REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Immofinanz (IIA)

AT0000A21KS2

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 101,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 102,9600 99,7000 98,0000 94,8500 100,0000 -
zmiana -1,03% 2,21% 3,98% 7,43% 1,90% -
WIG (zmiana) 0,87% 1,95% -0,01% 1,02% 6,28% 18,68%
Na tle WIG (pp) -1,90 0,26 3,99 6,42 -4,38 -
WIG-NRCHOM (zmiana) -0,55% 2,54% 5,47% 12,93% 8,97% 60,99%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -0,48 -0,34 -1,49 -5,50 -7,07 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 11 421 488 911,10
Free float 72,74%
Liczba akcji 112 085 269
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 421 488 911,10
Liczba akcji: 112 085 269
Liczba głosów na WZA: 112 085 269
Kapitał akcyjny: 1 120 852 690,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 553 925
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,25%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 911 399
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23,40%
Free float: 72,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 112 085 269 (100,00%) 112 085 269 (100,00%)
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 (10,61%) 11 893 869 (11,17%) IIA
JP Morgan Chase & Co. 6 919 850 (6,17%) 6 919 850 (6,50%) IIA
Fries Familien-Privatstiftung 6 097 680 (5,44%) 6 097 680 (5,73%) IIA
Immofinanz AG bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 5 642 526 (5,03%) 0 (0,00%) IIA, IEA

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
scalenie akcji 10:1 - - 1,00 - 112 085 269 112 085 269,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2018-06-28
podwyższenie kapitału - 4 221 297 1,00 - 1 120 852 699 1 120 852 699,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-29
-
podwyższenie kapitału - 210 755 1,00 - 1 116 631 402 1 116 631 402,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-28
-
podwyższenie kapitału - 300 102 1,00 - 1 116 420 647 1 116 420 647,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-31
-
podwyższenie kapitału - 63 595 170 1,00 - 1 116 120 545 1 116 120 545,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-06
-
podwyższenie kapitału - 13 037 257 1,00 - 1 052 525 375 1 052 525 375,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-31
-
akcje zwykłe - 63 532 467 1,00 - 1 039 488 118 1 039 488 118,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-31
-
obniżenie kapitału 2015-12-01 -97 238 037 1,00 - 975 955 651 975 955 651,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-02-09
-
obniżenie kapitału - -11 224 687 1,04 - 1 117 728 000 1 162 437 120,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-30
-
akcje zwykłe - 1 128 952 687 1,04 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-22
-
2013-05-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Fries Familien-Privatstiftung 6 097 680 5,44% 6 097 680 5,73% 2019-01-28
Immofinanz AG bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 5 642 526 5,03% 0 0,00% 2019-01-21
Aegon OFE portfele 87 500 0,08% 87 500 0,08% 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 10 901 0,01% 10 901 0,01% 2018-06-30
JP Morgan Chase & Co. 6 919 850 6,17% 6 919 850 6,17% 2018-03-29
Ogółem 112 085 269 100,00% 112 085 269 100,00% 2018-03-29
Ogółem 1 120 852 699 100,00% 1 120 852 699 100,00% 2018-03-29
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 10,61% 11 893 869 11,17% 2018-03-29
TFI PZU SA portfele 109 769 0,01% 109 769 0,01% 2018-03-29
Noble Funds TFI SA portfele 285 000 0,03% 285 000 0,03% 2018-03-29
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 10,61% 11 893 869 10,61% 2018-03-29
CEE Immobilien GmbH 118 938 695 10,61% 118 938 695 10,61% 2018-03-29
NN Investment Partners TFI SA portfele 472 748 0,03% 472 748 0,03% 2018-03-29
Aegon OFE portfel 874 000 0,08% 874 000 0,08% 2018-03-29
JP Morgan Chase & Co. 6 919 850 6,17% 6 919 850 6,50% 2018-03-29
NN OFE portfel 13 723 000 1,22% 13 723 000 1,22% 2018-03-29
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,17% 69 198 504 6,17% 2018-03-29
CEE Immobilien GmbH 118 938 695 10,65% 118 938 695 10,65% 2018-03-27
Erste Asset Management GmbH 55 406 117 4,96% 55 406 117 4,96% 2018-03-21
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,20% 69 198 504 6,20% 2018-02-28
Ogółem 1 116 631 402 100,00% 1 116 631 402 100,00% 2018-02-28
CEE Immobilien GmbH 71 983 589 6,45% 71 983 589 6,45% 2018-02-28
Ogółem 1 116 420 647 100,00% 1 116 420 647 100,00% 2018-01-31
Erste Asset Management GmbH 52 827 102 4,73% 52 827 102 4,73% 2017-10-06
Ogółem 1 116 120 545 100,00% 1 116 120 545 100,00% 2017-10-06
Ogółem 1 116 113 533 100,00% 1 116 113 533 100,00% 2017-10-06
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 4,91% 54 805 566 4,91% 2017-10-06
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,20% 69 198 504 6,20% 2017-10-06
CEE Immobilien GmbH 52 890 522 4,74% 52 890 522 4,74% 2017-10-06
CEE Immobilien GmbH 52 890 522 5,03% 52 890 522 5,03% 2017-09-15
Erste Asset Management GmbH 52 827 102 5,02% 52 827 102 5,02% 2017-06-16
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,57% 69 198 504 6,57% 2017-05-31
Ogółem 1 052 525 375 100,00% 1 052 525 375 100,00% 2017-05-31
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,21% 54 805 566 5,21% 2017-05-31
Erste Asset Management GmbH 44 708 270 4,30% 44 708 270 4,30% 2017-04-21
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,27% 54 805 566 5,27% 2017-01-31
Ogółem 1 039 488 118 100,00% 1 039 488 118 100,00% 2017-01-31
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,66% 69 198 504 6,66% 2017-01-31
Erste Asset Management GmbH 39 042 380 4,00% 39 042 380 4,00% 2016-12-22
Erste Asset Management GmbH 39 001 120 4,00% 39 001 120 4,00% 2016-09-27
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 54 805 566 5,62% 54 805 566 5,62% 2016-08-02
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z EG Immobilien Europe Ltd. 97 605 566 10,00% 97 605 566 10,00% 2016-03-24
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 54 805 566 5,62% 54 805 566 5,62% 2016-03-24
Ogółem 975 955 651 100,00% 975 955 651 100,00% 2016-02-09
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 73 595 821 7,54% 73 595 821 7,54% 2016-02-09
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 7,09% 69 198 504 7,09% 2016-02-09
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 50 095 263 5,13% 50 095 263 5,13% 2016-02-09
Dusky Blues Holding Ltd. 42 800 000 4,39% 42 800 000 4,39% 2016-02-09
Grupa Fries 8 805 000 0,78% 8 805 000 0,78% 2015-09-24
Grupa Fries 60 976 813 5,45% 60 976 813 5,45% 2015-08-27
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 73 595 821 6,58% 73 595 821 6,58% 2015-08-01
PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH wraz z O1 Group Ltd. 61 133 364 5,46% 61 133 364 5,46% 2015-04-17
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,12% 69 198 504 6,12% 2015-01-12
JP Morgan Chase & Co. 69 198 504 6,19% 69 198 504 6,19% 2015-01-12
Ogółem 1 117 728 000 100,00% 1 117 728 000 100,00% 2014-12-30
Grupa Fries 64 350 330 5,75% 64 350 330 5,75% 2014-12-30
Noggler Birgit 20 000 0,00% 20 000 0,00% 2014-05-16
Noggler Birgit 10 000 0,00% 10 000 0,00% 2014-05-06
Zehetner Eduard 60 000 0,00% 60 000 0,00% 2014-04-28
Ogółem 1 128 952 687 100,00% 1 128 952 687 100,00% 2013-04-22
Grupa Fries 64 350 330 5,70% 64 350 330 5,70% 2013-04-22
JP Morgan Chase & Co. 68 866 113 6,09% 68 866 113 6,09% 2013-04-22

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-05-27 2019-05-28 1,03837 0,85 EUR -
2018-05-16 2018-05-17 1,03314 0,07 EUR -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2018-05-29 umorzenie 2.294 akcji - - - 2 294

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-06 2019-05-22 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zehetner Eduard Prezes Zarządu 2008-11-21 BWO, IEA
Noggler Birgit Członek Zarządu 2011-10-01 BWO
Reindl Dietmar Członek Zarządu 2014-05-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kofler Herbert Przewodniczący RN 2008-07-01 IEA
Knap Michael Wiceprzewodniczący RN 2008-07-01 IEA
Böhm Christian Członek RN 2010-01-01 IEA
Eckert Vitus Członek RN 2008-07-01 BWO
Fries Rudolf Członek RN 2008-07-01
Hübner Klaus Członek RN 2010-01-01 BWO
van Ommen, Nick J.M. Członek RN 2008-07-01

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Reindl Dietmar Członek Zarządu 2014-05-01
Noggler Birgit Członek Zarządu 2011-10-01 BWO
Zehetner Eduard Prezes Zarządu 2008-11-21 BWO, IEA
Frics, Daniel Riedl Członek Zarządu 2008-07-01 2014-04-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 406
2014 266 0
2013 271 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA