Notowania spółki

PBG (PBG)

PLPBG0000029

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,0680 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,0800 0,0210 0,0450 0,0700 0,0220 1,6500
zmiana -15,00% 223,81% 51,11% -2,86% 209,09% -95,88%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 55 652 581,28
Free float 56,24%
Liczba akcji 818 420 313
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 55 652 581,28
Liczba akcji: 818 420 313
Liczba głosów na WZA: 818 420 313
Kapitał akcyjny: 16 368 406,26
Cena nominalna akcji: 0,02
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,77%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,77%
Free float: 56,23%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 818 420 313 (100,00%) 818 420 313 (100,00%)
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 (23,61%) 193 229 037 (23,61%) PBG
Bank Pekao SA 62 848 380 (7,68%) 62 848 380 (7,68%) PBH_C, PXM, PBG,
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 (6,38%) 52 209 300 (6,38%) PBG, CSS
PKO BP SA 49 885 899 (6,10%) 49 885 899 (6,10%) PEO_C, POC_C, PBG, NDA

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 3 326 671 0,02 - 818 420 313 16 368 406,26 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-06-12
-
połączenie z PBG oil and gas sp. z o.o. 2019-04-02 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podwyższenie kapitału - 10 763 430 0,02 - 815 093 642 16 301 872,84 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-17
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 66 021 0,02 - 804 330 222 16 086 604,44 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-22
-
podwyższenie kapitału - 213 610 0,02 - 804 264 201 16 085 284,02 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-19
-
połączenie z PBG Avatia sp. z o.o. 2018-01-09 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-21
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 6 347 706 0,02 - 804 050 591 16 081 011,82 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-13
-
podwyższenie kapitału - 20 537 960 0,02 - 797 702 885 15 954 057,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-13
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 6 459 105 0,02 - 777 164 925 15 543 298,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-25
-
seria I - Jerzy Wiśniewski 2015-07-31 45 000 000 0,02 0,02 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - subskrypcja prywatna 2015-05-22 756 410 820 0,02 0,02 770 705 820 15 414 116,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-11-14
-
seria I - Jerzy Wiśniewski 2013-10-21 164 393 000 0,02 0,02 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2013-10-21 - 0,02 - 14 295 000 285 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-11-14
-
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-13
-
seria H - subskrypcja prywatna 2012-04-03 14 295 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G 2009-06-04 865 000 1,00 220,00 14 295 000 14 295 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-07-15
2009-07-28
połączenie z ATG sp. z o.o. 2007-10-11 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-11-30
-
seria F - prawo poboru 1203:140 2006-11-21 1 400 000 1,00 250,00 13 430 000 13 430 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-03-13
2007-03-30
seria E - prawo poboru 1053:150 2005-12-10 1 500 000 1,00 92,00 12 030 000 12 030 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-01-06
2006-03-09
2006-03-24
seria D - oferta menedżerska 2004-03-10 330 000 1,00 1,12 10 530 000 10 530 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2005-11-16
seria C - subskrypcja publiczna 2004-03-10 3 000 000 1,00 32,00 10 200 000 10 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2004-08-02
serie A, B - przekształcenie Piecobiogaz sp. z o.o. w PBG SA 2003-12-01 - 1,00 1,00 7 200 000 7 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-01-02
2004-08-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
BNP Paribas Bank Polska SA 26 221 520 3,20% 26 221 520 3,20% 2019-10-30
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 23,61% 193 229 037 23,61% 2019-06-12
Bank Pekao SA 62 848 380 7,68% 62 848 380 7,68% 2019-06-12
PKO BP SA 49 885 899 6,10% 49 885 899 6,10% 2019-06-12
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,10% 49 885 899 6,10% 2019-06-12
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,38% 52 209 300 6,38% 2019-06-12
Ogółem 818 420 313 100,00% 818 420 313 100,00% 2019-06-12
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 23,71% 193 229 037 23,71% 2019-04-02
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,12% 49 885 899 6,12% 2018-12-17
PKO BP SA 49 885 899 6,12% 49 885 899 6,12% 2018-12-17
Ogółem 815 093 642 100,00% 815 093 642 100,00% 2018-12-17
Wiśniewski Jerzy ZWZ 189 902 366 23,30% 189 902 366 23,30% 2018-12-17
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,41% 52 209 300 6,41% 2018-12-17
Bank Pekao SA 62 848 380 7,71% 62 848 380 7,71% 2018-12-17
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,20% 49 885 899 6,20% 2018-11-07
PKO BP SA 49 885 899 6,20% 49 885 899 6,20% 2018-11-07
Opera TFI SA portfele 3 743 425 0,47% 3 743 425 0,47% 2018-06-30
Wiśniewski Jerzy ZWZ 189 902 366 23,61% 189 902 366 23,61% 2018-06-26
Bank Pekao SA 62 848 380 7,81% 62 848 380 7,81% 2018-01-22
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49% 52 209 300 6,49% 2018-01-22
PKO BP SA 53 060 500 6,60% 53 060 500 6,60% 2018-01-22
Ogółem 804 330 222 100,00% 804 330 222 100,00% 2018-01-22
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 23,60% 189 836 345 23,60% 2018-01-22
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49% 52 209 300 6,49% 2018-01-19
PKO BP SA 53 060 500 6,60% 53 060 500 6,60% 2018-01-19
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 23,60% 189 836 345 23,60% 2018-01-19
Ogółem 804 264 201 100,00% 804 264 201 100,00% 2018-01-19
Bank Pekao SA 62 848 380 7,81% 62 848 380 7,81% 2018-01-19
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 23,61% 189 836 345 23,61% 2018-01-09
Santander Bank Polska SA 37 623 381 4,68% 38 623 381 4,80% 2017-10-30
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 29 793 510 3,71% 29 793 510 3,71% 2017-08-21
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 43 493 510 5,41% 43 493 510 5,41% 2017-08-18
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 11 832 189 1,47% 11 832 189 1,47% 2017-08-14
Jefferies International Ltd. wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA 34 237 007 4,26% 34 237 007 4,26% 2017-08-14
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 77 527 118 9,64% 77 527 118 9,64% 2017-08-14
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 85 777 118 10,67% 85 777 118 10,67% 2017-08-11
Jefferies International Ltd. wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA 55 546 433 6,91% 55 543 433 6,91% 2017-08-11
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,55% 52 209 300 6,55% 2017-06-13
Ogółem 804 050 591 100,00% 804 050 591 100,00% 2017-06-13
Ogółem 797 702 885 100,00% 797 702 885 100,00% 2017-06-13
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 23,00% 183 488 639 23,00% 2017-06-13
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 22,82% 183 488 639 22,82% 2017-06-13
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,70% 149 206 649 18,70% 2017-06-13
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,56% 149 206 649 18,56% 2017-06-13
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,00% 149 206 649 18,00% 2017-06-13
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49% 52 209 300 6,49% 2017-06-13
Bank Pekao SA 62 848 380 7,88% 62 848 380 7,88% 2017-06-13
Bank Pekao SA 62 848 380 7,82% 62 848 380 7,82% 2017-06-13
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,69% 61 339 097 7,69% 2017-06-13
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,63% 61 339 097 7,63% 2017-06-13
PKO BP SA 53 060 500 6,65% 53 060 500 6,65% 2017-06-13
PKO BP SA 53 060 500 6,60% 53 060 500 6,60% 2017-06-13
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 23,61% 183 488 639 23,61% 2017-04-27
Bank Pekao SA 62 848 380 8,09% 62 848 380 8,09% 2017-01-25
PKO BP SA 53 060 500 6,83% 53 060 500 6,83% 2017-01-25
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 19,20% 149 206 649 19,20% 2017-01-25
Wiśniewski Jerzy 177 029 534 22,78% 177 029 534 22,78% 2017-01-25
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,72% 52 209 300 6,72% 2017-01-25
Ogółem 777 164 925 100,00% 777 164 925 100,00% 2017-01-25
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,89% 61 339 097 7,89% 2017-01-25
Wiśniewski Jerzy 177 029 534 22,97% 177 029 534 22,97% 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,77% 52 209 300 6,77% 2016-11-14
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 881 224 0,50% 7 626 778 0,99% 2016-11-14
Jefferies International Ltd. 149 206 649 19,36% 149 206 649 19,36% 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING bankiem Śląskim SA 149 206 649 19,00% 149 206 649 19,00% 2016-11-14
Ogółem 770 705 820 100,00% 770 705 820 100,00% 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 8,15% 62 848 380 8,15% 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,88% 53 060 500 6,88% 2016-11-14
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,96% 61 339 097 7,96% 2016-11-14
NN OFE 121 804 0,85% 121 804 0,64% 2013-07-11
Szkudlarczyk Przemysław 2 390 0,01% 2 390 0,01% 2012-06-30
Pioneer Pekao IM SA 907 089 6,34% 907 089 4,82% 2012-06-05
Woroch Tomasz 1 778 0,00% 1 778 0,00% 2012-03-31
Pioneer Pekao IM SA 1 757 072 12,29% 1 757 072 9,34% 2012-03-22
Pioneer Pekao IM SA 2 327 848 16,28% 2 327 848 12,38% 2012-03-08
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 881 224 27,15% 7 626 778 40,57% 2012-01-12
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 826 054 26,76% 7 571 608 40,28% 2012-01-04
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 782 054 26,45% 7 527 608 40,05% 2011-12-29
Pioneer Pekao IM SA 2 703 485 18,91% 2 703 485 14,38% 2011-12-06
Pioneer Pekao IM SA 3 197 958 22,37% 3 197 958 17,01% 2011-12-05
NN OFE 1 847 169 12,92% 1 847 169 9,96% 2011-11-25
NN OFE 1 847 169 12,92% 1 847 169 9,82% 2011-11-25
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 26,20% 7 491 108 40,41% 2011-11-14
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 26,20% 7 491 108 39,85% 2011-11-14
Szkudlarczyk Przemysław 4 390 0,03% 4 390 0,02% 2011-11-14
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 24,20% 3 459 824 18,66% 2011-11-14
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 24,20% 3 459 824 18,40% 2011-11-14
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 26,20% 7 480 608 40,35% 2011-10-18
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 740 054 26,16% 7 475 108 40,32% 2011-10-13
Pioneer Pekao IM SA 3 452 939 24,15% 3 452 939 18,62% 2011-05-12
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02% 3 279 0,01% 2011-05-12
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 24,20% 3 459 824 18,66% 2011-04-29
NN OFE 1 369 463 9,57% 1 369 463 7,38% 2011-03-21
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 735 054 26,12% 7 470 108 40,30% 2011-03-21
Pioneer Pekao IM SA 3 085 288 21,58% 3 085 288 16,64% 2011-03-01
Pioneer Pekao IM SA 3 065 886 21,44% 3 065 886 16,54% 2011-02-28
Pioneer Pekao IM SA 2 721 635 19,03% 2 721 635 14,68% 2011-01-31
Pioneer Pekao IM SA 2 714 143 18,98% 2 714 143 14,64% 2011-01-21
Pioneer Pekao IM SA 2 646 497 18,51% 2 646 497 14,27% 2011-01-20
Wiśniewska Małgorzata 0 0,00% 0 0,00% 2011-01-13
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 736 721 26,14% 7 473 442 40,32% 2011-01-13
Pioneer Pekao IM SA 2 593 011 18,13% 2 593 011 13,98% 2011-01-12
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 4 238 333 29,64% 8 476 666 45,73% 2011-01-12
Aviva OFE Aviva Santander 875 738 6,12% 875 738 4,72% 2010-11-12
Aviva OFE Aviva Santander 932 971 6,52% 932 971 5,03% 2010-11-10
Pioneer Pekao IM SA 2 232 365 15,61% 2 232 365 12,04% 2010-11-10
Pioneer Pekao IM SA 1 858 845 13,00% 1 858 845 10,02% 2010-08-20
Kseń Jacek 250 0,00% 250 0,00% 2010-05-10
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02% 3 279 0,01% 2010-05-10
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02% 6 558 0,03% 2010-05-10
Pioneer Pekao IM SA 1 609 618 11,25% 1 609 618 8,68% 2010-04-15
Aviva OFE Aviva Santander 1 342 417 9,39% 1 342 417 7,24% 2009-12-31
NN OFE 1 259 078 8,80% 1 259 078 6,79% 2009-12-31
Wiśniewski Jerzy 4 235 054 29,62% 8 470 108 45,69% 2009-11-09
Latawiec Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2009-11-09
Pioneer Pekao IM SA 951 182 6,65% 951 182 5,13% 2009-10-23
Kseń Jacek 250 0,00% 250 0,00% 2009-10-20
Wiśniewski Jerzy 4 238 333 29,64% 8 476 666 45,73% 2009-08-14
Tomczak Tomasz 3 250 0,02% 3 250 0,01% 2009-08-11
Łożyński Mariusz 3 553 0,02% 3 553 0,01% 2009-08-11
Szkudlarczyk Przemysław 4 500 0,03% 4 500 0,02% 2009-08-11
Krzyżaniak Jacek 250 0,00% 250 0,00% 2009-08-11
BZ WBK Asset Management SA 914 675 6,39% 914 675 4,93% 2009-08-05
BZ WBK Asset Management SA 945 294 6,61% 945 294 5,09% 2009-08-04
NN OFE 912 991 6,38% 912 991 4,92% 2009-07-31
Woroch Tomasz 1 778 0,01% 1 778 0,00% 2009-07-31
Ogółem 14 295 000 100,00% 18 795 000 100,00% 2009-07-31
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 31,46% 8 736 666 47,13% 2009-07-31
Ogółem 14 295 000 100,00% 18 535 000 100,00% 2009-07-31
BZ WBK Asset Management SA 916 334 6,41% 916 334 4,94% 2009-07-31
Latawiec Tomasz 500 0,00% 500 0,00% 2009-07-15
Szkudlarczyk Przemysław 2 000 0,01% 2 000 0,01% 2009-07-15
Ogółem 14 295 000 100,00% 18 795 000 100,00% 2009-07-15
Łożyński Mariusz 1 553 0,01% 1 553 0,00% 2009-07-15
Woroch Tomasz 1 778 0,01% 1 778 0,00% 2009-07-15
Tomczak Tomasz 750 0,00% 750 0,00% 2009-07-15
Krzyżaniak Jacek 250 0,00% 250 0,00% 2009-07-15
Kseń Jacek 150 0,00% 150 0,00% 2009-07-15
BZ WBK Asset Management SA 916 334 6,41% 916 334 4,87% 2009-07-15
NN OFE 912 991 6,38% 912 991 4,85% 2009-07-15
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 31,46% 8 996 666 47,86% 2009-07-15
Aviva OFE Aviva Santander 898 581 6,28% 898 581 4,78% 2009-07-15
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 33,49% 8 996 666 50,17% 2009-07-15
Aviva OFE Aviva Santander 871 081 6,09% 871 081 4,63% 2009-07-15
BZ WBK Asset Management SA 916 334 6,82% 916 334 5,11% 2009-03-27
BZ WBK Asset Management SA 896 334 6,67% 896 334 4,99% 2009-03-26
BZ WBK Asset Management SA 887 210 6,60% 887 210 4,94% 2009-02-24
BZ WBK Asset Management SA 902 212 6,71% 902 212 5,03% 2009-02-23
BZ WBK Asset Management SA 900 469 6,70% 900 469 5,02% 2009-02-10
BZ WBK Asset Management SA 891 469 6,63% 891 469 4,97% 2009-02-09
BZ WBK Asset Management SA 896 653 6,67% 896 653 5,00% 2009-02-05
BZ WBK Asset Management SA 895 438 6,66% 895 438 4,99% 2009-02-02
BZ WBK Asset Management SA 900 438 6,70% 900 438 5,02% 2009-02-01
Kseń Jacek 150 0,00% 150 0,00% 2008-11-28
Woroch Tomasz 1 778 0,01% 1 778 0,00% 2008-11-06
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,00% 3 279 0,00% 2008-09-11
BZ WBK Asset Management SA 899 265 6,69% 899 265 5,01% 2008-07-29
BZ WBK Asset Management SA 883 265 6,57% 883 265 4,92% 2008-07-28
NN Investment Partners TFI SA 859 112 6,39% 859 112 4,79% 2008-07-22
NN Investment Partners TFI SA 932 570 6,94% 932 570 5,20% 2008-07-21
NN Investment Partners TFI SA 914 430 6,80% 914 430 5,10% 2008-05-19
Latawiec Tomasz 500 0,00% 500 0,00% 2008-05-14
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 882 348 6,57% 882 348 4,92% 2008-04-10
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 896 593 6,67% 896 593 5,00% 2008-04-09
NN OFE 912 991 6,79% 912 991 5,09% 2007-12-03
Kseń Jacek 50 0,00% 50 0,00% 2007-11-12
Krzyżaniak Jacek 250 0,00% 250 0,00% 2007-10-31
Tomczak Tomasz 750 0,00% 750 0,00% 2007-10-31
Łożyński Mariusz 1 553 0,01% 1 553 0,00% 2007-10-31
Szkudlarczyk Przemysław 2 000 0,01% 2 000 0,01% 2007-10-31
Latawiec Tomasz 400 0,00% 400 0,00% 2007-10-03
Woroch Tomasz 8 837 0,06% 8 837 0,04% 2007-08-02
Szkudlarczyk Przemysław 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-02
Krzyżaniak Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-02
Bednarkiewicz Maciej 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-02
Tomczak Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-02
Łożyński Mariusz 53 0,00% 53 0,00% 2007-08-02
Wiśniewski Jerzy 4 495 054 33,47% 8 990 108 50,14% 2007-02-13
Woroch Tomasz 208 837 1,55% 210 504 1,17% 2007-02-13
Ogółem 13 430 000 100,00% 17 930 000 100,00% 2007-02-09
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 7,40% 890 325 5,38% 2006-12-01
NN Investment Partners TFI SA 842 915 7,00% 842 915 5,10% 2006-12-01
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 36,40% 8 760 108 52,99% 2006-12-01
Ogółem 12 030 000 100,00% 16 530 000 100,00% 2006-12-01
Woroch Tomasz 323 837 2,69% 440 504 2,63% 2006-11-15
Woroch Tomasz 323 837 2,69% 640 504 38,32% 2006-11-14
Krzyżaniak Jacek 7 819 0,06% 7 819 0,04% 2006-11-14
Tomczak Tomasz 9 961 0,08% 9 961 0,05% 2006-11-14
Łożyński Mariusz 5 053 0,04% 5 053 0,03% 2006-11-14
Szkudlarczyk Przemysław 16 551 0,13% 16 551 0,09% 2006-11-14
Tomczak Tomasz 5 336 0,04% 5 336 0,03% 2006-08-14
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02% 3 279 0,01% 2006-08-14
Woroch Tomasz 317 788 2,64% 634 455 3,79% 2006-08-14
Szkudlarczyk Przemysław 11 773 0,09% 11 773 0,07% 2006-08-14
Krzyżaniak Jacek 3 770 0,03% 3 770 0,02% 2006-08-14
Bednarkiewicz Maciej 3 125 0,02% 3 125 0,01% 2006-08-14
NN Investment Partners TFI SA 842 915 7,00% 842 915 5,03% 2006-08-14
Łożyński Mariusz 1 928 0,01% 1 928 0,01% 2006-08-14
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02% 6 558 0,03% 2006-03-09
Ogółem 12 030 000 100,00% 16 730 000 100,00% 2006-03-09
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 36,40% 8 760 108 52,36% 2006-03-09
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 7,40% 890 325 5,32% 2006-03-09
Wiśniewska Małgorzata 0 0,00% 0 0,00% 2006-03-09
Tomczak Tomasz 5 336 0,05% 5 336 0,03% 2006-01-31
Łożyński Mariusz 1 928 0,01% 1 928 0,01% 2006-01-31
Ogółem 10 530 000 100,00% 15 230 000 100,00% 2005-12-20
Woroch Tomasz 316 667 3,00% 633 334 3,90% 2005-03-16
Woroch Tomasz 317 387 3,01% 634 054 4,16% 2005-03-16
Woroch Tomasz 317 387 3,01% 634 054 3,90% 2005-03-16
Wiśniewska Małgorzata 1 003 279 9,52% 1 006 558 6,60% 2005-01-26
Wiśniewska Małgorzata 1 003 279 9,52% 2 006 558 12,36% 2005-01-26
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 41,59% 8 760 108 53,97% 2005-01-25
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 41,59% 8 760 108 57,51% 2005-01-25
Grunt Marek 0 0,00% 0 0,00% 2005-01-25
Szkudlarczyk Przemysław 10 160 0,09% 10 160 0,06% 2004-10-08
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 8,45% 890 325 5,84% 2004-09-15
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 8,45% 890 325 5,48% 2004-09-15
Krzyżaniak Jacek 3 250 0,03% 3 250 0,02% 2004-09-01
Ogółem 10 530 000 100,00% 16 230 000 100,00% 2004-07-07
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,03% 6 558 0,04% 2004-07-07
Wiśniewski Jerzy 4 732 700 44,94% 8 479 420 52,24% 2004-07-07
Woroch Tomasz 400 000 3,79% 716 667 4,41% 2004-07-07
Grunt Marek 800 000 7,59% 1 433 334 8,83% 2004-07-07
Wiśniewska Małgorzata 1 267 300 12,03% 2 270 579 13,98% 2004-07-07
Wiśniewska Małgorzata 1 267 300 17,60% 2 270 579 17,60% 2004-01-02
Wiśniewski Jerzy 4 732 700 65,73% 8 479 420 65,73% 2004-01-02
Woroch Tomasz 400 000 5,55% 716 667 5,55% 2004-01-02
Grunt Marek 800 000 11,11% 1 433 334 11,11% 2004-01-02
Ogółem 7 200 000 0,00% 12 900 000 0,00% 2004-01-02

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2011-09-20 2011-10-06 1,02184 1,40 PLN -
2010-05-12 2010-05-31 1,00618 1,40 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Zm. wart. nomin. 2016-12-02 z 1,00 PLN na 0,02 PLN - - 0,02 -
Prawo poboru 2007-01-17 seria F - prawo poboru 1203:140 1203:140 1,0059 250,00 1 400 000
Prawo poboru 2006-01-11 seria E - prawo poboru 1053:150 1053:150 1,0087 92,00 1 500 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-22 2020-09-07 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, dalsze istnienie Spółki, zmiany w statucie
2020-02-08 2020-02-24 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-12-04 2019-12-20 - NWZ: zmiany w statucie, zgoda na zbycie ZCP
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: pokrycie straty
2019-03-17 2019-04-02 - NWZ: połączenie z PBG oil and gas sp. z o.o.
2019-02-17 2019-03-05 - NWZ: odwołane 2019-03-04, połączenie z PBG oil and gas sp. z o.o.
2017-12-24 2018-01-09 - NWZA: połączenie z PBG Avatia sp. z o.o.
2017-11-12 2017-11-28 - NWZA: odwołane 2017-11-28, połączenie z PBG Avatia sp. z o.o.
2017-04-11 2017-04-27 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2016-12-31 2017-01-16 - NWZA: zmiany w statucie
2016-12-04 2016-12-20 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: odwołanie obrad 2016-06-17, pokrycie straty, zmiany w RN, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, emisja akcji serii I
2015-09-21 2015-10-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-07-15 2015-07-31 - NWZA: emisja warrantów serii A, emisja akcji serii I, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-04-08 ZWZ 2015-04-24, godzina 12:00:00
2014-05-31 ZWZ 2014-06-16, godzina 12:00:00
2013-09-14 NWZ 2013-09-30, godzina 12:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 12:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 13:00:00
2012-03-18 NWZ 2012-04-03, godzina 12:00:00
2011-06-12 ZWZ 2011-06-28, godzina 12:30:00
2010-04-05 ZWZ 2010-04-21, godzina 13:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stańczuk Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-02-04 EGS, GNB, RFK

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiśniewska Małgorzata Przewodniczący RN 2020-02-24 HBP
Gradowski, Andrzej Stefan Sekretarz RN 2017-01-25
Figarski Przemysław Członek RN 2016-12-20
Kotewicz Marian Członek RN 2020-09-07
Sarnowski Dariusz Członek RN 2005-04-16 SWZ_1
Wenski Roman Członek RN 2020-09-07 HBP
Wiśniewski Faustyn Członek RN 2020-02-04

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stańczuk Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-02-04 EGS, GNB, RFK
Stańczuk Maciej Wiceprezes Zarządu 2019-11-26 2020-02-03 EGS, GNB, RFK
Karney Jerzy Prezes Zarządu 2019-11-17 2020-02-04
Maćkowiak Michał Członek Zarządu 2019-11-17 2020-09-07
Szymański Dariusz Wiceprezes Zarządu 2015-09-04 2019-11-26
Wiśniewski Jerzy Prezes Zarządu 2014-04-24 2019-08-20
Mortas Paweł Wiceprezes Zarządu 2014-04-24 2014-10-31 EPD
Ciosk, Bożena Małgorzata Członek Zarządu 2013-03-18 2016-12-31
Banaszak-Filipiak Kinga Wiceprezes Zarządu 2012-10-28 2019-09-30
Mortas Paweł Prezes Zarządu 2012-10-28 2014-04-23 EPD
Różacki Wiesław Prezes Zarządu 2012-06-29 2012-10-28
Różacki Wiesław Wiceprezes Zarządu 2012-05-15 2012-06-28
Łożyński Mariusz Wiceprezes Zarządu 2008-11-28 2019-11-17
Latawiec Tomasz Członek Zarządu 2007-10-03 2009-09-30
Łożyński Mariusz Członek Zarządu 2006-03-03 2008-11-27
Tomczak Tomasz Wiceprezes Zarządu 2005-04-01 2016-12-31 EPD
Tomczak Tomasz Członek Zarządu 2004-01-02 2005-03-31 EPD
Woroch Tomasz Wiceprezes Zarządu 2004-01-02 2011-12-12 HBD
Wiśniewska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2004-01-02 2006-11-13 HBD
Szkudlarczyk Przemysław Wiceprezes Zarządu 2004-01-02 2012-06-27 EPD, HBP
Grunt Marek Wiceprezes Zarządu 2004-01-02 2004-10-28
Wiśniewski Jerzy Prezes Zarządu 2004-01-02 2012-06-27

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 2 150
2014 253 2 859
2013 297 2 976
2011 446 6 485
2010 454 3 216
2009 493 3 772
2008 642 3 977
2007 636 3 519
2006 483 2 135
2004 299 410
2003 278 0
2002 233 0
2001 202 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.