Anna Maria Pukszto

Przygotowana likwidacja – nowe rozwiązanie dla niewypłacalnych firm, inwestorów i wierzycieli

Przygotowana likwidacja umożliwia ochronę przed erozją wartości przedsiębiorstwa dłużnika (jego zorganizowanej części, jak również składników).

Niewypłacalność i upadłość okiem inwestora

Problem niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstw był przez lata postrzegany z niemal wyłącznie perspektywy dłużnika albo wierzyciela. W związku ze zmianami własnościowymi i rozwojem rynku kapitałowego coraz większego znaczenia nabiera perspektywa inwestora, finansowego lub branżowego