REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Berling (BRG)

PLBRLNG00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,7400 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,5200 3,4000 3,4000 4,3600 4,2000 3,8900
zmiana 6,25% 10,00% 10,00% -14,22% -10,95% -3,86%
InvestorMS (zmiana) 2,47% 3,66% 30,23% 1,79% -1,62% 6,55%
Na tle InvestorMS (pp) 3,78 6,34 -20,23 -16,01 -9,34 -10,40

Dane rynkowe

Kapitalizacja 65 637 748,00
Free float 26,50%
Liczba akcji 17 550 200
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,60
C / Z 6,37

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 65 286 744,00
Liczba akcji: 17 550 200
Liczba głosów na WZA: 17 550 200
Kapitał akcyjny: 17 550 200,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 898 909
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 898 909
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Free float: 26,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 550 200 (100,00%) 17 550 200 (100,00%)
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 10 957 027 (62,43%) 10 957 027 (62,43%) BRG
Aviva Investors Poland SA portfele 1 053 216 (6,00%) 1 053 216 (6,00%) ZRW, ZWG, BRG, NVS, JCA
PKO BP Bankowy OFE portfel 888 666 (5,06%) 888 666 (5,06%) UNI, ABE, TSG, ROB_C, RWL, NVA, DCR, ERB, SKH, LBT, FRO, BRG, PUE, OTM, SEK, ZUE, SWG, ATD, QMK, ODL, LEN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 50 000 1,00 - 17 550 200 17 550 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-07
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 100 000 1,00 - 17 500 200 17 500 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
2012-06-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-14 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2009-10-30 3 000 000 1,00 - 17 400 200 17 400 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-09
2010-05-26
2010-06-10
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-11-21 14 400 200 1,00 1,00 14 400 200 14 400 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-01
2010-04-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 838 989 4,78% 838 989 4,78% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 870 000 4,95% 870 000 4,95% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 888 666 5,06% 888 666 5,06% 2018-12-31
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 10 957 027 62,43% 10 957 027 62,43% 2018-12-04
PKO TFI SA portfele 426 789 2,43% 426 789 2,43% 2018-06-30
Aviva Investors Poland SA portfele 1 053 216 6,00% 1 053 216 6,00% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 473 042 2,70% 473 042 2,70% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 155 125 0,88% 155 125 0,88% 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 674 000 3,84% 674 000 3,84% 2018-06-19
Aviva OFE Aviva Santander portfel 868 000 4,95% 868 000 4,95% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 177 718 1,01% 177 718 1,01% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 473 042 2,70% 473 042 2,70% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 484 489 2,76% 484 489 2,76% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 880 243 5,02% 880 243 5,02% 2017-06-02
Aviva Investors Poland SA WZA 1 473 986 8,39% 1 473 986 8,39% 2015-06-17
DAO sp. z o.o. 10 770 000 61,36% 10 770 000 61,36% 2014-09-11
Berling Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-09-11
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 9,99% 1 754 484 9,99% 2013-10-07
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2013-10-07
Berling Investments Ltd. 1 754 484 9,99% 1 754 484 9,99% 2013-10-07
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2013-10-07
Ogółem 17 550 200 100,00% 17 550 200 100,00% 2013-10-07
Ciechański Paweł 150 000 0,85% 150 000 0,85% 2013-10-07
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2013-10-07
Ciechański Paweł 150 000 0,85% 150 000 0,85% 2013-07-12
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 10,02% 1 754 484 10,02% 2013-06-20
Berling Investments Ltd. 1 754 484 10,02% 1 754 484 10,02% 2013-06-20
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2012-10-24
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2012-10-24
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,72% 1 701 484 9,72% 2012-10-24
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,54% 10 770 000 61,54% 2012-10-24
Ogółem 17 500 200 100,00% 17 500 200 100,00% 2012-10-24
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2012-10-24
Ciechański Paweł 100 000 0,57% 100 000 0,57% 2012-10-24
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,54% 10 770 000 61,54% 2012-06-14
Ciechański Paweł 100 000 0,57% 100 000 0,57% 2012-06-14
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2012-06-14
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2012-06-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,72% 1 701 484 9,72% 2012-06-14
Ogółem 17 500 000 100,00% 17 500 000 100,00% 2012-06-14
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2012-06-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,77% 1 701 484 9,77% 2011-11-14
NN Investment Partners TFI SA 865 429 4,97% 865 429 4,97% 2011-09-19
NN Investment Partners TFI SA 887 764 5,10% 887 764 5,10% 2011-01-31
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,89% 10 770 000 61,89% 2010-06-30
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2010-04-15
Ogółem 17 400 200 100,00% 17 400 200 100,00% 2010-04-15
Berling Investments Ltd. 13 920 000 79,99% 13 920 000 79,99% 2010-04-15
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2010-04-15
Berling Marcin 0 0,00% 0 0,00% 2010-04-15
Aviva Investors Poland SA 1 411 200 8,11% 1 411 200 8,11% 2010-04-15
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2010-04-15
Berling Investments Ltd. 13 920 000 96,66% 13 920 000 96,66% 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00% 40 0,00% 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00% 120 0,00% 2010-03-11
Berling Marcin 40 0,00% 40 0,00% 2010-03-11
Ogółem 14 400 200 100,00% 14 400 200 100,00% 2008-02-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-11 2017-07-19 1,07194 0,30 PLN -
2016-07-21 2016-08-05 1,04922 0,22 PLN -
2015-08-12 2015-08-26 1,04926 0,20 PLN -
2014-07-10 2014-07-30 1,04762 0,30 PLN -
2013-06-28 2013-07-30 1,03286 0,21 PLN -
2012-06-29 2012-11-14 1,04662 0,20 PLN -
2011-06-30 2011-09-09 1,01500 0,09 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-26 2019-06-11 - ZWZ: wypłata dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych, zmiany w statucie
2018-10-17 2018-11-02 - NWZ: upoważnienie do nabywania akcji własnych
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,10 PLN
2017-06-07 2017-06-23 - WZA: wypłata dywidendy - 0,15 PLN
2016-07-20 2016-08-05 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2015-07-13 2015-07-29 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2015-06-01 2015-06-17 - WZA: podział zysku
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 11:00:00
2013-05-26 ZWZ 2013-06-11, godzina 11:00:00
2012-05-28 ZWZ 2012-06-13, godzina 11:00:00
2011-10-18 NWZ 2011-11-03, godzina 11:00:00
2011-05-29 ZWZ 2011-06-14, godzina 10:30:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 09:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Berling Hanna Prezes Zarządu 2008-02-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Berling Tomasz Przewodniczący RN 2008-02-01
Berling Marcin Członek RN 2008-02-01
Jarosińska Anna Członek RN 2016-08-05
Pomorska Agata Członek RN 2012-06-13
Wojnicz Kajetan Członek RN 2010-06-25 CMP, GAF_IPO, ELZ

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mrowiński Radosław Wiceprezes Zarządu 2013-04-16 2016-09-22 RNK, DRG
Ciechański Paweł Wiceprezes Zarządu 2013-04-16 2019-10-21
Berling Hanna Prezes Zarządu 2008-02-01 3000-01-01
Ciechański Paweł Członek Zarządu 2008-02-01 2013-04-15

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 38 82
2017 38 82
2016 36 79
2016 36 79
2015 36 80
2015 36 80
2014 32 71
2014 32 71
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA