Notowania spółki

Alumetal (AML)

PLALMTL00023

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 35,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 35,4000 37,0000 39,0000 34,0000 34,0000 48,4900
zmiana 0,00% -4,32% -9,23% 4,12% 4,12% -27,00%
WIG (zmiana) 2,14% -3,73% -2,13% 19,51% -13,74% -1,13%
Na tle WIG (pp) -2,14 -0,59 -7,10 -15,40 17,86 -25,87
sWIG80TR (zmiana) 2,12% -2,65% 4,90% 41,87% 27,45% 25,89%
Na tle sWIG80TR (pp) -2,12 -1,67 -14,13 -37,75 -23,33 -52,88
WIG-Poland (zmiana) 2,16% -3,77% -2,10% 19,69% -13,66% -1,24%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,16 -0,55 -7,13 -15,58 17,78 -25,76
InvestorMS (zmiana) 4,26% -1,11% 4,03% 40,48% 11,39% 7,94%
Na tle InvestorMS (pp) -4,26 -3,21 -13,26 -36,36 -7,27 -34,93
sWIG80 (zmiana) 2,06% -2,91% 4,14% 39,12% 23,38% 7,94%
Na tle sWIG80 (pp) -2,06 -1,41 -13,37 -35,00 -19,26 -34,94

Dane rynkowe

Kapitalizacja 547 974 052,20
Free float 34,98%
Liczba akcji 15 479 493
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,12
C / Z 25,00

