REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE (RPC)

PLROPCE00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,2000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 23,6000 24,8000 33,4000 35,2000 32,9000 19,1100
zmiana 2,54% -2,42% -27,54% -31,25% -26,44% 26,64%
WIG (zmiana) -1,74% -7,99% -0,50% -7,24% -4,00% 7,13%
Na tle WIG (pp) 4,28 5,57 -27,04 -24,01 -22,44 19,50
WIG-Poland (zmiana) -1,69% -8,03% -0,40% -7,22% -3,93% 6,50%
Na tle WIG-Poland (pp) 4,24 5,61 -27,14 -24,03 -22,51 20,13
InvestorMS (zmiana) -1,18% -5,87% 0,97% -5,19% -8,47% 14,62%
Na tle InvestorMS (pp) 3,72 3,45 -28,51 -26,06 -17,97 12,01
WIG-BUDOW (zmiana) -0,08% -3,64% -1,35% 3,23% -3,84% -1,97%
Na tle WIG-BUDOW (pp) 2,63 1,22 -26,19 -34,48 -22,60 28,61

Dane rynkowe

Kapitalizacja 151 483 142,80
Free float 19,10%
Liczba akcji 6 259 634
Dywidenda 1,30
Dywidenda (%) 0,0537
Cena / WK 0,56
C / Z 4,40

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 151 483 142,80
Liczba akcji: 6 259 634
Liczba głosów na WZA: 6 259 634
Kapitał akcyjny: 15 649 085,00
Cena nominalna akcji: 2,50
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 063 750
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,90%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 156 743
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,65%
Free float: 19,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 259 634 (100,00%) 6 259 634 (100,00%)
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 (33,00%) 2 065 827 (47,46%) RPC
ZM Ropczyce SA 1 907 007 (30,47%) 0 (0,00%) RPC
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 (17,43%) 1 090 916 (23,19%) RPC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z ZM Service sp. z o.o. 2018-07-30 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-06-20 -753 000 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-05-14 -2 308 674 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-02-08 -753 000 2,50 - 6 259 634 15 649 085,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-06-28
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 946 517 2,50 - 7 012 634 17 531 585,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-23
2018-10-25
seria E - subskrypcja prywatna 2016-11-16 2 994 348 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-26 460 137 2,50 21,07 5 066 117 12 665 292,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-09-30
2018-10-25
seria C - publiczna emisja 1997-03-25 500 000 2,50 24,00 4 605 980 11 514 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-10-24
1997-12-16
seria B - przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 1997-03-25 2 737 320 2,50 2,50 4 105 980 10 264 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-03-28
1997-12-16
obniżenie kapitału 1997-09-26 - 2,50 - 1 368 660 3 421 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-09-12
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-02-10 1 368 660 10,00 - 1 368 660 13 686 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1992-03-16
1997-12-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 33,00% 2 065 827 47,46% 2019-02-20
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem i Zbigniewem Czapką 2 065 112 32,99% 2 065 112 47,45% 2018-11-26
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką, ZM Ropczyce 2 065 112 32,00% 2 065 112 47,00% 2018-11-26
Darłak Marian 0 0,00% 0 0,00% 2018-11-25
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 227 32,99% 2 065 227 47,45% 2018-11-24
Alior TFI SA portfele 2 0,00% 2 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 934 0,67% 41 934 0,67% 2018-06-30
ZM Ropczyce SA 1 907 007 30,47% 0 0,00% 2018-06-29
ZM Invest SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-29
ZM Ropczyce SA 1 555 674 24,85% 0 0,00% 2018-06-28
Siwiec Józef 1 274 409 20,36% 1 274 409 27,09% 2018-06-28
ZM Invest SA 351 333 5,61% 351 333 7,47% 2018-06-28
Darłak Marian 497 413 7,95% 497 413 10,57% 2018-06-28
Ogółem 6 259 634 100,00% 6 259 634 100,00% 2018-06-28
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 17,43% 1 090 916 23,19% 2018-06-28
ZM Ropczyce SA 2 308 674 32,92% 0 0,00% 2018-01-04
ZM Invest SA 351 300 5,01% 351 300 7,47% 2018-01-03
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 634 861 37,57% 2 634 861 56,01% 2018-01-03
ZM Invest SA 351 333 5,01% 351 333 7,47% 2018-01-03
ZM Invest SA 24 068 586 343,22% 2 406 586 51,16% 2017-11-10
ZM Invest SA 2 406 586 34,32% 2 406 586 51,16% 2017-11-10
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 406 586 34,00% 2 406 586 51,00% 2017-11-10
Siwiec Józef porozumienie 1 274 409 18,17% 1 274 409 27,09% 2017-11-10
Siwiec Józef 1 274 409 18,00% 1 274 409 27,00% 2017-11-10
Darłak Marian porozumienie 497 413 7,09% 497 413 10,57% 2017-11-10
Darłak Marian 497 413 7,00% 497 413 10,00% 2017-11-10
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 15,56% 1 090 916 15,61% 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 15,56% 1 090 916 23,19% 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 10 909 156 155,56% 1 090 916 23,19% 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 9,13% 640 385 9,16% 2016-12-23
Darłak Marian porozumienie 469 953 6,00% 469 953 6,00% 2016-12-23
Siwiec Józef 1 240 608 17,69% 1 240 608 17,75% 2016-12-23
ZM Ropczyce SA 25 146 0,36% 0 0,00% 2016-12-23
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 33,66% 2 360 610 33,78% 2016-12-23
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 33,66% 2 360 610 50,18% 2016-12-23
Darłak Marian porozumienie 469 953 6,70% 469 953 9,99% 2016-12-23
Ogółem 7 012 634 100,00% 7 012 634 100,00% 2016-12-23
Siwiec Józef porozumienie 1 240 608 17,69% 1 240 608 26,37% 2016-12-23
Darłak Marian 469 953 6,70% 469 953 6,73% 2016-12-23
Siwiec Józef porozumienie 1 240 608 17,00% 1 240 608 17,00% 2016-12-23
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 12,64% 640 385 12,70% 2016-09-30
ZM Ropczyce SA 25 146 0,50% 0 0,00% 2016-09-30
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 46,60% 2 360 610 46,83% 2016-09-30
