445 0,00% 2007-09-30
Rey Jerzy 54 837 0,09% 54 837 0,09% 2007-09-30
Szepietowska Janina 74 445 0,13% 74 445 0,13% 2007-09-30
Rey Jerzy w tym: 27109 PDA 27 109 0,04% 27 109 0,04% 2007-07-17
Rey Jerzy w tym: 9372 PDA 9 372 0,01% 9 372 0,01% 2007-07-13
Przepiórzyńska Małgorzata wraz z Andrzejem Rymuza 4 577 250 8,00% 4 577 250 8,00% 2007-06-30
Szepietowska Janina w tym: 87000 PDA 87 000 0,15% 87 000 0,15% 2007-06-30
Kurek Andrzej 10 007 355 18,06% 10 007 355 18,06% 2007-06-30
Kozubowski Jacek 75 400 0,13% 75 400 0,13% 2007-06-30
Kozubowski Jacek 75 400 0,00% 75 400 0,00% 2007-06-30
Skyline Investment SA 887 145 1,60% 887 145 1,60% 2007-04-12
Kozubowski Jacek 76 500 0,13% 76 500 0,13% 2007-04-12
Przepiórzyńska Małgorzata 4 577 250 8,26% 4 577 250 8,26% 2007-04-12
Kurek Andrzej 12 347 355 22,28% 12 347 355 22,28% 2007-04-12
Loomba, Davinder Singh 13 234 500 23,88% 13 234 500 23,88% 2007-04-12
Kurek Tadeusz 13 234 500 23,88% 13 234 500 23,88% 2007-04-12
Ogółem 55 400 000 100,00% 55 400 000 100,00% 2007-04-12
Przepiórzyńska Małgorzata 4 577 250 10,31% 4 577 250 10,31% 2006-09-15
Loomba, Davinder Singh 13 234 500 29,83% 13 234 500 29,83% 2006-09-15
Kurek Tadeusz 13 234 500 29,83% 13 234 500 29,83% 2006-09-15
Kurek Andrzej 12 347 355 27,83% 12 347 355 27,83% 2006-09-15
Kozubowski Jacek 76 500 0,17% 76 500 0,17% 2006-09-15
Skyline Investment SA 887 145 2,00% 887 145 2,00% 2006-09-15
Ogółem 44 357 250 100,00% 44 357 250 100,00% 2006-06-08

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-09-12 2018-10-03 - 0,12 PLN -
2016-06-30 2016-07-15 1,10884 0,32 PLN -
2015-09-14 2015-09-30 1,06224 0,15 PLN -
2013-05-13 2013-05-27 1,03704 0,03 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-10-24 - 4:1 0,2500 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: podział zysku
2016-04-23 2016-05-09 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-05-02 ZWZ 2015-05-18, godzina 16:00:00
2014-06-11 ZWZ 2014-06-27, godzina 11:00:00
2013-04-13 ZWZ 2013-04-29, godzina 16:00:00
2012-09-15 NWZ 2012-10-01, godzina 09:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 12:00:00
2011-06-18 ZWZ 2011-07-04, godzina 11:00:00
2010-12-05 NWZ 2010-12-21, godzina 16:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 16:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kurek Tadeusz Prezes Zarządu 2007-03-06
Kozubowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2007-03-06
Markiewicz Witold Wiceprezes Zarządu 2007-03-06

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fabiś Przemysław Przewodniczący RN 2015-02-25
Loomba, Davinder Singh Wiceprzewodniczący RN 2015-02-25
Kurek Grzegorz Sekretarz RN 2009-07-31 CHP
Cieślak Janusz Członek RN 2012-10-08
Rymuza Andrzej Członek RN 2008-10-08 WAS

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Porębski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2015-04-14 2017-10-31
Porębski Krzysztof Członek Zarządu 2008-07-03
Markiewicz Witold Wiceprezes Zarządu 2007-03-06
Kozubowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2007-03-06
Kurek Tadeusz Prezes Zarządu 2007-03-06

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 118 0
2016 129 0
2015 134 134
2014 142 142
2013 144 0
2012 141 0
2011 155 155
2009 298 339
2008 347 0
2007 313 0
2002 140 0