Notowania spółki

Primetech (PTH)

PLKOPEX00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,3700 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,3100 1,3400 1,1200 1,1200 0,8800 3,0700
zmiana 4,58% 2,24% 22,32% 22,32% 55,68% -55,37%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 21 385 471,21
Free float 18,81%
Liczba akcji 15 609 833
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 385 471,21
Liczba akcji: 15 609 833
Liczba głosów na WZA: 15 609 833
Kapitał akcyjny: 15 609 833,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Free float: 18,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 15 609 833 (100,00%) 15 609 833 (100,00%)
Famur SA 12 673 275 (81,19%) 12 673 275 (81,19%) FMF, PTH

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z PBSZ 1 sp. z o.o. 2019-11-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-12-10
-
zmiana firmy z Kopex SA na Primetech SA 2018-08-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-09-21
2018-10-12
obniżenie kapitału 2018-04-12 -58 722 705 1,00 - 15 609 833 15 609 833,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-05-07
-
połączenie z Kopex Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor SA, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. 2016-11-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-08
-
połączenie z Kopex Equity Spółka z o.o. 2011-05-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-07-01
-
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-02 6 700 000 1,00 23,50 74 332 538 74 332 538,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-25
2009-12-01
2009-12-14
seria B 2007-02-15 47 739 838 1,00 20,03 67 632 538 67 632 538,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-08-03
2007-08-10
split 1:10 2006-06-29 - 1,00 - 19 892 700 19 892 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-07-12
2006-08-01
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-11-19 1 989 270 10,00 - 1 989 270 19 892 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-02
1994-01-03
1998-06-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Famur SA 12 673 275 81,19% 12 673 275 81,19% 2019-09-17
Famur SA 11 431 625 73,23% 11 431 625 73,23% 2019-09-17
Famur SA 10 306 140 66,02% 10 306 140 66,02% 2019-07-25
AXA Polska OFE portfel 146 136 0,93% 146 136 0,93% 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 577 859 3,70% 577 859 3,70% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 186 808 1,20% 186 808 1,20% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 540 819 3,46% 540 819 3,46% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 21 525 0,14% 21 525 0,14% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 132 884 0,85% 132 884 0,85% 2018-06-30
Famur SA ZWZ 10 274 359 65,82% 10 274 359 65,82% 2018-06-28
Famur SA 48 932 015 65,00% 48 932 015 65,00% 2018-05-07
Ogółem 15 609 833 100,00% 15 609 833 100,00% 2018-05-07
TDJ SA poprzez TDJ Equity IV SA, Proinwest sp. z o.o. i Galantine sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2017-06-27
Partner SA 0 0,00% 0 0,00% 2017-06-27
Famur SA 48 932 015 65,83% 48 932 015 65,83% 2017-06-26
Primetech SA 0 0,00% 0 0,00% 2017-06-26
TDJ SA poprzez TDJ Equity IV SA, Proinwest sp. z o.o. i Galantine sp. z o.o. 24 714 895 33,25% 24 714 895 33,25% 2017-03-23
TDJ SA poprzez TDJ Equity IV SA, Proinwest sp. z o.o. i Galantine sp. z o.o. 24 714 895 33,25% 24 714 895 33,37% 2017-03-23
