Notowania spółki

Centrum Medyczne ENEL-MED (ENE)

PLENLMD00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 17,8000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 18,0000 17,4000 17,3000 17,4000 11,8000 8,6000
zmiana -1,11% 2,30% 2,89% 2,30% 50,85% 106,98%
WIG (zmiana) 4,66% 5,67% 8,59% 22,38% 39,96% 36,27%
Na tle WIG (pp) -5,78 -3,37 -5,70 -20,08 10,89 70,71
WIG-Poland (zmiana) 4,67% 5,71% 8,64% 22,11% 39,78% 36,43%
Na tle WIG-Poland (pp) -5,78 -3,41 -5,74 -19,81 11,07 70,55
InvestorMS (zmiana) 3,06% 3,22% 9,77% 32,39% 60,76% 40,81%
Na tle InvestorMS (pp) -4,17 -0,92 -6,88 -30,09 -9,91 66,16

Dane rynkowe

Kapitalizacja 419 490 820,00
Free float 19,19%
Liczba akcji 23 566 900
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 419 490 820,00
Liczba akcji: 23 566 900
Liczba głosów na WZA: 23 566 900
Kapitał akcyjny: 23 566 900,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 044 217
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,81%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 044 217
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,81%
Free float: 19,19%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 23 566 900 (100,00%) 23 566 900 (100,00%)
Rozwadowska Anna ZWZ 6 674 145 (28,32%) 6 674 145 (28,32%) ENE
Rozwadowski, Bartosz Adam 6 674 000 (28,32%) 6 674 000 (28,32%) ENE
Generali OFE ZWZ 3 600 000 (15,28%) 3 600 000 (15,28%) ENT, TOA, INK, OPN, ARR, PEP, OVO, NVS, ENE, DAD, ATP, MAB
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 096 072 (8,89%) 2 096 072 (8,89%) AGO, MNC, KGN, NET, PRM, IPE, APR, VRG, SNK, TRK, ZEP, ABE, OBL, NWG, KRU, PCE, RMK, MCR, DCR, SPN, MIL, WLC_1, AML, DVL, GTC, ENE, MSW, MSP, MDG, OTM, KTY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Enel-Med sp. z o.o., Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic sp. z o.o. i Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja sp. z o.o. 2018-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-07
-
seria D - subskrypcja publiczna 2010-11-30 7 100 000 1,00 - 23 566 900 23 566 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-21
2011-07-18
split 1:50 2010-10-25 - 1,00 - 16 466 900 16 466 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-25
-
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-19 45 668 50,00 - 329 338 16 466 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-02-11
2011-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-23 43 670 50,00 - 283 670 14 183 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-25
2011-07-18
seria A - akcje założycielskie - 240 000 50,00 50,00 240 000 12 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-02-27
2011-07-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE ZWZ 3 600 000 15,28% 3 600 000 15,28% 2020-07-07
Rozwadowska Anna ZWZ 6 674 145 28,32% 6 674 145 28,32% 2020-07-07
Generali OFE 3 552 842 15,08% 3 552 842 15,08% 2020-01-09
Generali OFE 2 885 413 12,24% 2 885 413 12,24% 2019-06-17
Aviva OFE Aviva Santander portfel 263 297 1,11% 263 297 1,11% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 096 072 8,89% 2 096 072 8,89% 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 740 700 11,62% 2 740 700 11,62% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 112 202 0,47% 112 202 0,47% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 050 000 4,45% 1 050 000 4,45% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 81 635 0,35% 81 635 0,35% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 432 089 1,83% 432 089 1,83% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 047 643 4,45% 1 047 643 4,45% 2018-06-30
Generali OFE ZWZ 2 715 539 11,52% 2 715 539 11,52% 2018-06-28
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; ZWZ 2 090 000 8,87% 2 090 000 8,87% 2018-06-28
Esaliens TFI SA portfele 44 819 0,19% 44 819 0,19% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 051 657 4,46% 1 051 657 4,46% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 052 000 4,46% 1 052 000 4,46% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 112 000 0,48% 112 000 0,48% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 112 212 0,48% 112 212 0,48% 2017-12-31
Rozwadowska Anna 6 673 950 28,32% 6 673 950 28,32% 2017-10-18
Rozwadowski, Bartosz Adam 6 674 000 28,32% 6 674 000 28,32% 2017-10-18
Rozwadowski, Jacek Jakub 992 800 4,00% 992 800 4,00% 2014-06-17
Rozwadowski, Bartosz Adam 7 124 000 29,99% 7 124 000 29,99% 2014-06-17
Rozwadowska Anna 7 123 950 29,99% 7 123 950 29,99% 2014-06-17
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 1 186 229 5,03% 1 186 229 5,03% 2013-02-07
Generali OFE w tym 1500000 pDA 2 377 000 10,08% 2 377 000 10,08% 2012-08-28
Generali OFE 2 377 000 10,00% 2 377 000 10,00% 2012-08-28
Generali OFE w tym 1500000 pDA 2 356 865 10,00% 2 356 865 10,00% 2011-11-30
Rozwadowska Anna poprzez Versinus Ltd 7 123 950 30,22% 7 123 950 30,22% 2011-06-14
Rozwadowski, Jacek Jakub poprzez Smerona Holdings Ltd 992 800 4,21% 992 800 4,21% 2011-06-14
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 4,12% 972 650 4,12% 2011-06-14
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 4,00% 972 650 4,00% 2011-06-14
Rozwadowski, Bartosz Adam poprzez Koremia Investments Ltd 7 124 000 30,22% 7 124 000 30,22% 2011-06-14
Ogółem 23 566 900 100,00% 23 566 900 100,00% 2011-06-14
Generali OFE w tym 1500000 pDA 1 500 000 6,36% 1 500 000 6,36% 2011-06-14
Rozwadowski, Jacek Jakub poprzez Smerona Holdings Ltd 992 800 6,02% 992 800 6,02% 2011-03-30
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 5,90% 972 650 5,90% 2011-03-30
Rozwadowski, Bartosz Adam poprzez Koremia Investments Ltd 7 124 000 43,26% 7 124 000 43,26% 2011-03-30
Rozwadowska Anna poprzez Versinus Ltd 7 123 950 43,26% 7 123 950 43,26% 2011-03-30
Ogółem 16 466 900 100,00% 16 466 900 100,00% 2010-11-25

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2015-06-10 2015-06-25 1,00847 0,10 PLN -
2012-07-16 2012-08-03 1,00787 0,03 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-22 2021-06-07: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w RN, emisja akcji serii E
2020-06-21 2020-07-07: ZWZ - pokrycie straty, emisja akcji serii E
2019-06-02 2019-06-18 - ZWZ: podział zysku
2018-06-12 2018-06-28 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, połączenie ze spółkami zależnymi, zmiany w statucie
2017-05-23 2017-06-08 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2016-05-02 2016-05-18 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-05-04 ZWZ 2015-05-20, godzina 10:30:00
2014-05-31 ZWZ 2014-06-16, godzina 11:00:00
2014-02-12 NWZ 2014-02-28, godzina 10:30:00
2013-09-16 NWZ 2013-10-02, godzina 11:00:00
2013-05-07 ZWZ 2013-05-23, godzina 11:00:00
2012-05-08 ZWZ 2012-05-24, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rozwadowski, Jacek Jakub Prezes Zarządu 2018-04-26
Janaszek-Seydlitz, Piotr Członek Zarządu 2018-04-26 SUN
Rozwadowski, Bartosz Adam Członek Zarządu 2015-05-18

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rozwadowska Anna Przewodniczący RN 2012-06-14
Ciuhak Adam Członek RN 2010-11-30
Okoński Zbigniew Członek RN 2010-11-30
Piszcz Anna Członek RN 2009-11-19
Sałasiński, Andrzej Henryk Członek RN 2016-05-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rozwadowski, Jacek Jakub Prezes Zarządu 2018-04-26
Janaszek-Seydlitz, Piotr Członek Zarządu 2018-04-26 SUN
Rozwadowski, Bartosz Adam Członek Zarządu 2015-05-18
Rozwadowski, Bartosz Adam Prezes Zarządu 2006-12-22 2015-05-17
Rozwadowski, Jacek Jakub Wiceprezes Zarządu 2006-12-22 2018-04-25

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 1 062 1 066
2018 985 992
2017 875 915
2016 765 784
2015 702 705
2014 608 610
2013 593 586
2012 574 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.