Notowania spółki

Berling (BRG)

PLBRLNG00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 4,1400 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 4,2400 3,4800 3,9600 3,4000 4,5000 4,4500
zmiana -2,36% 18,97% 4,55% 21,76% -8,00% -6,97%
InvestorMS (zmiana) -0,05% 10,06% 4,36% 11,46% 13,21% 12,98%
Na tle InvestorMS (pp) -2,31 8,91 0,18 10,31 -21,21 -19,95

Dane rynkowe

Kapitalizacja 72 657 828,00
Free float 26,50%
Liczba akcji 17 550 200
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 72 657 828,00
Liczba akcji: 17 550 200
Liczba głosów na WZA: 17 550 200
Kapitał akcyjny: 17 550 200,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 898 909
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 898 909
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Free float: 26,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 550 200 (100,00%) 17 550 200 (100,00%)
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 10 957 027 (62,43%) 10 957 027 (62,43%) BRG
Aviva Investors Poland SA portfele 1 053 216 (6,00%) 1 053 216 (6,00%) JCA, BRG, NVS, ZWG, ZRW
PKO BP Bankowy OFE portfel 888 666 (5,06%) 888 666 (5,06%) BRG, ERB, ATD, RWL, ODL, ABE, NVA, TSG, FRO, UNI, SWG, LEN, LBT, PUE, DCR, SEK, OTM, QMK, ZUE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 50 000 1,00 - 17 550 200 17 550 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-07
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 100 000 1,00 - 17 500 200 17 500 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
2012-06-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-14 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2009-10-30 3 000 000 1,00 - 17 400 200 17 400 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-09
2010-05-26
2010-06-10
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-11-21 14 400 200 1,00 1,00 14 400 200 14 400 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-01
2010-04-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 838 989 4,78% 838 989 4,78% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 870 000 4,95% 870 000 4,95% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 888 666 5,06% 888 666 5,06% 2018-12-31
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 10 957 027 62,43% 10 957 027 62,43% 2018-12-04
PKO TFI SA portfele 426 789 2,43% 426 789 2,43% 2018-06-30
Aviva Investors Poland SA portfele 1 053 216 6,00% 1 053 216 6,00% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 473 042 2,70% 473 042 2,70% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 155 125 0,88% 155 125 0,88% 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 674 000 3,84% 674 000 3,84% 2018-06-19
Aviva OFE Aviva Santander portfel 868 000 4,95% 868 000 4,95% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 177 718 1,01% 177 718 1,01% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 473 042 2,70% 473 042 2,70% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 484 489 2,76% 484 489 2,76% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 880 243 5,02% 880 243 5,02% 2017-06-02
Aviva Investors Poland SA WZA 1 473 986 8,39% 1 473 986 8,39% 2015-06-17
DAO sp. z o.o. 10 770 000 61,36% 10 770 000 61,36% 2014-09-11
Berling Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-09-11
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 9,99% 1 754 484 9,99% 2013-10-07
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2013-10-07
Berling Investments Ltd. 1 754 484 9,99% 1 754 484 9,99% 2013-10-07
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2013-10-07
Ogółem 17 550 200 100,00% 17 550 200 100,00% 2013-10-07
Ciechański Paweł 150 000 0,85% 150 000 0,85% 2013-10-07
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2013-10-07
Ciechański Paweł 150 000 0,85% 150 000 0,85% 2013-07-12
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 10,02% 1 754 484 10,02% 2013-06-20
Berling Investments Ltd. 1 754 484 10,02% 1 754 484 10,02% 2013-06-20
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2012-10-24
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2012-10-24
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,72% 1 701 484 9,72% 2012-10-24
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,54% 10 770 000 61,54% 2012-10-24
Ogółem 17 500 200 100,00% 17 500 200 100,00% 2012-10-24
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2012-10-24
Ciechański Paweł 100 000 0,57% 100 000 0,57% 2012-10-24
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,54% 10 770 000 61,54% 2012-06-14
Ciechański Paweł 100 000 0,57% 100 000 0,57% 2012-06-14
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2012-06-14
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2012-06-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,72% 1 701 484 9,72% 2012-06-14
Ogółem 17 500 000 100,00% 17 500 000 100,00% 2012-06-14
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2012-06-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,77% 1 701 484 9,77% 2011-11-14
NN Investment Partners TFI SA 865 429 4,97% 865 429 4,97% 2011-09-19
NN Investment Partners TFI SA 887 764 5,10% 887 764 5,10% 2011-01-31
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,89% 10 770 000 61,89% 2010-06-30
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2010-04-15
Ogółem 17 400 200 100,00% 17 400 200 100,00% 2010-04-15
Berling Investments Ltd. 13 920 000 79,99% 13 920 000 79,99% 2010-04-15
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2010-04-15
Berling Marcin 0 0,00% 0 0,00% 2010-04-15
Aviva Investors Poland SA 1 411 200 8,11% 1 411 200 8,11% 2010-04-15
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2010-04-15
Berling Investments Ltd. 13 920 000 96,66% 13 920 000 96,66% 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2010-03-11
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2010-03-11
Ogółem 14 400 200 100,00% 14 400 200 100,00% 2008-02-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-11 2017-07-19 1,07194 0,30 PLN -
2016-07-21 2016-08-05 1,04922 0,22 PLN -
2015-08-12 2015-08-26 1,04926 0,20 PLN -
2014-07-10 2014-07-30 1,04762 0,30 PLN -
2013-06-28 2013-07-30 1,03286 0,21 PLN -
2012-06-29 2012-11-14 1,04662 0,20 PLN -
2011-06-30 2011-09-09 1,01500 0,09 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: wypłata dywidendy
2019-05-26 2019-06-11 - ZWZ: wypłata dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych, zmiany w statucie
2018-10-17 2018-11-02 - NWZ: upoważnienie do nabywania akcji własnych
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,10 PLN
2017-06-07 2017-06-23 - WZA: wypłata dywidendy - 0,15 PLN
2016-07-20 2016-08-05 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2015-07-13 2015-07-29 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2015-06-01 2015-06-17 - WZA: podział zysku
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 11:00:00
2013-05-26 ZWZ 2013-06-11, godzina 11:00:00
2012-05-28 ZWZ 2012-06-13, godzina 11:00:00
2011-10-18 NWZ 2011-11-03, godzina 11:00:00
2011-05-29 ZWZ 2011-06-14, godzina 10:30:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 09:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Berling Hanna Prezes Zarządu 2008-02-01
Wołczaski Jakub Członek Zarządu 2020-09-22

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Berling Tomasz Przewodniczący RN 2008-02-01
Berling Anna Członek RN 2016-08-05
Berling Marcin Członek RN 2008-02-01
Pomorska Agata Członek RN 2012-06-13
Wojnicz Kajetan Członek RN 2010-06-25 EC2, ELZ, GIF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wołczaski Jakub Członek Zarządu 2020-09-22 3000-01-01
Ciechański Paweł Wiceprezes Zarządu 2013-04-16 2019-10-21
Mrowiński Radosław Wiceprezes Zarządu 2013-04-16 2016-09-22 RNK, DRG
Berling Hanna Prezes Zarządu 2008-02-01 3000-01-01
Ciechański Paweł Członek Zarządu 2008-02-01 2013-04-15

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 38 82
2017 38 82
2016 36 79
2016 36 79
2015 36 80
2015 36 80
2014 32 71
2014 32 71
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.