Notowania spółki

Movie Games (MOV)

PLMVGMS00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 79,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 80,0000 93,9000 112,0000 98,8000 63,2000 -
zmiana -0,63% -15,34% -29,02% -19,53% 25,79% -
NCIndex (zmiana) -2,20% -7,71% -9,64% -4,21% 37,91% 69,96%
Na tle NCIndex (pp) 1,57 -7,62 -19,37 -15,32 -12,12 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 204 563 994,00
Free float 39,12%
Liczba akcji 2 573 132
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 204 563 994,00
Liczba akcji: 2 573 132
Liczba głosów na WZA: 2 573 132
Kapitał akcyjny: 2 573 132,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 566 562
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,88%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 566 562
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,13%
Free float: 39,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 573 132 (100,00%) 2 573 132 (100,00%)
PlayWay SA 860 152 (33,43%) 860 152 (33,43%) PDG, LMG_IPO, ATJ, GOP, SOK, MLT, ECC, P2C, DEG, ULG, MOV, CFG, DUA, PSH, SIM, IPW, 3RG
Wcześniak Mateusz bezpośrednio, wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 509 235 (19,79%) 509 235 (21,04%) MOV
Trzebiński Jakub 197 175 (7,66%) 197 175 (7,66%) MOV, DUA, IPW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja prywatna 2018-04-18 108 341 1,00 - 2 573 132 2 573 132,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2018-08-22
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-09-11 135 634 1,00 - 2 464 791 2 464 791,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-23
-
seria F - subskrypcja prywatna 2017-08-17 110 975 1,00 - 2 329 157 2 329 157,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2018-02-23
-
seria E - subskrypcja prywatna 2017-06-05 400 000 1,00 - 2 218 182 2 218 182,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2017-09-29
-
seria D - subskrypcja prywatna 2017-01-13 927 273 1,00 - 1 818 182 1 818 182,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2017-06-29
-
seria C - subskrypcja prywatna 2017-01-13 90 909 1,00 - 890 909 890 909,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2017-06-29
-
seria B - subskrypcja prywatna 2017-01-13 700 000 1,00 - 800 000 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-06
2017-06-29
-
seria A - założycielska 2017-10-20 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-11-04
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wcześniak Mateusz bezpośrednio, wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 509 235 19,79% 509 235 21,04% 2020-08-20
Wcześniak Mateusz bezpośrednio, wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 541 466 21,04% 541 466 21,04% 2020-08-20
Wcześniak Mateusz bezpośrednio, wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 596 466 23,18% 596 466 23,18% 2020-07-14
Income Capital 0 0,00% 0 0,00% 2020-07-14
Zaleński Marcin 127 793 4,97% 127 793 4,97% 2020-05-20
Income Capital wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 791 237 30,75% 791 237 30,75% 2019-12-02
Zaleński Marcin 135 461 5,26% 135 461 5,26% 2019-11-20
Income Capital wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 862 159 33,51% 862 159 33,51% 2019-11-20
Income Capital wraz z Funduszem Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 897 620 34,88% 897 620 34,88% 2019-08-16
Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 96 609 3,75% 96 609 3,75% 2019-07-29
PlayWay SA 860 152 33,43% 860 152 33,43% 2018-12-06
Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. 246 609 9,58% 246 609 9,58% 2018-12-06
Trzebiński Jakub 197 175 7,66% 197 175 7,66% 2018-12-06
Income Capital 861 011 33,46% 861 011 33,46% 2018-12-06
Ogółem 2 573 132 100,00% 2 573 132 100,00% 2018-08-22
Income Capital 801 011 31,13% 801 011 31,13% 2018-08-22

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-09-30 2020-10-07 1,00298 0,32 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-09 2021-05-25 - NWZ: zmiany w RN
2020-09-07 2020-09-23: ZWZ - 0,32 PLN na dywidendę
2019-12-07 2019-12-23 - NWZ: zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28: ZWZ - zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wcześniak Mateusz Prezes Zarządu 2018-10-11 PSH, INC, LMG_IPO, TGS
Miąsik Maciej Wiceprezes Zarządu 2018-10-11 PFD

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wądołowski Łukasz Przewodniczący RN 2019-12-23
Brzeziński Jacek Członek RN 2018-10-11
Gemra Kamil Członek RN 2019-12-23 PFD
Okoń Szymon Członek RN 2019-12-23 CLD, BBT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wcześniak Mateusz Prezes Zarządu 2018-10-11 PSH, INC, LMG_IPO, TGS
Miąsik Maciej Wiceprezes Zarządu 2018-10-11 PFD

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 2 0
2018 0 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.