Notowania spółki

INNO-GENE (IGN)

PLINNGN00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 29,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 51,6000 84,8000 13,6500 13,5000 2,1400 6,8700
zmiana -43,02% -65,33% 115,38% 117,78% 1 273,83% 327,95%
NCIndex (zmiana) -4,33% 1,67% -2,50% 28,18% 117,05% 77,08%
Na tle NCIndex (pp) -38,70 -67,00 117,88 89,60 1 156,78 250,87

Dane rynkowe

Kapitalizacja 167 611 781,40
Free float 58,88%
Liczba akcji 5 701 081
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 167 611 781,40
Liczba akcji: 5 701 081
Liczba głosów na WZA: 5 701 081
Kapitał akcyjny: 570 108,10
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 344 379
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,12%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 344 379
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,12%
Free float: 58,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 701 081 (100,00%) 5 701 081 (100,00%)
Wojciechowicz Jacek 2 344 379 (41,12%) 2 344 379 (41,12%) IGN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria G - program motywacyjny 2020-06-01 600 000 0,10 3,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja publiczna 2015-09-17 498 559 0,10 8,10 5 701 081 570 108,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-30
-
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-07 480 522 0,10 2,25 5 202 522 520 252,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-01
-
seria D - subskrypcja prywatna 2010-10-07 472 000 0,10 1,06 4 722 000 472 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-31
-
seria C - ABACAB SA 2010-10-07 850 000 0,10 0,62 4 250 000 425 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-31
-
seria B - Michał Kaszuba, Jacek Wojciechowicz 2010-06-29 2 400 000 0,10 0,10 3 400 000 340 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-14
-
seria A - akcje założycielskie 2010-04-23 1 000 000 0,10 0,10 1 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-10
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wojciechowicz Jacek 2 344 379 41,12% 2 344 379 41,12% 2020-09-29
Venture INC ASI SA 157 540 2,76% 157 540 2,76% 2020-04-08
Obszański Mariusz 283 126 4,97% 283 126 4,97% 2018-09-21
Obszański Mariusz 285 055 5,00% 285 055 5,00% 2018-09-01
TFI PZU SA 261 343 4,58% 261 343 4,58% 2018-08-21
Venture INC ASI SA 714 726 12,54% 714 726 12,54% 2016-07-29
Ultra Qam 5 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-07-29
Med-Center sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-07-29
Ultra Qam 5 sp. z o.o. 312 690 5,48% 312 690 5,48% 2016-02-18
Med-Center sp. z o.o. 402 036 7,05% 402 036 7,05% 2016-02-18
Ultra Qam 5 sp. z o.o. 714 729 12,53% 714 729 12,53% 2015-11-30
Wojciechowicz Jacek 2 518 692 44,17% 2 518 692 44,17% 2015-11-30
Wojciechowicz Jacek 2 444 505 42,88% 2 444 505 42,88% 2015-11-30
Ogółem 5 701 081 100,00% 5 701 081 100,00% 2015-11-30
Obszański Mariusz 255 746 4,48% 255 746 4,48% 2015-11-30
TFI PZU SA 343 445 6,02% 343 445 6,02% 2015-11-30
Ultra Qam 5 sp. z o.o. 714 729 13,73% 714 729 13,73% 2015-09-22
QAM sp. z o.o. SKA 714 729 13,73% 714 729 13,73% 2015-09-22
Blumerang SA przez Seppi Investment Ltd. 39 661 0,76% 39 661 0,76% 2015-09-22
QAM sp. z o.o. SKA 0 0,00% 0 0,00% 2015-09-22
Kaszuba Michał 50 562 0,97% 50 562 0,97% 2014-05-19
Wojciechowicz Jacek 2 518 692 48,41% 2 518 692 48,41% 2014-05-19
Kaszuba Michał 1 050 562 20,19% 1 050 562 20,19% 2013-03-11
Wojciechowicz Jacek 1 518 692 29,19% 1 518 692 29,19% 2013-03-08
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 754 390 14,50% 754 390 14,50% 2012-08-22
Kaszuba Michał 1 314 562 27,83% 1 314 562 27,83% 2012-08-01
Ogółem 5 202 522 100,00% 5 202 522 100,00% 2012-08-01
Wojciechowicz Jacek 1 368 692 28,98% 1 368 692 28,98% 2012-08-01
Wojciechowicz Jacek 1 368 692 26,30% 1 368 692 26,30% 2012-08-01
Kaszuba Michał 1 314 562 25,26% 1 314 562 25,26% 2012-08-01
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 762 134 14,64% 762 134 14,64% 2012-08-01
TFI PZU SA 343 445 6,60% 343 445 6,60% 2012-08-01
Obszański Mariusz 255 746 4,91% 255 746 4,91% 2012-08-01
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 762 134 16,14% 762 134 16,14% 2012-03-28
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 894 529 18,94% 894 529 18,94% 2012-03-27
Obszański Mariusz 255 746 5,41% 255 746 5,41% 2012-03-14
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 923 200 19,55% 923 200 19,55% 2011-10-04
Seppi Investment Ltd. 218 200 4,62% 218 200 4,62% 2011-10-04
Seppi Investment Ltd. 338 200 7,16% 338 200 7,16% 2011-10-04
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 1 043 200 22,09% 1 043 200 22,09% 2011-09-30
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 921 000 19,50% 921 000 19,50% 2011-09-16
Seppi Investment Ltd. 1 000 000 20,99% 1 000 000 20,99% 2011-09-13
Seppi Investment Ltd. 1 000 000 21,17% 1 000 000 21,17% 2011-09-13
Blu One SA 705 000 14,00% 705 000 14,00% 2011-09-13
Kaszuba Michał 1 200 000 25,41% 1 200 000 25,41% 2011-09-13
Wojciechowicz Jacek 1 252 732 26,52% 1 252 732 26,52% 2011-09-13
Blumerang SA przez Blu One SA oraz Seppi Investment Ltd. 1 705 000 36,10% 1 705 000 36,10% 2011-09-13
Wojciechowicz Jacek 1 755 866 37,18% 1 755 866 37,18% 2011-03-31
Kaszuba Michał 1 696 866 35,93% 1 696 866 35,93% 2011-03-31
Blu One SA 705 000 14,93% 705 000 14,93% 2011-03-17
Blu One SA 805 000 17,04% 805 000 17,04% 2011-03-16
Wojciechowicz Jacek 1 759 000 37,25% 1 759 000 37,25% 2010-12-31
ABACAB NT SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-12-31
ABACAB NT SA 850 000 18,00% 850 000 18,00% 2010-12-31
Ogółem 4 722 000 100,00% 4 722 000 100,00% 2010-12-31
Kaszuba Michał 1 700 000 36,00% 1 700 000 36,00% 2010-12-31

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-16 2020-09-01 - ZWZ: pokrycie straty
2020-05-16 2020-06-01: NWZ - zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: podział zysku/pokrycie straty
2017-05-14 2017-05-30 - ZWZ: odwołane 2017-05-15, podział zysku
2016-09-07 2016-09-23 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN, emisja obligacji
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: podział zysku
2015-08-18 2015-09-17 NWZ - emisja akcji serii F, emisja akcji serii G (oferta menedżerska)
2015-06-14 2015-06-30 - ZWZ: podział zysku
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 12:00:00
2013-07-08 ZWZ 2013-07-24, godzina 12:00:00
2012-07-16 NWZ 2012-08-01, godzina 10:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 10:00:00
2012-04-21 NWZ 2012-05-07, godzina 10:00:00
2011-11-01 NWZ 2011-11-17, godzina 12:00:00
2011-06-06 ZWZ 2011-06-22, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wojciechowicz Jacek Prezes Zarządu 2014-06-25
Ziarkowski Cezary Członek Zarządu 2014-10-24 MDP

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mackiewicz Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2010-04-23
Hajkowski Leszek Członek RN 2020-06-01
Herman Mariusz Członek RN 2020-06-01
Królikowski Krzysztof Członek RN 2016-06-30
Skołuda Jan Członek RN 2019-06-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziarkowski Cezary Członek Zarządu 2014-10-24 3000-01-01 MDP
Wojciechowicz Jacek Prezes Zarządu 2014-06-25 3000-01-01
Dulnik Andrzej Członek Zarządu 2010-04-23 2011-12-09 ICN, ARE, BLU
Wojciechowicz Jacek Wiceprezes Zarządu 2010-04-23 2014-06-24
Kaszuba Michał Prezes Zarządu 2010-04-23 2014-05-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 3 11
2017 6 26
2016 11 43
2015 9 42
2014 0 2
2013 2 1
2011 2 16
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.