Notowania spółki

Aplisens (APN)

PLAPLS000016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,9500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 10,5000 11,0000 10,9000 10,5000 10,6000 13,1200
zmiana -5,24% -9,55% -8,72% -5,24% -6,13% -24,16%
WIG (zmiana) -1,49% -5,30% -9,51% 5,46% -18,77% -7,81%
Na tle WIG (pp) -3,75 -4,24 0,80 -10,70 12,63 -16,35
WIG-Poland (zmiana) -1,51% -5,37% -9,62% 5,58% -18,77% -7,83%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,73 -4,17 0,91 -10,82 12,64 -16,33
InvestorMS (zmiana) -2,37% -3,76% -7,59% 17,16% 7,30% -0,18%
Na tle InvestorMS (pp) -2,86 -5,78 -1,13 -22,40 -13,44 -23,98

Dane rynkowe

Kapitalizacja 118 460 033,45
Free float 32,05%
Liczba akcji 11 905 531
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 118 460 033,45
Liczba akcji: 11 905 531
Liczba głosów na WZA: 11 905 531
Kapitał akcyjny: 2 381 106,20
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 339 009
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,04%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 090 009
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,42%
Free float: 29,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 11 905 531 (100,00%) 11 905 531 (100,00%)
Żurawski Adam 2 376 613 (19,96%) 2 376 613 (20,39%) APN
Szewczyk Janusz 1 640 000 (13,78%) 1 640 000 (14,07%) APN
Dawidonis Mirosław 1 480 000 (12,43%) 1 480 000 (12,70%) APN
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 (9,56%) 1 138 257 (9,77%) APN
Zubkow Dorota 825 000 (6,93%) 825 000 (7,08%) APN
Kobiałka Andrzej 630 139 (5,29%) 630 139 (5,41%) APN
Aplisens SA 249 000 (2,09%) 0 (0,00%) APN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
obniżenie kapitału 2020-02-06 -687 169 0,20 - 11 905 531 2 381 106,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-07-08
-
obniżenie kapitału 2018-06-05 -537 170 0,20 - 12 592 700 2 518 540,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-16
-
obniżenie kapitału - -73 084 0,20 - 13 129 870 2 625 974,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-26
-
obniżenie kapitału 2015-05-26 -490 444 0,20 - 13 202 954 2 640 590,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-06-25
-
seria H - subskrypcja prywatna 2015-01-07 223 874 0,20 3,00 13 693 398 2 738 679,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-03-03
2015-05-19
seria G - subskrypcja prywatna 2014-01-03 232 795 0,20 3,00 13 469 524 2 693 904,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-01-24
2014-03-10
seria F - subskrypcja prywatna 2013-01-21 220 714 0,20 3,00 13 236 729 2 647 345,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-12
2013-05-07
połączenie z Controlmatica ZAP-Pnefal sp. z o.o. 2012-10-30 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-18
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 166 666 0,20 - 13 016 015 2 603 203,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-23
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 110 233 0,20 - 12 849 349 2 569 869,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-11-24
-
seria E - oferta menedżerska 2011-06-02 210 232 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 166 667 0,20 - 12 739 116 2 547 823,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-07
2010-10-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 31 521 0,20 - 12 572 449 2 514 489,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2010-01-08
seria D - subskrypcja prywatna 2010-06-22 98 188 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja oferty menedżerskiej - 40 928 0,20 - 12 540 928 2 508 185,60 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-06
2010-08-27
2010-05-07
połączenie z OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej sp. z o.o. 2009-07-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-09-04
-
seria C - oferta menedżerska 2009-07-31 207 595 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2008-11-15 2 500 000 0,20 6,00 12 500 000 2 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-31
2009-06-10
2009-06-24
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-26 10 000 000 0,20 0,20 10 000 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-17
2008-04-01
2009-06-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aplisens SA 249 000 2,09% 0 0,00% 2020-10-08
Dawidonis Mirosław 1 480 000 12,43% 1 480 000 12,70% 2020-07-08
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56% 1 138 257 9,77% 2020-07-08
Aplisens SA 226 081 1,90% 0 0,00% 2020-07-08
Aplisens SA 0 0,00% 0 0,00% 2020-07-08
Kobiałka Andrzej 630 139 5,29% 630 139 5,41% 2020-07-08
Dawidonis Mirosław 1 480 000 12,43% 1 480 000 12,67% 2020-07-08
Żurawski Adam 2 376 613 19,96% 2 376 613 20,35% 2020-07-08
Kobiałka Andrzej 630 139 5,29% 630 139 5,40% 2020-07-08
Żurawski Adam 2 376 613 19,96% 2 376 613 19,96% 2020-07-08
Zubkow Dorota 825 000 6,93% 825 000 7,08% 2020-07-08
Żurawski Adam 2 376 613 19,96% 2 376 613 20,39% 2020-07-08
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 13,78% 1 640 000 14,04% 2020-07-08
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56% 1 138 257 9,56% 2020-07-08
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56% 1 138 257 9,75% 2020-07-08
Ogółem 11 905 531 100,00% 11 905 531 100,00% 2020-07-08
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56% 1 138 257 9,77% 2020-07-08
Zubkow Dorota 825 000 6,93% 825 000 7,06% 2020-07-08
Zubkow Dorota 825 000 6,93% 825 000 6,93% 2020-07-08
Szewczyk Janusz 1 640 000 13,00% 1 640 000 14,00% 2020-07-08
Szewczyk Janusz 1 640 000 13,78% 1 640 000 13,78% 2020-07-08
Dawidonis Mirosław 1 480 000 12,43% 1 480 000 12,43% 2020-07-08
Kobiałka Andrzej 630 139 5,29% 630 139 5,29% 2020-07-08
Szewczyk Janusz 1 640 000 13,78% 1 640 000 14,07% 2020-07-08
Żurawski Adam 2 376 613 18,87% 2 376 613 20,35% 2020-04-30
Aplisens SA 913 250 7,25% 0 0,00% 2019-10-11
PZU OFE Złota Jesień portfel 406 286 3,23% 406 286 3,48% 2019-10-11
PZU OFE Złota Jesień portfel 681 696 5,41% 681 696 5,41% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 523 446 4,15% 523 446 4,15% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 334 376 2,65% 334 376 2,65% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 533 167 4,23% 533 167 4,23% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 39 983 0,31% 39 983 0,31% 2018-12-31
NN OFE portfel 216 528 1,71% 216 528 1,71% 2018-12-31
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 13,02% 1 640 000 13,29% 2018-08-16
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,75% 1 480 000 12,00% 2018-08-16
Kobiałka Andrzej 630 139 5,00% 630 139 5,11% 2018-08-16
Zubkow Dorota 825 000 6,55% 825 000 6,69% 2018-08-16
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,04% 1 138 257 9,23% 2018-08-16
Ogółem 12 592 700 100,00% 12 592 700 100,00% 2018-08-16
Aplisens SA 255 079 2,03% 0 0,00% 2018-08-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 670 000 5,32% 670 000 5,43% 2018-08-16
Żurawski Adam porozumienie 2 642 269 20,98% 2 642 269 21,42% 2018-08-16
Aplisens SA 792 249 6,03% 0 0,00% 2018-08-08
AgioFunds TFI SA portfele 2 617 0,02% 2 617 0,02% 2018-06-30
Aplisens SA 537 170 4,09% 0 0,00% 2018-01-29
NN OFE portfel 387 000 2,95% 387 000 3,07% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 48 813 0,37% 48 813 0,37% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 670 000 5,10% 670 000 5,32% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 333 000 2,54% 333 000 2,64% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 000 0,31% 40 000 0,32% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 26 073 0,20% 26 073 0,21% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 522 000 3,98% 522 000 4,15% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 531 000 4,04% 531 000 4,22% 2017-12-31
Aplisens SA 755 210 5,75% 0 0,00% 2017-10-27
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,67% 1 138 257 8,82% 2017-06-24
Ogółem 13 129 870 100,00% 13 129 870 100,00% 2017-06-24
Żurawski Adam porozumienie 2 642 269 20,12% 2 642 269 20,98% 2017-06-24
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 17,33% 2 275 027 18,07% 2017-06-24
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 17,33% 2 275 027 17,62% 2017-06-24
Aplisens SA 218 040 1,66% 0 0,00% 2017-06-24
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49% 1 640 000 13,02% 2017-06-24
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49% 1 640 000 12,70% 2017-06-24
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,27% 1 480 000 11,75% 2017-06-24
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,27% 1 480 000 11,46% 2017-06-24
PZU OFE Złota Jesień 815 714 6,21% 815 714 6,32% 2017-06-24
Zubkow Dorota 825 000 6,28% 825 000 6,39% 2017-06-24
PZU OFE Złota Jesień 815 714 6,21% 815 714 6,48% 2017-06-24
Zubkow Dorota 825 000 6,28% 825 000 6,55% 2017-06-24
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,67% 1 138 257 9,04% 2017-06-24
Aplisens SA 291 124 2,21% 0 0,00% 2017-01-30
Aplisens SA 352 819 2,67% 0 0,00% 2017-01-27
Aplisens SA 384 587 2,91% 0 0,00% 2017-01-26
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 17,23% 2 275 027 17,62% 2017-01-25
Kobiałka Andrzej NWZ 630 139 4,00% 630 139 4,00% 2017-01-25
Kobiałka Andrzej NWZ 630 139 4,77% 630 139 4,88% 2017-01-25
Aplisens SA 57 424 0,43% 0 0,00% 2017-01-18
Aplisens SA 84 524 0,64% 0 0,00% 2017-01-13
Aplisens SA 180 314 1,37% 0 0,00% 2016-11-25
Aplisens SA 8 333 0,06% 0 0,00% 2016-01-28
Aplisens SA 25 340 0,19% 0 0,00% 2016-01-25
Aplisens SA 71 806 0,54% 0 0,00% 2016-01-18
Aplisens SA 197 396 1,50% 0 0,00% 2016-01-11
Żurawski Adam 2 197 198 16,64% 2 197 198 16,65% 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,25% 825 000 6,25% 2015-12-31
PZU OFE Złota Jesień 815 714 6,18% 815 714 6,18% 2015-12-31
Kobiałka Andrzej 621 139 4,70% 621 139 4,71% 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,21% 1 480 000 11,22% 2015-12-31
Aplisens SA 223 496 1,69% 0 0,00% 2015-06-25
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,39% 1 900 000 14,63% 2015-06-25
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 17,88% 2 361 181 18,19% 2015-06-25
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 8,18% 1 081 139 8,32% 2015-06-25
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 7,63% 1 008 060 7,76% 2015-06-25
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,62% 1 138 257 8,76% 2015-06-25
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,42% 1 640 000 12,63% 2015-06-25
Ogółem 13 202 954 100,00% 13 202 954 100,00% 2015-06-25
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 8,33% 1 100 000 8,47% 2015-06-25
Ogółem 13 693 398 100,00% 13 693 398 100,00% 2015-03-03
Aplisens SA 713 940 5,21% 0 0,00% 2014-10-31
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 17,24% 2 361 181 17,24% 2014-03-05
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 17,52% 2 361 181 17,52% 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,45% 1 138 257 8,45% 2014-03-05
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 7,89% 1 081 139 7,89% 2014-03-05
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 8,02% 1 081 139 8,02% 2014-03-05
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 8,03% 1 100 000 8,03% 2014-03-05
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 8,16% 1 100 000 8,16% 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,31% 1 138 257 8,31% 2014-03-05
Ogółem 13 469 524 100,00% 13 469 524 100,00% 2014-01-24
Dawidonis Mirosław 1 900 000 13,87% 1 900 000 13,87% 2014-01-24
Kozak Edmund 10 0,00% 10 0,00% 2014-01-24
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 14,93% 2 011 906 14,93% 2014-01-24
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,46% 1 140 000 8,46% 2014-01-24
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 11,97% 1 640 000 11,97% 2014-01-24
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,17% 1 640 000 12,17% 2014-01-24
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 7,48% 1 008 060 7,48% 2014-01-24
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 7,36% 1 008 060 7,36% 2014-01-24
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,61% 621 139 4,61% 2014-01-24
Zubkow Dorota 825 000 6,12% 825 000 6,12% 2014-01-24
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,10% 1 900 000 14,10% 2014-01-24
Zubkow Piotr 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-20
Zubkow Dorota 825 000 6,23% 825 000 6,23% 2013-03-20
Zubkow Joanna 275 000 2,07% 275 000 2,07% 2013-03-20
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,69% 621 139 4,69% 2013-03-12
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,35% 1 900 000 14,35% 2013-03-12
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 4,91% 651 007 4,91% 2013-03-12
Ogółem 13 236 729 100,00% 13 236 729 100,00% 2013-03-12
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,61% 1 140 000 8,61% 2013-03-12
Zubkow Piotr 1 100 000 8,31% 1 100 000 8,31% 2013-03-12
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,38% 1 640 000 12,38% 2013-03-12
Kozak Edmund 10 0,00% 10 0,00% 2013-03-12
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,19% 2 011 906 15,19% 2013-03-12
Kozak Edmund 10 0,00% 10 0,00% 2012-10-23
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 5,00% 651 007 5,00% 2012-10-23
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,77% 621 139 4,77% 2012-10-23
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,45% 2 011 906 15,45% 2012-10-23
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,75% 1 140 000 8,75% 2012-10-23
Zubkow Piotr 1 100 000 8,45% 1 100 000 8,45% 2012-10-23
Ogółem 13 016 015 100,00% 13 016 015 100,00% 2012-10-23
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,59% 1 640 000 12,59% 2012-10-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,59% 1 900 000 14,59% 2012-10-23
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,83% 621 139 4,83% 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,76% 1 640 000 12,76% 2012-08-21
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,87% 1 140 000 8,87% 2012-08-21
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,65% 2 011 906 15,65% 2012-08-21
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 5,06% 651 007 5,06% 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień 651 007 5,06% 651 007 5,06% 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 640 230 4,98% 640 230 4,98% 2012-07-19
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 8,41% 1 081 139 8,41% 2012-05-24
Zubkow Piotr 1 100 000 8,56% 1 100 000 8,56% 2012-05-09
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 283 139 9,98% 1 283 139 9,98% 2012-01-17
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 285 439 10,00% 1 285 439 10,00% 2012-01-15
Kozak Edmund 10 0,00% 10 0,00% 2011-11-24
Zubkow Piotr 1 193 912 9,29% 1 193 912 9,29% 2011-11-24
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 9,88% 1 270 000 9,88% 2011-11-24
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 289 450 10,03% 1 289 450 10,03% 2011-11-24
Szewczyk Janusz porozumienie 1 644 930 12,80% 1 644 930 12,80% 2011-11-24
Ogółem 12 849 349 100,00% 12 849 349 100,00% 2011-11-24
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,78% 1 900 000 14,78% 2011-11-24
Żurawski Adam porozumienie 2 228 206 17,34% 2 228 206 17,34% 2011-11-24
Głowacki Grzegorz 4 491 0,03% 4 491 0,03% 2011-11-08
Żurawski Adam porozumienie 2 228 206 17,49% 2 228 206 17,49% 2011-11-08
Zubkow Piotr 1 193 912 9,37% 1 193 912 9,37% 2011-06-28
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 289 450 10,12% 1 289 450 10,12% 2011-05-16
Kozak Edmund 10 0,00% 10 0,00% 2011-05-11
Głowacki Grzegorz 4 491 0,03% 4 491 0,03% 2011-04-21
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 0 0,00% 0 0,00% 2011-03-25
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 4 747 0,03% 4 747 0,03% 2011-03-24
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,91% 1 900 000 14,91% 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 950 000 15,30% 1 950 000 15,30% 2011-03-22
Szewczyk Janusz porozumienie 1 644 930 12,91% 1 644 930 12,91% 2011-02-18
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 16 177 0,12% 16 177 0,12% 2010-11-08
Żurawski Adam porozumienie 2 183 440 17,13% 2 183 440 17,13% 2010-11-08
Głowacki Grzegorz 15 641 0,12% 15 641 0,12% 2010-10-21
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 299 000 10,19% 1 299 000 10,19% 2010-10-08
Ogółem 12 739 116 100,00% 12 739 116 100,00% 2010-10-08
Zubkow Piotr 1 300 000 10,20% 1 300 000 10,20% 2010-10-08
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 9,96% 1 270 000 9,96% 2010-10-08
Szewczyk Janusz porozumienie 2 000 000 15,69% 2 000 000 15,69% 2010-10-08
Dawidonis Mirosław 2 000 000 15,69% 2 000 000 15,69% 2010-10-08
Głowacki Grzegorz 10 429 0,08% 10 429 0,08% 2010-10-08
Żurawski Adam porozumienie 2 178 340 17,09% 2 178 340 17,09% 2010-10-08
Głowacki Grzegorz 10 429 0,08% 10 429 0,08% 2010-10-01
Żurawski Adam porozumienie 2 178 340 17,36% 2 178 340 17,36% 2010-09-17
Szewczyk Janusz 1 750 000 13,95% 1 750 000 13,95% 2010-08-23
Żurawski Adam porozumienie 2 146 819 17,11% 2 146 819 17,11% 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław 1 140 000 9,09% 1 140 000 9,09% 2010-08-23
Żurawski Adam 1 936 819 15,44% 1 936 819 15,44% 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 10,12% 1 270 000 10,12% 2010-08-23
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 299 000 10,35% 1 299 000 10,35% 2010-08-23
Kobiałka Andrzej 839 000 6,69% 839 000 6,69% 2010-08-23
Szewczyk Janusz porozumienie 2 000 000 15,94% 2 000 000 15,94% 2010-08-23
Żurawski Adam 2 146 819 17,11% 2 146 819 17,11% 2010-05-13
Karczmarczyk Mirosław 1 300 000 10,36% 1 300 000 10,36% 2010-05-07
Dawidonis Mirosław 2 000 000 15,94% 2 000 000 15,94% 2010-05-07
Ogółem 12 540 928 100,00% 12 540 928 100,00% 2010-05-07
Kobiałka Andrzej 1 299 000 10,35% 1 299 000 10,35% 2010-05-07
Głowacki Grzegorz 6 940 0,05% 6 940 0,05% 2010-05-07
Głowacki Grzegorz 5 300 0,04% 5 300 0,04% 2010-05-07
Zubkow Piotr 1 300 000 10,36% 1 300 000 10,36% 2010-05-07
Żurawski Adam 2 105 891 16,79% 2 105 891 16,79% 2010-05-07
Szewczyk Janusz 2 000 000 15,94% 2 000 000 15,94% 2010-05-07
Głowacki Grzegorz 5 300 0,04% 5 300 0,04% 2010-04-19
Żurawski Adam 2 105 891 16,84% 2 105 891 16,84% 2009-12-31
Żurawski Adam 2 103 575 16,82% 2 103 575 16,82% 2009-12-11
Żurawski Adam 2 102 635 16,82% 2 102 635 16,82% 2009-12-04
Kobiałka Andrzej 1 299 000 10,39% 1 299 000 10,39% 2009-11-16
Karczmarczyk Mirosław 1 300 000 10,40% 1 300 000 10,40% 2009-11-16
Szewczyk Janusz 2 000 000 16,00% 2 000 000 16,00% 2009-11-16
Żurawski Adam 2 100 000 16,80% 2 100 000 16,80% 2009-11-16
Karczmarczyk Mirosław 1 170 000 9,35% 1 170 000 9,35% 2009-05-25
Dawidonis Mirosław 2 000 000 16,00% 2 000 000 16,00% 2009-05-25
Ogółem 12 500 000 100,00% 12 500 000 100,00% 2009-05-25
Żurawski Adam 1 890 000 15,12% 1 890 000 15,12% 2009-05-25
Szewczyk Janusz 1 750 000 14,00% 1 750 000 14,00% 2009-05-25
Zubkow Piotr 1 300 000 10,40% 1 300 000 10,40% 2009-05-25
Kobiałka Andrzej 839 000 6,71% 839 000 6,71% 2009-05-25
Karczmarczyk Mirosław 1 170 000 11,69% 1 170 000 11,69% 2008-04-01
Dawidonis Mirosław 2 000 000 20,00% 2 000 000 20,00% 2008-04-01
Ogółem 10 000 000 100,00% 10 000 000 100,00% 2008-04-01
Kobiałka Andrzej 839 000 8,39% 839 000 8,39% 2008-04-01
Żurawski Adam 1 890 000 18,89% 1 890 000 18,89% 2008-04-01
Szewczyk Janusz 1 750 000 17,49% 1 750 000 17,49% 2008-04-01
Zubkow Piotr 1 300 000 13,00% 1 300 000 13,00% 2008-04-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-07-23 2020-08-06 1,02315 0,25 PLN -
2019-07-05 2019-07-19 1,03483 0,35 PLN
2018-07-05 2018-07-19 1,02649 0,32 PLN -
2017-06-30 2017-07-14 1,02355 0,30 PLN -
2016-07-08 2016-07-22 1,02165 0,26 PLN -
2015-08-21 2015-09-09 1,02188 0,30 PLN -
2014-07-10 2014-07-24 1,01998 0,26 PLN -
2013-06-24 2013-07-11 1,01652 0,26 PLN -
2012-06-18 2012-07-05 1,02381 0,25 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2017-07-24 umorzenie 73.084 akcji - - - 73 084

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,25 PLN
2020-01-21 2020-02-06: NWZ - umorzenie akcji i obniżenie kapitału, program motywacyjny
2019-05-19 2019-06-04 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,31 PLN, zmiany w RN
2018-05-20 2018-06-05 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,28 PLN, obniżenie kapitału
2017-05-14 2017-05-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,26 PLN, obniżenie kapitału
2017-01-09 2017-01-25 - NWZA: zmiany w statucie
2016-05-23 2016-06-08 - WZA: wypłata dywidendy - 0,26 PLN, zmiany w RN, nabywanie akcji własnych
2015-05-10 ZWZ 2015-05-26, godzina 10:00:00
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 10:00:00
2014-03-10 NWZ 2014-03-26, godzina 10:00:00
2013-05-20 ZWZ 2013-06-05, godzina 10:00:00
2012-12-25 NWZ 2013-01-10, godzina 10:00:00
2012-10-14 NWZ 2012-10-30, godzina 10:00:00
2012-05-14 ZWZ 2012-05-30, godzina 10:00:00
2011-05-17 ZWZ 2011-06-02, godzina 10:00:00
2010-11-09 NWZ 2010-11-25, godzina 10:30:00
2010-06-06 ZWZ 2010-06-22, godzina 10:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żurawski Adam Prezes Zarządu 2008-08-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozak Edmund Przewodniczący RN 2010-06-22
Tenderenda Dariusz Wiceprzewodniczący RN 2013-01-10 APE
Karczmarczyk Jarosław Członek RN 2019-06-04
Kobiałka Andrzej Członek RN 2008-04-01
Supeł Dorota Członek RN 2019-06-04

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jełmak Anna Członek Zarządu 2013-01-24 2015-03-09
Głowacki Grzegorz Członek Zarządu 2009-11-30 2020-04-20
Żurawski Adam Prezes Zarządu 2008-08-01 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 380 489
2018 380 489
2017 372 456
2016 360 427
2015 349 406
2014 329 383
2013 290 327
2011 217 291
2010 197 271
2009 170 240
2008 168 209
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.