REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Energoinstal (ENI)

PLERGIN00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,7000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,6500 0,7420 0,8400 1,0600 0,8000 10,8000
zmiana 7,69% -5,66% -16,67% -33,96% -12,50% -93,52%
WIG (zmiana) 0,52% 2,95% 3,53% -3,06% -2,07% 17,54%
Na tle WIG (pp) 7,17 -8,61 -20,20 -30,90 -10,43 -111,06
WIG-Poland (zmiana) 0,55% 2,91% 3,46% -3,09% -2,07% 16,94%
Na tle WIG-Poland (pp) 7,14 -8,57 -20,13 -30,87 -10,43 -110,46
WIG-BUDOW (zmiana) 1,54% 8,96% 29,82% 18,65% 25,75% 9,57%
Na tle WIG-BUDOW (pp) 6,15 -14,62 -46,48 -52,61 -38,25 -103,08

Dane rynkowe

Kapitalizacja 12 600 000,00
Free float 27,34%
Liczba akcji 18 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 600 000,00
Liczba akcji: 18 000 000
Liczba głosów na WZA: 18 000 000
Kapitał akcyjny: 1 800 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 078 698
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,64%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 078 698
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,64%
Free float: 27,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 000 000 (100,00%) 18 000 000 (100,00%)
Więcek Stanisław poprzez W.A.M. sp. z o.o.; ZWZ 11 259 117 (62,55%) 11 259 117 (62,55%) ENI
Więcek Jarosław 910 581 (5,05%) 910 581 (5,05%) ENI
Więcek Michał 909 000 (5,04%) 909 000 (5,04%) ENI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - publiczna subskrypcja 2007-03-27 3 600 000 0,10 18,00 18 000 000 1 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2007-10-15
2007-10-30
split 1:10 2007-03-27 - 0,10 - 14 400 000 1 440 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-07-03
-
umorzenie akcji 2007-02-16 -160 000 1,00 - 1 440 000 1 440 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-03-15
-
seria C - subskrypcja prywatna 2006-06-12 430 655 1,00 1,00 1 600 000 1 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2006-09-29
2007-10-30
renominacja akcji 2005-06-27 - 1,00 - 1 169 345 1 169 345,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-09-06
-
umorzenie akcji 2004-05-20 -117 845 0,75 - 1 169 345 877 008,75 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-06-29
-
umorzenie akcji 2002-07-31 -74 212 0,75 - 1 287 190 965 392,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2002-12-19
-
umorzenie akcji 2002-06-27 -138 598 0,75 - 1 361 402 1 021 051,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2002-12-17
-
seria B - subskrypcja prywatna 1997-10-09 500 000 0,75 0,75 1 500 000 1 125 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1997-12-05
2007-10-30
obniżenie kapitału - renominacja akcji 1995-10-03 - 0,75 - 1 000 000 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-10-27
-
seria A - przekształcenie PP w SA - 1 000 000 4,00 4,00 1 000 000 4 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1991-07-16
2007-10-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MetLife OFE portfel 5 976 0,03% 5 976 0,03% 2018-12-31
Więcek Stanisław poprzez W.A.M. sp. z o.o.; ZWZ 11 259 117 62,55% 11 259 117 62,55% 2018-06-25
OFE Pocztylion portfel 59 000 0,33% 59 000 0,33% 2017-12-31
Aviva OFE portfel 657 000 3,65% 657 000 3,65% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 383 837 2,13% 383 837 2,13% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 6 000 0,03% 6 000 0,03% 2017-12-31
Aviva OFE portfel 898 000 4,99% 898 000 4,99% 2016-12-31
Więcek Stanisław poprzez W.A.M. sp. z o.o.; WZA 11 161 023 62,01% 11 161 023 62,01% 2016-05-18
MetLife PTE SA OFE Amplico 695 493 3,86% 695 493 3,86% 2014-06-30
Więcek Michał 909 000 5,04% 909 000 5,04% 2014-05-22
Więcek Jarosław 910 581 5,05% 910 581 5,05% 2014-05-22
Więcek Michał 907 000 5,03% 907 000 5,03% 2014-03-26
Więcek Stanisław poprzez W.A.M. sp. z o.o. 11 124 039 60,99% 11 124 039 60,99% 2013-11-15
Więcek Stanisław 11 124 039 61,80% 11 124 039 61,80% 2013-11-14
Więcek Michał 903 271 5,01% 903 271 5,01% 2013-11-13
Więcek Jarosław 908 781 5,04% 908 781 5,04% 2013-11-13
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE i MetLife Amplico DFE 1 079 095 5,99% 1 079 095 5,99% 2012-07-09
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE i MetLife Amplico DFE 1 079 095 5,00% 1 079 095 5,00% 2012-07-09
PZU Asset Management SA 499 110 2,77% 499 110 2,77% 2012-07-05
Więcek Stanisław 10 224 040 56,80% 10 224 040 56,80% 2012-03-20
Więcek Jarosław 1 358 781 7,54% 1 358 781 7,54% 2011-12-20
Więcek Stanisław 10 314 040 57,30% 10 314 040 57,30% 2011-12-07
PZU Asset Management SA 900 016 5,00% 900 016 5,00% 2011-11-14
Więcek Stanisław 10 311 064 57,28% 10 311 064 57,28% 2011-10-11
Więcek Stanisław 10 304 498 57,24% 10 304 498 57,24% 2011-09-14
Więcek Stanisław 10 292 927 57,18% 10 292 927 57,18% 2011-05-17
PZU Asset Management SA 1 335 000 7,41% 1 335 000 7,41% 2009-08-31
Więcek Stanisław 10 261 927 57,01% 10 261 927 57,01% 2009-02-27
Więcek Stanisław 10 262 077 57,01% 10 262 077 57,01% 2009-01-22
Więcek Stanisław 10 256 527 56,98% 10 256 527 56,98% 2009-01-13
Więcek Stanisław 10 254 527 56,96% 10 254 527 56,96% 2008-12-22
Więcek Stanisław 10 239 527 56,88% 10 239 527 56,88% 2008-12-02
Więcek Stanisław 10 234 527 56,85% 10 234 527 56,85% 2008-11-28
PZU Asset Management SA w tym: 708740 PDA 935 000 5,19% 935 000 5,19% 2008-11-14
Więcek Stanisław 10 223 527 56,79% 10 223 527 56,79% 2008-10-29
Więcek Stanisław 10 215 647 56,75% 10 215 647 56,75% 2008-10-21
Więcek Stanisław 10 209 387 56,71% 10 209 387 56,71% 2008-08-22
Więcek Stanisław 10 202 137 56,67% 10 202 137 56,67% 2008-07-17
Więcek Stanisław 10 188 190 56,60% 10 188 190 56,60% 2008-07-09
Więcek Stanisław 10 186 890 56,59% 10 186 890 56,59% 2008-06-16
Więcek Stanisław 10 156 772 56,42% 10 156 772 56,42% 2008-05-29
Więcek Stanisław 10 131 272 56,28% 10 131 272 56,28% 2008-05-27
Więcek Stanisław 10 110 110 56,16% 10 110 110 56,16% 2008-02-29
Więcek Michał 1 353 270 7,51% 1 353 270 7,51% 2008-02-29
Więcek Jarosław 1 353 385 7,51% 1 353 385 7,51% 2008-02-29
PZU Asset Management SA w tym: 708740 PDA 906 037 5,03% 906 037 5,03% 2007-10-30
PZU Asset Management SA w tym: 702697 PDA 899 994 5,00% 899 994 5,00% 2007-10-29
Więcek Michał 1 353 280 7,51% 1 353 280 7,51% 2007-09-25
Więcek Jarosław 1 353 280 7,51% 1 353 280 7,51% 2007-09-25
Ogółem 18 000 000 100,00% 18 000 000 100,00% 2007-09-25
Więcek Stanisław 11 109 960 61,72% 11 109 960 61,72% 2007-09-25
Więcek Stanisław 11 109 960 77,15% 11 109 960 77,15% 2007-07-03
Ogółem 14 400 000 100,00% 14 400 000 100,00% 2007-07-03
Więcek Jarosław 1 353 280 9,39% 1 353 280 9,39% 2007-07-03
Więcek Michał 1 353 280 9,39% 1 353 280 9,39% 2007-07-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-08-17 2016-08-29 1,06173 0,50 PLN -
2015-05-27 2015-06-12 1,06429 0,65 PLN -
2014-05-26 2014-06-11 1,04874 0,60 PLN -
2013-05-10 2013-05-28 1,02041 0,30 PLN -
2012-09-07 2012-09-21 1,02323 0,25 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-01-04 2020-01-29: NWZ - zgody na przewłaszczenie, poręczenie i zastaw
2019-05-15 2019-05-31 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-06-04 2017-06-20 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-05-02 2016-05-18 - WZA: podział zysku
2015-05-02 ZWZ 2015-05-18, godzina 10:00:00
2014-04-30 ZWZ 2014-05-16, godzina 10:00:00
2013-12-02 NWZ 2013-12-18, godzina 10:00:00
2013-09-22 NWZ 2013-10-08, godzina 10:00:00
2013-04-10 ZWZ 2013-04-26, godzina 10:00:00
2012-05-29 ZWZ 2012-06-14, godzina 10:00:00
2011-05-22 ZWZ 2011-06-07, godzina 10:00:00
2010-05-15 ZWZ 2010-05-31, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Więcek Michał Prezes Zarządu 2011-06-07
Więcek Jarosław Wiceprezes Zarządu 2005-08-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Więcek Stanisław Przewodniczący RN 2011-06-07
Komarnicki Władysław Wiceprzewodniczący RN 2012-06-14
Olszewski Artur Sekretarz RN 2009-06-16
Kawalski Henryk Członek RN 2012-06-14
Pyka Jan Członek RN 2013-12-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Noras Lucjan Członek Zarządu 2012-12-18 2019-01-31
Więcek Michał Prezes Zarządu 2011-06-07
Więcek Michał Wiceprezes Zarządu 2005-08-01
Więcek Jarosław Wiceprezes Zarządu 2005-08-01
Więcek Stanisław Prezes Zarządu 2005-05-16 2011-06-07

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 124 368
2017 396 607
2016 314 766
2015 350 782
2014 358 808
2013 469 903
2011 488 939
2010 513 1 022
2009 711 1 088
2008 646 1 088
2007 656 761
2006 564 742
2005 494 674
2004 477 668
2002 418 0
2001 398 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA