Notowania spółki

Grupa Lotos (LTS)

PLLOTOS00025

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 33,1200 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 34,7100 30,2200 38,8500 63,5000 85,2000 28,4400
zmiana -4,58% 9,60% -14,75% -47,84% -61,13% 16,46%
WIG (zmiana) 1,25% 14,11% 6,82% 7,50% -3,84% 15,97%
Na tle WIG (pp) -5,83 -4,51 -21,57 -55,34 -57,29 0,49
WIG20 (zmiana) 2,02% 15,18% 7,51% 5,79% -9,21% 1,17%
Na tle WIG20 (pp) -6,60 -5,59 -22,26 -53,64 -51,91 15,29
WIG-ESG (zmiana) 1,15% 17,08% 7,61% 5,68% -7,84% -
Na tle WIG-ESG (pp) -5,73 -7,49 -22,36 -53,52 -53,29 -
WIG.MS-PET (zmiana) 0,96% 21,32% -0,25% -15,07% -29,01% -
Na tle WIG.MS-PET (pp) -5,54 -11,72 -14,50 -32,78 -32,12 -
WIG30TR (zmiana) 1,35% 15,94% 7,79% 5,25% -8,24% 15,52%
Na tle WIG30TR (pp) -5,93 -6,34 -22,54 -53,09 -52,88 0,93
WIG30 (zmiana) 1,35% 15,94% 7,57% 4,79% -8,85% 3,80%
Na tle WIG30 (pp) -5,93 -6,34 -22,32 -52,64 -52,28 12,65
WIG20TR (zmiana) 2,02% 15,18% 7,75% 6,31% -8,67% 12,79%
Na tle WIG20TR (pp) -6,60 -5,59 -22,50 -54,15 -52,46 3,66
RESPECT (zmiana) - - - - 3,35% 10,38%
Na tle RESPECT (pp) - - - - -64,48 6,08
WIG-Poland (zmiana) 1,32% 14,08% 6,68% 7,45% -3,82% 16,06%
Na tle WIG-Poland (pp) -5,90 -4,49 -21,43 -55,29 -57,30 0,40
WIG-PALIWA (zmiana) 1,56% 24,77% 2,52% -14,48% -31,51% 4,12%
Na tle WIG-PALIWA (pp) -6,14 -15,17 -17,27 -33,36 -29,61 12,34

Dane rynkowe

Kapitalizacja 6 123 005 749,44
Free float 46,81%
Liczba akcji 184 873 362
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 123 005 749,44
Liczba akcji: 184 873 362
Liczba głosów na WZA: 184 873 362
Kapitał akcyjny: 184 873 362,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 329 515
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,18%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 329 515
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,18%
Free float: 46,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 184 873 362 (100,00%) 184 873 362 (100,00%)
Skarb Państwa 98 329 515 (53,18%) 98 329 515 (53,18%) ARP_C, PGE, PGN, OBR, , PKO, PKN, ATT, JSW, PZU, ENA, RCW, LTS, KGH, GPW, BDZ, PHN, TPE, PCE, ,

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - prawo poboru 2,3613:1 2014-09-08 55 000 000 1,00 18,10 184 873 362 184 873 362,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-07
2015-01-09
2015-01-20
seria C - subskrypcja prywatna 2009-06-30 16 173 362 1,00 22,07 129 873 362 129 873 362,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-29
2009-07-17
2011-01-10
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-23 35 000 000 1,00 29,00 113 700 000 113 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-06-28
2005-07-08
split 1:10 2005-03-23 - 1,00 - 78 700 000 78 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-06-28
-
zmiana firmy z Rafineria Gdańska SA na Grupa Lotos SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-09-18 7 870 000 10,00 10,00 7 870 000 78 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
1991-10-01
2005-06-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 9 234 730 5,00% 9 234 730 5,00% 2019-01-24
NN OFE 9 235 730 5,00% 9 234 730 5,00% 2019-01-24
Generali OFE portfel 723 311 0,39% 723 311 0,39% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 385 514 0,20% 385 514 0,20% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 909 356 0,49% 909 356 0,49% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 193 907 0,64% 1 193 907 0,64% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 514 498 0,81% 1 514 498 0,81% 2018-12-31
NN OFE portfel 9 634 403 5,21% 9 634 403 5,21% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 677 207 0,90% 1 677 207 0,90% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 967 988 1,06% 1 967 988 1,06% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 389 591 2,91% 5 389 591 2,91% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 6 318 638 3,41% 6 318 638 3,41% 2018-12-31
NN OFE 9 250 694 5,00% 9 250 694 5,00% 2018-07-24
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 592 322 0,86% 1 592 322 0,86% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 25 0,00% 25 0,00% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 379 888 0,75% 1 379 888 0,75% 2018-06-30
Santander TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 394 128 0,21% 394 128 0,21% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 317 0,00% 317 0,00% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02% 39 189 0,02% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 62 136 0,03% 62 136 0,03% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 49 202 0,03% 49 202 0,03% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 84 659 0,05% 84 659 0,05% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 93 792 0,05% 93 792 0,05% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 114 675 0,06% 114 675 0,06% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 311 934 0,17% 311 934 0,17% 2018-06-30
NN OFE ZWZ 8 500 000 4,60% 8 500 000 4,60% 2018-06-28
BNP Paribas TFI SA portfele 45 177 0,02% 45 177 0,02% 2017-12-31
NN OFE portfel 8 410 000 4,55% 8 410 000 4,55% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 6 126 000 3,31% 6 126 000 3,31% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 357 000 2,90% 5 357 000 2,90% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 737 000 0,94% 1 737 000 0,94% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 505 000 0,81% 1 505 000 0,81% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 253 256 0,68% 1 253 256 0,68% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 161 000 0,63% 1 161 000 0,63% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 988 623 0,54% 988 623 0,54% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 972 724 0,53% 972 724 0,53% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 904 000 0,49% 904 000 0,49% 2017-12-31
Generali OFE portfel 719 000 0,39% 719 000 0,39% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 383 000 0,21% 383 000 0,21% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 355 000 0,19% 355 000 0,19% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 296 387 0,16% 296 387 0,16% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 285 438 0,15% 285 438 0,15% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 187 953 0,10% 187 953 0,10% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 122 890 0,07% 122 890 0,07% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 78 995 0,04% 78 995 0,04% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 81 888 0,04% 81 888 0,04% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 70 945 0,04% 70 945 0,04% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 55 127 0,03% 55 127 0,03% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 39 189 0,02% 39 189 0,02% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 6 147 0,00% 6 147 0,00% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 610 0,00% 1 610 0,00% 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 9 233 800 4,99% 9 233 800 4,99% 2017-09-06
PZU OFE Złota Jesień 9 077 166 4,91% 9 077 166 4,91% 2017-03-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 9 301 000 5,03% 9 301 000 5,03% 2016-12-31
NN OFE portfel 9 245 000 5,00% 9 245 000 5,00% 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień 9 285 132 5,02% 9 285 132 5,02% 2016-10-20
NN OFE NWZ 10 584 287 5,73% 10 584 287 5,73% 2016-01-27
PZU OFE Złota Jesień na ZWZ 9 100 000 4,92% 9 100 000 4,92% 2015-06-30
NN OFE ZWZ 11 740 000 6,35% 11 740 000 6,35% 2015-06-30
NN OFE raport funduszu 10 951 654 5,92% 10 951 654 5,92% 2014-12-31
Skarb Państwa 69 076 392 37,36% 69 076 392 37,36% 2014-12-12
Ogółem 184 873 362 100,00% 184 873 362 100,00% 2014-12-12
Skarb Państwa 98 329 515 53,18% 98 329 515 53,18% 2014-12-12
NN OFE ZWZ 8 000 000 6,16% 8 000 000 6,16% 2014-06-30
NN OFE 6 893 079 5,30% 6 893 079 5,30% 2013-04-29
Paszkowicz Zbigniew 1 000 0,00% 1 000 0,00% 2012-08-21
NN OFE 5 957 442 4,58% 5 957 442 4,58% 2011-02-07
NN OFE 6 640 532 5,11% 6 640 532 5,11% 2011-02-05
Skarb Państwa 69 076 392 53,18% 69 076 392 53,18% 2010-01-22
NN OFE 6 524 479 5,02% 6 524 479 5,02% 2009-11-23
NN OFE 6 464 479 4,97% 6 464 479 4,97% 2009-11-22
Skarb Państwa 83 076 392 63,96% 83 076 392 63,96% 2009-11-05
Skarb Państwa 83 077 751 63,96% 83 077 751 63,96% 2009-07-30
Skarb Państwa 83 076 392 63,96% 83 076 392 63,96% 2009-07-22
Sokołowski Marek 8 636 0,00% 8 636 0,00% 2009-07-17
Ogółem 129 873 362 100,00% 129 873 362 100,00% 2009-07-17
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 51,51% 66 903 030 51,51% 2009-07-17
NN OFE 5 575 269 4,90% 5 575 269 4,90% 2007-10-19
NN OFE 5 701 348 5,01% 5 701 348 5,01% 2007-10-18
NN OFE 5 876 589 5,16% 5 876 589 5,16% 2007-03-07
Sokołowski Marek 8 636 0,00% 8 636 0,00% 2006-08-11
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 58,84% 66 903 030 58,84% 2005-06-28
Ogółem 113 700 000 100,00% 113 700 000 100,00% 2005-06-28
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 66 903 030 85,01% 66 903 030 85,01% 2005-03-23
Ogółem 78 700 000 0,00% 78 700 000 0,00% 2005-03-23

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-09-14 2020-09-28 1,02584 1,00 PLN
2019-09-12 2019-09-27 1,03584 3,00 PLN -
2018-09-12 2018-09-28 - 1,00 PLN -
2017-09-12 2017-09-29 1,01752 1,00 PLN -
2007-06-11 2007-07-31 1,00754 0,36 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2014-11-19 seria D - prawo poboru 2,361:1 129873362:55000000 1,1083 18,10 55 000 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-14 2020-06-30 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1 PLN, zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3 PLN
2017-05-29 2017-06-14 - WZA: wypłata dywidendy - 1 PLN, zmiany w RN
2017-03-01 2017-03-17 - NWZA: przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków Zarządu i RN
2016-12-06 2016-12-22 - NWZA: zmiany w RN, zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-08-30 2016-09-14 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-01-11 2016-01-27 - NWZA: zmiany w RN
2015-05-16 2015-06-01 WZA, przerwa do 2015-06-30: pokrycie straty zmiany w RN
2014-11-09 NWZ 2014-11-25, godzina 11:00:00
2014-08-23 NWZ 2014-09-08, godzina 11:00:00
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 11:00:00
2012-11-12 NWZ 2012-11-28, godzina 11:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 11:00:00
2012-02-13 NWZ 2012-02-29, godzina 11:00:00
2011-07-23 NWZ 2011-08-08, godzina 11:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 11:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 12:00:00
2010-01-26 NWZ 2010-02-11, godzina 11:00:00
2009-12-01 NWZ 2009-12-17, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paryła, Zofia Maria Prezes Zarządu 2020-11-12
Cieślik Artur Wiceprezes Zarządu 2020-08-24
Krzemiński Marian Wiceprezes Zarządu 2019-07-25
Walczak, Piotr Aleksander Wiceprezes Zarządu 2020-09-04
Wittstock Jarosław Wiceprezes Zarządu 2020-02-03

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozłowska-Chyła, Beata Przewodniczący RN 2017-06-14 PEO, PZU
Lewandowska Katarzyna Sekretarz RN 2017-06-14 KGH, ACR
Ciach Piotr Członek RN 2020-06-30
Figura Dariusz Członek RN 2016-01-27
Lewandowski Adam Członek RN 2016-12-22 KGN
Rybicki Grzegorz Członek RN 2018-06-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Paryła, Zofia Maria Prezes Zarządu 2020-11-12 3000-01-01
Walczak, Piotr Aleksander Wiceprezes Zarządu 2020-09-04 3000-01-01
Cieślik Artur Wiceprezes Zarządu 2020-08-24 3000-01-01
Majewski, Paweł Jan Prezes Zarządu 2020-02-03 2020-11-11 PGN, PHN
Wittstock Jarosław Wiceprezes Zarządu 2020-02-03 3000-01-01
Wittstock Jarosław Prezes Zarządu 2019-12-06 2020-02-02
Paryła, Zofia Maria Wiceprezes Zarządu 2019-07-25 2020-11-11
Krzemiński Marian Wiceprezes Zarządu 2019-07-25 3000-01-01
Wittstock Jarosław Wiceprezes Zarządu 2018-09-11 2019-12-05
Sobków Robert Wiceprezes Zarządu 2018-06-11 2019-07-11 TRK
Bonca Mateusz Prezes Zarządu 2018-03-19 2019-12-06
Ciach Piotr Wiceprezes Zarządu 2018-03-19 2018-06-19
Kawula Jarosław Wiceprezes Zarządu 2017-01-12 2020-07-30
Jastrzębski, Marcin Adam Prezes Zarządu 2016-11-09 2018-03-19 BOS
Jastrzębski, Marcin Adam Członek Zarządu 2016-05-13 2016-11-08 BOS
Pietryszyn Robert Prezes Zarządu 2016-05-13 2016-11-09 DVL
Marchlewicz Przemysław Członek Zarządu 2016-05-13 2016-12-14
Bonca Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-05-13 2018-03-18
Pietryszyn Robert Prezes Zarządu 2016-04-13 2016-05-12 DVL
Paszkowicz Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2012-06-28 2016-04-13
Szozda Maciej Wiceprezes Zarządu 2009-06-25 2016-07-21
Kryński Jarosław Wiceprezes Zarządu 2006-09-29 2007-11-13
Machajewski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2006-06-19 2017-09-05
Kowalczyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 2002-07-22 2006-08-11
Sokołowski Marek Wiceprezes Zarządu 2002-04-19 2016-04-13
Olechnowicz Paweł Prezes Zarządu 2002-03-12 2016-04-13
Żurawik, Zenobiusz Wojciech Prezes Zarządu 2000-01-01 2002-03-12
Pokojski Stanisław Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2002-07-22
Czapiewski Mirosław Członek Zarządu 1000-01-01 2002-04-19
Herra Marek Członek Zarządu 1000-01-01 2002-04-19

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 1 513 5 105
2017 1 445 4 897
2016 1 406 4 850
2015 1 364 4 850
2014 1 350 5 106
2013 513 2 679
2012 832 2 304
2011 1 309 5 070
2010 1 303 4 976
2009 1 305 4 949
2008 1 162 4 809
2007 1 021 5 304
2004 823 3 318
2003 961 2 388
2002 1 468 1 976
2001 1 509 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.