Notowania spółki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap (KMP)

PLKOMPP00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7,8000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 7,9000 7,5000 7,5000 6,3500 6,2000 8,2500
zmiana -1,27% 4,00% 4,00% 22,83% 25,81% -5,45%
WIG (zmiana) -0,37% -0,06% -7,84% 10,14% -15,67% -5,40%
Na tle WIG (pp) -0,90 4,06 11,84 12,69 41,48 -0,05
WIG-Poland (zmiana) -0,39% -0,06% -7,91% 10,30% -15,63% -5,36%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,88 4,06 11,91 12,54 41,44 -0,09

Dane rynkowe

Kapitalizacja 36 507 868,80
Free float 11,71%
Liczba akcji 4 680 496
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 36 507 868,80
Liczba akcji: 4 680 496
Liczba głosów na WZA: 4 680 496
Kapitał akcyjny: 5 616 595,20
Cena nominalna akcji: 1,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 132 459
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,28%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 132 459
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,28%
Free float: 11,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 4 680 496 (100,00%) 4 680 496 (100,00%)
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA; ZWZ 1 543 300 (32,97%) 1 543 300 (32,97%) KMP
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 283 151 (27,41%) 1 283 151 (27,41%) KMP
Łaskawiec Edward ZWZ 940 400 (20,09%) 940 400 (20,09%) KMP
Warsaw Equity Management SA poprzez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 365 608 (7,81%) 365 608 (7,81%) KMP, OTM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Imprimus sp. z o.o. 2019-11-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-12-31
-
seria J - prawo poboru 1:1 2007-08-24 2 340 248 1,20 6,00 4 680 496 5 616 595,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-06-10
2008-06-25
seria I - zamienna: akcjonariusze SBH Arno SA 2000-08-29 700 248 1,20 - 2 340 248 2 808 297,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-11-21
2001-05-14
seria H - subskrypcja publiczna 1996-06-27 340 000 1,20 25,00 1 640 000 1 968 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-09-08
1996-11-19
split 1:2 1996-03-18 - 1,20 - 1 300 000 1 560 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-03-20
-
split 1:100 1996-01-26 - 2,40 - 650 000 1 560 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-02-14
-
renominacja 1995-12-29 - 240,00 - 6 500 1 560 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-01-23
-
seria G - Ryszard Krauze 1995-11-27 500 1,00 1 600,00 6 500 6 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-12-22
1996-11-19
seria F - prawo poboru 1994-12-16 1 866 1,00 4,00 6 000 6 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-05-10
1996-11-19
seria E - Ryszard Krauze 1993-09-20 134 1,00 5 597,00 4 134 4 134,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1994-08-22
1996-11-19
renominacja - seria D za akcje serii A-C 1992-03-06 4 000 1,00 - 4 000 4 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1992-10-28
1996-11-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Łaskawiec Edward ZWZ 940 400 20,09% 940 400 20,09% 2020-07-02
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA; ZWZ 1 543 300 32,97% 1 543 300 32,97% 2020-07-02
Łaskawiec Edward 936 367 20,01% 936 367 20,01% 2020-05-26
Łaskawiec Edward 869 002 18,57% 869 002 18,57% 2020-02-24
Łaskawiec Edward 767 902 16,41% 767 902 16,41% 2020-02-18
Warsaw Equity Management SA poprzez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 365 608 7,81% 365 608 7,81% 2020-02-14
Łaskawiec Edward 567 902 12,13% 567 902 12,13% 2020-02-05
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 467 915 10,00% 467 915 10,00% 2020-01-21
Łaskawiec Edward NWZ 442 022 9,44% 442 022 9,44% 2019-11-07
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 498 958 10,66% 498 958 10,66% 2019-10-07
Łaskawiec Edward ZWZ 369 205 7,89% 369 205 7,89% 2019-06-25
Łaskawiec Edward ZWZ 351 711 7,51% 351 711 7,51% 2017-06-19
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 283 151 27,41% 1 283 151 27,41% 2015-11-20
