REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

KSG Agro (KSG)

LU0611262873

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,7300 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,2500 1,2500 1,0200 1,2300 0,9000 0,6000
zmiana 38,40% 38,40% 69,61% 40,65% 92,22% 188,33%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 25 984 600,00
Free float 34,75%
Liczba akcji 15 020 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -1,25
C / Z -3,54

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 25 984 600,00
Liczba akcji: 15 020 000
Liczba głosów na WZA: 15 020 000
Kapitał akcyjny: 150 200,00
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 830 119
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 800 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,38%
Free float: 34,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 15 020 000 (100,00%) 15 020 000 (100,00%)
Kasianow Sergiy poprzez ICD Investments 9 800 000 (65,25%) 9 800 000 (65,38%) KSG
KSG Agro SA zakup akcji własnych 30 119 (0,20%) 0 (0,00%) KSG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
podwyższenie kapitału - 94 500 0,01 - 15 020 000 150 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-06
-
podwyższenie kapitału 2011-03-08 4 925 500 0,01 - 14 925 500 149 255,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-05-05
podwyższenie kapitału 2011-03-08 5 720 301 0,01 - 10 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-05-05
zmiana waluty ceny nominalnej z EUR na USD 2011-03-08 - 0,01 - 4 279 699 42 796,99 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Borquest SA na KSG Agro SA 2011-03-08 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2010-10-16 3 100 000 0,01 0,01 3 100 000 31 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE 521 875 3,49% 521 875 3,50% 2014-09-09
Generali OFE 1 171 875 7,85% 1 171 875 7,86% 2014-09-04
NN OFE 53 473 0,35% 53 473 0,35% 2014-09-03
Ogółem 15 020 000 100,00% 15 020 000 100,00% 2013-09-06
NN Investment Partners TFI SA 698 030 4,65% 698 030 4,66% 2013-09-06
Kasianow Sergiy poprzez ICD Investments 9 800 000 65,25% 9 800 000 65,38% 2013-09-06
KSG Agro SA zakup akcji własnych 30 119 0,20% 0 0,00% 2013-09-06
NN Investment Partners TFI SA 698 030 4,00% 698 030 4,00% 2013-09-06
KSG Agro SA zakup akcji własnych 30 119 0,20% 0 0,00% 2013-05-23
KSG Agro SA zakup akcji własnych 23 269 0,15% 0 0,00% 2013-05-20
KSG Agro SA zakup akcji własnych 20 267 0,13% 0 0,00% 2013-04-12
KSG Agro SA zakup akcji własnych 12 927 0,08% 0 0,00% 2013-04-02
KSG Agro SA zakup akcji własnych 8 227 0,05% 0 0,00% 2013-03-25
KSG Agro SA zakup akcji własnych 2 053 0,01% 0 0,00% 2013-03-18
NN Investment Partners TFI SA 698 030 4,67% 698 030 4,67% 2013-03-07
NN OFE 821 886 5,50% 821 886 5,50% 2012-12-04
NN Investment Partners TFI SA 677 108 4,53% 677 108 4,53% 2012-07-03
Generali OFE 1 492 000 9,99% 1 492 000 9,99% 2012-04-23
Generali OFE 1 492 706 10,00% 1 492 706 10,00% 2012-04-23
NN Investment Partners TFI SA 791 735 5,30% 791 735 5,30% 2011-09-27
Generali OFE 759 971 5,09% 759 971 5,09% 2011-09-20
NN Investment Partners TFI SA 828 783 5,55% 828 783 5,55% 2011-09-13
Kasianow Sergiy poprzez ICD Investments 9 800 000 65,65% 9 800 000 65,65% 2011-05-05
Ogółem 14 925 500 100,00% 14 925 500 100,00% 2011-05-05

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2016-03-13 2016-03-29 - NWZA: rozwiązanie lub kontynuowanie działalności Spółki
2016-03-13 2016-03-29 - WZA: podział zysku, wybór audytora

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mazin Sergii Prezes Zarządu 2011-03-08
Draganchiuk Vladimir Wiceprezes Zarządu 2011-10-20

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Colett Konstancja Dyrektor 2011-12-27
Galii Christophe Dyrektor 2011-12-27
Jankowski Tomasz Dyrektor 2012-06-29
Kasianow Sergiy Dyrektor 2011-03-08
Kozenko Irina Dyrektor 2011-10-20
Palivoda Irina Dyrektor 2011-10-20
Velichko Larisa Dyrektor 2011-10-20
Wasiluk, Waldemar Cezary Dyrektor 2011-12-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Draganchiuk Vladimir Wiceprezes Zarządu 2011-10-20 3000-01-01
Mazin Sergii Prezes Zarządu 2011-03-08 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 566
2017 0 565
2016 0 577
2014 0 874
2013 0 1 449
2012 0 1 061
2011 0 1 064
2010 0 220
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA