Notowania spółki

T-Bull (TBL)

PLTBULL00024

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 30,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 31,40 30,80 27,60 62,00 92,00 -
zmiana -4,46% -2,60% 8,70% -51,61% -67,39% -
WIG (zmiana) 1,46% 5,31% 1,32% 5,31% -7,13% 16,30%
Na tle WIG (pp) -5,92 -7,91 7,38 -56,93 -60,26 -
WIG-Poland (zmiana) 1,61% 5,59% 1,42% 5,55% -7,17% 16,35%
Na tle WIG-Poland (pp) -6,07 -8,19 7,28 -57,16 -60,22 -
InvestorMS (zmiana) -0,25% 2,34% -3,13% -10,58% -20,09% 4,81%
Na tle InvestorMS (pp) -4,21 -4,94 11,83 -41,03 -47,30 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 34 859 670,00
Free float 29,36%
Liczba akcji 1 161 989
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,26
C / Z 8,95

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 789 261,20
Liczba akcji: 1 161 989
Liczba głosów na WZA: 1 725 989
Kapitał akcyjny: 116 198,90
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 820 816
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,64%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 474 816
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,45%
Free float: 29,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 161 989 (100,00%) 1 725 989 (100,00%)
Fijałkowski Damian 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) TBL
Łapczyński Radosław 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) TBL
Zwoliński Grzegorz 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) TBL
Tech Invest Group SA 166 816 (14,36%) 166 816 (9,67%) TBL, MKR_C

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - subskrypcja otwarta 2017-12-14 37 889 0,10 50,00 1 161 989 116 198,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-05
-
seria F - subskrypcja otwarta 2017-03-21 100 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
konwersja części akcji imiennych serii C1-C3 na 90.000 akcji serii E 2017-03-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-10
2018-08-29
seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-14 22 100 0,10 - 1 124 100 112 410,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-10
2018-08-29
seria C3 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000 0,10 0,10 1 102 000 110 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-01
-
seria C2 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000 0,10 0,10 1 052 000 105 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-01
-
seria C1 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000 0,10 0,10 1 002 000 100 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-01
-
obniżenie kapitału 2016-02-23 -56 000 0,10 - 952 000 95 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-28
-
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-03-26 504 000 0,10 - 1 008 000 100 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-12
2018-08-29
seria A3 - 168 000 0,10 - 504 000 50 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A2 - 168 000 0,10 - 336 000 33 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A1 - 168 000 0,10 - 168 000 16 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Trigon TFI SA 85 601 7,37% 85 601 4,96% 2018-08-29
Trigon TFI SA 97 400 8,38% 97 400 5,64% 2018-08-29
Łapczyński Radosław 218 000 18,76% 436 000 25,26% 2018-08-29
Zwoliński Grzegorz 218 000 18,76% 436 000 25,26% 2018-08-29
Tech Invest Group SA 166 816 14,36% 166 816 9,67% 2018-08-29
Fijałkowski Damian 218 000 18,76% 436 000 25,26% 2018-08-29
Ogółem 1 161 989 100,00% 1 725 989 100,00% 2018-08-29
TFI PZU SA portfele 83 624 7,20% 83 624 4,84% 2018-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 83 624 7,44% 83 624 4,95% 2017-12-29
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 84 784 7,54% 84 784 5,02% 2017-08-29
Łapczyński Radosław 218 000 19,39% 436 000 25,83% 2017-08-10
Zwoliński Grzegorz 218 000 19,39% 436 000 25,83% 2017-08-10
Ogółem 1 124 100 100,00% 1 688 100 100,00% 2017-08-10
Tech Invest Group SA 166 816 14,84% 166 816 9,88% 2017-08-10
Fijałkowski Damian 218 000 19,39% 436 000 25,83% 2017-08-10
Trigon TFI SA 97 400 8,66% 97 400 5,77% 2017-08-10
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 84 850 7,70% 84 850 4,83% 2017-08-04
Pył sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-08
Łapczyński Radosław 218 000 19,78% 436 000 24,83% 2016-12-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 88 000 7,99% 88 000 5,01% 2016-11-07
Newberg Investment FIZ 60 000 5,44% 60 000 3,42% 2016-11-04
Trigon TFI SA 97 400 8,84% 97 400 5,55% 2016-11-03
Fijałkowski Damian 218 000 19,78% 436 000 24,83% 2016-10-10
Tech Invest Group SA 166 816 15,14% 166 816 9,50% 2016-10-10
Newberg Investment FIZ 112 000 10,16% 112 000 6,38% 2016-10-10
Pył sp. z o.o. 218 000 19,78% 436 000 24,83% 2016-10-10
Zwoliński Grzegorz 218 000 19,78% 436 000 24,83% 2016-10-10
Ogółem 1 102 000 100,00% 1 756 000 100,00% 2016-04-01
Firepoltron Limited Ltd. 112 000 11,00% 112 000 7,00% 2016-04-01
Integrated Thinking LLC 224 000 22,00% 448 000 29,00% 2016-04-01
Firepoltron Limited Ltd. 112 000 11,11% 112 000 7,41% 2015-11-20
Tech Invest Group SA 224 000 22,22% 224 000 14,81% 2015-11-20
Integrated Thinking LLC 224 000 22,22% 448 000 29,63% 2015-11-20
Ogółem 1 008 000 100,00% 1 512 000 100,00% 2015-11-20
Zwoliński Grzegorz 168 000 16,67% 336 000 22,22% 2015-11-20
Fijałkowski Damian 168 000 16,67% 336 000 22,22% 2015-11-20

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-11-28 2017-12-14 - NWZA: emisja akcji serii F
2017-06-11 2017-06-27 - WZA: podział zysku
2017-03-05 2017-03-21 - NWZA: konwersja części akcji imiennych na akcje zwykłe, emisja akcji serii F, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zwoliński Grzegorz Prezes Zarządu 2015-09-29
Fijałkowski Damian Członek Zarządu 2015-09-29

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łapczyński Radosław Przewodniczący RN 2015-11-20 THD
Niklewicz Paweł Wiceprzewodniczący RN 2016-10-10
Greczner Bartosz Członek RN 2016-10-10
Kłysz Krzysztof Członek RN 2017-03-21 THD
Ratymirski Wojciech Członek RN 2017-03-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fijałkowski Damian Członek Zarządu 2015-09-29
Zwoliński Grzegorz Prezes Zarządu 2015-09-29

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 44 0