Partner SA 24 217 120 32,58% 24 217 120 32,58% 2016-11-29
Jędrzejewski Krzysztof 2 088 055 2,81% 2 088 055 2,82% 2016-11-29
Partner SA 24 217 120 32,58% 24 217 120 32,70% 2016-11-29
Partner SA NWZ 21 467 120 28,88% 21 467 120 28,99% 2016-11-21
Partner SA 21 437 120 28,84% 21 437 120 28,95% 2016-07-04
Jędrzejewski Krzysztof 5 114 545 6,88% 5 114 545 6,91% 2016-05-23
TDJ Equity IV sp. z o.o. 17 005 000 22,88% 17 005 000 22,96% 2016-05-20
TDJ Equity IV sp. z o.o. 17 005 000 22,00% 17 005 000 22,00% 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof 26 581 675 35,76% 26 581 675 35,89% 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Iskra sp. z o.o. 26 581 675 35,76% 26 581 675 35,89% 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof 26 305 175 35,39% 26 305 175 35,52% 2016-05-20
TDJ SA poprzez TDJ Equity IV SA, Proinwest sp. z o.o. i Galantine sp. z o.o. 24 438 000 32,88% 24 438 000 33,00% 2016-05-20
NN OFE 2 782 149 3,74% 2 782 149 3,76% 2016-04-29
NN OFE 2 782 149 3,00% 2 782 149 3,00% 2016-04-29
Jędrzejewski Krzysztof 43 310 175 58,27% 43 310 175 58,48% 2015-12-31
Jędrzejewski Krzysztof WZA 42 760 175 57,52% 42 760 175 57,74% 2015-07-07
Invest 15 TDJ Finance sp. z o.o. SKA 7 432 000 9,00% 7 432 000 10,00% 2015-06-11
Invest 15 TDJ Finance sp. z o.o. SKA 7 432 000 9,99% 7 432 000 10,03% 2015-06-11
TDJ SA poprzez Galantine sp. z o.o. 2 713 000 3,64% 2 713 000 3,66% 2015-06-10
TDJ SA 1 000 0,00% 1 000 0,00% 2015-06-10
NN OFE 4 029 002 5,42% 4 029 002 5,44% 2014-12-29
NN OFE 1 568 625 2,11% 1 568 625 2,11% 2014-01-07
NN OFE 6 288 625 8,46% 6 288 625 8,49% 2013-12-29
TDJ SA poprzez ZEH sp. z o.o. SKA i Galantine sp. z o.o. 7 433 000 9,99% 7 433 000 10,03% 2013-12-18
ZEH sp. z o.o. SKA 4 720 000 5,99% 4 720 000 5,99% 2013-12-18
ZEH sp. z o.o. SKA 4 720 000 6,34% 4 720 000 6,37% 2013-12-18
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 43 893 936 59,05% 43 893 936 59,27% 2013-10-17
Aviva OFE Aviva Santander 2 272 716 2,99% 2 272 716 2,99% 2013-05-29
Aviva OFE Aviva Santander 2 272 716 3,05% 2 272 716 3,06% 2013-05-29
Aviva OFE Aviva Santander 4 007 376 5,39% 4 007 376 5,41% 2013-05-23
Parzych Joanna 3 970 0,00% 3 970 0,00% 2012-12-11
Aviva OFE Aviva Santander 6 500 000 8,74% 6 500 000 8,77% 2012-08-31
NN OFE 5 000 000 6,72% 5 000 000 6,75% 2012-08-31
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 43 896 459 59,05% 43 896 459 59,27% 2011-12-23
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 44 246 459 59,52% 44 246 459 59,74% 2011-09-09
NN OFE 4 399 695 5,91% 4 399 695 5,94% 2011-09-08
NN OFE 3 712 172 4,99% 3 712 172 5,01% 2011-09-07
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Damianem Jędrzejewskim 44 629 959 60,04% 44 629 959 60,27% 2011-03-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Damianem Jędrzejewskim 44 906 459 60,41% 44 629 959 60,26% 2011-03-09
BZ WBK Asset Management SA 3 638 569 4,89% 3 638 569 4,91% 2010-08-18
BZ WBK Asset Management SA 3 638 569 4,00% 3 638 569 4,00% 2010-08-18
BZ WBK Asset Management SA 4 342 422 5,84% 4 342 422 5,86% 2010-07-26
BZ WBK Asset Management SA 3 617 472 4,86% 3 617 472 4,88% 2010-07-26
BZ WBK Asset Management SA 3 617 472 4,00% 3 617 472 4,00% 2010-07-26
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2010-01-14
Bajda Iwona 630 0,00% 630 0,00% 2009-12-01
Kostempski Marian 200 000 0,26% 200 000 0,27% 2009-12-01
Kostempski Marian 200 000 0,00% 200 000 0,00% 2009-12-01
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 906 459 60,41% 44 906 459 60,63% 2009-12-01
Parzych Joanna 3 970 0,00% 3 970 0,00% 2009-12-01
Primetech SA 276 500 0,37% 0 0,00% 2009-12-01
BZ WBK Asset Management SA 4 452 100 5,98% 4 452 100 6,01% 2009-12-01
Ogółem 74 332 538 100,00% 74 332 538 100,00% 2009-12-01
Aviva OFE Aviva Santander 3 789 840 5,09% 3 789 840 5,11% 2009-12-01
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 906 459 66,39% 44 906 459 66,67% 2009-04-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 629 959 65,98% 44 629 959 66,25% 2009-03-11
Primetech SA 276 500 0,40% 0 0,00% 2009-02-05
Primetech SA 207 194 0,30% 0 0,00% 2009-01-29
Primetech SA 142 000 0,20% 0 0,00% 2009-01-22
Primetech SA 72 770 0,10% 0 0,00% 2009-01-15
Primetech SA 55 690 0,08% 0 0,00% 2009-01-08
Aviva OFE Aviva Santander 3 789 840 5,60% 3 789 840 5,62% 2008-12-31
Primetech SA 38 335 0,05% 0 0,00% 2008-12-22
Primetech SA 18 530 0,02% 0 0,00% 2008-12-18
Jędrzejewski Leszek 0 0,00% 0 0,00% 2008-11-25
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 359 959 65,58% 44 359 959 65,58% 2008-11-20
Kostempski Marian 200 000 0,29% 200 000 0,29% 2008-09-30
Jędrzejewski Leszek 39 472 120 58,36% 39 472 120 58,36% 2008-09-30
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 0 0,00% 0 0,00% 2008-08-02
Jędrzejewski Leszek 39 453 994 58,33% 39 453 994 58,33% 2008-07-04
Jędrzejewski Leszek 39 419 238 58,28% 39 419 238 58,28% 2008-07-02
Jędrzejewski Leszek 39 350 799 58,18% 39 350 799 58,18% 2008-07-01
Jędrzejewski Leszek 39 294 334 58,09% 39 294 334 58,09% 2008-06-30
Jędrzejewski Leszek 39 240 959 58,02% 39 240 959 58,02% 2008-06-27
Jędrzejewski Leszek 39 250 959 58,03% 39 250 959 58,03% 2008-06-27
Jędrzejewski Leszek 39 225 959 57,99% 39 225 959 57,99% 2008-06-25
BZ WBK Asset Management SA 3 140 063 4,64% 3 140 063 4,64% 2008-06-18
BZ WBK Asset Management SA 3 671 439 5,42% 3 671 439 5,42% 2008-06-15
Jędrzejewski Krzysztof 4 578 055 6,76% 4 578 055 6,76% 2008-02-29
BZ WBK Asset Management SA 3 399 159 5,02% 3 399 159 5,02% 2008-01-28
BZ WBK Asset Management SA 3 367 279 4,97% 3 367 279 4,97% 2008-01-27
Jędrzejewski Krzysztof 4 968 055 7,34% 4 968 055 7,34% 2007-12-27
Jędrzejewski Leszek 39 215 959 57,98% 39 215 959 57,98% 2007-12-15
Aviva OFE Aviva Santander 3 433 926 5,07% 3 433 926 5,07% 2007-11-22
Bajda Iwona 630 0,00% 630 0,00% 2007-08-14
Smutek Andrzej 2 785 0,00% 2 785 0,00% 2007-08-10
BZ WBK Asset Management SA 2 221 804 3,28% 2 221 804 3,28% 2007-08-08
Aviva Investors Poland SA 1 637 946 2,42% 1 637 946 2,42% 2007-08-08
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 251 585 1,85% 1 251 585 1,85% 2007-08-08
Pioneer Pekao IM SA 1 143 259 1,69% 1 143 259 1,69% 2007-08-08
Skarb Państwa 2 168 300 3,20% 2 168 300 3,20% 2007-08-03
Parzych Joanna 3 970 0,00% 3 970 0,00% 2007-08-03
Ogółem 67 632 538 100,00% 67 632 538 100,00% 2007-08-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 919 339 2,83% 1 919 339 2,83% 2007-08-03
Jędrzejewska Anna 309 784 0,45% 309 784 0,45% 2007-08-03
Aviva Investors Poland SA 1 735 581 2,56% 1 735 581 2,56% 2007-08-03
Pioneer Pekao IM SA 1 150 000 1,70% 1 150 000 1,70% 2007-08-03
Jędrzejewski Leszek 40 212 592 59,45% 40 212 592 59,45% 2007-08-03
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 300 354 1,92% 1 300 354 1,92% 2007-08-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 1,47% 1 000 000 1,47% 2007-08-03
BZ WBK Asset Management SA 2 250 992 3,32% 2 250 992 3,32% 2007-08-03
Jędrzejewski Krzysztof 4 108 055 6,07% 4 108 055 6,07% 2007-08-03
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 2 600 000 13,07% 2 600 000 13,07% 2007-07-26
BZ WBK Asset Management SA 2 250 992 11,31% 2 250 992 11,31% 2007-06-26
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 300 354 6,53% 1 300 354 6,53% 2007-06-26
Aviva Investors Poland SA 1 735 581 8,72% 1 735 581 8,72% 2007-06-26
Aviva Investors Poland SA 1 150 000 5,78% 1 150 000 5,78% 2007-06-21
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 3 500 000 17,59% 3 500 000 17,59% 2007-06-21
Pioneer Pekao IM SA 1 150 000 5,78% 1 150 000 5,78% 2007-06-21
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 5,02% 1 000 000 5,02% 2007-06-21
BZ WBK Asset Management SA 1 599 827 8,04% 1 599 827 8,04% 2007-05-25
Skarb Państwa 2 168 300 10,90% 2 168 300 10,90% 2007-05-09
Kompania Węglowa SA 11 070 0,05% 11 070 0,05% 2007-05-09
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 12 956 487 65,13% 12 956 487 65,13% 2007-03-08
Parzych Joanna 3 970 0,19% 3 970 0,19% 2007-03-01
BZ WBK Asset Management SA 1 019 170 5,12% 1 019 170 5,12% 2006-07-12
Skarb Państwa 2 179 370 10,95% 2 179 370 10,95% 2006-07-12
Parzych Joanna 409 0,02% 409 0,02% 2006-07-12
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 12 941 690 65,05% 12 941 690 65,05% 2006-07-12
Ogółem 19 892 700 100,00% 19 892 700 100,00% 2006-07-12
BZ WBK Asset Management SA 101 917 5,12% 101 917 5,12% 2006-04-05
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 1 294 169 65,05% 1 294 169 65,05% 2006-04-05
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 1 294 180 65,05% 1 294 180 65,05% 2006-02-17
Skarb Państwa 217 937 10,95% 217 937 10,95% 2006-02-17
Krajowa Spółka Cukrowa SA 0 0,00% 0 0,00% 2006-02-09
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 1 285 929 64,64% 1 285 929 64,64% 2006-02-09
Krajowa Spółka Cukrowa SA 1 285 929 64,64% 1 285 929 64,64% 2004-12-15
Skarb Państwa 217 637 10,94% 217 637 10,94% 2004-12-15
WSSE Inwest-Park sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2003-04-25
WSSE Inwest-Park sp. z o.o. 100 000 5,02% 100 000 5,02% 2003-01-06
Skarb Państwa 1 503 866 75,59% 1 503 866 75,59% 2003-01-06
Skarb Państwa 1 603 866 80,63% 1 603 866 80,63% 2000-06-29
Skarb Państwa 1 626 759 81,78% 1 626 759 81,78% 1999-03-31
Skarb Państwa 1 662 106 83,55% 1 662 106 83,55% 1998-09-30
Skarb Państwa 1 962 103 98,63% 1 962 103 98,63% 1998-06-04
Ogółem 1 989 270 100,00% 1 989 270 100,00% 1994-01-03
Skarb Państwa 1 989 270 100,00% 1 989 270 100,00% 1994-01-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2015-06-11 2015-07-02 1,05155 0,40 PLN -
2013-07-03 2013-07-19 1,00444 0,05 PLN -
2005-05-09 2005-05-24 1,03166 1,24 PLN -
2004-05-10 2004-06-22 1,00698 0,43 PLN -
2003-05-12 2003-06-24 1,01007 0,17 PLN -
2001-07-16 2001-10-01 1,12537 1,27 PLN -
2000-07-17 2000-08-01 1,03891 1,00 PLN -
1999-07-16 1999-08-12 1,02174 1,00 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2006-07-31 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-28 2020-11-13 - NWZ: wycofanie akcji z obrotu
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: pokrycie straty, dalsze istnienie Spółki
2019-10-19 2019-11-04 - NWZ: połączenie z PBSZ 1 sp. z o.o.
2019-06-01 2019-06-17 - ZWZ: podział zysku
2018-09-24 2018-10-10 - NWZ: zmiany w RN
2018-07-29 2018-08-14 - NWZ: zmiana nazwy
2018-03-27 2018-04-12 - NWZA: podział Spółki, obniżenie kapitału
2017-10-03 2017-10-19 - NWZA: zmiany w RN
2017-09-13 2017-09-29 - NWZ: odwołane 2017-08-30, przeniesienie części majątku na Famur
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-12-18 2017-01-03 - NWZA: zmiany w RN
2016-11-14 2016-11-30 - NWZA: zgoda na obciążenie majątku, zgoda na emisję obligacji
2016-11-05 2016-11-21 - NWZA: połączenie ze spółkami zależnymi
2016-08-16 2016-09-01 - NWZA: zmiany w RN
2016-05-23 2016-06-08 - WZA: pokrycie straty
2015-06-21 2015-07-07 - NWZA: zmiany w statucie
2015-05-18 ZWZ 2015-06-03, godzina 12:00:00
2014-06-02 ZWZ 2014-06-18, godzina 12:00:00
2014-02-04 NWZ 2014-02-20, godzina 12:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 12:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 12:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 12:00:00
2011-05-15 NWZ 2011-05-31, godzina 12:00:00
2010-06-08 ZWZ 2010-06-24, godzina 12:00:00
2010-02-01 NWZ 2010-02-17, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Poświata Jan Prezes Zarządu 2019-10-01
Dzierzęga Jakub Wiceprezes Zarządu 2019-06-28

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bendzera Mirosław Przewodniczący RN 2017-10-19 FMF, PBO
Toborek Adam Wiceprzewodniczący RN 2017-10-19 FMF
Blacha-Cieślik Karolina Sekretarz RN 2017-10-19
Gruszczyk Dawid Członek RN 2017-10-19 FMF
Kruk Tomasz Członek RN 2018-10-10 PGO, FMF, PMG, ZMT
Szypuła Zdzisław Członek RN 2017-10-19
Wyjadłowska Dorota Członek RN 2017-10-19 PGO, FMF, PMG, ZMT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Poświata Jan Prezes Zarządu 2019-10-01
Dzierzęga Jakub Wiceprezes Zarządu 2019-06-28
Zawiszowska Beata Prezes Zarządu 2016-12-16 2019-09-30 FMF
Bielak Bartosz Wiceprezes Zarządu 2016-12-16 2019-06-24
Pietyszuk Dariusz Prezes Zarządu 2016-08-11 2016-12-15 HPS, MSZ
Jurczyk Henryk Członek Zarządu 2016-06-01 2016-12-15 ZEG
Pietyszuk Dariusz Prezes Zarządu 2016-05-10 2016-08-10 HPS, MSZ
Nawłoka Magdalena Członek Zarządu 2016-05-10 2016-12-15
Zawadzki Krzysztof Członek Zarządu 2016-02-01 2016-05-10
Uszko Marek Członek Zarządu 2016-01-12 2016-05-10
Bobrowski Bogusław Prezes Zarządu 2016-01-12 2016-05-10
Rogatko Michał Członek Zarządu 2015-11-25 2016-01-11 MSZ
Broncel Piotr Członek Zarządu 2014-02-01 2016-09-14
Węgrzyn Joanna Członek Zarządu 2013-06-28 2016-02-01
Wolski Józef Prezes Zarządu 2013-06-28 2016-01-12
Śnieżko Arkadiusz Członek Zarządu 2012-12-12 2014-03-03
Czechowski Andrzej Członek Zarządu 2012-12-12 2013-05-16
Jagiello Andrzej Prezes Zarządu 2012-07-09 2013-05-27
Meder Andrzej Członek Zarządu 2012-02-01 2016-01-12 ZEG
Kucharski Artur Członek Zarządu 2012-02-01 2012-09-21 ACP, ALR, ASE, BDX
Jędrzejewski Krzysztof Prezes Zarządu 2012-01-16 2012-06-26 HPS, ZEG, MSZ
Wolski Józef Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 2013-06-27
Soroka Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2008-06-23 2010-02-17
Kostempski Marian Prezes Zarządu 2008-06-23 2012-01-10 ZEG
Jędrzejewski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2008-04-01 2010-04-11 HPS, ZEG, MSZ
Mika Marek Wiceprezes Zarządu 2006-12-01 2007-04-10
Soroka Tadeusz Prezes Zarządu 2006-06-30 2008-06-22
Soroka Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2005-04-01 2006-06-29
Parzych Joanna Wiceprezes Zarządu 2004-02-06 2012-12-11
Harasimowicz Jerzy Wiceprezes Zarządu 2003-06-24 2005-04-21
Soroka Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2002-02-14 2005-03-31
Rost Rafał Prezes Zarządu 2002-02-14 2006-06-30
Danielak Zdzisław Wiceprezes Zarządu 2002-02-14 2004-10-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 51 131
2018 59 1 142
2017 643 2 288
2016 1 370 3 412
2015 268 4 636
2014 251 4 826
2011 174 5 606
2009 189 6 669
2008 382 6 847
2007 646 6 254
2004 1 198 2 595
2003 808 1 068
2002 615 904
2001 557 849
2000 417 0
1999 787 0
1998 206 0
1997 229 0
1996 240 0
1995 234 0
1994 242 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.