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 557 261 748,00
Liczba akcji: 15 479 493
Liczba głosów na WZA: 15 479 493
Kapitał akcyjny: 1 547 949,30
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 065 134
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,01%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 065 134
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,01%
Free float: 34,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 15 479 493 (100,00%) 15 479 493 (100,00%)
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (33,00%) 5 108 231 (33,00%) AML
NN OFE portfel 1 521 510 (9,82%) 1 521 510 (9,82%) PEO, PKN, AML, POZ, DCR, QMK, PFL, BKM, PBX, ART, NFT, RBW, MDG, RVU, KGH, MNI, INP, SNK, PEP, ERB, MGT, GKI, LRQ, UNI, 08N, ZMT, LBT, PGO, CAR, SWG, MNC, TPE, LTX, QRS, ECH, CMP, ABE, EAT, FTE, TIM, ALR, ATD, MCR, BFT, MIL, BBD, KTY, SLV, FRO, ATT, SPL, MVP, KGL, RON, PWX, BDX, CIE, VRG, IZB, LEN, MAB, CMR, TRN, AGO, ENT, PKP, ACP, WWL, NET, NWG, RDL, KRU, MPH, APR, ATG, TOR, HRS, DVL, BTM, PLY, CDC, PZU, BRS, FMF, ACG, SKA, LVC, PSW, MON, RWL, PKO, AMC, TAR, ZEP, SGN
Aviva OFE Aviva Santander 1 521 413 (9,83%) 1 521 413 (9,83%) ABS, RMK, PEO, PKN, AML, DCR, OVO, PHN, NFT, KGH, SNK, ASE, PEP, ERB, UNI, NVA, PGO, CAR, SWG, STF, MWT, ECH, ABE, AMB, FTE, ALR, MIL, KTY, FRO, ABG, BDX, CIE, WPL, ADV, PKP, ACP, GTC, WWL, DOM, NWG, KRU, APT, ING, ARH, KGN, CCC, HRS, ELT, DVL, FMF, SKA, LVC, PKO, AMC, TAR, SON
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 (6,39%) 988 675 (6,39%) AML, ABE, KTY, FRO, KGN, MLG
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 (5,97%) 925 305 (5,97%) RMK, AML, MSP, DCR, MDG, PCE, SNK, ENE, MNC, TRK, ABE, OBL, MCR, MIL, KTY, VRG, WLC_1, SPN, AGO, GTC, NET, NWG, KRU, APR, KGN, DVL, MSW, PRM, IPE, OTM, ZEP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - oferta menedżerska 2017-11-07 154 794 0,10 48,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - oferta menedżerska 2017-11-07 154 794 0,10 48,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G - oferta menedżerska 2017-11-07 154 794 0,10 48,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria I - subskrypcja prywatna 2017-05-16 154 794 0,10 57,34 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - oferta menedżerska 2014-05-28 100 513 0,10 29,75 15 479 493 1 547 949,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-18
-
seria E - oferta menedżerska 2014-05-28 150 770 0,10 - 15 378 980 1 537 898,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska 2014-05-28 150 770 0,10 - 15 228 210 1 522 821,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-04-29
2015-06-01
split 1:10 2014-03-26 - 0,10 - 15 077 440 1 507 744,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-28
-
seria C - subskrypcja prywatna - 376 943 1,00 - 1 507 744 1 507 744,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
-
2014-07-17
seria B - subskrypcja prywatna - 150 744 1,00 - 1 130 801 1 130 801,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
-
2014-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057 1,00 1,00 980 057 980 057,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 6,39% 988 675 6,39% 2020-08-28
Aviva OFE Aviva Santander 1 521 413 9,83% 1 521 413 9,83% 2020-06-04
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 6,18% 956 216 6,18% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 5,97% 925 305 5,97% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 558 205 3,60% 558 205 3,60% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 9,82% 1 521 510 9,82% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 690 112 10,91% 1 690 112 10,91% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 435 377 2,81% 435 377 2,81% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 486 801 3,14% 486 801 3,14% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 925 305 5,98% 925 305 5,98% 2018-10-12
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 1 690 000 10,92% 1 690 000 10,92% 2018-10-03
Millennium TFI SA portfele 73 753 0,48% 73 753 0,48% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 425 0,00% 425 0,00% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 731 601 4,73% 731 601 4,73% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 1 0,00% 1 0,00% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 063 0,01% 1 063 0,01% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 686 0,01% 1 686 0,01% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 4 846 0,03% 4 846 0,03% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 480 159 3,10% 480 159 3,10% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 575 0,07% 11 575 0,07% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 30 925 0,20% 30 925 0,20% 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 745 000 4,81% 745 000 4,81% 2018-05-24
Allianz Polska OFE ZWZ 558 205 3,61% 558 205 3,61% 2018-05-24
Millennium TFI SA portfele 95 648 0,62% 95 648 0,62% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 618 553 4,00% 618 553 4,00% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 101 000 0,65% 101 000 0,65% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 675 0,42% 64 675 0,42% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 132 570 0,86% 132 570 0,86% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 9 140 0,06% 9 140 0,06% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 9 453 0,06% 9 453 0,06% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 8 663 0,06% 8 663 0,06% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 489 000 3,16% 489 000 3,16% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 714 0,03% 4 714 0,03% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 530 0,00% 530 0,00% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 150 0,00% 150 0,00% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 595 182 3,85% 595 182 3,85% 2017-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,22% 5 108 231 33,22% 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,00% 5 108 231 33,00% 2017-10-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 10,50% 1 625 112 10,50% 2017-09-18
Ogółem 15 479 493 100,00% 15 479 493 100,00% 2017-09-18
NN OFE portfel 1 522 000 9,83% 1 522 000 9,83% 2017-09-18
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,18% 956 216 6,18% 2017-09-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 4 624 154 30,07% 4 624 154 30,07% 2017-09-15
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 1 542 306 10,03% 1 542 306 10,03% 2017-09-04
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 3 542 306 23,03% 3 542 306 23,03% 2017-09-04
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,22% 956 216 6,22% 2017-09-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 10,57% 1 625 112 10,57% 2017-07-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 118 633 33,28% 5 118 633 33,28% 2017-05-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 114 233 33,25% 5 114 233 33,25% 2017-02-08
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 460 000 9,49% 1 460 000 9,49% 2016-12-31
NN OFE portfel 1 522 000 9,90% 1 522 000 9,90% 2016-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 068 660 39,46% 6 068 660 39,46% 2016-12-06
Ogółem 15 378 980 100,00% 15 378 980 100,00% 2016-07-20
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00% 1 506 000 9,00% 2016-07-20
NN OFE WZA 1 500 000 9,00% 1 500 000 9,00% 2016-07-20
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00% 6 031 130 40,00% 2016-07-20
NN OFE WZA 1 500 000 9,85% 1 500 000 9,85% 2016-05-13
NN OFE 1 140 650 7,00% 1 140 650 7,00% 2015-06-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00% 1 506 000 9,00% 2015-06-01
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00% 6 031 130 40,00% 2015-06-01
Ogółem 15 228 210 100,00% 15 228 210 100,00% 2015-06-01
Stulgis Grzegorz wraz z Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00% 6 031 130 40,00% 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00% 6 031 130 40,00% 2014-10-29
NN OFE 1 140 650 7,56% 1 140 650 7,56% 2014-07-16
Alu Holdings s.a.r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2014-07-10
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,98% 1 506 000 9,98% 2014-07-10
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 070 40,00% 6 031 070 40,00% 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 837 702 55,55% 837 702 55,55% 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 8 377 020 55,55% 8 377 020 55,55% 2014-06-17
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 603 107 40,00% 603 107 40,00% 2014-06-17
Ogółem 15 077 440 100,00% 15 077 440 100,00% 2014-05-28
Ogółem 1 507 744 100,00% 1 507 744 100,00% 2003-10-28

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-07 2019-06-27 1,11111 4,08 PLN -
2018-06-08 2018-08-29 1,05925 2,92 PLN -
2017-05-24 2017-06-07 1,04670 2,92 PLN -
2016-05-20 2016-06-07 1,05056 2,55 PLN -
2015-04-22 2015-06-29 1,03356 1,95 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-12 2020-08-28 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2019-05-01 2019-05-17 - ZWZ: wypłata dywidendy - 4,08 PLN
2018-09-17 2018-10-03 - NWZ: zmiany w RN
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,92 PLN, zmiany w RN
2017-10-22 2017-11-07 - NWZA: emisja warrantów, emisja akcji serii G, H i I
2017-04-30 2017-05-16 - WZA: wypłata dywidendy - 2,92 PLN, emisja warrantów, emisja akcji serii G-I
2016-04-27 2016-05-13 - WZA: wypłata dywidendy - 2,55 PLN
2015-03-28 ZWZ 2015-04-13, godzina 10:00:00
2014-08-17 NWZ 2014-09-02, godzina 12:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Drzyżdżyk Agnieszka Prezes Zarządu 2017-10-10
Błasiak Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2012-06-18
Grzybek Przemysław Członek Zarządu 2012-06-18

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stulgis Grzegorz Przewodniczący RN 2012-06-18 SNK, K2I
Adamczyk Szymon Członek RN 2018-10-03 TOR, FEE
Bijlhouwer Frans Członek RN 2015-04-13
Małyska Paweł Członek RN 2018-05-23 ATD, AMC, DVL
Pedersen, Michael Rohde Członek RN 2020-08-28 BFT
Wnorowski Michał Członek RN 2018-05-23 ARR, MDG, VOX, ARM

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kacprowicz Marek Prezes Zarządu 2018-10-03 2019-04-17 GKP
Drzyżdżyk Agnieszka Prezes Zarządu 2017-10-10 3000-01-01
Błasiak Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2012-06-18 3000-01-01
Adamczyk Szymon Prezes Zarządu 2012-06-18 2015-06-18 TOR, FEE
Grzybek Przemysław Członek Zarządu 2012-06-18 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 60 700
2017 57 695
2016 52 606
2015 41 566
2014 40 542
2013 38 518
2002 179 0