Notowania spółki

Izolacja Jarocin (IZO)

PLIZCJR00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,0200 2,7600 2,9000 1,4450 1,6500 1,5900
zmiana 12,58% 23,19% 17,24% 135,29% 106,06% 113,84%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 12 920 000,00
Free float 37,42%
Liczba akcji 3 800 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 920 000,00
Liczba akcji: 3 800 000
Liczba głosów na WZA: 3 800 000
Kapitał akcyjny: 798 000,00
Cena nominalna akcji: 0,21
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 377 899
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,57%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 377 909
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,57%
Free float: 37,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 3 800 000 (100,00%) 3 800 000 (100,00%)
Ignatowicz Tomasz 1 156 827 (30,44%) 1 156 827 (30,44%) IZO
Gałczyński Jan ZWZ 436 352 (11,48%) 436 362 (11,48%) IZO
Pietrus Zofia 398 240 (10,48%) 398 240 (10,48%) IZO
Inczewska Anna 386 480 (10,17%) 386 480 (10,17%) IZO

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
scalenie akcji 3:1 2014-06-11 - 0,21 - 3 800 000 798 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-11
-
split 1:30 2009-03-30 - 0,07 - 11 400 000 798 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-22
2009-09-04
2009-09-28
obniżenie wartości nominalnej akcji 2009-03-30 - 2,10 - 380 000 798 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-09-04
-
obniżenie kapitału - - 2,14 - 380 000 813 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-11-22 380 000 10,00 10,00 380 000 3 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-12
1996-01-02
2007-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gałczyński Jan ZWZ 436 352 11,48% 436 362 11,48% 2018-06-19
Gałczyński Jan ZWZ 384 502 10,12% 384 502 10,12% 2017-06-21
Gałczyński Jan 381 430 10,04% 381 430 10,04% 2017-04-27
Gałczyński Jan 190 489 5,01% 190 489 5,01% 2016-06-13
Inczewska Anna 386 480 10,17% 386 480 10,17% 2014-08-11
Gołembiewski Mirosław 1 290 0,03% 1 290 0,03% 2014-08-11
Ogółem 3 800 000 100,00% 3 800 000 100,00% 2014-08-11
Widawski Piotr 17 0,00% 17 0,00% 2014-08-11
Ignatowicz Tomasz 1 156 827 30,44% 1 156 827 30,44% 2014-08-11
Pietrus Zofia 398 240 10,48% 398 240 10,48% 2014-08-11
Ignatowicz Tomasz 3 470 480 30,44% 3 470 480 30,44% 2014-05-16
Patrowicz Mariusz 580 020 5,00% 580 020 5,00% 2012-06-30
Patrowicz Mariusz 580 020 5,08% 580 020 5,08% 2011-04-30
Fogut Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-15
Fon SE 285 000 2,50% 285 000 2,50% 2010-09-15
Atlantis SE 285 000 2,50% 285 000 2,50% 2010-09-14
Fogut Holdings Ltd. 570 000 5,00% 570 000 5,00% 2010-09-13
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 5 925 0,00% 5 925 0,00% 2010-09-13
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 5 925 0,05% 5 925 0,05% 2010-09-13
Widawski Piotr 50 0,00% 50 0,00% 2009-10-28
Ogółem 11 400 000 100,00% 11 400 000 100,00% 2009-09-28
Ignatowicz Tomasz 3 420 480 30,00% 3 420 480 30,00% 2009-09-28
Gołembiewski Mirosław 3 870 0,03% 3 870 0,03% 2009-09-28
Pietrus Zofia 1 194 720 10,48% 1 194 720 10,48% 2009-09-28
Inczewska Anna 1 159 440 10,17% 1 159 440 10,17% 2009-09-28
Widawski Piotr 36 750 0,32% 36 750 0,32% 2009-09-28
Patrowicz Mariusz wraz z podmiotami zależnymi 580 020 5,08% 580 020 5,08% 2009-09-28
Ogółem 11 400 000 100,00% 11 400 000 100,00% 2009-09-04
Patrowicz Mariusz wraz z podmiotami zależnymi 19 334 5,08% 19 334 5,08% 2009-02-02
Izolacja-Matizol SA 16 293 4,28% 16 293 4,28% 2009-01-16
Patrowicz Mariusz 18 524 4,87% 18 524 4,87% 2009-01-02
Widawski Piotr 1 225 0,32% 1 225 0,32% 2008-04-30
Inczewska Anna 38 648 10,17% 38 648 10,17% 2008-02-12
Pietrus Zofia 39 824 10,48% 39 824 10,48% 2008-02-12
Widawski Piotr 900 0,23% 900 0,23% 2008-02-12
Gołembiewski Mirosław 129 0,03% 129 0,03% 2008-02-12
Izolacja-Matizol SA 33 125 8,71% 33 125 8,71% 2007-11-02
Izolacja-Matizol SA 39 589 10,41% 39 589 10,41% 2007-10-31
Izolacja-Matizol SA 94 393 24,84% 94 393 24,84% 2007-10-26
Izolacja-Matizol SA 99 435 26,16% 99 435 26,16% 2007-10-23
Ignatowicz Tomasz 114 016 30,00% 114 016 30,00% 2007-10-08
Pietrus Zofia 39 906 10,50% 39 906 10,50% 2006-12-31
Izolacja-Matizol SA 99 567 26,20% 99 567 26,20% 2006-12-31
Inczewska Anna 38 776 10,20% 38 776 10,20% 2006-12-31
Łukaszewicz Łukasz 0 0,00% 0 0,00% 2006-06-30
Woźniak Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2006-06-30
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2005-04-07
Izolacja-Matizol SA 95 197 25,05% 95 197 25,05% 2005-04-07
Ignatowicz Tomasz 132 372 34,83% 132 372 34,83% 2005-01-27
Pietrus Zofia 38 766 10,20% 38 766 10,20% 2005-01-27
Dawidowicz Mirosław 0 0,00% 0 0,00% 2003-12-15
Ignatowicz Tomasz 129 971 34,20% 129 971 34,20% 2003-12-15
Kisielewski Bogusław 0 0,00% 0 0,00% 2002-10-24
Inczewska Anna 36 648 9,64% 36 648 9,64% 2002-10-24
Ignatowicz Tomasz 57 750 15,19% 57 750 15,19% 2002-09-30
Ignatowicz Tomasz 24 841 6,54% 24 841 6,54% 2000-03-14
Pietrus Zofia 35 955 9,46% 35 955 9,46% 2000-03-14
Woźniak Tomasz 36 110 9,50% 36 110 9,50% 2000-03-14
Dawidowicz Mirosław 36 270 9,54% 36 270 9,54% 2000-03-14
Kisielewski Bogusław 36 648 9,64% 36 648 9,64% 2000-03-14
Łukaszewicz Łukasz 28 900 7,61% 28 900 7,61% 2000-03-14
Skarb Państwa 95 197 25,05% 95 197 25,05% 1997-09-30
Ignatowicz Tomasz 136 058 35,80% 136 058 35,80% 1996-12-31
Ogółem 380 000 100,00% 380 000 100,00% 1996-12-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
1998-04-30 1998-09-10 - 0,22 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-09-24 - 3:1 0,3333 - -
Split 2009-09-28 - 1:30 30,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-08 2020-06-24 - ZWZ: podział zysku
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-06-05 2017-06-21 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-06-05 2016-06-21 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-05-26 ZWZ 2015-06-11, godzina 09:00:00
2014-05-26 ZWZ 2014-06-11, godzina 09:00:00
2013-12-25 NWZ 2014-01-10, godzina 09:00:00
2013-05-29 ZWZ 2013-06-14, godzina 10:00:00
2012-05-20 ZWZ 2012-06-05, godzina 09:00:00
2011-05-22 ZWZ 2011-06-07, godzina 09:00:00
2010-06-01 ZWZ 2010-06-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Widawski Piotr Prezes Zarządu 2002-12-19
Gołembiewski Mirosław Członek Zarządu 2003-03-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ignatowicz Tomasz Przewodniczący RN 2003-03-18
Pietrus Zofia Wiceprzewodniczący RN 2010-06-17
Shalaby Ewa Sekretarz RN 2012-06-05
Mazur Magdalena Członek RN 2018-06-19
Śliwko Lesław Członek RN 2019-06-14

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gołembiewski Mirosław Członek Zarządu 2003-03-14
Widawski Piotr Prezes Zarządu 2002-12-19
Uniejewska Regina Członek Zarządu 1000-01-01 2007-04-27

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 69 0
2018 70 0
2017 68 0
2016 67 0
2015 67 0
2014 69 0
2013 66 0
2011 70 0
2009 70 0
2008 76 0
2004 90 0
2003 83 0
2002 78 0
2001 80 0
1997 141 0
1996 141 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.