Ogółem 5 066 117 100,00% 5 066 117 100,00% 2016-09-30
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 51,25% 2 360 610 51,53% 2016-08-12
Verpol Group sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2014-06-04
Siwiec Józef 15 509 0,33% 15 509 0,33% 2013-12-18
Siwiec Józef 13 516 0,29% 13 516 0,29% 2013-12-13
Duszkiewicz Robert 1 936 0,04% 1 936 0,04% 2013-04-24
ZM Invest SA 2 385 756 51,00% 2 385 756 52,00% 2012-10-31
ZM Invest SA wraz z GI Ropczyce sp. z o.o. 2 385 756 51,79% 2 385 756 52,08% 2012-10-31
Duszkiewicz Robert 1 836 0,03% 1 836 0,04% 2012-10-30
ZM Invest SA 2 304 298 50,02% 2 304 298 50,30% 2012-06-30
ZM Invest SA 2 360 610 51,25% 2 360 610 51,53% 2011-08-31
ZM Invest SA 2 304 298 50,02% 2 304 298 50,30% 2011-06-30
ZM Ropczyce SA 25 146 0,54% 0 0,00% 2009-07-13
Verpol Group sp. z o.o. 349 832 7,59% 349 832 8,26% 2009-07-13
Verpol Group sp. z o.o. 349 832 7,59% 349 832 7,63% 2009-07-13
ZM Invest SA 2 284 298 49,59% 2 284 298 49,86% 2009-03-31
ZM Invest SA 2 284 298 49,59% 2 284 298 53,98% 2009-03-31
ZM Invest SA 2 214 264 48,07% 2 214 264 52,33% 2009-02-27
PKO TFI SA 188 179 4,08% 188 179 4,44% 2009-01-12
PKO TFI SA 249 392 5,41% 249 392 5,89% 2009-01-11
ZM Ropczyce SA 374 978 8,14% 0 0,00% 2008-12-31
ZM Ropczyce SA 353 102 7,66% 0 0,00% 2008-12-29
Rockbridge TFI SA 203 668 4,42% 203 668 4,76% 2008-12-15
Rockbridge TFI SA 230 367 5,00% 230 367 5,38% 2008-12-11
ZM Ropczyce SA 329 910 7,16% 0 0,00% 2008-12-05
Millennium TFI SA 205 871 4,46% 205 871 4,81% 2008-12-04
Millennium TFI SA 253 455 5,50% 253 455 5,92% 2008-12-03
ZM Ropczyce SA 305 499 6,63% 0 0,00% 2008-11-20
Millennium TFI SA 330 799 7,18% 330 799 7,67% 2008-11-14
Rockbridge TFI SA 370 831 8,05% 370 831 8,60% 2008-11-14
PKO TFI SA 284 832 6,18% 284 832 6,61% 2008-11-14
ZM Ropczyce SA 297 025 6,44% 0 0,00% 2008-11-12
ZM Ropczyce SA 281 825 6,11% 0 0,00% 2008-10-29
ZM Invest SA 2 210 109 47,98% 2 210 109 50,96% 2008-10-21
ZM Ropczyce SA 269 725 5,85% 0 0,00% 2008-10-15
ZM Ropczyce SA 254 141 5,51% 0 0,00% 2008-09-29
ZM Ropczyce SA 240 241 5,21% 0 0,00% 2008-09-19
ZM Ropczyce SA 227 986 4,94% 0 0,00% 2008-08-27
ZM Ropczyce SA 217 535 4,72% 0 0,00% 2008-08-06
ZM Ropczyce SA 200 825 4,36% 0 0,00% 2008-07-23
ZM Ropczyce SA 184 294 4,00% 0 0,00% 2008-07-14
ZM Invest SA 2 163 609 46,97% 2 163 609 48,74% 2008-07-07
Rockbridge TFI SA 334 716 7,26% 334 716 7,64% 2008-06-30
ZM Ropczyce SA 166 955 3,62% 0 0,00% 2008-06-26
ZM Ropczyce SA 158 141 3,43% 0 0,00% 2008-06-20
ZM Ropczyce SA 144 911 3,14% 0 0,00% 2008-06-11
ZM Ropczyce SA 132 939 2,88% 0 0,00% 2008-06-03
ZM Invest SA 2 113 609 45,88% 2 113 609 47,12% 2008-06-02
ZM Ropczyce SA 120 649 2,61% 0 0,00% 2008-05-28
ZM Ropczyce SA 98 655 2,14% 0 0,00% 2008-05-15
ZM Ropczyce SA 86 664 1,88% 0 0,00% 2008-05-08
ZM Ropczyce SA 72 564 1,57% 0 0,00% 2008-04-28
ZM Ropczyce SA 56 267 1,22% 0 0,00% 2008-04-16
ZM Ropczyce SA 45 221 0,98% 0 0,00% 2008-04-08
ZM Invest SA 2 054 609 44,60% 2 054 609 44,94% 2008-04-01
ZM Invest SA 1 980 745 43,00% 1 980 745 43,32% 2008-03-31
ZM Ropczyce SA 34 165 0,74% 0 0,00% 2008-03-26
ZM Ropczyce SA 24 155 0,52% 0 0,00% 2008-01-30
ZM Ropczyce SA 14 281 0,31% 0 0,00% 2008-01-21
ZM Ropczyce SA 10 412 0,22% 0 0,00% 2007-12-27
ZM Ropczyce SA 8 369 0,18% 0 0,00% 2007-12-17
ZM Invest SA 1 984 064 43,07% 1 984 064 43,30% 2007-11-21
Millennium TFI SA 246 750 5,35% 246 750 5,35% 2007-07-20
Rockbridge TFI SA 433 245 9,40% 433 245 9,40% 2007-06-25
PKO TFI SA 281 382 6,10% 281 382 6,10% 2007-06-22
PZU Asset Management SA 227 199 4,93% 227 199 4,93% 2007-06-15
ZM Invest SA 1 980 745 43,00% 1 980 745 43,00% 2007-06-14
BZ WBK Asset Management SA 208 020 4,51% 208 020 4,51% 2007-06-11
ZM Invest SA 1 883 635 40,89% 1 883 635 40,89% 2007-02-28
Rockbridge TFI SA 590 998 12,83% 590 998 12,83% 2007-02-28
ZM Invest SA 1 777 048 38,58% 1 777 048 38,58% 2007-02-06
Rockbridge TFI SA 572 937 12,43% 572 937 12,43% 2006-12-05
Rockbridge TFI SA 476 379 10,34% 476 379 10,34% 2006-10-30
Rockbridge TFI SA 463 240 10,05% 463 240 10,05% 2006-09-18
Siwiec Józef 12 483 0,27% 12 483 0,27% 2006-08-11
Walczyk Danuta 1 284 0,00% 1 284 0,00% 2006-08-11
Walczyk Danuta 1 284 0,02% 1 284 0,02% 2006-08-11
Darłak Marian 1 221 0,02% 1 221 0,02% 2006-08-11
PZU Asset Management SA 390 000 8,46% 390 000 8,46% 2006-08-11
ZM Invest SA 1 730 548 37,57% 1 730 548 37,57% 2006-08-08
ZM Invest SA 1 683 048 36,54% 1 683 048 36,54% 2006-06-19
ZM Invest SA 1 635 743 35,51% 1 635 743 35,51% 2006-06-02
Rockbridge TFI SA 254 478 5,52% 254 478 5,52% 2006-04-05
ZM Invest SA 1 586 980 34,45% 1 586 980 34,45% 2005-12-02
BZ WBK Asset Management SA 247 569 5,37% 247 569 5,37% 2005-08-25
ZM Invest SA 1 493 664 32,42% 1 493 664 32,42% 2005-07-25
PZU Życie SA 234 244 5,08% 234 244 5,08% 2005-07-05
ZM Invest SA 1 389 664 30,17% 1 389 664 30,17% 2005-04-06
ZM Invest SA 1 250 689 27,15% 1 250 689 27,15% 2005-01-06
OFE Pocztylion 172 572 3,74% 172 572 3,74% 2004-05-17
Skarb Państwa sprzedane ZM Invest SA 0 0,00% 0 0,00% 2004-05-10
ZM Invest SA 1 198 164 26,01% 1 198 164 26,01% 2004-05-10
Zachodni NFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-06-10
MDI Energia SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-06-05
MDI Energia SA 921 197 20,00% 921 197 20,00% 2002-08-30
Soho Development SA 222 914 4,83% 222 914 4,83% 2002-05-17
Soho Development SA 222 914 4,83% 222 914 4,83% 2002-05-17
OFE Pocztylion 450 000 9,76% 450 000 9,76% 2002-05-17
OFE Pocztylion 300 000 6,51% 300 000 6,51% 2001-05-29
Zachodni NFI SA 551 033 11,96% 551 033 11,96% 2001-05-17
MDI Energia SA 894 971 19,43% 894 971 19,43% 2001-05-10
Zachodni NFI SA 539 185 11,71% 539 185 11,71% 2001-05-10
OFE Pocztylion 235 081 5,10% 235 081 5,10% 2000-10-27
MDI Energia SA 1 354 971 33,00% 1 354 971 33,00% 1997-10-24
Skarb Państwa 1 027 164 25,02% 1 027 164 25,02% 1997-10-24
Ogółem 4 605 980 100,00% 4 605 980 100,00% 1997-10-24
MDI Energia SA 1 354 971 29,42% 1 354 971 29,42% 1997-10-24
Skarb Państwa 1 027 164 22,30% 1 027 164 22,30% 1997-10-24
Ogółem 4 105 980 100,00% 4 105 980 100,00% 1997-10-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-05-07 2019-05-21 1,03858 1,30 PLN -
2018-07-24 2018-07-31 1,04167 1,10 PLN -
2017-04-20 2017-04-25 1,04167 1,00 PLN -
2016-04-22 2016-05-20 1,04290 0,90 PLN -
2015-04-30 2015-05-20 1,03906 0,75 PLN -
2014-04-30 2014-05-14 1,02755 0,65 PLN -
2013-04-30 2013-05-14 1,02402 0,35 PLN -
2006-07-14 2006-08-02 1,01010 0,27 PLN -
2005-05-20 2005-06-10 1,01775 0,30 PLN -
2004-07-09 2004-07-27 1,01858 0,30 PLN -
2003-06-06 2003-08-14 1,09500 0,95 PLN -
2002-06-12 2002-07-12 1,04064 0,33 PLN -
2001-06-27 2001-07-12 1,03485 0,33 PLN -
2000-07-10 2000-08-01 1,07861 0,86 PLN -
1998-04-28 1998-06-02 1,02212 0,37 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-12 2019-06-28 - NWZ: zmiany w statucie
2019-04-07 2019-04-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,30 PLN
2018-12-11 2018-12-27: NWZ - zmiany w w statucie, skup akcji własnych, zgoda na sprzedaż nieruchomości
2018-06-04 2018-06-20 - ZWZ: przerwa w obradach do 2018-07-16, wypłata dywidendy - 1,1 PLN, zmiany w statucie
2018-04-28 2018-05-14 - NWZA: obniżenie kapitału
2018-01-23 2018-02-08 - NWZA: zmiany w RN
2017-03-27 2017-04-12 - ZWZ: podział zysku
2016-09-28 2016-10-14 - NWZA: połączenie z ZM Service sp. z o.o., zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-28 2016-06-13 - NWZA: zgoda na zbycie nieruchomości
2016-03-27 2016-04-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,90 PLN
2015-12-07 2015-12-23 - NWZA: zgoda na ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie nieruchomości
2015-03-25 ZWZ 2015-04-10, godzina 09:00:00
2014-04-01 ZWZ 2014-04-17, godzina 11:00:00
2013-12-04 NWZ 2013-12-20, godzina 11:00:00
2013-04-03 ZWZ 2013-04-19, godzina 11:00:00
2012-11-28 NWZ 2012-12-14, godzina 11:00:00
2012-04-01 ZWZ 2012-04-17, godzina 11:00:00
2011-08-06 NWZ 2011-08-22, godzina 11:00:00
2011-04-02 ZWZ 2011-04-18, godzina 11:00:00
2010-09-08 NWZ 2010-09-24, godzina 11:00:00
2010-05-01 ZWZ 2010-05-17, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siwiec Józef Prezes Zarządu 2000-01-01
Darłak Marian Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Duszkiewicz Robert Wiceprezes Zarządu 2010-11-15

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wenc Roman Przewodniczący RN 2014-06-30
Lytvynov Kostyantyn Członek RN 2015-04-10
Skiba Łucja Członek RN 2018-02-08
Ubysz Grzegorz Członek RN 2009-02-13
Wojtas Lesław Członek RN 2011-08-22
Wypychowska Małgorzata Członek RN 2013-04-19

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duszkiewicz Robert Wiceprezes Zarządu 2010-11-15
Darłak Marian Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Tymkiewicz Marek Wiceprezes Zarządu 2004-02-17 2010-11-15
Siwiec Józef Prezes Zarządu 2000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 544 0
2017 464 599
2016 439 546
2015 428 538
2014 428 532
2013 401 517
2011 390 502
2009 425 1 050
2008 467 0
2007 434 1 134
2004 570 759
2003 570 590
2002 595 662
2001 603 611
2000 619 0
1999 669 0
1998 760 0
1997 754 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA