REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Helio (HEL)

PLHELIO00014

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 10,1000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 11,0000 8,0000 9,1500 9,4800 10,6000 6,9900
zmiana -8,18% 26,25% 10,38% 6,54% -4,72% 44,49%
WIG (zmiana) 0,87% 1,95% -0,01% 1,02% 6,28% 18,68%
Na tle WIG (pp) -9,05 24,30 10,40 5,52 -11,00 25,81
WIG-Poland (zmiana) 0,92% 1,98% 0,09% 1,05% 6,47% 18,21%
Na tle WIG-Poland (pp) -9,11 24,27 10,29 5,49 -11,19 26,28
InvestorMS (zmiana) -1,36% 2,16% 0,33% 3,78% -2,11% 18,97%
Na tle InvestorMS (pp) -6,82 24,09 10,05 2,76 -2,61 25,53
WIG-SPOZYW (zmiana) -3,21% 3,80% -8,98% -1,90% -5,14% 31,51%
Na tle WIG-SPOZYW (pp) -4,97 22,45 19,36 8,44 0,43 12,98

Dane rynkowe

Kapitalizacja 50 500 000,00
Free float 22,86%
Liczba akcji 5 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 50 500 000,00
Liczba akcji: 5 000 000
Liczba głosów na WZA: 5 000 000
Kapitał akcyjny: 2 500 000,00
Cena nominalna akcji: 0,50
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 857 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,00%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 857 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,00%
Free float: 23,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 000 000 (100,00%) 5 000 000 (100,00%)
Wąsowicz Leszek w porozumieniu, z Helio SA 3 857 000 (77,00%) 3 857 000 (77,00%) HEL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja publiczna 2006-12-04 1 128 000 0,50 10,50 5 000 000 2 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-20
2007-05-10
seria A - akcje założycielskie 2006-07-18 3 872 000 0,50 - 3 872 000 1 936 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-08-25
2007-05-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wąsowicz Leszek w porozumieniu, z Helio SA 3 857 000 77,00% 3 857 000 77,00% 2019-07-03
PKO BP Bankowy OFE portfel 65 169 1,30% 65 169 1,30% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE 247 846 4,95% 247 846 4,95% 2011-01-10
PKO BP Bankowy OFE 250 312 5,00% 250 312 5,00% 2009-12-08
PKO BP Bankowy OFE 249 921 4,99% 249 921 4,99% 2009-12-07
Kosiński Jacek 17 800 0,35% 17 800 0,35% 2007-11-06
Kosiński Jacek 15 000 0,30% 15 000 0,30% 2007-08-14
Wąsowicz Leszek 3 857 000 77,00% 3 857 000 77,00% 2007-04-16
Wąsowicz Leszek 3 857 000 77,13% 3 857 000 77,13% 2007-04-16
Wąsowicz Leszek wraz z Justyną Wąsowicz 3 857 000 77,13% 3 857 000 77,13% 2007-04-16
Ogółem 5 000 000 100,00% 5 000 000 100,00% 2007-04-16
Wąsowicz Leszek wraz z Justyną Wąsowicz 3 857 000 99,61% 3 857 000 99,61% 2006-08-25
Ogółem 3 872 000 100,00% 3 872 000 100,00% 2006-08-25

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-07-16 2019-08-01 - NWZ: zgoda na nabywanie akcji własnych
2017-11-29 2017-12-15 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-11-30 2016-12-16 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-12-02 2015-12-18 - WZA: podział zysku
2014-12-03 ZWZ 2014-12-19, godzina 10:00:00
2013-12-04 ZWZ 2013-12-20, godzina 10:00:00
2012-11-28 ZWZ 2012-12-14, godzina 10:00:00
2011-11-30 ZWZ 2011-12-16, godzina 11:00:00
2010-12-04 ZWZ 2010-12-20, godzina 12:00:00
2009-12-02 ZWZ 2009-12-18, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wąsowicz Leszek Prezes Zarządu 2007-03-23
Wąsowicz Justyna Wiceprezes Zarządu 2007-03-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ciąćka Aleksandra Przewodniczący RN 2018-12-14
Kowalik Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2011-12-16
Gałan-Stelmaszczuk Irena Członek RN 2007-03-23
Gilewska-Turska, Joanna Członek RN 2017-12-15
Wąsowicz Adam Członek RN 2007-03-23
Żochowska Magdalena Członek RN 2017-12-15

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wąsowicz Justyna Wiceprezes Zarządu 2007-03-23
Wąsowicz Leszek Prezes Zarządu 2007-03-23

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 226 0
2015 201 0
2014 158 0
2013 159 0
2011 164 0
2010 133 0
2009 133 0
2008 109 0
2007 105 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA