REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Libet (LBT)

PLLBT0000013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,0900 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,1000 1,1700 1,1100 1,3400 1,3600 3,0800
zmiana -0,91% -6,84% -1,80% -18,66% -19,85% -64,61%
WIG (zmiana) -0,93% -0,22% 4,90% 3,27% 0,47% 18,96%
Na tle WIG (pp) 0,02 -6,62 -6,71 -21,93 -20,32 -83,57
WIG-Poland (zmiana) -0,56% 0,15% 5,32% 3,73% 0,95% 18,94%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,35 -6,99 -7,12 -22,39 -20,80 -83,55
InvestorMS (zmiana) 0,36% 1,81% 12,01% 5,19% -9,49% 14,85%
Na tle InvestorMS (pp) -1,27 -8,65 -13,81 -23,84 -10,36 -79,46
WIG-BUDOW (zmiana) 4,35% 13,78% 17,39% 15,43% -22,42% -1,81%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -5,26 -20,61 -19,19 -34,09 2,56 -62,80

Dane rynkowe

Kapitalizacja 54 500 000,00
Free float 43,34%
Liczba akcji 50 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,36
C / Z -3,08

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 55 500 000,00
Liczba akcji: 50 000 000
Liczba głosów na WZA: 50 000 000
Kapitał akcyjny: 500 000,00
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 327 868
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,65%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 327 868
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,65%
Free float: 43,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 50 000 000 (100,00%) 50 000 000 (100,00%)
Lybet Ltd. NWZ 13 597 249 (27,19%) 13 597 249 (27,19%) LBT
Nationale-Nederlanden OFE portfel 5 143 000 (10,29%) 5 143 000 (10,29%) BAH, MON, CDR, TAR, SGN, QMK, BFT, PRT, RBW, ATD, ART, PND, ACP, APR, AGO, WWL, UNI, ZEP, PWX, LBT, MPH, LVC, QRS, TPE, CLE, NWG, PKN, PZU, ECH, TIM, CIE, RDL, ENT, AML, PEO, TRN, EMT, PKO, MAB, ALR, CCC, PEP, ATR, BKM, PLY, KGH, 08N, TEN, CAR, CNG, ZMT, MNI, KGL, LRQ, IND, BDX, MIL, LEN, MCR, RON, FRO, HRS, CDC, LCC, POZ, PGO, MDG, PSW, RFK, TOR, GKI, LTX, ORB, FMF, FTE, BTM, KRU, IZB, KTY, INP, DCR, SNK, EAT, ATT, PKP, AMC, SLV, NFT, BBD, ABE, BRS, ATG, ELB, ERB, MNC, SWG, MGT, ACG, PFL, RWL, STL, MVP, VST, CMP
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 876 000 (9,75%) 4 876 000 (9,75%) QMK, ATD, UNI, TSG, SKH, LBT, ODL, BSC, ZUE, PUE, OTM, LEN, SEK, BRG, DCR, ABE, ELB, ERB, RWL, NVA
Esaliens TFI SA portfele 4 711 619 (9,42%) 4 711 619 (9,42%) PRM, RMK, LBT, INK, SCP, ZRW, ALL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000 0,01 0,01 50 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-14
2011-04-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pekao TFI SA portfele 879 419 1,76% 879 419 1,76% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 4 711 619 9,42% 4 711 619 9,42% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 516 175 1,03% 516 175 1,03% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 521 212 1,04% 521 212 1,04% 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 876 000 9,75% 4 876 000 9,75% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 25 000 0,05% 25 000 0,05% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 435 645 0,87% 435 645 0,87% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 1 021 000 2,04% 1 021 000 2,04% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 879 419 1,76% 879 419 1,76% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 639 387 1,28% 639 387 1,28% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 741 619 9,48% 4 741 619 9,48% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 2 380 000 4,76% 2 380 000 4,76% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 5 143 000 10,29% 5 143 000 10,29% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 1 984 000 3,97% 1 984 000 3,97% 2017-12-31
Esaliens TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 4 740 219 9,48% 4 740 219 9,48% 2017-10-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 916 676 9,83% 4 916 676 9,83% 2017-10-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 284 864 8,57% 4 284 864 8,57% 2017-01-02
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 6 165 109 12,33% 6 165 109 12,33% 2017-01-02
Lybet Ltd. NWZ 13 597 249 27,19% 13 597 249 27,19% 2017-01-02
Esaliens TFI SA 6 873 058 13,75% 6 873 058 13,75% 2016-05-04
Esaliens TFI SA 7 708 344 15,41% 7 708 344 15,41% 2015-07-21
IAB Financing S.a.r.l. poprzez Fornacis Ltd. 13 597 249 27,00% 13 597 249 27,00% 2014-12-18
IAB Financing S.a.r.l. 13 597 249 27,19% 13 597 249 27,19% 2014-12-18
IAB Financing S.a.r.l. poprzez Fornacis Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-18
Glaspin Consultants Ltd. 15 028 619 30,05% 15 028 619 30,05% 2014-12-18
Glaspin Consultants Ltd. 15 028 619 30,00% 15 028 619 30,00% 2014-12-18
Nationale-Nederlanden OFE 2 831 503 5,66% 2 831 503 5,66% 2014-05-20
IAB Financing S.a.r.l. 19 085 154 38,17% 19 085 154 38,17% 2014-04-29
IAB Financing S.a.r.l. 21 085 154 42,17% 21 085 154 42,17% 2013-11-28
Lehmann Thomas 3 349 0,00% 3 349 0,00% 2013-10-24
Esaliens TFI SA 8 928 372 17,85% 8 928 372 17,85% 2013-01-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-01-10
IAB Financing S.a.r.l. 27 085 154 54,17% 27 085 154 54,17% 2011-08-12
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 9 047 482 18,09% 9 047 482 18,09% 2011-08-12
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 7 991 229 15,98% 7 991 229 15,98% 2011-04-28
IAB Financing S.a.r.l. 25 250 000 50,50% 25 250 000 50,50% 2011-04-28
IAB Financing S.a.r.l. 50 000 000 100,00% 50 000 000 100,00% 2011-04-05
Ogółem 50 000 000 100,00% 50 000 000 100,00% 2010-12-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2012-07-12 2012-10-15 1,11080 0,40 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-11-11 2017-11-27 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-10-11 2017-10-27 - NWZA: zmiany w RN
2017-08-13 2017-08-29 - NWZ: zmiany w RN
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: podział zysku
2016-12-17 2017-01-02 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: podział zysku
2015-10-14 2015-10-30 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: podział zysku
2014-11-25 NWZ 2014-12-11, godzina 15:00:00
2014-06-11 ZWZ 2014-06-27, godzina 13:00:00
2013-11-06 NWZ 2013-11-22, godzina 10:00:00
2013-07-13 NWZ 2013-07-29, godzina 11:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 15:00:00
2012-06-05 ZWZ 2012-06-21, godzina 11:00:00
2012-05-15 ZWZ 2012-05-31, godzina 13:00:00
2011-07-26 NWZ 2011-08-11, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01
Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 WKS

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Członek RN 2010-12-06
Łyskawa Piotr Członek RN 2017-11-27 TAR
Najnigier, Sławomir Bogdan Członek RN 2012-06-21
Nowjalis Piotr Członek RN 2017-01-02 CCC, SNT, DNP, NTU
Rogóż Zbigniew Członek RN 2017-01-02 MGT, LTX
Warzocha Grzegorz Członek RN 2017-11-27 MCI

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01
Napierała Robert Członek Zarządu 2011-07-01 2012-09-28
Napierała Robert Prezes Zarządu 2010-12-06 2011-06-30
Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 WKS

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 457 500
2016 480 526
2015 215 634
2014 467 507
2011 482 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA