Notowania spółki

Pharmena (PHR)

PLPHRMN00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,7600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 9,3400 8,9000 18,0000 15,6000 5,7400 23,5600
zmiana 4,50% 9,66% -45,78% -37,44% 70,03% -58,57%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 5,48 7,05 -65,55 -48,34 72,26 -91,72
WIG-LEKI (zmiana) -6,23% 9,61% -13,95% -10,09% -4,79% -
Na tle WIG-LEKI (pp) 10,73 0,05 -31,83 -27,35 74,82 -
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 5,53 7,24 -65,33 -48,04 72,36 -91,61
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 3,28 -0,33 -66,27 -52,39 49,33 -95,18

Dane rynkowe

Kapitalizacja 107 211 238,08
Free float 32,62%
Liczba akcji 10 984 758
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 107 211 238,08
Liczba akcji: 10 984 758
Liczba głosów na WZA: 10 984 758
Kapitał akcyjny: 1 098 475,80
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 401 966
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,38%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 401 966
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,38%
Free float: 32,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 10 984 758 (100,00%) 10 984 758 (100,00%)
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 6 711 966 (61,10%) 6 711 966 (61,10%) PHR, PGF_C
Gębicki Jerzy ZWZ 690 000 (6,28%) 690 000 (6,28%) PHR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - subskrypcja prywatna 2020-11-24 1 530 000 0,10 9,86 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - prawo poboru 3:10 2018-09-27 2 189 706 0,10 6,00 10 984 758 1 098 475,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-06-12
2019-04-12
seria D - prawo poboru 4:1 2012-08-21 1 759 010 0,10 7,50 8 795 052 879 505,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-25
2019-04-12
seria C - prawo poboru 8:1 2012-05-14 781 782 0,10 6,50 7 036 042 703 604,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-19
2019-04-12
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-25 524 260 0,10 26,00 6 254 260 625 426,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-19
-
2019-04-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-25 5 730 000 0,10 0,10 5 730 000 573 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-19
-
2019-04-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gębicki Jerzy ZWZ 690 000 6,28% 690 000 6,28% 2020-06-23
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 6 711 966 61,10% 6 711 966 61,10% 2019-06-12
Gębicki Jerzy 676 000 6,15% 676 000 6,15% 2019-06-12
Ogółem 10 984 758 100,00% 10 984 758 100,00% 2019-06-12
Bożyk Robert 441 000 4,01% 441 000 4,01% 2019-06-12
Max Welt Holdings Ltd. 500 000 4,55% 500 000 4,55% 2019-06-12
Palka Konrad 477 881 4,35% 477 881 4,35% 2019-06-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 5 163 053 47,00% 5 163 053 47,00% 2019-06-12
Max Welt Holdings Ltd. 465 590 4,24% 465 590 4,24% 2019-06-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 5 163 053 58,70% 5 163 053 58,70% 2018-06-20
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 4 184 541 47,58% 4 184 541 47,58% 2017-05-30
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 5 163 053 58,70% 5 163 053 58,70% 2017-02-10
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-22
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 5 013 053 57,00% 5 013 053 57,00% 2016-12-22
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 4 405 541 50,09% 4 405 541 50,09% 2016-08-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 4 291 635 48,80% 4 291 635 48,80% 2016-06-15
Gębicki Jerzy 676 000 7,69% 676 000 7,69% 2016-02-12
Max Welt Holdings Ltd. 465 590 5,29% 465 590 5,29% 2016-02-12
Palka Konrad 477 881 5,43% 477 881 5,43% 2016-02-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 4 398 542 50,01% 4 398 542 50,01% 2015-12-23
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 4 401 042 50,04% 4 401 042 50,04% 2015-12-23
Bożyk Robert 441 000 5,01% 441 000 5,01% 2014-10-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 607 512 6,90% 607 512 6,90% 2013-11-29
Gębicki Jerzy 1 095 665 12,45% 1 095 665 12,45% 2013-07-30
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 5,13% 451 991 5,13% 2013-07-25
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 3 224 425 36,66% 3 224 425 36,66% 2013-07-25
Palka Konrad 750 000 8,52% 750 000 8,52% 2013-07-25
Gębicki Jerzy 1 097 335 12,47% 1 097 335 12,47% 2013-07-25
Ogółem 8 795 052 100,00% 8 795 052 100,00% 2013-07-25
Max Welt Holdings Ltd. 366 314 4,16% 366 314 4,16% 2013-07-25
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 5,00% 451 991 5,00% 2013-07-25
Adamus Jan 240 164 2,73% 240 164 2,73% 2013-07-25
Master Pharm SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-28
Max Welt Holdings Ltd. 366 314 5,20% 366 314 5,20% 2013-03-28
Gębicki Jerzy 1 098 000 17,55% 1 098 000 17,55% 2012-12-31
Sysa-Jędrzejowska Anna 452 113 7,22% 452 113 7,22% 2012-12-31
Master Pharm SA 366 314 5,20% 366 314 5,20% 2012-11-21
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 6,42% 451 991 6,42% 2012-11-19
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 3 224 425 45,82% 3 224 425 45,82% 2012-11-19
Gębicki Jerzy 1 097 335 15,59% 1 097 335 15,59% 2012-11-19
Ogółem 7 036 042 100,00% 7 036 042 100,00% 2012-11-19
Adamus Jan 240 164 3,41% 240 164 3,41% 2012-11-19
Pelion SA 2 730 000 38,80% 2 730 000 38,80% 2012-11-19
Palka Konrad 750 000 10,65% 750 000 10,65% 2012-11-19
Gębicki Jerzy 1 097 335 17,54% 1 097 335 17,54% 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 7,22% 451 991 7,22% 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 493 014 7,88% 493 014 7,88% 2010-06-30
Gębicki Jerzy 1 119 512 17,89% 1 119 512 17,89% 2010-06-30
Gębicki Jerzy 1 190 000 19,02% 1 190 000 19,02% 2009-12-31
Pelion SA 2 730 000 43,65% 2 730 000 43,65% 2009-10-01
Pelion SA 2 418 000 38,66% 2 418 000 38,66% 2009-10-01
Adamus Jan 240 164 3,83% 240 164 3,83% 2008-12-31
Pelion SA 2 730 000 43,65% 2 730 000 43,65% 2008-08-25
Gębicki Jerzy 1 200 000 19,18% 1 200 000 19,18% 2008-08-25
Palka Konrad 750 000 11,99% 750 000 11,99% 2008-08-25
Ogółem 6 254 260 100,00% 6 254 260 100,00% 2008-08-25
Sysa-Jędrzejowska Anna 510 000 8,15% 510 000 8,15% 2008-08-25

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-08-04 2016-08-18 1,00639 0,12 PLN -
2015-07-01 2015-07-22 1,00692 0,11 PLN -
2014-07-01 2014-07-22 1,00657 0,11 PLN -
2013-08-30 2013-09-20 1,01142 0,10 PLN -
2012-06-14 2012-07-05 1,00274 0,05 PLN -
2011-06-27 2011-07-11 1,00038 0,01 PLN -
2010-08-04 2010-08-18 1,00196 0,06 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2018-12-20 - 3:10 1,1761 6,00 2 638 516
Prawo poboru 2013-01-08 seria D - prawo poboru 4:1 4:1 1,0000 7,50 1 759 010
Prawo poboru 2012-09-06 seria C - prawo poboru 8:1 8:1 1,0716 6,50 781 782

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-20 2020-11-05 - NWZ: przerwa w obradach do 2020-11-24, emisja akcji serii F
2020-06-09 2020-06-23: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w RN
2020-03-22 2020-04-07 - NWZ: zgoda na udzielenie pożyczek
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-12-03 2019-12-19 11:00 | NWZ - zmiany w RN
2018-09-10 2018-09-26 11:00 | NWZ: emisja akcji serii E (PP 3:10)
2018-06-04 2018-06-20 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-05-14 2017-05-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: wypłata dywidendy - 0,12 PLN
2015-05-25 ZWZ 2015-06-10, godzina 11:00:00
2014-05-25 ZWZ 2014-06-10, godzina 11:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 12:00:00
2012-11-26 NWZ 2012-12-12, godzina 11:00:00
2012-08-05 NWZ 2012-08-21, godzina 11:00:00
2012-04-28 ZWZ 2012-05-14, godzina 11:00:00
2011-05-21 ZWZ 2011-06-06, godzina 11:00:00
2011-02-01 NWZ 2011-02-17, godzina 11:00:00
2010-06-14 ZWZ 2010-06-30, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Palka Konrad Prezes Zarządu 2008-08-25
Wieczorkowska Marzena Wiceprezes Zarządu 2008-08-25

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gębicki Jerzy Przewodniczący RN 2011-02-11
Dauenhauer Jacek Członek RN 2018-12-19 PGF_C, PEL
Dziki Agnieszka Członek RN 2019-06-26
Molenda Zbigniew Członek RN 2013-06-27 PGF_C, PEL
Sysa-Jędrzejowska Anna Członek RN 2011-02-11
Szwajcowski Jacek Członek RN 2013-06-27 PGF_C, PEL

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zwolińska Anna Wiceprezes Zarządu 2013-10-02 2020-01-08
Palka Konrad Prezes Zarządu 2008-08-25
Wieczorkowska Marzena Wiceprezes Zarządu 2008-08-25

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 19 19
2017 20 23
2016 24 24
2015 22 22
2014 19 19
2011 15 0
2009 14 0
2008 4 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.