Notowania spółki

Ambra (AMB)

PLAMBRA00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 12,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 11,50 12,30 12,90 13,25 11,03 10,20
zmiana 4,35% -2,44% -6,98% -9,43% 8,79% 17,65%
WIG (zmiana) 1,09% -0,43% 2,61% -3,07% -10,24% 15,52%
Na tle WIG (pp) 3,26 -2,01 -9,59 -6,36 19,04 2,12
sWIG80TR (zmiana) 0,42% -8,50% -10,70% -16,44% -21,01% -1,03%
Na tle sWIG80TR (pp) 3,93 6,06 3,73 7,00 29,80 18,68
WIG-Poland (zmiana) 1,11% -0,40% 2,73% -2,98% -10,30% 15,85%
Na tle WIG-Poland (pp) 3,23 -2,04 -9,71 -6,46 19,09 1,79
InvestorMS (zmiana) 0,76% -6,57% -7,94% -14,54% -23,10% 12,41%
Na tle InvestorMS (pp) 3,59 4,13 0,97 5,11 31,89 5,24
WIG-SPOZYW (zmiana) -1,25% -8,03% -8,82% -16,05% -17,92% -8,89%
Na tle WIG-SPOZYW (pp) 5,59 5,59 1,84 6,62 26,72 26,54
sWIG80 (zmiana) 0,28% -8,71% -12,22% -19,30% -23,74% -11,73%
Na tle sWIG80 (pp) 4,07 6,27 5,25 9,86 32,53 29,38

Dane rynkowe

Kapitalizacja 302 479 728,00
Free float 28,92%
Liczba akcji 25 206 644
Dywidenda 0,60
Dywidenda (%) 0,0500
Cena / WK 1,14
C / Z 9,38

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 302 479 728,00
Liczba akcji: 25 206 644
Liczba głosów na WZA: 25 206 644
Kapitał akcyjny: 25 206 644,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 644
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 644
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Free float: 28,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 25 206 644 (100,00%) 25 206 644 (100,00%)
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 15 406 644 (61,12%) 15 406 644 (61,12%) AMB
OFE Aviva BZ WBK portfel 2 511 000 (9,96%) 2 511 000 (9,96%) DCR, SNK, ADV, STF, SON, INL, FRO, AML, PCM, HRS, CCC, ORB, GTC, KRU, ALR, HDR, KGH, CAR, ELB, BRA, NFT, PKP, ABS, AMB, SKA, RMK, FMF, TAR, NWG, FTE, BDX, ACP, DOM, KTY, ABG, HRP, KST, PKN, ING, MIL, KGN, ABE, PKO, GTN, ECH, PFL, SWG, ASE, CNG, TRK, ARH, ERB, ULM, ESS, PWX, ELT, OVO, LVC, AMC, PGO, PHN, PEP, WPL, MWT, OPF, LCC, MSW, NVA, UNI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-21 6 300 000 1,00 9,50 25 206 644 25 206 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2005-07-07
2005-07-29
zmiana oznaczeń akcji 2004-12-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji 2004-05-04 -382 955 1,00 - 18 906 644 18 906 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-05-24
-
seria G - SSW AG 2003-11-24 599 000 1,00 2,00 26 285 644 26 285 644,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
-
serie F - SSW AG 2003-11-24 6 780 000 1,00 2,00 18 690 599 18 690 599,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
-
umorzenie akcji 2003-05-14 -1 082 734 1,00 - 11 910 599 11 910 599,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji 2000-01-17 -1 741 106 1,00 10,15 12 993 333 12 993 333,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - SSW AG 1999-12-22 1 741 106 1,00 10,15 14 734 439 14 734 439,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2000-02-15
-
seria D - Impercia BV 1999-04-13 1 299 333 1,00 9,23 12 993 333 12 993 333,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-05-05
-
seria C - subskrypcja prywatna 1999-04-13 11 538 000 1,00 1,00 11 694 000 11 694 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-08-05
-
seria B - Saar Sekt Kellerei Gmbh KG 1995-06-02 700 1,00 - 156 000 156 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-12-29
-
seria B - Sektkellerei Faber Gmbh & Co. 1995-03-24 2 657 1,00 - 155 300 155 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-02-28
-
seria B - Faber Gmbh & Co. 1995-01-17 12 643 1,00 - 152 643 152 643,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-01-31
-
seria B - Faber Gmbh & Co. 1994-09-02 23 000 1,00 - 140 000 140 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-10-01
-
seria A - przekształcenie Kram sp. z o.o. w SA 1994-08-23 117 000 1,00 1,00 117 000 117 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-08-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE portfel 980 000 3,89% 980 000 3,89% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 100 953 0,40% 100 953 0,40% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 010 0,01% 3 010 0,01% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 27 267 0,11% 27 267 0,11% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 37 000 0,15% 37 000 0,15% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 39 985 0,16% 39 985 0,16% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 183 668 0,73% 183 668 0,73% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 301 730 1,20% 301 730 1,20% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 75 675 0,30% 75 675 0,30% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 383 817 1,52% 383 817 1,52% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 80 764 0,32% 80 764 0,32% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 522 363 2,07% 522 363 2,07% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 600 000 2,38% 600 000 2,38% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 2 511 000 9,96% 2 511 000 9,96% 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK WZA 2 510 000 9,96% 2 510 000 9,96% 2014-10-10
OFE Aviva BZ WBK WZA 2 230 561 8,85% 2 230 561 8,85% 2013-10-08
Reh, Nick Gunther 326 119 1,29% 326 119 1,29% 2013-04-10
Ogór, Robert Piotr 171 352 0,67% 171 352 0,67% 2013-03-26
Reh, Nick Gunther 196 119 0,77% 196 119 0,77% 2013-03-26
Kaźmierczak Piotr 32 432 0,12% 32 432 0,12% 2013-03-26
Dziarski Piotr 113 290 0,44% 113 290 0,44% 2012-05-30
Dziarski Piotr 113 290 0,44% 113 290 0,44% 2012-01-11
Reh, Nick Gunther 146 119 0,57% 146 119 0,57% 2011-12-28
OFE Aviva BZ WBK WZA 2 000 000 7,93% 2 000 000 7,93% 2011-10-10
Seiler, Wilhelm Max Ludwig 3 000 0,01% 3 000 0,01% 2010-06-02
Kaźmierczak Piotr 62 432 0,24% 62 432 0,24% 2010-01-20
Kaźmierczak Piotr 50 890 0,20% 50 890 0,20% 2009-11-24
Dziarski Piotr 92 290 0,36% 92 290 0,36% 2009-09-04
OFE Aviva BZ WBK 1 917 254 7,60% 1 917 254 7,60% 2009-05-15
AS Trigon Funds, Estonia 1 217 613 4,83% 1 217 613 4,83% 2009-02-26
AS Trigon Funds, Estonia 1 286 984 5,10% 1 286 984 5,10% 2009-02-20
Reh, Nick Gunther 100 000 0,39% 100 000 0,39% 2009-01-27
Reh, Nick Gunther 23 000 0,09% 23 000 0,09% 2009-01-23
Ogór, Robert Piotr 191 352 0,75% 191 352 0,75% 2009-01-13
Kaźmierczak Piotr 39 740 0,15% 39 740 0,15% 2008-10-31
Dziarski Piotr 95 290 0,37% 95 290 0,37% 2008-10-29
Ogór, Robert Piotr 62 000 0,24% 62 000 0,24% 2008-10-29
Dziarski Piotr 2 490 0,00% 2 490 0,00% 2008-07-14
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00% 1 000 0,00% 2008-02-14
OFE Aviva BZ WBK 1 412 593 5,60% 1 412 593 5,60% 2008-02-11
Pioneer Pekao IM SA 1 114 134 4,41% 1 114 134 4,41% 2008-01-18
AS Trigon Funds, Estonia 1 456 287 5,77% 1 456 287 5,77% 2007-10-24
AS Trigon Funds, Estonia 1 254 533 4,97% 1 254 533 4,97% 2007-10-23
Generali OFE 1 156 571 4,58% 1 156 571 4,58% 2007-10-02
Reh, Nick Gunther 20 000 0,07% 20 000 0,07% 2007-09-28
Reh, Nick Gunther 18 170 0,07% 18 170 0,07% 2007-09-24
Generali OFE 1 301 724 5,16% 1 301 724 5,16% 2007-04-25
PZU Asset Management SA 1 176 969 4,66% 1 176 969 4,66% 2007-04-25
PZU Asset Management SA 1 271 105 5,04% 1 271 105 5,04% 2007-04-24
PZU Asset Management SA 2 127 158 8,43% 2 127 158 8,43% 2006-12-01
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00% 1 000 0,00% 2006-11-15
Reh, Nick Gunther 6 750 0,02% 6 750 0,02% 2006-11-15
Pioneer Pekao IM SA 1 306 802 5,18% 1 306 802 5,18% 2006-05-15
PZU Asset Management SA 2 522 359 10,00% 2 522 359 10,00% 2006-05-04
Pioneer Pekao IM SA 1 305 704 5,17% 1 305 704 5,17% 2006-03-28
PZU Asset Management SA 2 000 000 7,93% 2 000 000 7,93% 2006-03-01
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 15 406 644 61,12% 15 406 644 61,12% 2006-02-28
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 75,00% 18 906 644 75,00% 2005-07-07
Ogółem 25 206 644 100,00% 25 206 644 100,00% 2005-07-07
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 100,00% 18 906 644 100,00% 2004-05-24
Ogółem 18 906 644 100,00% 18 906 644 100,00% 2004-05-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-10-23 2017-11-07 1,05581 0,60 PLN -
2016-10-20 2016-11-03 1,06860 0,52 PLN -
2015-10-21 2015-11-05 1,06135 0,50 PLN -
2014-10-20 2014-11-04 1,05325 0,45 PLN -
2013-10-17 2013-11-05 1,04076 0,43 PLN -
2012-10-12 2012-10-29 1,06135 0,40 PLN -
2011-10-25 2011-11-10 1,06380 0,40 PLN -
2010-10-18 2010-11-03 1,03359 0,30 PLN -
2010-01-29 2010-02-12 1,01608 0,10 PLN -
2008-01-04 2008-01-18 1,02010 0,20 PLN -
2007-01-03 2007-01-17 1,01262 0,20 PLN -
2005-12-12 2006-01-10 1,01156 0,12 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-09-25 2017-10-11 - WZA: wypłata dywidendy - 0,60 PLN, zmiany w RN
2016-09-25 2016-10-11 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-09-27 2015-10-13 - WZA: wypłata dywidendy - 0,50 PLN
2014-09-24 ZWZ 2014-10-10, godzina 10:00:00
2013-09-22 ZWZ 2013-10-08, godzina 10:00:00
2013-05-25 NWZ 2013-06-10, godzina 10:00:00
2012-09-17 ZWZ 2012-10-03, godzina 10:00:00
2011-09-24 ZWZ 2011-10-10, godzina 10:00:00
2010-09-19 ZWZ 2010-10-05, godzina 10:00:00
2009-11-01 ZWZ 2009-11-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ogór, Robert Piotr Prezes Zarządu 2008-02-13
Kaźmierczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2014-12-08 CSR
Nowak, Grzegorz Stanisław Wiceprezes Zarządu 1998-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gloden Oliver Przewodniczący RN 2009-06-24
Seiler, Wilhelm Max Ludwig Wiceprzewodniczący RN 2009-06-24
Hillesheim Horst Członek RN 2016-10-11
Konieczny, Rafał Dominik Członek RN 2004-05-26
Piatek Patrycja Członek RN 2016-10-11
Schlimbach Boris Członek RN 2016-10-11
Szlendak Jarosław Członek RN 2010-10-05

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaźmierczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2014-12-08 CSR
Kaźmierczak Piotr Członek Zarządu 2008-02-13 CSR
Dziarski Piotr Członek Zarządu 2008-02-13 2012-05-30
Ogór, Robert Piotr Prezes Zarządu 2008-02-13
Ogór, Robert Piotr Wiceprezes Zarządu 2003-07-06
Hilla, Claudius Joahim Prezes Zarządu 2002-07-26 2008-02-13
Nowak, Grzegorz Stanisław Wiceprezes Zarządu 1998-09-01
Palikot Janusz Prezes Zarządu 1994-01-01 2002-07-24

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 727
2014 412 697
2013 369 676
2011 235 669
2010 224 664
2009 211 704
2008 233 773
2007 196 791
2006 189 491
2004 188 320
2003 183 0
2002 176 0