Notowania spółki

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE (RPC)

PLROPCE00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 26,6000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 27,5000 30,7000 32,8000 21,9000 19,0000 20,8700
zmiana -3,27% -13,36% -18,90% 21,46% 40,00% 27,46%
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) -3,48 -16,81 -23,65 1,61 -0,34 -5,46
WIG-Poland (zmiana) 0,17% 3,41% 4,76% 19,60% 40,12% 32,94%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,44 -16,77 -23,67 1,87 -0,12 -5,48
InvestorMS (zmiana) 0,84% 2,52% 6,42% 30,22% 62,40% 38,88%
Na tle InvestorMS (pp) -4,12 -15,87 -25,32 -8,75 -22,40 -11,42
WIG-BUDOW (zmiana) 0,50% 0,55% 3,13% 36,78% 74,84% 47,23%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -3,77 -13,90 -22,04 -15,32 -34,84 -19,78

Dane rynkowe

Kapitalizacja 166 506 264,40
Free float 16,90%
Liczba akcji 6 259 634
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 506 264,40
Liczba akcji: 6 259 634
Liczba głosów na WZA: 6 259 634
Kapitał akcyjny: 15 649 085,00
Cena nominalna akcji: 2,50
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 201 809
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,06%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 448 478
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,29%
Free float: 16,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 259 634 (100,00%) 6 259 634 (100,00%)
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 131 162 (34,05%) 2 131 162 (47,29%) RPC
ZM Ropczyce SA 1 753 331 (28,01%) 0 (0,00%) RPC
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. w porozumieniu 1 317 316 (21,00%) 1 317 316 (29,00%) RPC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
wycofanie akcji z obrotu 2021-04-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z ZM Service sp. z o.o. 2018-07-30 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-06-20 -753 000 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-05-14 -2 308 674 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-02-08 -753 000 2,50 - 6 259 634 15 649 085,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-06-28
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 946 517 2,50 - 7 012 634 17 531 585,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-23
2018-10-25
seria E - subskrypcja prywatna 2016-11-16 2 994 348 2,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-26 460 137 2,50 21,07 5 066 117 12 665 292,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-09-30
2018-10-25
seria C - publiczna emisja 1997-03-25 500 000 2,50 24,00 4 605 980 11 514 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-10-24
1997-12-16
seria B - przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 1997-03-25 2 737 320 2,50 2,50 4 105 980 10 264 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-03-28
1997-12-16
obniżenie kapitału 1997-09-26 - 2,50 - 1 368 660 3 421 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-09-12
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-02-10 1 368 660 10,00 - 1 368 660 13 686 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1992-03-16
1997-12-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 131 162 34,05% 2 131 162 47,29% 2020-11-04
ZM Ropczyce SA 1 753 331 28,01% 0 0,00% 2020-09-09
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 317 316 21,04% 1 317 316 29,23% 2019-12-06
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 317 316 21,04% 1 317 316 30,26% 2019-12-06
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. w porozumieniu 1 317 316 21,00% 1 317 316 29,00% 2019-12-06
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 33,00% 2 065 827 47,46% 2019-02-20
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 33,00% 2 065 827 45,84% 2019-02-20
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem i Zbigniewem Czapką 2 065 112 32,99% 2 065 112 47,45% 2018-11-26
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką, ZM Ropczyce 2 065 112 32,00% 2 065 112 47,00% 2018-11-26
Darłak Marian 0 0,00% 0 0,00% 2018-11-25
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 227 32,99% 2 065 227 47,45% 2018-11-24
AgioFunds TFI SA portfele 41 934 0,67% 41 934 0,67% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 2 0,00% 2 0,00% 2018-06-30
ZM Ropczyce SA 1 907 007 30,47% 0 0,00% 2018-06-29
ZM Invest SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-29
ZM Ropczyce SA 1 555 674 24,85% 0 0,00% 2018-06-28
Ogółem 6 259 634 100,00% 6 259 634 100,00% 2018-06-28
Darłak Marian 497 413 7,95% 497 413 10,57% 2018-06-28
ZM Invest SA 351 333 5,61% 351 333 7,47% 2018-06-28
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 17,43% 1 090 916 23,19% 2018-06-28
Siwiec Józef 1 274 409 20,36% 1 274 409 27,09% 2018-06-28
ZM Ropczyce SA 2 308 674 32,92% 0 0,00% 2018-01-04
ZM Invest SA 351 333 5,01% 351 333 7,47% 2018-01-03
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 634 861 37,57% 2 634 861 56,01% 2018-01-03
ZM Invest SA 351 300 5,01% 351 300 7,47% 2018-01-03
ZM Invest SA 24 068 586 343,22% 2 406 586 51,16% 2017-11-10
ZM Invest SA 2 406 586 34,32% 2 406 586 51,16% 2017-11-10
Darłak Marian 497 413 7,00% 497 413 10,00% 2017-11-10
Siwiec Józef 1 274 409 18,00% 1 274 409 27,00% 2017-11-10
Siwiec Józef porozumienie 1 274 409 18,17% 1 274 409 27,09% 2017-11-10
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 406 586 34,00% 2 406 586 51,00% 2017-11-10
Darłak Marian porozumienie 497 413 7,09% 497 413 10,57% 2017-11-10
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 15,56% 1 090 916 23,19% 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 10 909 156 155,56% 1 090 916 23,19% 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 15,56% 1 090 916 15,61% 2017-10-02
Darłak Marian porozumienie 469 953 6,70% 469 953 9,99% 2016-12-23
Ogółem 7 012 634 100,00% 7 012 634 100,00% 2016-12-23
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 33,66% 2 360 610 50,18% 2016-12-23
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 33,66% 2 360 610 33,78% 2016-12-23
Darłak Marian porozumienie 469 953 6,00% 469 953 6,00% 2016-12-23
ZM Ropczyce SA 25 146 0,36% 0 0,00% 2016-12-23
Darłak Marian 469 953 6,70% 469 953 6,73% 2016-12-23
Siwiec Józef porozumienie 1 240 608 17,69% 1 240 608 26,37% 2016-12-23
Siwiec Józef 1 240 608 17,69% 1 240 608 17,75% 2016-12-23
Siwiec Józef porozumienie 1 240 608 17,00% 1 240 608 17,00% 2016-12-23
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 9,13% 640 385 9,16% 2016-12-23
ZM Ropczyce SA 25 146 0,50% 0 0,00% 2016-09-30
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 46,60% 2 360 610 46,83% 2016-09-30
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 12,64% 640 385 12,70% 2016-09-30
Ogółem 5 066 117 100,00% 5 066 117 100,00% 2016-09-30
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 51,25% 2 360 610 51,53% 2016-08-12
Verpol Group sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2014-06-04
Siwiec Józef 15 509 0,33% 15 509 0,33% 2013-12-18
Siwiec Józef 13 516 0,29% 13 516 0,29% 2013-12-13
Duszkiewicz Robert 1 936 0,04% 1 936 0,04% 2013-04-24
ZM Invest SA 2 385 756 51,00% 2 385 756 52,00% 2012-10-31
ZM Invest SA wraz z GI Ropczyce sp. z o.o. 2 385 756 51,79% 2 385 756 52,08% 2012-10-31
Duszkiewicz Robert 1 836 0,03% 1 836 0,04% 2012-10-30
ZM Invest SA 2 304 298 50,02% 2 304 298 50,30% 2012-06-30
ZM Invest SA 2 360 610 51,25% 2 360 610 51,53% 2011-08-31
ZM Invest SA 2 304 298 50,02% 2 304 298 50,30% 2011-06-30
Verpol Group sp. z o.o. 349 832 7,59% 349 832 8,26% 2009-07-13
ZM Ropczyce SA 25 146 0,54% 0 0,00% 2009-07-13
Verpol Group sp. z o.o. 349 832 7,59% 349 832 7,63% 2009-07-13
ZM Invest SA 2 284 298 49,59% 2 284 298 53,98% 2009-03-31
ZM Invest SA 2 284 298 49,59% 2 284 298 49,86% 2009-03-31
ZM Invest SA 2 214 264 48,07% 2 214 264 52,33% 2009-02-27
PKO TFI SA 188 179 4,08% 188 179 4,44% 2009-01-12
PKO TFI SA 249 392 5,41% 249 392 5,89% 2009-01-11
ZM Ropczyce SA 374 978 8,14% 0 0,00% 2008-12-31
ZM Ropczyce SA 353 102 7,66% 0 0,00% 2008-12-29
Rockbridge TFI SA 203 668 4,42% 203 668 4,76% 2008-12-15
Rockbridge TFI SA 230 367 5,00% 230 367 5,38% 2008-12-11
ZM Ropczyce SA 329 910 7,16% 0 0,00% 2008-12-05
Millennium TFI SA 205 871 4,46% 205 871 4,81% 2008-12-04
Millennium TFI SA 253 455 5,50% 253 455 5,92% 2008-12-03
ZM Ropczyce SA 305 499 6,63% 0 0,00% 2008-11-20
PKO TFI SA 284 832 6,18% 284 832 6,61% 2008-11-14
Rockbridge TFI SA 370 831 8,05% 370 831 8,60% 2008-11-14
Millennium TFI SA 330 799 7,18% 330 799 7,67% 2008-11-14
ZM Ropczyce SA 297 025 6,44% 0 0,00% 2008-11-12
ZM Ropczyce SA 281 825 6,11% 0 0,00% 2008-10-29
ZM Invest SA 2 210 109 47,98% 2 210 109 50,96% 2008-10-21
ZM Ropczyce SA 269 725 5,85% 0 0,00% 2008-10-15
ZM Ropczyce SA 254 141 5,51% 0 0,00% 2008-09-29
ZM Ropczyce SA 240 241 5,21% 0 0,00% 2008-09-19
ZM Ropczyce SA 227 986 4,94% 0 0,00% 2008-08-27
ZM Ropczyce SA 217 535 4,72% 0 0,00% 2008-08-06
ZM Ropczyce SA 200 825 4,36% 0 0,00% 2008-07-23
ZM Ropczyce SA 184 294 4,00% 0 0,00% 2008-07-14
ZM Invest SA 2 163 609 46,97% 2 163 609 48,74% 2008-07-07
Rockbridge TFI SA 334 716 7,26% 334 716 7,64% 2008-06-30
ZM Ropczyce SA 166 955 3,62% 0 0,00% 2008-06-26
ZM Ropczyce SA 158 141 3,43% 0 0,00% 2008-06-20
ZM Ropczyce SA 144 911 3,14% 0 0,00% 2008-06-11
ZM Ropczyce SA 132 939 2,88% 0 0,00% 2008-06-03
ZM Invest SA 2 113 609 45,88% 2 113 609 47,12% 2008-06-02
ZM Ropczyce SA 120 649 2,61% 0 0,00% 2008-05-28
ZM Ropczyce SA 98 655 2,14% 0 0,00% 2008-05-15
ZM Ropczyce SA 86 664 1,88% 0 0,00% 2008-05-08
ZM Ropczyce SA 72 564 1,57% 0 0,00% 2008-04-28
ZM Ropczyce SA 56 267 1,22% 0 0,00% 2008-04-16
ZM Ropczyce SA 45 221 0,98% 0 0,00% 2008-04-08
ZM Invest SA 2 054 609 44,60% 2 054 609 44,94% 2008-04-01
ZM Invest SA 1 980 745 43,00% 1 980 745 43,32% 2008-03-31
ZM Ropczyce SA 34 165 0,74% 0 0,00% 2008-03-26
ZM Ropczyce SA 24 155 0,52% 0 0,00% 2008-01-30
ZM Ropczyce SA 14 281 0,31% 0 0,00% 2008-01-21
ZM Ropczyce SA 10 412 0,22% 0 0,00% 2007-12-27
ZM Ropczyce SA 8 369 0,18% 0 0,00% 2007-12-17
ZM Invest SA 1 984 064 43,07% 1 984 064 43,30% 2007-11-21
Millennium TFI SA 246 750 5,35% 246 750 5,35% 2007-07-20
Rockbridge TFI SA 433 245 9,40% 433 245 9,40% 2007-06-25
PKO TFI SA 281 382 6,10% 281 382 6,10% 2007-06-22
PZU Asset Management SA 227 199 4,93% 227 199 4,93% 2007-06-15
ZM Invest SA 1 980 745 43,00% 1 980 745 43,00% 2007-06-14
BZ WBK Asset Management SA 208 020 4,51% 208 020 4,51% 2007-06-11
ZM Invest SA 1 883 635 40,89% 1 883 635 40,89% 2007-02-28
Rockbridge TFI SA 590 998 12,83% 590 998 12,83% 2007-02-28
ZM Invest SA 1 777 048 38,58% 1 777 048 38,58% 2007-02-06
Rockbridge TFI SA 572 937 12,43% 572 937 12,43% 2006-12-05
Rockbridge TFI SA 476 379 10,34% 476 379 10,34% 2006-10-30
Rockbridge TFI SA 463 240 10,05% 463 240 10,05% 2006-09-18
Siwiec Józef 12 483 0,27% 12 483 0,27% 2006-08-11
PZU Asset Management SA 390 000 8,46% 390 000 8,46% 2006-08-11
Darłak Marian 1 221 0,02% 1 221 0,02% 2006-08-11
Walczyk Danuta 1 284 0,00% 1 284 0,00% 2006-08-11
Walczyk Danuta 1 284 0,02% 1 284 0,02% 2006-08-11
ZM Invest SA 1 730 548 37,57% 1 730 548 37,57% 2006-08-08
ZM Invest SA 1 683 048 36,54% 1 683 048 36,54% 2006-06-19
ZM Invest SA 1 635 743 35,51% 1 635 743 35,51% 2006-06-02
Rockbridge TFI SA 254 478 5,52% 254 478 5,52% 2006-04-05
ZM Invest SA 1 586 980 34,45% 1 586 980 34,45% 2005-12-02
BZ WBK Asset Management SA 247 569 5,37% 247 569 5,37% 2005-08-25
ZM Invest SA 1 493 664 32,42% 1 493 664 32,42% 2005-07-25
PZU Życie SA 234 244 5,08% 234 244 5,08% 2005-07-05
ZM Invest SA 1 389 664 30,17% 1 389 664 30,17% 2005-04-06
ZM Invest SA 1 250 689 27,15% 1 250 689 27,15% 2005-01-06
OFE Pocztylion 172 572 3,74% 172 572 3,74% 2004-05-17
Skarb Państwa sprzedane ZM Invest SA 0 0,00% 0 0,00% 2004-05-10
ZM Invest SA 1 198 164 26,01% 1 198 164 26,01% 2004-05-10
Zachodni NFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-06-10
MDI Energia SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-06-05
MDI Energia SA 921 197 20,00% 921 197 20,00% 2002-08-30
Soho Development SA 222 914 4,83% 222 914 4,83% 2002-05-17
Soho Development SA 222 914 4,83% 222 914 4,83% 2002-05-17
OFE Pocztylion 450 000 9,76% 450 000 9,76% 2002-05-17
OFE Pocztylion 300 000 6,51% 300 000 6,51% 2001-05-29
Zachodni NFI SA 551 033 11,96% 551 033 11,96% 2001-05-17
Zachodni NFI SA 539 185 11,71% 539 185 11,71% 2001-05-10
MDI Energia SA 894 971 19,43% 894 971 19,43% 2001-05-10
OFE Pocztylion 235 081 5,10% 235 081 5,10% 2000-10-27
Ogółem 4 105 980 100,00% 4 105 980 100,00% 1997-10-24
Skarb Państwa 1 027 164 22,30% 1 027 164 22,30% 1997-10-24
MDI Energia SA 1 354 971 29,42% 1 354 971 29,42% 1997-10-24
MDI Energia SA 1 354 971 33,00% 1 354 971 33,00% 1997-10-24
Ogółem 4 605 980 100,00% 4 605 980 100,00% 1997-10-24
Skarb Państwa 1 027 164 25,02% 1 027 164 25,02% 1997-10-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-05-04 2021-05-11 1,05654 1,60 PLN -
2020-09-24 2020-10-12 1,04464 1,00 PLN -
2019-05-07 2019-05-21 1,03858 1,30 PLN -
2018-07-24 2018-07-31 1,04167 1,10 PLN -
2017-04-20 2017-04-25 1,04167 1,00 PLN -
2016-04-22 2016-05-20 1,04290 0,90 PLN -
2015-04-30 2015-05-20 1,03906 0,75 PLN -
2014-04-30 2014-05-14 1,02755 0,65 PLN -
2013-04-30 2013-05-14 1,02402 0,35 PLN -
2006-07-14 2006-08-02 1,01010 0,27 PLN -
2005-05-20 2005-06-10 1,01775 0,30 PLN -
2004-07-09 2004-07-27 1,01858 0,30 PLN -
2003-06-06 2003-08-14 1,09500 0,95 PLN -
2002-06-12 2002-07-12 1,04064 0,33 PLN -
2001-06-27 2001-07-12 1,03485 0,33 PLN -
2000-07-10 2000-08-01 1,07861 0,86 PLN -
1998-04-28 1998-06-02 1,02212 0,37 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-04-12 2021-04-28 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,60 PLN
2021-04-12 2021-04-28 - NWZ: wycofanie akcji z obrotu
2021-03-21 2021-04-06 - ZWZ: odwołane 2021-03-26, wypłata dywidendy - 1,60 PLN
2021-03-21 2021-04-06 - NWZ: odwołane 2021-03-26, wycofanie akcji z obrotu
2020-08-12 2020-08-28 - ZWZ: wypłata dywidendy
2019-06-12 2019-06-28 - NWZ: zmiany w statucie
2019-04-07 2019-04-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,30 PLN
2018-12-11 2018-12-27: NWZ - zmiany w w statucie, skup akcji własnych, zgoda na sprzedaż nieruchomości
2018-06-04 2018-06-20 - ZWZ: przerwa w obradach do 2018-07-16, wypłata dywidendy - 1,1 PLN, zmiany w statucie
2018-04-28 2018-05-14 - NWZA: obniżenie kapitału
2018-01-23 2018-02-08 - NWZA: zmiany w RN
2017-03-27 2017-04-12 - ZWZ: podział zysku
2016-09-28 2016-10-14 - NWZA: połączenie z ZM Service sp. z o.o., zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-28 2016-06-13 - NWZA: zgoda na zbycie nieruchomości
2016-03-27 2016-04-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,90 PLN
2015-12-07 2015-12-23 - NWZA: zgoda na ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie nieruchomości
2015-03-25 ZWZ 2015-04-10, godzina 09:00:00
2014-04-01 ZWZ 2014-04-17, godzina 11:00:00
2013-12-04 NWZ 2013-12-20, godzina 11:00:00
2013-04-03 ZWZ 2013-04-19, godzina 11:00:00
2012-11-28 NWZ 2012-12-14, godzina 11:00:00
2012-04-01 ZWZ 2012-04-17, godzina 11:00:00
2011-08-06 NWZ 2011-08-22, godzina 11:00:00
2011-04-02 ZWZ 2011-04-18, godzina 11:00:00
2010-09-08 NWZ 2010-09-24, godzina 11:00:00
2010-05-01 ZWZ 2010-05-17, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siwiec Józef Prezes Zarządu 2000-01-01
Darłak Marian Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Duszkiewicz Robert Wiceprezes Zarządu 2010-11-15
Gdula Jerzy Wiceprezes Zarządu 2021-03-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wenc Roman Przewodniczący RN 2014-06-30
Wojtas Lesław Wiceprzewodniczący RN 2018-07-16
Skiba Łucja Sekretarz RN 2018-07-16
Litwinow Konstantyn Członek RN 2015-04-10
Ubysz Grzegorz Członek RN 2009-02-13

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gdula Jerzy Wiceprezes Zarządu 2021-03-01
Duszkiewicz Robert Wiceprezes Zarządu 2010-11-15
Darłak Marian Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Tymkiewicz Marek Wiceprezes Zarządu 2004-02-17 2010-11-15
Siwiec Józef Prezes Zarządu 2000-01-01
Walczyk Danuta Członek Zarządu 1000-01-01 2009-01-09
Wenc Roman Prezes Zarządu 1000-01-01 2002-09-06

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 649 679
2018 544 654
2017 464 599
2016 439 546
2015 428 538
2014 428 532
2013 401 517
2011 390 502
2009 425 1 050
2008 467 0
2007 434 1 134
2004 570 759
2003 570 590
2002 595 662
2001 603 611
2000 619 0
1999 669 0
1998 760 0
1997 754 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.