Knabe Władysław 0 0,00% 0 0,00% 2015-11-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA 1 401 396 29,94% 1 401 396 29,94% 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA 1 400 186 29,91% 1 400 186 29,91% 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA 1 400 396 29,91% 1 400 396 29,91% 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 379 29,89% 1 399 379 29,89% 2014-06-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA 1 399 379 28,99% 1 399 379 28,99% 2014-06-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 181 29,89% 1 399 181 29,89% 2014-06-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 330 29,91% 1 400 330 29,91% 2014-06-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 341 29,91% 1 400 341 29,91% 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 621 29,90% 1 399 621 29,90% 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 490 29,90% 1 399 490 29,90% 2014-05-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 555 29,90% 1 399 555 29,90% 2014-05-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 385 29,89% 1 399 385 29,89% 2014-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 382 29,89% 1 399 382 29,89% 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 882 29,90% 1 399 882 29,90% 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 352 29,87% 1 398 352 29,87% 2014-04-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 862 29,88% 1 398 862 29,88% 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 063 29,87% 1 398 063 29,87% 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 251 29,87% 1 398 251 29,87% 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 945 29,82% 1 395 945 29,82% 2014-04-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 115 29,80% 1 395 115 29,80% 2014-03-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 497 29,66% 1 388 497 29,66% 2014-03-25
Knabe Władysław 1 123 814 23,99% 1 123 814 23,99% 2014-02-20
Knabe Władysław 1 123 814 24,01% 1 123 814 24,01% 2014-02-20
Knabe Władysław 1 120 623 23,94% 1 120 623 23,94% 2014-02-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 392 597 29,75% 1 392 597 29,75% 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 797 29,77% 1 393 797 29,77% 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 367 29,70% 1 389 567 29,68% 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 797 29,73% 1 391 797 29,73% 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 567 29,68% 1 389 567 29,68% 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 855 29,71% 1 390 855 29,71% 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 825 29,71% 1 390 825 29,71% 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 540 29,68% 1 389 540 29,68% 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 740 29,73% 1 391 740 29,73% 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 050 29,65% 1 388 050 29,65% 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 050 29,72% 1 391 050 29,72% 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 29,52% 1 381 865 29,52% 2013-12-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 375 125 29,37% 1 375 125 29,37% 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 125 29,33% 1 373 125 29,33% 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 294 29,31% 1 372 294 29,31% 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 854 29,33% 1 372 854 29,33% 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 374 504 29,36% 1 374 504 29,36% 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 395 29,53% 1 382 395 29,53% 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 776 29,54% 1 382 776 29,54% 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 125 29,52% 1 382 125 29,52% 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 166 29,50% 1 381 166 29,50% 2013-10-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 211 29,46% 1 379 211 29,46% 2013-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 380 551 29,49% 1 380 551 29,49% 2013-10-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 410 29,47% 1 379 410 29,47% 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 855 29,48% 1 379 855 29,48% 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 659 29,45% 1 378 659 29,45% 2013-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 001 29,67% 1 389 001 29,67% 2013-10-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 091 29,65% 1 388 091 29,65% 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 835 29,45% 1 378 835 29,45% 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 845 29,45% 1 378 845 29,45% 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 748 29,77% 1 393 748 29,77% 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 643 29,77% 1 393 643 29,77% 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 979 29,71% 1 390 979 29,71% 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 387 835 29,65% 1 787 835 38,19% 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 834 29,71% 1 398 834 29,88% 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 402 694 29,96% 1 402 694 29,96% 2013-09-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 165 30,06% 1 407 165 30,06% 2013-09-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 255 30,06% 1 407 255 30,06% 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 692 30,07% 1 407 692 30,07% 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 420 30,06% 1 407 420 30,06% 2013-09-05
Knabe Władysław 1 031 364 22,03% 1 031 364 22,03% 2013-07-31
Łaskawiec Edward 349 671 7,47% 349 671 7,47% 2013-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 226 30,12% 1 410 226 30,12% 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 561 30,13% 1 410 561 30,13% 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 537 30,13% 1 410 537 30,13% 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 409 216 30,10% 1 409 216 30,10% 2013-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 809 30,09% 1 408 809 30,09% 2013-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 569 30,09% 1 408 569 30,09% 2013-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 044 30,08% 1 408 044 30,08% 2013-04-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 403 712 29,99% 1 403 712 29,99% 2013-04-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 446 29,92% 1 400 446 29,92% 2013-04-08
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 010 29,86% 1 398 010 29,86% 2013-03-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 125 29,87% 1 398 125 29,87% 2013-03-21
Knabe Władysław 944 865 20,18% 944 865 20,18% 2013-02-28
Knabe Władysław 932 685 19,92% 932 685 19,92% 2013-02-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 448 29,77% 1 393 448 29,77% 2013-01-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 970 29,63% 1 386 970 29,63% 2013-01-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 955 29,63% 1 386 955 29,63% 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 445 29,62% 1 386 445 29,62% 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 884 29,54% 1 382 884 29,54% 2013-01-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 763 29,45% 1 378 763 29,45% 2013-01-10
Łaskawiec Edward 347 650 7,42% 347 650 7,42% 2012-12-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 377 497 29,43% 1 377 497 29,43% 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 376 608 29,41% 1 376 608 29,41% 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 231 29,44% 1 378 231 29,44% 2012-12-28
Łaskawiec Edward 259 001 5,53% 259 001 5,53% 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 994 29,31% 1 371 994 29,31% 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 986 29,35% 1 373 986 29,35% 2012-12-14
Łaskawiec Edward 253 647 5,41% 253 647 5,41% 2012-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 370 445 29,27% 1 370 445 29,27% 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 501 29,30% 1 371 501 29,30% 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 369 454 29,25% 1 369 454 29,25% 2012-12-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 368 224 29,23% 1 368 224 29,23% 2012-11-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 365 429 29,17% 1 365 429 29,17% 2012-11-19
Łaskawiec Edward 240 746 5,14% 240 746 5,14% 2012-11-09
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 364 179 29,14% 1 364 179 29,14% 2012-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 361 282 29,08% 1 361 282 29,08% 2012-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 359 939 29,05% 1 359 939 29,05% 2012-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 084 28,97% 1 356 084 28,97% 2012-10-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 933 28,99% 1 356 933 28,99% 2012-10-05
Łaskawiec Edward 252 001 5,38% 252 001 5,38% 2012-10-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 355 724 28,96% 1 355 724 28,96% 2012-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 538 28,94% 1 354 538 28,94% 2012-09-28
Łaskawiec Edward 248 284 5,30% 248 284 5,30% 2012-09-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 397 28,93% 1 354 397 28,93% 2012-09-24
Łaskawiec Edward 247 367 5,28% 247 367 5,28% 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 643 28,94% 1 354 643 28,94% 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 353 005 28,90% 1 353 005 28,90% 2012-09-21
Łaskawiec Edward 243 623 5,20% 243 623 5,20% 2012-09-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 350 642 28,85% 1 350 642 28,85% 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 348 980 28,82% 1 348 980 28,82% 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 351 872 28,88% 1 351 872 28,88% 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 345 415 28,74% 1 345 415 28,74% 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 346 984 28,77% 1 346 984 28,77% 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 338 953 28,60% 1 338 953 28,60% 2012-07-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 335 756 28,53% 1 335 756 28,53% 2012-07-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 141 28,48% 1 333 141 28,48% 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 326 774 28,34% 1 326 774 28,34% 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 927 28,49% 1 333 927 28,49% 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 323 346 28,27% 1 323 346 28,27% 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 325 152 28,31% 1 325 152 28,31% 2012-07-13
Łaskawiec Edward 237 323 5,07% 237 323 5,07% 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 320 851 28,22% 1 320 851 28,22% 2012-07-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 813 28,19% 1 319 813 28,19% 2012-07-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 557 28,19% 1 319 557 28,19% 2012-07-04
Łopaciński Jerzy 6 000 0,12% 6 000 0,12% 2012-07-02
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 316 898 28,13% 1 316 898 28,13% 2012-06-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 309 251 27,97% 1 309 251 27,97% 2012-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 311 400 28,01% 1 311 400 28,01% 2012-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 307 785 27,94% 1 307 785 27,94% 2012-06-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 306 871 27,92% 1 306 871 27,92% 2012-06-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 302 917 27,83% 1 302 917 27,83% 2012-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 290 419 27,57% 1 290 419 27,57% 2012-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 298 431 27,74% 1 298 431 27,74% 2012-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 285 513 27,46% 1 285 513 27,46% 2012-05-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 279 353 27,33% 1 279 353 27,33% 2012-05-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 277 547 27,29% 1 277 547 27,29% 2012-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 277 863 27,30% 1 277 863 27,30% 2012-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 273 010 27,19% 1 273 010 27,19% 2012-04-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 271 520 27,16% 1 271 520 27,16% 2012-04-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 258 207 26,88% 1 258 207 26,88% 2012-03-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 254 800 26,80% 1 254 800 26,80% 2012-03-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 252 168 26,75% 1 252 168 26,75% 2012-03-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 248 202 26,66% 1 248 202 26,66% 2012-01-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 235 048 26,38% 1 235 048 26,38% 2012-01-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 224 772 26,16% 1 224 772 26,16% 2011-12-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 218 441 26,03% 1 218 441 26,03% 2011-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 214 721 25,95% 1 214 721 25,95% 2011-12-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 177 538 25,15% 1 177 538 25,15% 2011-12-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 169 621 24,98% 1 169 621 24,98% 2011-12-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 158 319 24,74% 1 158 319 24,74% 2011-12-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 163 644 24,86% 1 163 644 24,86% 2011-12-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 154 559 24,66% 1 154 559 24,66% 2011-12-08
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 127 211 24,08% 1 127 211 24,08% 2011-11-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp.zo.o. 1 151 861 24,60% 1 151 861 24,60% 2011-11-28
Knabe Władysław 844 300 18,03% 844 300 18,03% 2011-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 117 388 23,87% 1 117 388 23,87% 2011-11-21
Knabe Władysław 750 000 16,02% 750 000 16,02% 2011-10-12
Knabe Władysław 748 350 15,98% 748 350 15,98% 2011-10-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 114 979 23,82% 1 114 979 23,82% 2011-10-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 111 391 23,74% 1 111 391 23,74% 2011-10-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 109 523 23,70% 1 109 523 23,70% 2011-09-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 106 997 23,65% 1 106 997 23,65% 2011-09-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 103 762 23,58% 1 103 762 23,58% 2011-09-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 098 682 23,47% 1 098 682 23,47% 2011-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 087 687 23,23% 1 087 687 23,23% 2011-09-09
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 083 370 23,14% 1 083 370 23,14% 2011-07-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 078 228 23,03% 1 078 228 23,03% 2011-07-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 071 919 22,90% 1 071 919 22,90% 2011-07-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 073 323 22,93% 1 073 323 22,93% 2011-07-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 068 954 22,83% 1 068 954 22,83% 2011-06-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 058 674 22,61% 1 058 674 22,61% 2011-06-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 055 824 22,55% 1 055 824 22,55% 2011-05-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 052 970 22,49% 1 052 970 22,49% 2011-05-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 051 337 22,46% 1 051 337 22,46% 2011-04-28
Knabe Władysław 659 393 14,08% 659 393 14,08% 2011-04-26
Knabe Władysław 646 579 13,81% 646 579 13,81% 2011-04-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 049 795 22,42% 1 049 795 22,42% 2011-04-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 047 795 22,38% 1 047 795 22,38% 2011-04-15
Grand sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2011-04-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 042 111 22,26% 1 042 111 22,26% 2011-04-05
Lipka Waldemar 847 111 18,09% 847 111 18,09% 2011-04-05
Grand sp. z o.o. 195 000 4,16% 195 000 4,16% 2011-04-05
Knabe Władysław 566 796 12,10% 566 796 12,10% 2011-03-28
Lipka Waldemar 733 766 15,67% 733 766 15,67% 2011-03-25
Knabe Władysław 559 190 11,94% 559 190 11,94% 2011-03-25
Knabe Władysław 470 203 10,04% 470 203 10,04% 2011-02-17
Knabe Władysław 456 155 9,74% 456 155 9,74% 2011-02-16
Grand sp. z o.o. 285 703 6,10% 285 703 6,10% 2011-01-18
Grand sp. z o.o. 283 205 6,05% 283 205 6,05% 2011-01-13
Moska Krzysztof 180 000 3,84% 180 000 3,84% 2011-01-10
Grand sp. z o.o. 280 448 5,99% 280 448 5,99% 2011-01-03
Lipka Waldemar 729 312 15,58% 729 312 15,58% 2010-12-20
Lipka Waldemar 729 183 15,57% 729 183 15,57% 2010-10-11
Moska Krzysztof 240 000 5,12% 240 000 5,12% 2010-09-07
Grand sp. z o.o. 270 033 5,76% 270 033 5,76% 2010-09-07
Grand sp. z o.o. 587 494 12,55% 587 494 12,55% 2010-09-03
Knabe Władysław 244 668 5,22% 244 668 5,22% 2010-09-01
Grand sp. z o.o. 600 794 12,83% 600 794 12,83% 2010-09-01
Łaskawiec Edward 234 323 5,00% 234 323 5,00% 2010-07-21
Grand sp. z o.o. 726 794 15,52% 726 794 15,52% 2010-07-21
Łaskawiec Edward 164 323 3,51% 164 323 3,51% 2010-07-20
Grand sp. z o.o. 796 794 17,02% 796 794 17,02% 2010-07-12
Głuchowski Marek 0 0,00% 0 0,00% 2010-06-15
Lipka Waldemar 726 183 15,51% 726 183 15,51% 2010-06-15
Lipka Waldemar 711 183 15,19% 711 183 15,19% 2010-05-24
Grand sp. z o.o. 795 595 16,99% 795 595 16,99% 2010-05-24
Grand sp. z o.o. 835 595 17,85% 835 595 17,85% 2010-04-09
Lipka Waldemar 658 957 14,07% 658 957 14,07% 2010-04-09
Jesionowski, Witold Jerzy 15 000 0,00% 15 000 0,00% 2010-03-22
Jesionowski, Witold Jerzy 15 000 0,32% 15 000 0,32% 2010-03-22
Lipka Waldemar 558 957 11,94% 558 957 11,94% 2010-01-18
Grand sp. z o.o. 985 595 21,05% 985 595 21,05% 2009-12-30
Lipka Waldemar 558 057 11,92% 558 057 11,92% 2009-12-30
Lipka Waldemar 552 600 11,80% 552 600 11,80% 2009-12-02
Grand sp. z o.o. 981 500 20,96% 981 500 20,96% 2009-11-24
Lipka Waldemar 547 100 11,68% 547 100 11,68% 2009-11-23
Lipka Waldemar 602 100 12,86% 602 100 12,86% 2009-08-05
Grand sp. z o.o. 921 534 19,68% 921 534 19,68% 2009-07-24
Lipka Waldemar 596 173 12,73% 596 173 12,73% 2009-06-15
Lipka Waldemar 587 323 12,54% 587 323 12,54% 2009-06-05
Lipka Waldemar 560 823 11,98% 560 823 11,98% 2009-05-25
Grand sp. z o.o. 915 434 19,55% 915 434 19,55% 2009-03-10
Grand sp. z o.o. 899 714 19,22% 899 714 19,22% 2009-03-02
Grand sp. z o.o. 895 094 19,12% 895 094 19,12% 2009-02-19
Lipka Waldemar 535 823 11,44% 535 823 11,44% 2009-02-19
Grand sp. z o.o. 880 494 18,81% 880 494 18,81% 2009-01-08
Lipka Waldemar 530 836 11,34% 530 836 11,34% 2008-12-29
Lipka Waldemar 523 536 11,18% 523 536 11,18% 2008-12-12
Grand sp. z o.o. 872 444 18,64% 872 444 18,64% 2008-12-12
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 634 705 13,56% 634 705 13,56% 2008-11-28
Lipka Waldemar 506 536 10,82% 506 536 10,82% 2008-11-28
Głuchowski Marek 15 000 0,32% 15 000 0,32% 2008-11-18
Lipka Waldemar 673 213 14,38% 673 213 14,38% 2008-11-04
Grand sp. z o.o. 871 344 18,61% 871 344 18,61% 2008-10-14
Łopaciński Jerzy 5 410 0,11% 5 410 0,11% 2008-10-14
Lipka Waldemar 664 853 14,20% 664 853 14,20% 2008-10-07
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 468 028 9,99% 468 028 9,99% 2008-09-22
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 234 000 4,99% 234 000 4,99% 2008-09-21
Jędrzejewski Leszek 0 0,00% 0 0,00% 2008-09-18
Jędrzejewski Leszek 234 028 5,00% 234 028 5,00% 2008-09-17
Lipka Waldemar 663 653 14,17% 663 653 14,17% 2008-09-15
Grand sp. z o.o. 859 454 18,36% 859 454 18,36% 2008-09-15
Grand sp. z o.o. 856 104 18,29% 856 104 18,29% 2008-08-14
Grand sp. z o.o. 846 104 18,07% 846 104 18,07% 2008-08-11
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 662 228 14,14% 662 228 14,14% 2008-08-08
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 836 104 17,86% 836 104 17,86% 2008-07-15
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 650 723 13,90% 650 723 13,90% 2008-07-08
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 827 604 17,68% 827 604 17,68% 2008-07-08
Haberland Maciej 18 020 0,38% 18 020 0,38% 2008-06-30
Haberland Maciej 18 020 0,00% 18 020 0,00% 2008-06-30
Łopaciński Jerzy 4 710 0,10% 4 710 0,10% 2008-06-30
Ciosk Piotr 4 742 0,10% 4 742 0,10% 2008-06-27
Ciosk Piotr 4 742 0,00% 4 742 0,00% 2008-06-27
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 812 000 17,34% 812 000 17,34% 2008-06-25
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 647 000 13,82% 647 000 13,82% 2008-06-25
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 439 267 9,38% 439 267 9,38% 2008-06-23
Grand sp. z o.o. w tym: 136153 PDA 418 947 8,95% 418 947 8,95% 2008-06-11
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 485 000 10,36% 485 000 10,36% 2008-06-11
Grand sp. z o.o. 282 794 6,04% 282 794 6,04% 2008-06-04
Jędrzejewski Leszek w tym 252953 PDA 252 954 5,40% 252 954 5,40% 2008-05-14
Grand sp. z o.o. 279 194 5,96% 279 194 5,96% 2008-05-13
Lipka Waldemar 476 000 10,16% 476 000 10,16% 2008-05-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 29,52% 1 381 895 29,52% 2008-05-13
Giersz Leon 1 296 0,00% 1 296 0,00% 2008-05-13
Ogółem 4 680 496 100,00% 4 680 496 100,00% 2008-05-13
Grand sp. z o.o. 279 194 11,93% 279 194 11,93% 2008-03-25
Haberland Maciej 9 000 0,38% 9 000 0,38% 2008-03-25
Grand sp. z o.o. 241 000 10,29% 241 000 10,29% 2008-02-25
Grand sp. z o.o. 238 152 10,17% 238 152 10,17% 2008-02-21
Lipka Waldemar 476 000 20,33% 476 000 20,33% 2008-02-20
Giersz Leon 1 296 0,05% 1 296 0,05% 2007-12-31
Haberland Maciej 20 600 0,88% 20 600 0,88% 2007-12-31
Grand sp. z o.o. 235 794 10,07% 235 794 10,07% 2007-12-21
Łopaciński Jerzy 4 145 0,17% 4 145 0,17% 2007-11-30
Grand sp. z o.o. 233 274 9,96% 233 274 9,96% 2007-11-27
Grand sp. z o.o. 220 783 9,43% 220 783 9,43% 2007-11-21
Łopaciński Jerzy 3 845 0,16% 3 845 0,16% 2007-11-21
Lipka Waldemar 474 023 20,25% 474 023 20,25% 2007-11-20
Łopaciński Jerzy 2 756 0,11% 2 756 0,11% 2007-11-12
Grand sp. z o.o. 204 224 8,72% 204 224 8,72% 2007-11-08
Ciosk Piotr 3 242 0,13% 3 242 0,13% 2007-11-06
Ciosk Piotr 1 462 0,06% 1 462 0,06% 2007-10-31
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 88 000 3,76% 88 000 3,76% 2007-10-31
Grand sp. z o.o. 193 924 8,28% 193 924 8,28% 2007-10-31
Pakuła Edward 0 0,00% 0 0,00% 2007-10-29
Lipka Waldemar 473 023 20,21% 473 023 20,21% 2007-08-24
Łopaciński Jerzy 565 0,02% 565 0,02% 2007-08-01
Judycki Wiesław 6 750 0,00% 6 750 0,00% 2007-08-01
Haberland Maciej 20 610 0,88% 20 610 0,88% 2007-08-01
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 118 100 5,04% 118 100 5,04% 2007-08-01
Haberland Maciej 20 600 0,88% 20 600 0,88% 2007-07-13
Grand sp. z o.o. 184 024 7,86% 184 024 7,86% 2007-07-02
Pakuła Edward 50 000 2,13% 50 000 2,13% 2007-07-02
Lipka Waldemar 466 598 19,93% 466 598 19,93% 2007-06-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 0 0,00% 0 0,00% 2007-06-25
Lipka Waldemar 466 958 19,95% 466 958 19,95% 2007-06-20
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 172 608 7,37% 172 608 7,37% 2007-04-18
Lipka Waldemar 234 000 9,99% 234 000 9,99% 2007-04-17
Haberland Maciej 18 610 0,79% 18 610 0,79% 2007-03-15
Haberland Maciej 16 860 0,72% 16 860 0,72% 2007-03-13
Prokom Software SA 0 0,00% 0 0,00% 2007-01-04
Grzanka Jerzy 81 000 3,46% 81 000 3,46% 2006-08-23
Judycki Wiesław 6 750 0,28% 6 750 0,28% 2006-08-04
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 87 299 3,73% 87 299 3,73% 2006-05-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 466 598 19,93% 466 598 19,93% 2006-01-03
Grand sp. z o.o. 234 024 10,00% 234 024 10,00% 2006-01-03
Wiaderek Piotr 104 500 4,46% 104 500 4,46% 2005-08-19
Prokom Software SA 163 814 6,99% 163 814 6,99% 2004-08-04
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 536 808 22,93% 536 808 22,93% 2004-08-04
de Marco, Judycka Elwira 74 513 3,18% 74 513 3,18% 2004-05-07
Lis Jan 0 0,00% 0 0,00% 2004-05-04
de Marco, Judycka Elwira 229 408 9,80% 229 408 9,80% 2004-03-30
de Marco, Judycka Elwira 246 408 10,52% 246 408 10,52% 2004-03-26
de Marco, Judycka Elwira 299 408 12,79% 299 408 12,79% 2004-03-11
Lis Jan 286 000 12,22% 286 000 12,22% 2004-02-25
Lis Jan 345 424 14,76% 345 424 14,76% 2004-02-24
PKO BP SA 111 312 4,75% 111 312 4,75% 2003-08-01
PKO BP SA 211 456 9,03% 211 456 9,03% 2003-07-18
PKO BP SA 268 163 11,45% 268 163 11,45% 2003-06-27
PKO BP SA 315 252 13,47% 315 252 13,47% 2002-04-04
PKO BP SA 126 251 5,39% 126 251 5,39% 2001-03-13
Lis Jan 350 124 14,96% 350 124 14,96% 2001-02-02
de Marco, Judycka Elwira 349 408 14,93% 349 408 14,93% 2001-02-02
Prokom Software SA 163 999 7,01% 163 999 7,01% 2000-11-21
Lis Jan 349 750 14,95% 349 750 14,95% 2000-11-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 516 808 22,08% 516 808 22,08% 2000-11-21
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 163 908 7,00% 163 908 7,00% 2000-11-21
Grzanka Jerzy 123 049 5,26% 123 049 5,26% 2000-11-21
Ogółem 2 340 248 100,00% 2 340 248 100,00% 2000-11-21
de Marco, Judycka Elwira 349 750 14,95% 349 750 14,95% 2000-11-21
PPUH Elmo sp. z o.o. 80 000 4,88% 80 000 4,88% 2000-03-23
Moszczeński Walenty 76 000 4,63% 76 000 4,63% 2000-03-08
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 0,00% 0 0,00% 2000-02-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 516 808 31,51% 516 808 31,51% 2000-02-29
Grzanka Jerzy 123 049 7,50% 123 049 7,50% 2000-02-07
Grzanka Jerzy 160 661 9,80% 160 661 9,80% 2000-01-11
Grzanka Jerzy 224 324 13,68% 224 324 13,68% 1999-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 410 001 25,00% 410 001 25,00% 1999-09-30
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 159 307 9,71% 159 307 9,71% 1999-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 517 808 31,57% 517 808 31,57% 1999-05-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 496 428 30,27% 496 428 30,27% 1999-03-11
Grzanka Jerzy 239 329 14,59% 239 329 14,59% 1999-03-11
Wołkowski Jerzy 77 500 4,73% 77 500 4,73% 1998-12-11
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 163 908 9,99% 163 908 9,99% 1998-09-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 406 679 24,80% 406 679 24,80% 1998-05-29
Prokom Software SA 163 999 10,00% 163 999 10,00% 1998-05-29
Grzanka Jerzy 230 000 14,02% 230 000 14,02% 1998-05-29
Grzanka Jerzy 220 000 13,41% 220 000 13,41% 1998-04-30
Moszczeński Walenty 106 000 6,46% 106 000 6,46% 1998-04-30
PPUH Elmo sp. z o.o. 100 000 6,10% 100 000 6,10% 1998-04-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 397 814 24,26% 397 814 24,26% 1998-04-30
Wołkowski Jerzy 153 878 9,38% 153 878 9,38% 1998-03-25
Prokom Software SA 87 999 5,37% 87 999 5,37% 1998-03-11
Pioneer Pekao IM SA 49 739 3,03% 49 739 3,03% 1998-02-05
Wołkowski Jerzy 168 870 10,30% 168 870 10,30% 1997-06-11
Ogółem 1 640 000 100,00% 1 640 000 100,00% 1996-11-19
Grzanka Jerzy 188 800 11,51% 188 800 11,51% 1996-09-08
PPUH Elmo sp. z o.o. 123 600 7,54% 123 600 7,54% 1996-09-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 394 541 24,06% 394 541 24,06% 1996-09-08
Moszczeński Walenty 110 000 6,71% 110 000 6,71% 1996-09-08

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-07-16 2020-08-13 1,03896 0,30 PLN -
2016-09-01 2016-09-22 1,02018 0,20 PLN -
2002-09-10 2002-11-05 1,01504 0,10 PLN -
1999-06-18 1999-07-15 1,06250 0,90 PLN -
1997-05-14 1997-10-31 1,00312 0,19 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2007-11-05 seria J - prawo poboru 1:1 1:1 1,5041 6,00 2 340 248

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-16 2020-07-02 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,30 PLN, zmiany w RN
2019-10-22 2019-11-07 - NWZ: połączenie z Imprimus sp. z o.o.
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: podział zysku, zmiana uchwały ZWZ ws. dywidendy z 15.06.2016
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, pokrycie straty, zmiany w RN
2015-05-10 ZWZ 2015-05-26, godzina 14:00:00
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 14:00:00
2013-06-04 ZWZ 2013-06-20, godzina 12:00:00
2012-06-02 ZWZ 2012-06-18, godzina 12:00:00
2011-05-03 ZWZ 2011-05-19, godzina 14:00:00
2010-06-08 ZWZ 2010-06-24, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lipka Waldemar Prezes Zarządu 2006-01-03

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Knabe Jakub Przewodniczący RN 2020-09-08
Łopaciński Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2019-05-28
Banaszuk Mariusz Członek RN 2011-05-19 WBE_C
Głuchowski Marek Członek RN 2020-09-08 NDA
Łaskawiec Edward Członek RN 2011-05-19

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Morawski Grzegorz Członek Zarządu 2011-11-21 2013-10-02
Stefanowski Paweł Członek Zarządu 2011-11-21 2012-10-03
Piotrowski, Zbigniew Bogdan Członek Zarządu 2007-12-01 2008-03-12
Ciosk Piotr Członek Zarządu 2007-08-01 2009-09-01
Lipka Waldemar Prezes Zarządu 2006-01-03 3000-01-01
Judycki Wiesław Prezes Zarządu 1998-05-28 2007-01-03
Oniszczuk Konrad Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2007-01-12
Dylik Longina Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2007-01-03

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 21 298
2016 45 322
2015 46 299
2014 47 270
2013 51 280
2009 59 0
2008 95 0
2004 126 0
2003 163 0
2002 208 0
2001 264 0
2000 303 0
1999 378 0
1998 557 0
1997 557 0
1996 419 0
1995 229 0
1994 165 0